Program vizitare minor

Sentinţă civilă 1379 din 20.04.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL  BACAU

Dosar nr. 1786/270/20112 - ordonanta presedintiala -

înreg. 04.04.2012

SENTINTA CIVILA NR. 1379

Sedinta publica din data de 20.04.2012

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE  -  ….

GREFIER -  ….

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect stabilire program vizite minor pe calea ordonantei presedintiale formulata de reclamanta ….. împotriva pârâtului …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta personal si asistata de avocat … si martorul propus de aceasta, lipsind pârâtul, aparatorul acestuia si martorul propus de pârât.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care , fata de cererea pârâtului, prin aparator, de a lasa cauza peste ordine întrucât se afla la Tribunalul Bacau, instanta lasa cauza la a doua strigare, la sfârsitul sedintei de judecata.

La a doua strigare a cauzei au raspuns aceleasi parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta dispune citarea martorului propus de pârât cu scurtarea termenului de citare la o zi.

Pentru a fi citat martorul cu mandat de aducere, cu mentiunea de a fi încheiat proces verbal si a-l comunica instantei în caz de imposibilitate a executarii mandatului si pentru a se emite o adresa catre Cabinet de Avocat ….. prin care i se va pune în vedere sa fie prezenta la urmatorul termen sau sa asigure  substituire, sub sanctiunea amendarii, acorda termen la data de 27.04.2012, ora 8,30-C.7 pentru când va fi citat martorul propus de pârât, pe numele caruia va fi emis si mandat de aducere.

Avocat …. arata ca nu va putea fi prezenta la termenul acordat, însa va asigura substituire.

Dupa dezbateri, se prezinta pârâtul personal si asistat de avocat ……si martorul propus de pârât.

Avocat …. solicita a se lua un interogatoriu reclamantei, sens în care depune acest interogatoriu la dosar.

Instanta încuviinteaza aceasta proba si procedeaza la luarea interogatoriului reclamantei, raspunsurile acesteia fiind consemnate la dosar.

Se audiaza martorii propusi de parti, sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat …. depune la dosar un CD, solicitând a fi vizionat, acesta continând episodul petrecut în a doua zi de Paste la domiciliul pârâtului.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… arata ca s-a formulat prezenta actiune pentru ca reclamanta sa stabileasca o posibilitate de a putea sta cu copilul sau. Sunt declaratii de martori, înscrisuri la dosar. În ceea ce priveste incidentul din 16.04.2012 nu a fost vorba despre o betie, ci de ceea ce a ingerat reclamanta, pârâtul i-a pus ceva în paharul cu apa, a adus-o în stare de inconstienta, pentru a conduce la ideea ca aceasta era în stare de ebrietate. Hainele miroseau a alcool pentru ca i s-a turnat bautura pe acestea. Instanta va analiza si constata daca este plauzibil ce sustine pârâtul sau reclamanta. Este de remarcat ca atunci când au ajuns la …. pârâtul a disparut din domiciliu. Uneori, oamenii pentru a-si îndeplini un scop recurg la manopere diabolice. Daca fratele ei ar fi stiut ca este bauta, ar mai fi dus-o în aceasta stare în comuna …..? S-au dus la urgenta, însa, fiind a doua zi de Pasti, nu s-au putut recolta probe. Când au ajuns la politie, au aflat ca deja se sunase de catre pârât la 112. Pârâtul demonstreaza ca este un tata abuziv, ignora faptul ca reclamanta a plecat de fiecare data batuta de la el, au pornit divortul în 2011, ultima data partile s-au despartit din domiciliul reclamantei. Reclamanta nu este decazuta din drepturile parintesti, a vrut sa ia copilul de ziua lui, nu i s-a dat voie, cine-l îndreptateste pe pârât la o asemenea cenzura. Momentan are o hotarâre judecatoreasca de care se prevaleaza. I-a înscenat reclamantei ceea ce s-a întâmplat a doua zi de Pasti. Solicita ca instanta sa analizeze probatoriu din dosar, a aprecia interesul copilului si daca acest copil poate fi privat de dreptul de a sta cu mama. A se pronunta o hotarâre, a dispune ca aceasta sa fie executorie, de îndata, pentru a avea dreptul sa-si vada copilul. Este imoral ilegal si nedrept ca reclamanta sa fie privata de acest drept. Pârâtul este cel care consuma bauturi alcoolice si nicidecum reclamanta. Batrâna de 85 de ani, bunica pârâtului a avut puterea sa spuna ca reclamanta nu a baut nimic. Totul a fost un teatru si o regie. În ceea ce priveste capatul de cerere de a-l lua pe minor în ziua de Paste, acesta nu mai subzista, sarbatorile au trecut.

