Odonanță președințială

Sentinţă civilă 1635 din 24.12.2021


Deliberând, constată:

Prin cererea înregistrată la aceasta instanță sub nr. ________ din data de 03.12.2021, reclamanții A____ A_______ A_____ și B____ B____ Remusa au chemat în judecată pârâții C______ C__ și D_____ D________, solicitând instanței ca pe cale de ordonanță președințială să dispună stabilirea locuinței minorei L______ P_______ C, născută la 5 iulie 2006 la locuinta reclamanților, exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către N____ L_______

I_____

În motivare, au arătat că prin sentința civilă nr 52/24.01.2011 a Judecătoriei O______, minorele L______ P_______ C  și L______ A______, au fost încredințate numitei D_____ D________ spre creștere și educare. Rreclamanta din acest dosar, a convenit cu tatăl minorelor, ca acesta să se ocupe de minore deoarece mama era bolnavă.

Ulterior, părinții minorelor au hotărât ca mama să se ocupe de creșterea și educarea minorei L______ A______, care în prezent se află în Italia împreună cu aceasta, iar tatăl să se ocupe de creșterea minorei L______ P_______.

Minora L______ P_______ a fost lăsată de către tata să îsi petreacă vacanța de vară la reclamanți, familie cu care părțile se aflau în relații de prietenie și care se ocupaseră și anterior de aceasta.

Întrucât tatăl nu a mai luat minora L______ P_______ C, considerând că se ocupă mai bine de creșterea și educarea minorei, aceasta a fost lăsată să locuiască împreuna cu reclamanții, aspect adus și la cunoștința mamei care a fost de acord cu această hotărâre

O perioadă, minora L______ P_______ C a locuit împreună cu tatăl său, în localitatea A___, însă a venit în loc. Maciova, pentru a-și petrece vacanța cu reclamanții (ca în fiecare an) si, după aceasta perioadă, pârâtul a anunțat-o ca nu o mai primește în locuința sa la A___, deoarece concubina sa nu este de acord, iar el este pus să aleagă între aceasta și fetiță.

Reclamanții au luat personal legătura telefonic cu pârâtul, care le-a comunicat că nu o mai vrea, iar dacă nu o tin, să o „dea la Casa de Copii„

Mama minorei (pârâta J_____) le-a comunicat telefonic, faptul ca este plecată de aproximativ 12 ani în Italia, ca are o altă familie , motiv pentru care și ea se află în imposibilitatea de a se îngriji de minoră.

Întrucât minora P_______ C era disperată că este singură si nu mai poate merge nici la scoală, reclamanții au luat hotărârea de a face tot ce este necesar pentru a o înscrie la liceu

În prezent, minora este înscrisă si urmează cursurile Liceului Tehnologic Dacia, sectia silvicultură din Caransebes

Au arătat că fetita a avut mari probleme pe fond emoțional, fiind traumatizată de situația din familia tatălui, însă s-a acomodat extrem de repede la liceu, a fost primită cu deschidere atât de colegi, cât si de cadrele didactice.

În familia reclamanților a fost și este iubita, înțeleasă și acceptată, se înțelege foarte bine și cu fetiță reclamanților în vârstă de 6 ani, locuința reclamanților fiind căminul în care se simte în siguranță

Minora P_______ C a terminat clasa a IX a cu note mari, este o elevă model, însă toate acestea numai după îndelungate sedinte cu psihologul scolii, ajutorul reclamanților și al celor din jur.

Reclamanții au arătat că sunt nevoiți să investească instanta cu soluționarea prezentei cereri, deoarece la data de 9.11.2021, doamna director al Liceului Tehnologic Dacia, a constat ca minora nu mai este cea pe care a cunoscut-o, se comporta ciudat, iar când a fost întrebată care este motivul, aceasta a răspuns ca este disperată că va fi luată de una din surorile vitrege (în vârstă de 31 de ani) și dusă la București.

Situatia a redevenit foarte gravă, deoarece de teamă ca va fi luată minorei i-au revenit atacurile de panică, nu putea dormi nopțile si nu se putea opri din plâns. Reclamanții au arătat că au fost și sunt într-un permanent dialog cu conducerea liceului și au hotărât împreună să ia legătura cu mama minorei, pentru a încerca să rezolve situatia.

