Măsura arestului la domiciliu este suficientă şi oportună

Decizie 26/C din 20.02.2020


Măsura arestului la domiciliu este suficientă şi oportună. Obligaţiile şi interdicţiile ce pot fi impuse inculpaţilor în temeiul dispoziţiilor art. 221 Cod procedură penală (interdicţia de a lua legătura între ei,  cu persoana vătămată şi cu martorii) sunt în măsură şi suficiente pentru asigurarea bunului mers la procesului penal.

Prin încheierea penală nr. 647 din 13.02.2020 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, în temeiul art. 362 Cod procedură penală, raportat la art. 208, alin. 2, art. 207, alin. 4 Cod procedură penală, a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii K.V., D.I.N. şi C.C.C., pe care le-a menţinut pentru următoarele 60 de zile pentru fiecare dintre inculpaţi. S-au respins cererile de revocare, respectiv de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau cu cea a controlului judiciar, formulate de inculpaţi, prin apărători. În baza art. 362, raportat la art. 208, art. 207, alin. 4 şi art. 211 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul P.V.Ş., pe care o a menţinut-o pentru următoarele 60 de zile. S-a respins cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar, formulată de inculpat, prin apărător. În temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

În considerentele încheierii judecătoria a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare nr. 3978/P/2019 din data de 27 noiembrie 2019, au fost trimişi în judecată inculpaţii: K.V., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de  înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal, uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 320, alin. 1 Cod penal, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 320, alin. 1 Cod penal, conducere a unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, prevăzută de art. 335, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336, alin. 1 Cod penal, fals privind identitatea, prevăzută de art. 327, alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38, alin. 1 şi 2 Cod penal; D.I.N., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 244, alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal; C.C.C., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 244, alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal; P.V.Ş., sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de  înşelăciune, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi 2 Cod penal, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 320, alin. 1 Cod penal, şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal; S.C.M., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prevăzută de art. 270, alin. 1 Cod penal; S.B.A., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prevăzută de art. 270, alin. 1 Cod penal.

În cursul urmăririi penale, prin Încheierea penală nr. 3518/08.10.2019 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Încheierea penală nr. 56/CDL/11.10.2019 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, s-a dispus arestarea preventivă pe o durată de câte 30 zile a inculpatului K.V., emiţându-se mandatul de arestare preventivă nr. 52/UP/08.10.2019. Au fost avute în vedere temeiurile prevăzute de art. 223, alin. 2 Cod procedură penală.

Prin Încheierea penală nr. 3844/31.10.2019 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Încheierea penală nr. 61/CDL/04.11.2019 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul K.V., pe o perioadă de 30 de zile.

Prin Încheierea penală nr. 3917/07.11.2019 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Încheierea penală nr. 65/CDL/14.11.2019 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, s-a dispus arestarea preventivă pe o durată de câte 30 zile a inculpaţilor C.C.C. şi D.I.N., emiţându-se mandatele de arestare preventivă nr. 59/UP/7.11.2019 şi 60/UP/7.11.2019. Au fost avute în vedere temeiurile prevăzute de art. 223, alin. 2 Cod procedură penală.

Prin Ordonanţa din data de 07.11.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, s-a dispus luarea faţă de inculpatul P.V.Ş. a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Prin Încheierea penală nr. 4262/02.12.2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Încheierea penală nr. 114/CCP/13.12.2019 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş, a fost menţinută măsura arestării preventive faţă de inculpaţii K.V., D.I.N. şi C.C.C. pentru încă 30 de zile. De asemenea, a fost menţinută măsura controlului judiciar faţă de inculpatul P.V.Ş. pentru următoarele 60 de zile.

Prin Încheierea penală nr. 4487/23.12.2019, definitivă prin Încheierea penală nr. 7/CCP/16.01.2020 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii K.V., D.I.N. şi C.C.C., măsură care a fost menţinută pentru următoarele 30 de zile.

