Pretenţii -Litigii cu profesioniştii

Decizie 211/LP/2022 -A din 28.08.2022


Potrivit art. 248 Cod procedură civilă instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Conform art. 36 din C.pr.civ. ,,Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.”

Potrivit art. 1569 alin. (1) Cod Civil, ,,nu pot face obiectul unei cesiuni creanţele care sunt declarate netransmisibile de lege”.

Instanţa de control judiciar a reţinut că apelanta îşi fundamentează excepţia lipsei calităţii procesuale active pe inopozabilitatea cesiunii de creanţă în raport cu aceasta în calitate de asigurator, motivat şi de caracterul personal al dreptului la despăgubire rezultând dintr-o poliţă RCA.

În acest sens instanţa de apel reţine că cererea de chemare în judecată de faţă are ca obiect acţiunea reclamantei, service auto, împotriva asigurătorului persoanei vinovate de producerea accidentului auto, prin care se solicită obligarea asiguratorului pârât la plata diferenţei de despăgubire în suma de 2142 lei reprezentând parte din contravaloarea închirierii unui autoturism de către persoana păgubită, cu penalităţi de întârziere solicitate în cadrul dosarului de daună nr. xx  instrumentat de către apelantă.

Instanţa de apel reţine că în cauză apelanta nu a indicat un text de lege care să interzică cesiunea de creanţe rezultată din contractul de închiriere auto încheiat de intimată cu persoana păgubită

Domenii speta