Plata cheltuielilor de judecată de către coerezi - art. 774 Cod civil

Decizie 22 din 13.01.2004


Prin decizia civilă nr. 22/A din 13 ianuarie 2004 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, a fost admis apelul pârâtului S.R., a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr. 3824 din 27 octombrie 2003 a Judecătoriei Focşani şi a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei S.F. suma de 3.624.833 lei cheltuieli de judecată în loc de 10.874.500 lei.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut faptul că prima instanţă, admiţând cererea de ieşire din indiviziune formulată de reclamantă în temeiul dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, a considerat pârâtul parte căzută în pretenţii şi l-a obligat la plata integrală a cheltuielilor de judecată efectuată de reclamantă. S-a constatat că prima instanţă a ignorat dispoziţiile art. 774 din Codul civil, potrivit cărora coerezii contribuie la plata datoriilor şi sarcinilor succesiunii, fiecare în proporţie cu ce ia.