Avocat ….. în principiu solicita respingerea cererii, nu sunt îndeplinite conditiile art. 581 din Codul de procedura civila, s-a solicitat un program de vizita pe calea ordonantei presedintiale. Primul element ce trebuie analizat este urgenta. A trecut atâta timp de când minorul a fost încredintat pârâtului, ce fel de urgenta  poate invoca, este atâta timp de când partile sunt despartite. De când copilul a fost încredintat tatalui, reclamanta nu a facut nicio cerere prin care sa solicite în eventualitatea stabilirii domiciliului minorului la tata, sa-l viziteze. Nu exista urgenta. Pe fond, daca ar fi îndeplinite conditiile unei ordonante presedintiale, instanta ar trebui sa pipaie fondul cauzei. Este imposibil pentru copil mediul în care mama l-ar duce pe acesta. Este un caz mai rar când instanta stabileste domiciliul minorului la tata, este periculos pentru un copil de 4 ani ca mama lui sa se duca bauta, batrâna a spus ca acolo nu a consumat nimic reclamanta, însa aceasta bause înainte si era în stare de ebrietate. De altfel si copilul striga într-una ca mama a intrat în beci. S-a chemat politia de catre pârât, l-a chemat si pe fratele reclamantei. Reclamanta are comportarea pe care o are, abia în apel au început sa se miste lucrurile, s-a schimbat apararea. Caracterizarea data de la locul de munca a fost pentru a o ajuta sa se angajeze, nu reflecta realitatea. Daca se impune stabilirea unui program de vizita, acesta sa se faca la domiciliul pârâtului. Inclusiv martorul a spus ca a fost cu o seara înainte la fratele reclamantei într-o garsoniera. La divort, reclamanta avea o situatie precara, copilul nu poate fi dus într-un mediu pe care nu-l cunoaste. A se stabili un program de vizita la domiciliul pârâtului.

Avocat ….., în replica, arata ca pârâtul are o conduita si un mod obstructionist în legatura dintre mama si minor, desi legea îl obliga sa nu obstructioneze pe celalalt parinte. În ceea ce priveste faptul ca nu ar exista urgenta, cum se poate spune unei mame ca nu-i urgent a-si vedea copilul, reclamanta a încercat sa-si viziteze copilul însa nu a fost lasata. Reclamanta probabil nu a putut crede, pâna în ultimul moment, ca instanta nu-i va încredinta ei copilul. Nici apararile pârâtului nu sunt pertinente, ceea ce nu poate fi contestat este faptul ca reclamanta a formulat prezenta cerere, doreste sa se ia aceasta masura. A aprecia instanta.

Avocat ….., în replica, arata ca exista la dosar chiar declaratia fratelui reclamantei, chiar el spune ca reclamanta ramânea des la el acasa.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.04.2012 sub nr. 1786/270/2012 reclamanta ….., cu domiciliul în ….. a chemat în judecata pe pârâtul ….., cu domiciliul în ……, solicitând pe calea ordonantei presedintiale sa se stabileasca un program pentru a putea avea legaturi personale cu minorul …, respectiv sa-l ia pe minor la domiciliul sau din …. în prima si a treia saptamâna din luna  de vineri ora 12 pâna duminica la ora 17 si de Pasti din a doua zi ora 12 pâna în a treia zi ora 17.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca minorul ….. este fiul ei rezultat din casatoria cu pârâtul. Partile sunt în divort, respectiv în apel, prin hotarârea primei instante locuinta minorului a fost stabilita la pârât  si a fost obstructionata de pârât  în a avea legaturi personale cu minorul. Chiar daca i se permite acest lucru, pârâtul nu o lasa o clipa doar cu minorul, fiind prezent permanent în preajma discutiilor lor.

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 581 si 582 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, certificatul de nastere al minorului (fila 7), caracterizare (fila 8), o alta caracterizare a reclamantei (fila 9), carnet de munca al reclamantei (file 10-12), ancheta sociala a comunei …… (fila 13), ancheta sociala a comunei …. (fila 14), sentinta civila nr. 3070 (file 22-24), declaratii de martori date în dosarul de divort (file 25- 28).

Cererea  a fost timbrata cu 10 lei, taxa judiciara de timbru.