Demersurile au fost in zadar, întrucât pârâta le-a comunicat faptul că ea se afla în Italia, împreună cu noua sa familie, că nu își dorește în niciun fel să aibă legături cu fiica sa, dar sora din Bucuresti (care nu a avut niciun fel de legătura cu fetita) o va lua cu forta și chiar dacă minora P_______ refuză, o „va interna în spital „până își revine .

Deoarece situația a devenit critică, psihologul scolii a hotărât ca minora să fie internată în spital (cu acordul reclamanților) , astfel că din cauza temerii generată de contextul descris anterior, în prezent minora P_______ este internată la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, sectia pediatria psihiatrică.

Reclamanții au arătat că tin în permanență legătura cu cadrele medicale, cu minora șși pot afirma că în spital, fetita se simte în siguranță și a scăpat momentan de teama ca va fi smulsă cu forta din familia reclamanților.

Interesul superior al copilului, astfel cum este reglementat prin dispozițiile art. 5, art. 16, art. 30 alin. 2, art. 31, art. 32 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv, la viața de familie, drept afirmat și prin art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Au arătat că potrivit art.397 C.civ. autoritatea părintească se exercită și după divorț de ambii părinți în comun, ceea ce înseamnă că drepturile și îndatoririle părintești care privesc atât persoana cât și bunurile copilului aparțin în continuare în mod egal ambilor părinți, aceștia exercitându-le numai în interesul superior al copilului și fiind răspunzători pentru creșterea acestora, deoarece ei au în primul rând îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori.

De la această regulă codul civil actual a prevăzut excepții reglementate de dispozițiile art.398 și 399 C.civ., adică autoritatea părintească poate fi exercitată de către un singur părinte așa cum arată art.398 C.civ. și art.399 C.civ. Acest ultim text arată că în mod excepțional instanța de tutelă poate hotărî plasamentul minorului la rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copiilor. Se constată astfel că dispozițile art. 399 C.civil reglementează situația de excepție în care instanța de divorț dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată de alte persoane, însă textul nu prevede în ce ipoteze s-ar putea lua o astfel de măsură gravă, mărginindu-se să menționeze că ea poate fi luată doar în mod excepțional. În contextul noului cod civil aceasta este o măsură similară celei prevăzute de art.42 alin.2 C.fam, astfel încât doctrina și jurisprudența dezvoltate pe baza textului menționat pot fi valorificate și în interpretarea acestor dispoziții.

Astfel, măsura excepțională prevăzută de acest articol poate fi luată în cazul în care comportamentul sau imoralitatea părinților ar impune-o cu necesitate, neglijența manifestă a părinților față de copii, violența față de aceștia, conduita imorală ar putea constitui astfel de motive. Cu alte cuvinte, trebuie să se constate că exercitarea autorității părintești de către ambii părinți sau de către unul singur dintre ei nu este în interesul superior ai copilului.

Or, reclamanții au arătat că este evident că este în interesul copilului ca exercitarea autorității părintești să revină acestorar, persoane ce s-au ocupat de copil încă de la o vârstă fragedă.

În drept, au apreciat că sunt aplicabile în cauză dispozițiile art. 997 C.pr.civ. de unde se pot desprinde condițiile de admisibilitate a cererii de ordonanță președințială: aparența de drept, urgența, caracterul provizoriu și nerejudecarea fondului, fiind necesar ca acestea să fie întrunite cumulativ pentru ca instanța să poată admite o astfel de cerere.

În ceea ce privește condițiile de admisibilitate ale prezentei cereri, dat fiind specificul acesteia, au apreciat că acestea trebuie conciliate și cu principiul director al interesului superior al minorului, principiu statuat de art. 263 C.pr.civ.

Astfel, în ceea ce privește condiția aparenței de drept, aceasta este întrunită de către reclamanți, fiind singurele persoane pe care minora le accepta în preajma ei și cu care își dorește să locuiască în continuare.

Cu privire la condiția caracterului provizoriu, au apreciat că și aceasta este îndeplinită, deoarece au solicitat ca măsura să fie luată, până la soluționarea pe fond a litigiului, ocazie cu care s-ar tranșa în mod definitiv aceste aspecte.

Privitor la condiția nerejudecării fondului, pentru ca aceasta să poată fi îndeplinită, este necesar ca instanța ce soluționează cererea de ordonanță președințială să nu antameze aspecte ce ar duce la soluționarea pe fond a cauzei, astfel încât să nu se ajungă la o situație în care măsurile dispuse să nu mai facă posibilă restabilirea situației anterioare, astfel cum prevede și art. 997 alin. 5 C.pr.civ.

