Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 09.12.2022

Succesiune

Sentinţă civilă - 29.09.2022

Succesiune

Sentinţă civilă - 23.06.2022

Succesiune

Sentinţă civilă - 13.06.2022

Succesiune

Sentinţă civilă - 12.05.2022

Succesiune. Ieșire din indiviziune. Excepția autorității de lucru judecat.

Decizie - 21.04.2022

Acțiune în constatare. Valoarea probatorie a certificatului de moștenitor.

Hotărâre - 29.03.2022

Acțiune în constatarea vacanței succesorale după o societate comercială a cărei existență a încetat prin radierea sa din registrul comerțului, constatarea calității de succesor al acesteia în persoana unității administrativ teritoriale

Sentinţă civilă - 02.03.2022

Anulare testament

Decizie - 23.11.2021

Uzucapiune.Succesiune.Partaj

Sentinţă civilă - 19.11.2021

Succesiune

Sentinţă civilă - 10.11.2021

Succesiune

Sentinţă civilă - 27.10.2021

Pronunțarea unei hotărâri prin care instanța să constate deschisă moștenirea de pe urma defunctei

Sentinţă civilă - 14.10.2021

Succesiune

Sentinţă civilă - 12.10.2021

Succesiune

Sentinţă civilă - 21.09.2021

Partaj succesoral

Sentinţă civilă - 01.07.2021

Acţiune în reducţiunea liberalităţilor excesive. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală în termen. Distincţie între termenul de opţiune succesorală şi termenul de prescripţie pentru acţiunea în reducţiune. Suspendarea termenului de opţiune succesora

Hotărâre - 09.06.2021

Dovada titlului în Legea nr. 10/2001. Prezumţia de preluare abuzivă. Încălcarea art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei se constată după ce reclamantului i se confirmă judecătoreşte dreptul subiectiv, iar nu în demersul recunoaşterii existenţei lui.

Decizie - 06.04.2021

Lotizare

Decizie - 12.03.2021

Succesiune, neacceptarea succesiunii

Sentinţă civilă - 26.02.2021

Succesiuni