Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară – lipsa considerentelor - încheiere cameră preliminară desfiinţată – trimis spre rejudecare

Sentinţă penală 52 din 24.02.2020


SPEŢE RELEVANTE APRILIE 2020

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară – lipsa considerentelor - încheiere cameră preliminară desfiinţată – trimis spre rejudecare

TIP SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ52/2020

DATA SPEŢĂ24.02.2020

DOMENIUL ASOCIATCereri

CONŢINUT SPEŢĂÎNCHEIERE PENALĂ NR. 52/2020

DATA: 24.02.2020

AUTOR: CONSTANTINESCU CRISTIAN

DOMENIUL ASOCIAT: Cereri

OBIECT: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

T R I B U N A L U L:

COMPLETUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Prin încheierea din data de X.04.2019 pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte s-au dispus următoarele: ˶În temeiul art.346 al.2 C.pr.pen. respinge cererile și excepțiile invocate de către inculpat, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.XX/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte,  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii.

Acordă termen la 10.06.2019.

Se citează inculpatul și persoana vătămată.

Se emite adresă pentru comunicarea fişei de cazier judiciar actualizata˝.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestatie inculpatul C.C., prin apărător ales, solicitând restituirea cauzei la procuror pentru remedierea unor pretinse neregularităţi, apreciind apoi că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 295 alin.1 C.pen.

În motivarea contestaţiei, s-a susţinut că hotărârea instanței de fond este nemotivată, instanța de fond doar respinge cererile și excepțiile, în condițiile în care tribunalul a mai admis de 2 ori contestațiile formulate de către inculpat.

Contestaţia a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 30.01.2020

Examinând contestaţia formulată prin raportare atât la susţinerile contestatorului, cât şi la actele dosarului şi dispoziţiile legale incidente, tribunalul constată că aceasta este fondată, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:

Reţine tribunalul cu prioritate că încheierea din X.10.2019 a Judecătoriei Vălenii de Munte pronunţată în cauza de faţă – fila 6 dosar judecătorie, nu este motivată, lipsind considerentele pentru care s-a dispus respingerea cererilor şi excepţiilor formulate în cauză.

În atare situaţie, tribunalul nu poate cunoaşte motivele de fapt şi de drept ale respingerii cererilor şi excepţiilor, iar părţilor nu li se poate asigura dreptul la apărare, neputând pune efectiv concluzii privind legalitatea şi temeinicia soluţiei dispuse de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Vălenii de Munte.

Lipsa considerentelor atrage lipsa unui grad efectiv de jurisdicţie, analiza cererilor şi excepţiilor direct de către instanţa de control judiciar conducând la încălcarea dreptului la dublu grad de jurisdicţie. În acest sens, se înscrie şi jurisprudenţa constantă fundată pe dispoziţiile art. 6 C.E.D.O..

În atare situaţie, tribunalul va admite contestaţia formulată de inculpatul C.C., împotriva încheierii pronunţate la data de X octombrie 2019 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Vălenii de Munte.

Va desfiinţa încheierea contestată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Judecătoria Vălenii de Munte, potrivit considerentelor prezentei hotărâri.

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Domenii speta