Pârâtul a formulat întâmpinare pin care a solicitat respingerea actiunii întrucât nu sunt îndeplinite conditiile art. 581 Cod procedura civila. Pe fondul cauzei a apreciat ca în prezent legatura reclamantei cu minorul poate fi facuta numai la domiciliul sau din …..

În drept, întâmpinarea este motivata pe dispozitiile art.115 Cod procedura civila.

Instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 din Codul de procedura civila, a încuviintat proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu câte un martor pentru fiecare parte, ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3070 din 19.10.2011, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 7880/270/2010 (file 22-24), a fost declarata desfacuta casatoria partilor, s-a dispus ca exercitarea autoritatii parintesti sa revina în comun ambilor parinti, iar locuinta minorului …… a fost stabilita la adresa pârâtului din …….

Împotriva acestei hotarâri s-a formulat apel de reclamanta ….., ce face obiectul dosarului nr. 7880/270/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bacau, cu termen de judecata la data de 07.05.2012.

Pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 7880/270/2010, reclamanta a formulat prezenta cerere solicitând pe calea ordonantei presedintiale stabilirea unui program pentru a putea avea legaturi personale cu fiul sau.

Dispozitiile art. 581 din codul de procedura civila invocat de reclamanta consacra trei cerinte specifice pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala. Acestea se refera la urgenta masurii ce se solicita, aceasta sa fie vremelnica si prin luarea masurii sa nu se prejudece fondul dreptului.

Urgenta îngaduie instantei de judecata sa ordone „masuri vremelnice în cazuri grabnice”, cum ar fi „pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”.

Din acest punct de vedere, instanta constata ca reclamanta a formulat apel împotriva sentintei civile nr. 3070 din 19.10.2011, aratata mai sus, în calea de atac solicitând desfiintarea sentintei sub aspectul stabilirii locuintei copilului, în sensul ca aceasta sa fie stabilita la reclamanta.

De asemenea, instanta constata ca dosarul nr. 7880/270/2010 se afla în faza incipienta, termenul acordat pentru data de 07.05.2012 fiind abia al treilea termen. 

Având în vedere cele mentionate, coroborate cu starea tensionata evidenta care exista între cei doi soti, instanta apreciaza ca reclamanta …. este prejudiciata din punct de vedere afectiv si al dreptului sau de a veghea la cresterea si educarea copilului, motiv pentru care considera îndeplinita conditia urgentei.

De asemenea, instanta apreciaza ca sunt îndeplinite si celelalte conditii impuse de lege pentru solutionarea cauzei pe calea  ordonantei presedintiale, respectiv vremelnicia (deoarece masura se va dispune pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 7880/270/2010) si neprejudecarea fondului (stabilirea locuintei minorului în baza dreptului comun facând obiectul dosarului nr. 7880/270/2010 aratat mai sus, aflat pe rolul Tribunalului Bacau).

În cauza, instanta retine ca minorul are vârsta de 5 ani, vârsta la care nu este în interesul minorului îngradirea relatiei cu niciunul din parinti, cu atât mai mult cu mama sa. În cauza nu s-a facut dovada ca reclamanta nu ar putea avea grija de minor în mod corespunzator pentru câteva zile pe luna. Petrecerea de catre minor a patru zile pe luna cu mama sa nu poate avea decât efecte benefice asupra dezvoltarii copilului. 

Pe de alta parte, desfasurarea programului de vizita la domiciliul pârâtului nu ar fi în interesul copilului data fiind starea conflictuala evidenta existenta între parinti.

Prin urmare, considerând îndeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale, având în vedere si faptul ca este în interesul copilului ca ambii parinti sa poata avea legaturi personale cu acesta, instanta urmeaza a admite în parte cererea.

Va fi respins ca ramas fara obiect capatul de cerere privind luarea minorului la domiciliul reclamantei cu ocazia sarbatorilor de Pasti 2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea formulata de reclamanta …. domiciliata în ….., în contradictoriu cu pârâtul ….., domiciliat în …….

Obliga pe pârâtul ….. sa permita reclamantei ….. sa aiba legaturi personale cu minorul ….., nascut în ….., în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, de sâmbata, orele 12.00 pâna duminica, orele 18.00, la domiciliul reclamantei din ….., pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 7880/270/2010.

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privind luarea minorului la domiciliul reclamantei cu ocazia sarbatorilor de Pasti 2012.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata  în sedinta publica, azi, 20.04.2012. 

PRESEDINTE, GREFIER,

.

1