Prin Încheierea penală nr. 210/17.01.2020 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin Încheierea penală nr. 15/CCP/23.01.2020 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş, a fost menţinută măsura arestării preventive faţă de inculpaţii K.V., D.I.N. şi C.C.C. pentru încă 30 de zile. De asemenea, a fost menţinută măsura controlului judiciar faţă de inculpatul P.V.Ş. pentru următoarele 60 de zile.

Prin Încheierea penală nr. 438/04.02.2020 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin necontestare, s-a dispus începerea judecăţii în prezenta cauză.

Conform prevederilor 208, alin. 2 Cod procedură penală, s-a fixat termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive pentru data de 13.02.2020.

Analizând măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi, instanța a constatat că acestea au fost luate cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, fiind temeinice şi legale şi în continuare.

Astfel, instanţa a reţinut că temeiurile avute în vedere de către judecătorul de drepturi şi libertăţi la momentul luării măsurilor preventive şi de către judecătorul de cameră preliminară la momentul verificării legalităţii şi temeiniciei acestor măsuri, se menţin şi în continuare, sunt relevante, necesare şi suficiente, astfel că se impune menţinerea acestor măsuri pentru următoarele 60 zile.

Instanţa a reţinut că există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii faţă de care se efectuează cercetările sunt autorii infracţiunii reţinute în înscrisurile de la dosar, aceasta rezultând din actele aflate la dosarul de urmărire penală.

Astfel, în prezentul dosar, există indicii temeinice de natură să convingă un observator obiectiv, în sensul arătat în art. 5, paragraf 1, lit. c din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că:

Inculpatul K.V., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, utilizând documente de identitate false, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanelor vătămate – societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate închirierea de autovehicule, cu scopul de a intra în posesia bunurilor, pentru ca ulterior să dispună pe nedrept de ele, astfel: în data de 01.10.2019, în jurul orelor 17:00, prin utilizarea unui permis de conducere fals, inculpatul ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. 1/01.10.2019, având ca obiect vehiculul marca Mercedes-Benz, ulterior dispunând pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, în jurul orelor 21:00, prin utilizarea unui permis de conducere fals, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. 203, având ca obiect autovehiculul marca BMW 520D, iar ulterior ar fi dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, în jurul orelor 16:00, prin utilizarea de documente de identitate false, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere englezesc, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. RHD/2144, având ca obiect vehiculul marca Skoda Superb, iar ulterior ar fi dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 05.10.2019, prin utilizarea de documente de identitate false, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere model britanic, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. RMM/2544, având ca obiect vehiculul marca Renault Captur, iar ulterior a dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1366,59 lei (punctul 4 din rechizitoriu).

S-a arătat în actul de sesizare a instanţei că acelaşi inculpat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale: în noaptea de 02/03.10.2019, ar fi condus autovehiculul marca BMW 520D pe D.N. 1C, de pe raza municipiului Cluj-Napoca până în municipiul Baia Mare, deşi nu poseda un permis de conducere valabil (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, ar fi condus autovehiculul marca Renault Captur pe Bd.l Bucureşti din municipiul Baia Mare, fără a poseda permis de conducere (punctul 5 din rechizitoriu).

Apoi, acelaşi inculpat, în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, ar fi condus autovehiculul marca Renault Captur pe Bd. Bucureşti din municipiul Baia Mare, având în sânge o îmbibație alcoolică mai mare de 0,80 g/l (punctul 5 din rechizitoriu).

De asemenea, s-a menţionat în rechizitoriu că inculpatul, în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, după ce a fost depistat conducând autovehiculul marca Renault Captur pe Bd. Bucureşti din municipiul Baia Mare, s-ar fi legitimat în faţa organelor de poliţie ca fiind numitul P.F., în acest sens prezentând cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere englezesc (documente contrafăcute), inducând în eroare un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu (punctul 5 din rechizitoriu).

S-a mai reţinut în sarcina aceluiaşi inculpat că, în cursul anului 2017, ar fi înlesnit falsificarea prin contrafacere a unui înscris oficial, respectiv documentul denumit ,,Driving Licence” pe numele K.V., prin furnizarea unor fotografii şi a datelor de stare civilă (punctul 1 din rechizitoriu).

