Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Decizie - 10.06.2020

Nelegala citare a partii, imposibilitatea exercitarii dreptului la aparare

Sentinţă civilă - 15.04.2020

Partaj succesoral formulat în contradictoriu doar cu descendenții defunctului, fără a fi introdus în cauză și soțul supraviețuitor al defunctei

Hotărâre - 17.03.2020

Necitare moştenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sancţiune. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea exactă a acţiunii

Decizie - 06.02.2020

Succesiune. Condiţia interesului în formularea cererii de constatare a calităţii de moştenitor

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Partaj judiciar; succesiune

Sentinţă civilă - 01.01.2020

constatare nulitate absoluta certificat moștenitor

Sentinţă civilă - 01.01.2020

dezbatere succesiune respinsa

Decizie - 20.12.2019

Succesiune. Anularea sentinţei civile determinată de lipsa motivării

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Succesiune

Sentinţă civilă - 17.09.2019

Succesiune

Hotărâre - 17.07.2019

Acceptare tacită a mostenirii. Împiedicarea suspendării de drept a judecă?ii în cazul decesului uneia dintre părti în cursul judecătii prin arătarea de către partea interesată a mostenitorilor părtii decedate. Constatare calitate mostenitor.

Sentinţă civilă - 13.06.2019

Succesiune

Sentinţă civilă - 10.05.2019

Partaj succesoral

Sentinţă civilă - 08.05.2019

Succesiune, partaj succesoral

Sentinţă civilă - 24.04.2019

Nulitate certificat de moştenitor – declaraţie autentică de neacceptare expresă sau tacită a succesiunii.

Hotărâre - 23.04.2019

Succesiune

Decizie - 19.04.2019

Considerente greşite înserate în cuprinsul unei hotărâri, înlocuirea acestora cu propriile considerente de către instanţa de apel. Anularea unui certificat de moştenitor, a actului subsecvent, rectificarea înscrierii de carte funciară

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Succesiune şi partaj

Sentinţă civilă - 19.02.2019

Uzucapiune