Mentinerea masurii arestarii preventive. Incompatibilitate. Art.48 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala. Casare cu trimitere spre rejudecare

Decizie 361-R din 12.07.2007


Mentinerea masurii arestarii preventive. Incompatibilitate. Art.48 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Potrivit art.48 alin.1 lit.a din Codul de procedura penala, judecatorul este incompatibil de a judeca daca în cauza respectiva a solutionat propunerea de arestare preventiva.

Decizia penala nr.361/R din 12 iulie 2007

Prin încheierea penala din data de 29 iunie 2007 pronuntata de Tribunalul Bihor, s-a respins cererea de înlocuirea a masurii arestului preventiv cu masura obligarii de a nu parasi tara formulata de inculpat, iar în baza art.300/2 Cod procedura penala raportat la art.160/b Cod procedura penala, s-a dispus mentinerea masurii arestarii preventive luata fata de inculpatul S.L., în prezent detinut în Penitenciarul Oradea, masura dispusa prin încheierea penala nr.87/25 noiembrie 2005 a Tribunalului Bihor în baza careia s-a emis mandatul de arestare preventiva nr.144/25 noiembrie 2005.

Pentru  a pronunta astfel, instanta de fond examinând temeiurile ce au stat la baza luarii masurii arestarii preventive, a constatat ca inculpatul a fost arestat la data de 25 noiembrie 2005, în baza mandatului nr. 144/2005 emis de Tribunalul Bihor, cu motivarea ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de care este învinuit este mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea acestuia în libertate prezinta pericol pentru ordinea publica.

Pericolul pentru ordinea publica rezida din gravitatea deosebita a faptei de care inculpatul este învinuit, fapt care creeaza în mod cert o stare de insecuritate sociala în comunitate, având în vedere circumstantele reale ale comiterii, modul si mijloacele concrete ale savârsirii.

În ce priveste cercetarea judecatoreasca desfasurata pâna în prezent, instanta a retinut ca declaratiile martorilor audiati în instanta nu sunt apte a înlatura toate probele si indiciile existente la dosar si care, analizate ca un ansamblu probator, conduc la concluzia ca exista motive plauzibile pentru a considera ca inculpatul a comis o fapta prevazuta de legea penala, în conformitate cu exigentele art. 5 paragraf 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Deci, în speta, instanta a considerat ca probele administrate pâna în prezent, nu sunt de natura a duce la consecinta modificarii temeiurilor avute în vedere de judecator la luarea  acestei masuri, motive pentru care instanta va retine ca împrejurarile ce au determinat arestarea preventiva a inculpatului nu s-au modificat, subzistând pericolul pentru ordinea publica în cazul lasarii în libertate a acestuia, si vazând disp. art. 300/2 combinat cu art. 160/b al.3 Cod procedura penala si prevederile art. 23 al.4/2 din Constitutia României, respectiv dispozitiile art. 5 paragraful 1 lit.c din Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, a respins cererea privind înlocuirea masurii arestului preventiv cu masura obligarii de a nu parasi tara si a mentinut starea de arestare preventiva a inculpatului.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a declarat recurs inculpatul solicitând admiterea lui, casarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare, cu motivarea ca judecatorul ce a pronuntat hotarârea a fost incompatibil deoarece a solutionat propunerea de arestare preventiva.

În subsidiar s-a solicitat a nu se mai prelungi masura arestarii preventive, temeiurile ce au stat la baza luarii acesteia nemaisubzistând, iar pe de alta parte, masura arestarii a depasit termenul rezonabil prevazut în C.E.D.O.

Curtea, a admis recursul penal declarat de inculpatul recurent S.L., împotriva încheierii penale din data de 29.06.2007 pronuntata de Tribunalul Bihor, pe care a casat-o si a dispus rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Bihor, tinând seama de considerentele prezentei decizii.

 Într-adevar, asa cum a aratat inculpatul în motivele de recurs, judecatorul ce a solutionat mentinerea arestarii preventive era incompatibil în cauza conform art.48 lit.a Cod procedura penala, deoarece, în cursul anului 2003, în aceeasi cauza si pentru aceeasi fapta, a dispus arestarea inculpatului.

Fata de cele de mai sus, în cauza a retinut ca este incident motivul de casare prevazut de art.385/9 al.1 pct.3 din Codul de procedura penala, astfel ca a dispus rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Bihor.