Nu în ultimul rând, s-a reţinut că acelaşi inculpat, la începutul lunii octombrie 2019, ar fi înlesnit falsificarea prin contrafacere a unor înscrisuri oficiale, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052, şi permisul de conducere englezesc, prin furnizarea în aceeaşi împrejurare a unor fotografii şi a datelor de stare civilă.

Inculpatul D.I.N., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale: în data de 01.10.2019, împreună cu inculpatul C.C.C., i-ar fi acordat inculpatului K.V. sprijin constând, printre altele, în oferirea sumei de bani necesară în vederea perfectării contractului de închiriere având ca obiect autovehiculul marca Mercedes-Benz, model GLK, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, împreună cu inculpatul, i-ar fi oferit coinculpatului sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autovehiculului marca BMW 520D, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, împreună cu inculpatul, i-ar fi oferit coinculpatului sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autoturismului marca Skoda Superb, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, împreună cu inculpatul, în baza unei înţelegeri anterioare, l-ar fi ajutat pe inculpatul P.V.Ş. să închirieze autovehiculul marca Audi A4, transportându-i pe cei doi la locul comiterii faptei, iar ulterior, de la locul înstrăinării autovehiculului până pe raza municipiului Baia Mare (punctul 6 din rechizitoriu).

Inculpatul C.C.C., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale: în data de 01.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi acordat inculpatului K.V. sprijin constând, printre altele, în oferirea sumei de bani necesară în vederea perfectării contractului de închiriere având ca obiect autovehiculul marca Mercedes-Benz, model GLK, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autovehiculului marca BMW 520D, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autoturismului marca Skoda Superb, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., l-ar fi ajutat pe inculpatul P.V.Ş. să închirieze autovehiculul marca Audi A4, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.000 euro (punctul 6 din rechizitoriu).

Inculpatul P.V.Ş., în data de 08.10.2019, prin utilizarea de documente de identitate false, respectiv o carte de identitate şi un permis de conducere eliberat de autorităţile britanice, ambele documente pe numele T.R., ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere având ca obiect autovehiculul marca Audi A4, pe care ulterior l-ar fi înstrăinat fără drept, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.000 euro (punctul 6 din rechizitoriu).

Nu în ultimul rând, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, la începutul lunii octombrie 2019, ar fi înlesnit falsificarea prin contrafacere a unor înscrisuri oficiale, respectiv o carte de identitate şi un permis de conducere model britanic, ambele documente emise pe numele T.R., prin furnizarea unor fotografii şi a datelor de stare civilă (punctul 6 din rechizitoriu).

În ceea ce priveşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţi, instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 223, alin. 2 Cod procedură penală, existând o suspiciune rezonabilă că inculpații a comis o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, s-a constatat că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

În acest sens, trebuie menţionat că, pentru infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal, legea prevede pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani.

De asemenea, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul K.V., pentru infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, prevăzută de art. 335, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal, şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336, alin. 1 Cod penal, legea prevede pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani.

Astfel, rezultă că prima teză a art. 223, alin. 2 Cod procedură penală se regăseşte în condiţiile prezentei speţe.

Starea de pericol pentru ordinea publică se deduce din circumstanţele concrete ale cauzei, dar şi din elementele ce caracterizează persoana inculpaţilor.

Gravitatea faptelor de care sunt acuzaţi inculpaţii rezultă din modalitatea concretă de comitere a acestora: prin inducerea în eroare a societăţilor comerciale cu care au fost încheiate contracte de închiriere a unor autoturisme care nu au mai fost predate la sfârşitul perioadei contractuale, fiind plasate  unor persoane în vederea valorificării şi fiind cauzate prejudicii însemnate. De asemenea, cu privire la infracţiunile de care este acuzat suplimentar inculpatul K.V., instanța a reţinut că gravitatea acestora rezultă şi din crearea unei stări de insecuritate gravă pentru circulaţia pe drumurile publice (în cazul infracţiunilor de conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului).