Reclamanții au arătat că în cauza de față, măsurile cerute nu sunt apte să ducă la soluționarea pe fond a cauzei și fiind, prin esența lor, măsuri vremelnice și reversibile, ce nu se bucură de autoritate de lucru judecat, iar instanța nu tranșează definitiv aspecte privind stabilirea locuinței minorei, ceea ce arată că și această condiție de admisibilitate este îndeplinită.

Sub aspectul urgenței, au invocat prevederile art. 920 C.proc.civ. și au arătat că prin urmare, în această materie, legea prezumă existența urgenței, fiind dată de împrejurarea că în cauză se solicită stabilirea locuinței unei minore, situație care impune stabilirea într-un timp cât mai scurt a acestui aspect.

În plus, condiția urgenței rezultă din nevoia de stabilitate a fetitei, în vederea asigurării unui trai decent și a unei educații și supravegheri corespunzătoare.

Reclamanții au mai arătat că în prezent fetita se afla internată în spital, iar reclamanții sunt în imposibilitate de a solicita externarea sa, întrucât nu au un titlu asupra acesteia

Au apreciat că drepturile părților s-ar păgubi prin nedispunerea acestor măsuri până la soluționarea definitivă a cauzei pe fond, având în vedere că procedura de drept comun poate fi îndelungată și trecerea timpului poate avea efecte vizibile și uneori greu sau imposibil de remediat, când vine vorba atât despre stabilirea locuinței minorei, cât și despre legătura afectivă dintre reclamanți si minoră, cu atât mai mult cu cât în prezenta cauză fetita se afla într-o situație dificilă.

Prin urmare, având în vedere vârsta minorei, starea sa de sănătate psihică, situația părinților care în prezent trăiesc despărțiți (mama neavând nici măcar o locuința cunoscută), relația tensionată dintre aceștia, care nu este benefică creșterii și dezvoltării normale a minorei, reclamanții au apreciat că se impune luarea de urgență a unei măsuri cu privire la locuința acesteia, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere.

Au apreciat că schimbarea constantă a mediului de locuit și a persoanelor din jurul său, ar putea să ducă la efecte negative asupra dezvoltării minorei, prin crearea unei instabilități în viața acesteia, astfel că, cel puțin pentru momentul de față, până la soluționarea dosarului de fond ar fi de preferat ca în viața ei să existe mai multă stabilitate, mai ales în condițiile în care situația fetiței este oricum precară prin prisma starii sale psihice, generată de comportamentul părințiilor, dar și al conflictului deschis dintre ea și familiile părinților săi, care de sine stătător, este apt să creeze efecte negative asupra dezvoltării sale.

În probațiune, au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, proba testimonială, interogatoriul pârâților, audierea minorei, ancheta psihosocială și orice alte dovezi a căror necesitate de administrare rezultă din dezbateri.

În drept au invocat art. 400 alin 3 C.civ., art. 997 C.pr.civ.

La termenul de judecată din data de 22.12.2021, pârâta D_____ D________ fost căsătorită L______ a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată și obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării pârâta a arătat că cererea de ordonanță președințială nu întrunește condițiile de admisibilitate ale unei ordonanței președințiale respectiv urgența, caracterul vremelnic, nerejudecarea fondului, aparența de drept.

A invocat art. 997 C.pr.c si s considerat că cererea reclamanților nu se întemeiază pe niciunul din motivele prevăzute de căptre art. 997 C.pr.c, în speță nu este incident niciunul din motivele prevăuzute de lege.

A apreciat că această cerere nu are caracter vremelnic ci odată admisă aceasta ar avea caracter perpetuu, întrucât nu s-a siolicitat ca această măsură să fie una limitată în timp.

A arătat că nu este îndeplinită nici condiția nerejudecării fondului, întrucât prin cererea formulată se antamează în mod cert și explicit o soluție ce vizează fondul cererii de stabilire a domiciliului copilului și a autorității părintești.

În ce privește aparența de drept, a considerat că este evident că în ce privește solicitarea exercitării autorității părintești exclusiv de către reclamanta A____ A_______ A_____, nu este îndeplinită, nefiind posibilă o astfel de soluție pe calea ordonanței președințiale.

