Reabilitare judecătorească. Respingerea cererii pentru neîntrunirea condiţiilor de formă

Sentinţă penală 58 din 13.03.2012


Reabilitare judecătorească. Respingerea cererii pentru neîntrunirea condiţiilor de formă

Reabilitare (de drept sau judecătorească)

Sentinţa penală nr. 58/13 martie 2012

 

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de  18 noiembrie 2011 şi apoi, prin declinarea competenţei de soluţionare, pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 10 ianuarie 2012, petenta A. M. a solicitat  reabilitarea judecătorească faţă de pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 17/22.05.1978 a Tribunalului Arad, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2132/20.11.1978 a Tribunalului Suprem.

În motivare, petenta a arătat că prin sentinţa penală nr. 17/22.05.1978 a Tribunalului Arad, definitivă prin decizia penală nr. 2132/20.11.1978 a Tribunalului Suprem, a fost condamnată la pedeapsa de 13 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 174, 176 şi art. 211 Cod penal, iar de la data executării ultimei pedepse şi până în prezent nu a mai suferit nicio condamnare, a avut asigurată existenţa prin muncă cinstită, a avut o bună conduită şi a achitat în totalitate cheltuielile judiciare. Mai precizează că este o bună familistă, că are doi copii majori şi lucrează ca asistent maternal în com.Călăraşi

Cauza a primit termen de judecată, dispunându-se citarea petentei şi  solicitându-i-se prin adresă să depună la dosar înscrisuri din care să rezulte localităţile unde a locuit şi locul de muncă pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei (sub sancţiunea respingerii cererii conform art. 497 Cod procedură penală ); să dovedească că îşi asigură existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste; că a avut o conduită bună de la executarea pedepsei şi că a achitat în întregime cheltuielile judiciare.

Deşi instanţa a revenit cu aceeaşi solicitare, petenta nu a înţeles să-şi completeze cererea, astfel încât, în baza art. 497 alin. 1 lit. c Cod procedură penală aceasta va fi respinsă.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, 

2