Este relevant în aprecierea instanței faptul că inculpaţii se presupune că s-au sprijinit reciproc în activitatea infracţională desfăşurată, încurajându-se, aspect de natură să confere faptelor o periculozitate sporită.

Astfel de infracţiuni au o rezonanţă deosebită şi în rândul comunităţii, fiind apreciate de către instanţă ca fiind de natură a tulbura opinia publică şi de a îi afecta grav încrederea într-un sistem real de valori, generând atitudini de neîncredere la adresa organelor statului chemate să protejeze ordinea socială, în lipsa unei reacţii ferme.

Apoi, cu privire la persoana inculpaţilor, instanţa are în vedere criteriile impuse de teza a doua a art. 223, alin. 2 Cod procedură penală: anturajul şi mediul din care provin inculpaţii, antecedentele penale, alte împrejurări privitoare la persoana acestora.

În prezenta speţă, instanța a constatat că inculpaţii nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale (condamnările suferite pe teritoriile altor state nefiind recunoscute pe teritoriul României, conform dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală), însă, în raport de anturajul acestora, instanţa a constatat că inculpaţii nu oferă în prezent garanţii suficiente că, în lipsa măsurii preventive, nu s-ar implica în comiterea de fapte de natură penală.

Pe cale de consecinţă, instanţa a apreciat că este îndeplinită în cauză şi condiţia existenţei unei stări de pericol pentru ordinea publică.

În ceea ce priveşte proporţionalitatea acestei măsuri, instanţa a apreciat că nicio altă măsură preventivă nu este suficientă pentru a se înlătura riscul săvârşirii unei noi infracţiuni şi pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal. Niciuna dintre celelalte măsuri preventive prevăzute de art. 202, alin. 4 Cod procedură penală nu ar fi în măsură să asigure scopul arătat mai sus şi să protejeze în mod eficient interesul public.

Inculpatul K.V. a fost arestat preventiv în data de 08.10.2019, măsura fiind ulterior prelungită de judecătorul de drepturi şi libertăţi, iar inculpaţii  D.K.N. şi C.C.C. au fost arestaţi preventiv în data de 07.11.2019, astfel că judecătorul de cameră preliminară apreciază că nu a fost depăşită durata rezonabilă a detenţiei, practic aceştia aflându-se sub puterea măsurii preventive de puţin peste patru luni, respectiv trei luni.

Pe cale de consecinţă, instanţa, raportat la activitatea infracţională pentru sunt cercetaţi în prezent inculpaţii, apreciază că lăsarea lor în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, motiv pentru care, constatând legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, a menţinut această măsură pentru următoarele 60 de zile faţă de inculpaţi.

Cu privire la solicitarea inculpaţilor, formulată prin intermediul apărătorilor acestora, de revocare, respectiv de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau cu cea a controlului judiciar, instanța nu a apreciat ca fiind oportună admiterea cererilor inculpaţilor, în raport de toate argumentele deja expuse, obligaţiile impuse prin arestul la domiciliu sau a controlului judiciar nefiind suficiente pentru asigurarea scopului prevăzut la art. 202 Cod procedură penală. În acest moment, interesul general al societăţii de a fi protejată cu privire la asemenea fapte primează faţă de interesele individuale ale inculpaţilor.

În ceea ce priveşte măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul P.V.Ş., instanța a reţinut că, în prezenta speţă, este îndeplinită condiţia ca această măsură să fie necesară în scopul bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

În acest sens, instanța a avut în vedere gravitatea faptelor de care este acuzat inculpatul, modul şi circumstanţele de comitere a faptei, anturajul şi mediul din care provine inculpatul, antecedentele penale ale inculpatului, orice împrejurări privitoare la persoana inculpatului.

În ceea ce priveşte gravitatea faptelor de care este acuzat inculpatul, aceasta rezultă din modalitatea concretă de comitere a acestora: prin inducerea în eroare a societăţii comerciale cu care a încheiat contractul de închiriere a unui autoturism care nu au mai fost predat la sfârşitul perioadei contractuale, fiind înstrăinat; prin înlesnirea falsificării şi ulterior folosirea de înscrisuri oficiale false, precum şi prin folosirea acestora la încheierea contractului de închiriere a unui autoturism.