A concluzionat solicitând ca instanța să constate caracterul inadmisibil al cererii de ordonanță președințială formulată de către reclamanți, întrucât nu este îndeplinită niciuna din condițiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri.

A arătat pârâta că reclamanții expun o stare de fapt ce nu concordă cu realitatea, prezintă doar fragmente rupte din context cu scopul inducerii în eroare. A arătat că în anul 2011 a divorțat de fostul soț, iar prin hotărâre judecătorească s-a dipus ca minorele rezultate din căsătoriwe să îi fie încredințate spre creștere si educare. A mai arrătat pârâta că, din anul 2008 este plecată în Italia, iar după pronunțarea hotărârii de divorț cele două minore au rămas în O______ împreună cu alte două fete pe care le are dintr-o relație anterioară. Pentru îngrijirea celor patru copii pârâta a arătat că a plătit o familie din O______. A mai arătat că în perioada 2014-2016, cât timp a avut probleme majore de sănătate, cele două minore s-au aflat în grija tatălui , reclamantul din prezenta cauză. A arătat că în anul 2016, minora L______ A______ B_______ a venit în Italia să locuiască cu mama sa, cealaltă minoră L______ P_______ C a rămas cu tatăl său în A___, a preferat să rămână în Romania.

A arătat că în vara anului 2020 minora P_______ Celine a mers în vizită la familia N____, ea a fost de acord și a susținut-o financiar pe minoră și a trimis lunar sume de bani pentru întreținerea copilului său.

A arătat că tatăl fetiței., numitul L______ I__ a amenințat copilul că îl ia cu forța înapoi la A___, astfel că a promovat împotriva acestuia un ordin de protecție, aflând ulterior că familia N____ îi solicitase să le plătească lunar 1000 lei pentru îngrijirea copilului.

A mai arătat că în toamna anului 202, tatăl fetei a aflat că minora ar fi avut o relație nepotrivită cu un bărbat însuratîn vârstă de 29 ani șiu a sesizat Postul de Poliție. A arătat că a făcut eforturi pentru a convinge minora P_______ Celine să meargă în Italia, însă aceasta probabil influențată de fam N____ și de acel bărbata refuzat, cum a refuzat și ajutorul surorii sale stabilite în București.

A considerat că ea este cea care s-a ocupat în permanență de fiica sa P_______ Celine astfel că nu este îndeplinită nicio condiție a ordonanței președințiale și de a se lua o altă masură de stabilire a domiciliului acesteia.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, reține următoarele:

În fapt, din căsătoria pârâților au rezultat minorele L______ P_______ C, născută la 4 iunie 2006, astfel cum rezultă din actul de naștere nr. 717 din 5.07.2006 eliberat de Primăria Municipiului Reșița (f. 11) și L______ A______, născută la data de 1.08.2004.

Prin sentința civilă nr 52/24.01.2011 a Judecătoriei O______, rămasă definitivă prin neapelare, instanța a desfăcut căsătoria pârâților din culpa comună a acestora și a încredințat pârâtei D_____ D________, spre creștere și educare, minorele L______ P_______ Celine, născută la 4 iunie 2006 și L______ A______, născută la data de 1.08.2004.

Din considerentele sentinței civile, rezultă că pârâta D_____ D________ a părăsit domiciliul conjugal cu 2 ani înainte de divorț, cu acordul pârâtului C______ C__, pentru a lucra în Italia, iar în toată această perioadă de timp, minorele au fost educate și crescute în fapt de familia Bisoi. Această stare de fapt s-a perpetuat și după divorțul părților, minorele fiind crescute în continuare de această familie, în schimbul unor sume de bani pe care le suporta pârâta J_____ C________, împrejurare necontestată în cauză. Cu ocazia ascultării minorei, aceasta relatează evenimentele nefericite pe care le-a trăit la familia Bisoi și împrejurarea că, în fapt, nu această familie, ci mama reclamantei se ocupa cu adevărat de creșterea și îngrijirea sa.

Agravarea ulterioară a stării de sănătate a pârâtei D_____ D________, aceasta suferind de o boală incurabilă și imposibilitatea acesteia de a mai lucra pentru a obține resursele necesare pentru îngrijirea fetelor de către familia Bisoi, i-a determinat pe cei doi părinți să ia decizia ca fetele să fie îngrijite de tatăl lor, numitul C______ C__.

