Cerere de revizuire

Sentinţă penală 1635 din 15.12.2020


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei O...... sub numărul de mai sus la data de 25.11.2020, condamnatul O.M. a solicitat revizuirea sentinţei pronunţată în dosarul nr. 7....../271/2018 de Judecătoria O......, rămasă definitivă prin neapelare la 09.07.2019.

În motivarea cererii, revizuentul a învederat că motivele vor fi arătate în faţa instanţei.

La termenul de judecată din data de 11.12.2020 revizuentul a menţionat că la data de 10.11.2020 a fost discutat în comisia de liberare şi a fost amânat pentru 6 luni pe motivul că ar avea probleme cu alcoolul, dat fiind că în dosarul soluţionat de Judecătoria O...... a fost condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului. În acest sens, petentul apreciază că s-a produs o eroare având în vedere că el a condus fără a avea permis de conducere, iar nu pentru că a condus sub influenţa alcoolului.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 843/2019 pronunţată în dosarul nr. 7....../271/2018 de Judecătoria O......, rămasă definitivă prin neapelare la 09.07.2019 revizuentul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 2 ani 3 luni şi 10 zile compusă după cum urmează:

-o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea  infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prevăzute de art. 335 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(1) Cod penal. (condamnare pentru fapta din dosarul 7....../271/2018)

- instanţa a constatat că fapta ce formează obiectul dosarul 7....../271/2018 este concurentă cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului O.M. prin sentinţa penală nr. 1153/08.10.2018 pronunţată de Judecătoria F în dosar penal nr. 2…../231/2018, definitivă prin decizia penală nr. 485/A/10.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel G., motiv pentru care a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1153/08.10.2018 pronunţată de Judecătoria F în dosar penal nr. 2…/231/2018, definitivă prin decizia penală nr. 485/A/10.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel G. în pedepsele componente de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(1) Cod penal şi 1 an şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 41 alin.(1) Cod penal şi a înlăturat sporul de 4 luni închisoare.

 În final, în baza art. 40 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal instanţa a contopit pedepsele de mai sus şi va stabili în sarcina inculpatului O.M. pedeapsa de bază de 1 an şi 6 luni închisoare pe care o va spori cu 9 luni şi 10 zile închisoare (spor fix şi obligatoriu de o treime din celelalte pedeapsa), astfel că pedeapsa rezultantă este de 2 ani 3 luni şi 10 zile închisoare în regim privativ de libertate.

În drept, conform art. 453 alin. 1 lit. a) Cod Procedură Penală instanţa constată că revizuirea poate fi cerută când s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză.

În speţă, revizuentul nu a fost în măsură să arate fapte sau împrejurări noi care nu au fost cunoscute de instanţa de fond cu ocazia pronunţării hotărârii de condamnare. În plus, instanţa a pronunţat o condamnare pentru fapta prevăzută de art. 335 alin 1 Cod penal, iar nu pentru cea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal, cum a arătat revizuentul.

Astfel, se constată că prin sentinţa penală 843/2019 pronunţată de Judecătoria O...... în dosarul nr. 7....../271/2018 revizuentul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea  infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prevăzute de art. 335 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(1) Cod penal. Totodată, s-a reţinut că fapta pentru care a fost condamnat în acest dosar este concurentă cu faptele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1153/08.10.2018 pronunţată de Judecătoria F în dosar penal nr. 2…./231/2018, definitivă prin decizia penală nr. 485/A/10.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel G, motiv pentru care a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1153/08.10.2018 pronunţată de Judecătoria F în dosar penal nr. 2…./231/2018, definitivă prin decizia penală nr. 485/A/10.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel G în pedepsele componente de 1 an închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(1) Cod penal şi 1 an şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzute de conducere sub influenţa alcoolului prevăzută de art. 336 alin. (1) cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 41 alin.(1) Cod penal şi a înlăturat sporul de 4 luni închisoare, urmând ca pedeapsa rezultantă de executat să fie de 2 ani 3 luni şi 10 zile.

Aşadar, cele invocate nu pot fi considerate împrejurări noi în accepțiunea art. 453 alin. 1 lit. a) Cod Procedură Penală, dat fiind faptul că s-a pronunţat o condamnare pentru fapta de conducere a unui vehicul fără permis.

În lumina acestor considerente, instanţa apreciază că cererea de revizuire a condamnatului O.M. nu îndeplineşte condiţiile impuse expres de textul legal sus-menţionat.

Pe cale de consecinţă instanţa apreciază cererea de revizuire formulată ca fiind inadmisibilă în principiu, urmând a o respinge, iar conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală revizuentul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 60 de lei.

Având în vedere că revizuentul a beneficiat pe parcursul procesului penal de asistenţă juridică din oficiu, în baza art. 272 Cod procedură penală instanţa va dispune virarea sumei de 627 lei din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......, reprezentând plata onorariului avocatului din oficiu P.I. conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4925 din data de 02.12.2020.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

 HOTĂRĂȘTE:

În  baza  art. 452 şi art. 459 Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuentul O.M., privind revizuirea  sentinţei penale nr. 843/2019 pronunţată în dosarul nr. 7....../271/2018 de Judecătoria O......, rămasă definitivă prin neapelare la 09.07.2019.

În baza art.275 al 3 Cod procedură penală obligă pe condamnat la plata sumei de 60 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea sumei de 627 lei din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B......, reprezentând plata onorariului avocatului din oficiu P.I. conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4925 din data de 02.12.2020.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.12.2020