Cu privire la persoana inculpatului, instanța a avut în vedere faptul că nici acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, însă, de asemenea, nu oferă în prezent garanţii suficiente că, în lipsa măsurii preventive, nu s-ar implica în comiterea de fapte de natură penală.

Nu este lipsit de importanţă nici faptul că, faţă de inculpat, s-a luat cea mai uşoară măsură preventivă, respectiv cea mai restrictivă de drepturi, iar durata acesteia nu a depăşit o durată rezonabilă.

Pe cale de consecinţă, instanța a apreciat că este îndeplinită în cauză şi condiţia ca măsura controlului judiciar să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei şi necesară pentru scopul urmărit.

Pentru aceste considerente, în baza art. 362, raportat la art. 208, art. 207, alin. 4 şi art. 211 Cod procedură penală, instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul P.V.Ş., pe care o a  menţinut-o pentru următoarele 60 de zile.

Ca o consecinţă a celor anterior expuse, instanța a respins cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar, formulată de inculpat, prin apărător.

În baza art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpaţii K.V., D.I.N. şi C.C.C. solicitând admiterea contestaţiilor şi rejudecând să se dispună înlocuirea acestei măsuri cu o măsură preventivă mai uşoară cum este cea a arestului la domiciliu.

Examinând încheierea penală contestată, tribunalul a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 202 Cod de procedură penală, măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că persoana acuzată a săvârşit infracţiunea şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

Totodată, conform alineatului 3 al aceluiaşi articol, orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

În cazul măsurii arestării preventive, dincolo de condiţiile stabilite prin dispoziţiile textului legal menţionat, art. 223 Cod procedură penală impune ca instanţa să constate pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care inculpatul provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Astfel, prin dispoziţiile legale evocate, pe lângă scopul măsurilor preventive au fost prevăzute şi principiile proporţionalităţii şi cel al caracterului necesar al acestora, prevederi legale care sunt în acord şi completează reglementarea anterioară.

Judecătoria Baia Mare, în mod legal şi temeinic, a constatat, în urma examinării probatoriului administrat până în această fază a procesului penal, că există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul K.V., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, utilizând documente de identitate false, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanelor vătămate – societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate închirierea de autovehicule, cu scopul de a intra în posesia bunurilor, pentru ca ulterior să dispună pe nedrept de ele, astfel: în data de 01.10.2019, în jurul orelor 17:00, prin utilizarea unui permis de conducere fals, inculpatul ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. 1/01.10.2019, având ca obiect vehiculul marca Mercedes-Benz, model GLK, ulterior dispunând pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, în jurul orelor 21:00, prin utilizarea unui permis de conducere fals, ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. 203, având ca obiect autovehiculul marca BMW 520D, iar ulterior ar fi dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, în jurul orelor 16:00, prin utilizarea de documente de identitate false, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere englezesc pe numele P.F., ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. RHD/2144, având ca obiect vehiculul marca Skoda Superb, iar ulterior ar fi dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 05.10.2019, prin utilizarea de documente de identitate false, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere model britanic pe numele P.F., ar fi procedat la inducerea în eroare a persoanei vătămate, cu ocazia încheierii contractului de închiriere nr. RMM/2544, având ca obiect vehiculul marca Renault Captur, iar ulterior a dispus pe nedrept de bun, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1366,59 lei (punctul 4 din rechizitoriu), în noaptea de 02/03.10.2019, ar fi condus autovehiculul marca BMW 520D pe D.N. 1C, de pe raza municipiului Cluj-Napoca până în municipiul Baia Mare, deşi nu poseda un permis de conducere valabil (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, ar fi condus autovehiculul marca Renault Captur pe Bd.l Bucureşti din municipiul Baia Mare, fără a poseda permis de conducere (punctul 5 din rechizitoriu), în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, ar fi condus autovehiculul marca Renault Captur pe Bd. Bucureşti din municipiul Baia Mare, având în sânge o îmbibație alcoolică mai mare de 0,80 g/l (punctul 5 din rechizitoriu), în data de 08.10.2019, în jurul orelor 04:27, după ce a fost depistat conducând autovehiculul marca Renault Captur pe Bd. Bucureşti din municipiul Baia Mare, s-ar fi legitimat în faţa organelor de poliţie ca fiind numitul P.F., în acest sens prezentând cartea de identitate seria TM nr. 411052, precum şi permisul de conducere englezesc (documente contrafăcute), inducând în eroare un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu (punctul 5 din rechizitoriu), în cursul anului 2017, ar fi înlesnit falsificarea prin contrafacere a unui înscris oficial, respectiv documentul denumit ,,Driving Licence” pe numele K.V., prin furnizarea unor fotografii şi a datelor de stare civilă (punctul 1 din rechizitoriu), la începutul lunii octombrie 2019, ar fi înlesnit falsificarea prin contrafacere a unor înscrisuri oficiale, respectiv cartea de identitate seria TM nr. 411052 şi permisul de conducere englezesc pe numele P.F., prin furnizarea în aceeaşi împrejurare a unor fotografii şi a datelor de stare civilă.