După îmbunătățirea stării de sănătate, minora L______ A______, la dorința manifestă a acesteia, descrisă fiind de minora L______ P_______ Celine cu ocazia ascultării, s-a dus să locuiască cu pârâta D_____ D________ în străinătate, minora L______ P_______ Celine rămânând în îngrijirea tatălui, întrucât a refuzat să își urmeze mama.

Neîntelegerile minorei cu actualul partener de viață al tatălui au determinat separarea acesteia de tată și lasărea sa în grija familiei N____, hotărâre cu care pârâta D_____ D________ s-a arătat de acord, întrucât în acest fel putea comunica liber cu minora.

Din declarația martorului P_________ D_____ A______, a cărei veridicitate este confirmată de către minoră, cu ocazia ascultării sale, instanța reține că minora este integrată în familia reclamanților, mama reclamantei ocupându-se de creșterea și educarea minorei de când aceasta era mică, că după momentul în care minora se afla în creșterea pârâtului C______ C__, aceasta își petrecea vacanțele la familia N____, iar din iulie 2020 și până la data instituirii plasamentului în regim de urgență la I_______ I_______ de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ – Centrul R____, aceasta a locuit permanent la pârâți, fiind înscrisă de către aceștia la Liceul Tehnologic Dacia din Caransebeș

Din adresa nr. 2664, emisa de Liceul Tehnologic Dacia Caransebeș, la data de 9.12.2021, rezultă următoarele (f. 42): eleva L______ P_______ C s-a prezentat in aceasta scoală in anul școlar 2020-2021 cu achiziții școlare submediocre si cu probleme emoționale (stări anxioase, atacuri de panica) motiv pentru care a fost cuprinsa intr-un program de consiliere in cadrul cabinetului de asistenta psihopedagogica al scolii,, iar acest tratament a avut rezultate foarte bune, minora integrandu-se bine si facand progrese de la zi la zi. Familia N____ s-a ocupat si a ținut in permanenta legătura cu scoală, interesandu-se de evoluția copilei, astfel ca in semestrul II, aceasta a primit bursa de merit pentru rezultat foarte bune la invatatura. Starea minorei s-a agravat in urma cu aproximativ o luna , eleva susținând că factorul declanșator al stărilor anxioase este o posibila mutare, in București, ptr continuarea studiilor si scoaterea ei din mediul familial actual, mediu in care se simțea foarte bine. Tinand cont de interesul elevei, exprimat de ea in repetate rânduri, conducerea scolii recomanda continuarea studiilor in cadrul Liceiului Tehnologic Dacia Caransebeș si ingriiirea elevei in continuare in cadrul familiei N____, care s-a dovedit un mediu securizant si confortabil.

Iminenta plecare la București pentru a locui cu sora sa vitregă și amenințarea desprinderii de familia reclamanților au condus la internarea minorei în secția de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, aceasta impunându-se prin prisma faptului că, în timpul orelor, minora a făcut un atac de panică. Astfel din biletul ieșire din spital/scrisoare medicala emisa de Spitalul Municipal de Urgenta Caransebeș (f. 43-45), rezultă că pacienta s-a prezentat la spital datorită unui atac de panică, manifestat prin senzația lipsei aerului, nod în gât, anxietate, tremurat membre inferioare, dureri precordiale, debut brusc, frici multiple de întuneric și abandon, hipermnezie pentru evenimente negative de viața din trecut pe care pacienta le retrăiește sub formă de imagini, scene de viață, toate acestea fiind generate de mesaje primite de la familia biologica (mama si surorile vitrege), în sensul că peste o zi vor veni să o ia de la familia unde locuiește, contrar voinței sale. La externare, se recomanda tratament medicamentos, supraveghere și îngrijire în familia de care este atașată.

În tot cursul procesului, pârâtul nu și-a exprimat poziția procesuală și a refuzat să colaboreze cu Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei A___ în vederea efectuării raportului de anchetă psiho-socială, dispus a se efectua în cauză (f. 40). Din ordinul de protecție solicitat a fi emis chiar de către pârâta D_____ D________ împotriva fostului său soț C______ C__, rezultă că acesta a manifestat un comportament violent atât față de minora L______ P_______ Celine, cât și față de sora sa.