Cu privire la inculpatul D.I.N. s-a arătat că acesta, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale: în data de 01.10.2019, împreună cu inculpatul C.C.C., i-ar fi acordat inculpatului K.V. sprijin constând, printre altele, în oferirea sumei de bani necesară în vederea perfectării contractului de închiriere având ca obiect autovehiculul marca Mercedes-Benz, model GLK, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, împreună cu inculpatul C.C.C., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autovehiculului marca BMW 520D, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, împreună cu inculpatul C.C.C., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autoturismului marca Skoda Superb, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, împreună cu inculpatul C.C.C., în baza unei înţelegeri anterioare, l-ar fi ajutat pe inculpatul P.V.Ş. să închirieze autovehiculul marca Audi A4, transportându-i pe cei doi la locul comiterii faptei, iar ulterior, de la locul înstrăinării autovehiculului până pe raza municipiului Baia Mare (punctul 6 din rechizitoriu).

În ceea ce-l priveşte pe C.C.C. s-a reţinut că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale: în data de 01.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi acordat inculpatului K.V. sprijin constând, printre altele, în oferirea sumei de bani necesară în vederea perfectării contractului de închiriere având ca obiect autovehiculul marca Mercedes-Benz, model GLK, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 62.500 lei (punctul 1 din rechizitoriu); în data de 02.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autovehiculului marca BMW 520D, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.500 euro (punctul 2 din rechizitoriu); în data de 04.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., i-ar fi oferit inculpatului K.V. sprijin constând în oferirea sumei de bani necesară pentru închirierea autoturismului marca Skoda Superb, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare,  împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 21.964 euro (punctul 3 din rechizitoriu); în data de 08.10.2019, împreună cu inculpatul D.I.N., l-ar fi ajutat pe inculpatul P.V.Ş. să închirieze autovehiculul marca Audi A4, iar ulterior, în baza unei înţelegeri anterioare, împreună cu ceilalţi doi coinculpaţi, ar fi procedat la înstrăinarea autovehiculului, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 12.000 euro (punctul 6 din rechizitoriu).

Probele administrate până în acest moment al procesului penal conduc la presupunerea rezonabilă că inculpaţii ar putea fi autorii faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, fiind astfel îndeplinită prima cerință a art. 202 Cod procedură penală.

Având în vedere momentul procesual al cauzei, precum şi faptul că măsura arestării preventive a inculpaţilor a fost luată la debutul procedurilor judiciare pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, completul de judecată a apreciat că acelaşi deziderat poate fi realizat prin dispunerea măsurii arestului la domiciliu. Obligaţiile şi interdicţiile ce pot fi impuse inculpaţilor în temeiul dispoziţiilor art. 221 Cod procedură penală, respectiv interdicţia de a lua legătura între ei,  cu persoana vătămată şi cu martorii, sunt în măsură şi suficiente pentru asigurarea bunului mers la procesului penal.