Din raportul de anchetă psiho-socială întocmit în cauză de către Primăria Comunei E_________ E_________ (f. 27-28) rezultă că reclamanții îndeplinesc condițiile materiale și morale în vederea asigurării unei trai decent și totodată, pot asigura creșterea corespunzătoare a minorei într-un climat familial adecvat, propice unei dezvoltări armonioase, fizice și psihice, iar în ceea ce privește domiciliul minorei, concluzionează că acesta ar trebui să se stabilească la reclamanți.

Cu ocazia ascultării minorei, aceasta și-a manifestat în mod repetat dorința de a rămâne în îngrijirea familiei N____ pe care o percepe ca fiind familia sa. Aceasta a arătat că nu se simte atașată de familia biologică (mama sau surorile vitrege), aceasta a locuit cu mama doar o perioadă scurtă de la naștere, iar cu sora vitregă de la București a stat maxim două ore în toată viața. Se simte atașată emotional de sora sa L______ A______ cu care a crescut până când aceasta a plecat cu mama în Italia, dar se arată dezamăgită, întrucât aceasta nu a mai căutat-o ulterior. Pe tot parcursul audierii, minora a fost vizibil afectată de posibila despărțire de familia reclamanților, precum și de episoadele care se succed în viața ei din momentul internării în spital și apoi în Centrul R____ din Reșita, prezentând un comportament anxios. Cel mai important, consideră instanța, este împrejurarea că minora a declarat, fără a fi adresată o întrebare în acest sens, că s-a săturat să fie mutată mereu dintr-un loc în altul (O______-A___-Timișoara-E_________ E_________) și la o altă familie și că în familia reclamanților se simte integrată și pentru prima dată, stabilă. Cu toate acestea, minora își exprimă dorința de a păstra legătura cu mama și surorile sale și de a le vizita în vacanță, însă dorește să locuiască cu familia N____ și să finalizeze liceul în Caransebeș.

În drept, potrivit 997, alin.1 Cod pr.civ., instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Potrivit art. 920 Cod pr.civ., aplicat prin analogie, instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosirea locuinței familiei.

În conformitate cu prevederile art. 997 Cod pr.civ, procedura ordonanței președințiale este o procedură specială și simplificată instituită de legiuitor pentru a se da posibilitatea ca, în situațiile cu caracter urgent, cei ce apelează la această procedură să poată obține luarea unor măsuri de natură a permite fie conservarea dreptului amenințat, fie prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea eventualelor obstacole la executare.

Din textul citat rezultă că pentru încuviințarea unei cereri pe calea ordonanței președințiale este necesară întrunirea cumulativă a patru condiții, și anume: aparența dreptului, urgența- impusă de păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente, înlăturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executări, vremelnicia - măsurile luate pe această cale având un caracter provizoriu precum și neprejudecarea fondului.

Îndeplinirea unei singure cerințe impuse de lege nu este suficientă pentru a deduce existența ori pentru a complini absența celorlalte condiții, astfel că în situația în care o singură condiție lipsește, cererea trebuie considerată inadmisibilă. În cazul existenței unei acțiuni de fond privind măsuri cu privire la minor, urgența măsurilor provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori și la obligația de întreținere se prezumă.

Contrar susținerilor pârâtei, împrejurarea că art. 920 C. pr. civ. nu vorbește și despre exercitarea autorității părintești nu implică că această măsură nu poate fi luată pe cale de ordonanță președințială, ci presupune că urgența nu este dovedită, trebuind a fi dovedită de către cel care o invocă

Examinând cererea introductivă prin prisma dispozițiilor art. 997 Cod procedură civilă, raportat la principiul respectării interesului superior al copiilor, instanța reține că în speță sunt întrunite cumulativ condițiile ordonanței președințiale.

Sub aspectul aparenței în drept, instanța constată că prin dispoziția nr. 2064 din 9.12.2021 a Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență al minorei, sens în care a fost suspendat exercițiul drepturilor și obligațiilor părintești referitoare la persoana și bunurile minorei L______ P_______-Celine, pe care le îndeplineau părinții minorei, D_____ D________ și C______ C__ și stabilit domiciliul minorei la I_______ I_______ de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ – Centrul R____ Reșita,.

Prn acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului C____-S______ sub nr. _____________, I_______ I_______ de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ a solicitat înlocuirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență cu măsura de protecție specială a amplasamentului la Centru “Casa Noastră” Zăgujeni, delegarea tuturor drepturilor și obligațiilor părintești în favoarea directorului executiv al Direcției, stabilirea domiciliului minorei la Centrul “Casa Noastră” Zăgujeni, iar în subsidiar, încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență și revenirea minorei în mediul familial.

La termenul de judecată din data de 24.12.2021, reprezentantul convențional al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ a susținut că la data formulării propunerii înregistrată sub nr. de dosar _____________, nu exista cererea reclamanților de instituire a amplasamentului la aceștia, că ulterior aceștia au fost evaluați, ajungându-se la concluzia că îndeplinesc condițiile necesare pentru creșterea și educarea minorei, că urmează să se efectueze referatul de evaluare și să se modifice acțiunea înregistrată sub nr. _____________, prin propunerea de a se institui plasamentul minorei la familia N____.

În această situație, instanța apreciază că aparența dreptului este în favoarea reclamanților, raportat la propunerile ce se vor efectua de către I_______ I_______ de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ și la faptul că minora este cunoscută de familia N____ încă de mică, iar de aproximativ un an și jumătate, aceasta a locuit împreună cu reclamanții la domiciliul lor, fiind îngrijită în mod corespunzător. Presupusele conversații purtate de minoră cu un bărbat mai în vârstă nu pot conduce la concluzia că minora a fost neglijată în familia reclamaților, fapt ce a determinat-o pe mamă să facă demersuri pentru mutarea fiicei sale la o altă fiică ce locuiește în București, din moment ce acestea datează din anul 2020 și nu există dovada că acestea au continuat și după această dată. De altfel, denunțul efectuat de tată la organele de poliție cu privire la această relație este din data de 15.10.2020, iar de la acel moment nu există dovezi în sensul că mama ar fi făcut alte demersuri pentru stoparea presupusei relații a fiicei sale cu un bărbat mult mai în vârstă, astfel că instanța nu poate considera, în mod rezonabil, că motivul mutării fiicei sale la București, exteriorizat după un an este acesta. De altfel, prezent în fața instanței, reclamantul a precizat că este posibil ca un copil să greșească, însă familia acestuia a supravegheat-o atent pe minoră după incident, fapt confirmat și de martorul P_________ D_____ A______ care atestă că minora este văzută doar în prezența familiei N____.

În condițiile existenței pe rolul Tribunalului C____-S______ a dosarului înregistrat sub nr. _____________ având ca obiect plasament, în cadrul căruia instanța se va pronunța cu privire la exercitarea autorității părintești, instanța reține că măsurile ce se solicită a fi luate au un caracter vremelnic și nu sunt de natură a prejudeca fondul.

În ceea ce privește urgența în luarea măsurilor solicitate prin cererea introductivă, instanța reține că acestea se impun tocmai în considerarea stării de sănătate psihică precară a minorei. Nu poate fi contestată în cauză că minora este îngrijită în Centrul R____ din Reșița, însă raportat la starea acesteia de sănătate, astfel cum aceasta rezultă din actele medicale atașate și din declarația martorului, confirmată ulterior cu ocazia ascultării minorei, instanța consideră, exclusiv în aprecierea interesului superior al acesteia, că circumstanțele speciale ale cauzei impun luarea de urgență a măsurilor solicitate prin cerere până la soluționarea definitivă a dosarului nr. -------. În acest sens, se impune ca minora să petreacă sărbătorile într-un mediu pe care aceasta îl consideră “acasă” și alături de persoanele pe care aceasta le consideră apropiate și le acceptă în viața ei.

Cu toate acestea, instanța nu contestă iubirea pârâtei D_____ D________ fața de propria fiica și suferința de a nu o vedea aproape de aceasta și de celelalte fete ale sale, însă atrage atenția că apropierea trebuie să se realizeze treptat și fără a accentua traumele pe care minora deja le are și a produce urmări ireversibile. Nu contestă nici împrejurarea ca înstrăinarea minorei de familia biologică să fie generată de evenimente nefericite și de nedorit în viața pârâtei (situația materială precară, despărțirea de pârâtul C______ C__ și apoi boala de care a suferit mama), dincolo de orice culpă a acesteia, însă instanța sesizează, incontestabil, că toate aceste evenimente au afectat-o în mod direct pe minoră. Așa fiind, instanța apreciază ca fiind imperios necesar ca toate părțile implicate să păstreze relații decente care să nu influenteze în mod negativ creșterea și educarea minorei și solicită familiei reclamanților să se implice activ în demersul de acceptare de către minoră a familiei biologice.