Arestarea preventivă a inculpaţilor s-a dispus şi în considerarea pericolului pentru ordinea publică, a rezonanţei negative a faptei, a tulburării opiniei publice, toate acestea impunând o reacţie fermă a organelor judiciare la acel moment, însă, aşa cum s-a acceptat în jurisprudenţă, acest pericol îşi pierde din semnificaţie, se estompează cu trecerea timpului, măsura fiind luată în urmă cu 3 luni.

Prin urmare buna desfăşurare a procesului penal nu mai reclamă cu necesitate menţinerea celei mai restrictive dintre măsurile preventive, însă, ţinând seama de toate împrejurările cauzei şi de dispoziţiile art. 202 Cod procedură penală, tribunalul a apreciat că se impune ca inculpaţii să se afle sub puterea unei măsuri preventive, respectiv a arestului la domiciliu. Prin obligaţiile şi restricţiile impuse inculpaţilor în cadrul acestei măsuri se asigură atât buna desfăşurare a procesului penal, împiedicându-se sustragerea acestora de la procedurile judiciare, cât şi influenţarea administrării probelor şi împiedicarea comiterii altor fapte.

Pentru aceste considerente, tribunalul a admis contestațiile formulate de inculpaţi împotriva încheierii penale nr. 647 din data de 13 februarie 2020 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 14484/182/2019/a2 care a fost desfiinţată în totalitate şi, pronunţând o nouă hotărâre:

În baza art. 206 Cod procedură penală, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor K.V., D.I.N. şi C.C.C. cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 60 de zile şi şi punerea de îndată în libertate a acestora de sub efectele mandatelor de arestare preventivă nr. 52/UP/8.10.2019, 59/UP/7.11.2019 şi 60/UP/7.11.2019 emise de Judecătoria Baia Mare, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

I. În baza art. 221 al. 1 Cod  procedură penală, i s-a impus inculpatului K.V. obligaţia de a nu  părăsi fără permisiunea instanţei de judecată imobilul situat în Seini.

În baza art. 221 al. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:

a. - să se prezinte în faţa instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

b. - să nu comunice direct sau indirect cu coinculpaţii, cu persoanele vătămate şi cu martorii.

În baza art. 221 al. 4 Cod procedură penală, i s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În baza art. 221 al. 5 Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpatul poate părăsi imobilul menţionat pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

În temeiul art. 221 al. 9 Cod procedură penală, supravegherea respectării măsurii şi a obligaţiilor va fi exercitată de Poliţia Seini.

II. În baza art. 221 al. 1 Cod  procedură penală, i s-a impus inculpatului D.I.N. obligaţia de a nu părăsi fără permisiunea instanţei de judecată imobilul situat în comuna Oraşu Nou.

În baza art. 221 al. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:

a. - să se prezinte în faţa instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

b. - să nu comunice direct sau indirect cu coinculpaţii, cu persoanele vătămate şi cu martorii.

În baza art. 221 al. 4 Cod procedură penală, i s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În baza art. 221 al. 5 Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpatul poate părăsi imobilul menţionat pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

În temeiul art. 221 al. 9 Cod procedură penală, supravegherea respectării măsurii şi a obligaţiilor va fi exercitată de Poliţia Satu Mare.

III. În baza art. 221 al. 1 Cod  procedură penală, i s-a impus inculpatului C.C.C. obligaţia de a nu  părăsi fără permisiunea instanţei de judecată imobilul situat în Baia Sprie.

În baza art. 221 al. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:

a. - să se prezinte în faţa instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

b. - să nu comunice direct sau indirect cu coinculpaţii, cu persoanele vătămate şi cu martorii.

În baza art. 221 al. 4 Cod procedură penală, i s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În baza art. 221 al. 5 Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpatul poate părăsi imobilul menţionat pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

În temeiul art. 221 al. 9 Cod procedură penală, supravegherea respectării măsurii şi a obligaţiilor va fi exercitată de Poliţia Baia Sprie.

În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat la tribunal au rămas în sarcina statului.