Martorul H______ H______ H____ nu a putut furniza aspecte relevante cu privire la situația actuală a minorei, întrucât asa cum declară, aceasta nu a mai văzut-o din anul 2014, iar tot ceea ce cunoaște, cunoaște din relatările pârâtei și a celorlalte fete ale sale.

Astfel, în ceea ce privește exercitarea autorității părintești, conform art. 483 Cod civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului, care aparțin în mod egal ambilor părinți, exercițiul acesteia vizând luarea deciziilor importante, care vor avea o înrâurire semnificativă asupra organizării modului de viață al acestuia.

Din interpretarea dispozițiilor art. 397 și art. 398 alin. (1) Cod civil rezultă că legiuitorul a instituit în această materie regula ca autoritatea părintească să se exercite în comun de către ambii părinți. Numai în mod excepțional, atunci când există motive temeinice care conduc la afectarea interesului superior al copilului, instanța va putea hotărî ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți, exercițiul acesteia fiind, per se, atât un drept al fiecărui părinte, cât și un drept al copilului, recunoscut în înteresul superior al acestuia. Cu titlu exemplificativ, art. 36 alin. (7) din Legea nr. 272/2004 enumeră câteva motive considerate de legiuitor întemeiate pentru a atribui exercițiul autorității părintești către un singur părinte, acestea fiind: alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violența fizică față de copil sau celălalt părinte, condamnările pentru infracțiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracțiuni cu privire la viața sexuală, infracțiuni de violență, precum și orice alt motiv legat de riscurile pentru copil.

În cauză sunt incidente și prevederile art. 399, alin. 1 Cod civil care prevede că, în mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora, sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului.

Potrivit art. 400, alin.3 Cod civil, în mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili locuința acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite privind sănătatea, educația și învățătura sa.

În speță, raportat la starea de sănătate a minorei și numai în interesul superior al acesteia, instanța constată că este incidentă ipoteza de excepție reglementată de art. 399 și art. 400 Cod civil, în sensul că se impune ca exercitarea autorității părintești să se realizeze exclusiv de către o altă persoană, respectiv de către reclamanta A____ A_______ A_____, iar locuința minorei L______ P_______ Celine, născută la data de 5.07.2006 să fie stabilită la reclamanți, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. _____________ al Tribunalului C____-S______ având ca obiect amplasament.

Contrar susținerilor pârâtei D_____ D________, instanța nu poate reține că aceste măsuri nu pot fi dispuse pe calea ordonanței președințiale, întrucât există un act administrativ prin care s-a instituit plasamentul minorei în regim de urgență. Prin intermediul prezentei cereri, reclamanții nu contestă legalitatea dispoziției nr. 2064 din 9.12.2021 a Directorului Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______ care, în fond, nici nu îi privește pe aceștia, ci doar pe pârâți, ci solicită luarea unei măsuri de urgență până la definitivarea situației minorei prin soluționarea dosarului nr. _____________ al Tribunalului C____-S______. Pe cale de consecință, întrucât nu _____________________________ actului administrativ, reclamanții nu au la îndemână nici posibilitatea suspendării efectelor acestuia pe calea contenciosului.

Față de aceste considerente, instanța va admite cererea formulată de reclamanții A____ A_______ A_____ și B____ B____, în contradictoriu cu pârâții D_____ D________ și C______ C__ și cu intervenientul forțat I_______ I_______ de Asistență Socială și Protecția Copilului C____-S______, astfel cum aceasta a fost precizată, va dispune exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la L______ P_______ C, născută la data de 4.06.2006, de către reclamanta A____ A_______ A_____ și va stabili, provizoriu, locuința minorei L______ P_______ Celine, născută la data de 5.07.2006 la reclamanți, măsurile urmând a se realiza până la soluționarea definitivă a dosarului nr. _____________ al Tribunalului C____-S______ având ca obiect amplasament.

Raportat la soluția ce se prefigurează, în temeiul art. 453 C. pr. civ., reținând culpa pârâților în demararea litigiului, instanța va obliga fiecare pârât să plătească reclamanților suma de 1.540 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (40 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și 1.500 lei reprezentând onorariu avocațial. Totodată, instanța va respinge cererea pârâtei D_____ D________ de obligare a reclamanților la plata cheltuielilor de judecată, ca neînemeiată.