Fara titlu

Sentinţă penală 14 din 08.01.2009


DOSAR NR.

R O M Â N I A

JUDECATORIA .................................-SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA  PENALĂ  NR.

Şedinţa publică de la:

Instanţa constituită din:

Preşedinte :

Grefier:

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 4 Bucureşti a

fost reprezentat de procuror  .

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul G. I. O., trimis în

judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209

alin. 1 lit. e), i) Cp cu aplic. art. 37 lit. a) Cp.

La  apelul  nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul, în stare de

arest preventiv, personal şi asistat de apărător din oficiu A.M., cu delegaţie la dosar,

lipsind partea vătămată V. C. şi martorul din acte C. M. 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează

ataşarea la dosar a relaţiilor solicitate la Penitenciarul ...... şi la Biroul Executări

Penale al .................., respectiv restul rămas de executat din pedeapsa anterioară,

copii de pe MEPI nr. .........../.............. emis de ......................, de pe sentinţa penală

nr. .........../............. a aceleiaşi instanţe şi de pe sentinţa penală nr. ........../........ a

.......................

Instanţa, faţă de probele deja administrate în cauză, pune în discuţie

utilitatea audierii martorului C. M.

Având cuvântul pe acest aspect, reprezentantul Ministerului Public şi

apărătorul inculpatului arată că nu insistă în audierea martorului, faţă de

declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului şi de procesul-verbal de prindere în

flagrant.

Instanţa face aplicarea art. 329 alin. 3 Cpp şi dispune ca martorul C. M. să nu

mai fie audiat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa declară

cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt situaţia de fapt reţinută

în rechizitoriu, arătând că din materialul probator administrat în cauză, respectiv

declaraţiile părţii vătămate, ale martorului, procesul-verbal de cercetare la faţa

locului şi procesul-verbal de prindere în flagrant, coroborate cu declaraţiile de

recunoaştere ale inculpatului (care a negat numai efracţia), rezultă cu certitudine că

la data de ..............., inculpatul G. O. a pătruns, prin efracţie, într-un autoturism

parcat în loc public de unde a sustras o sumă de bani, fiind surprins în fapt. Ca

atare, în baza art. 208 alin. 1-209 alin. lit. e), i) Cp cu aplic. art. 37 lit. a) Cp, solicită

aplicarea unei pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 61 Cp, solicită revocarea restului de 419 zile închisoare din pedeapsa 

aplicată prin s.p. nr. ......... a ........................ şi contopirea acestuia cu pedeapsa ce

se va stabili în cauză şi aplicarea pedepsei celei mai grele, cu aplic. art. 71 şi 64 lit.

a, b C.p, urmând a se deduce prevenţia de la 21.10.2008 la zi, cu menţinerea stării

de arest a inculpatului, conform art. 350 alin. 1 Cpp. Pe latura civilă, solicită a se

lua act că partea vătămată V. C. nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul

fiind recuperat, iar în baza art. 191 alin. 1 Cpp solicită obligarea inculpatului la

cheltuieli judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului  solicită aplicarea unei pedepse între minim şi medie,

arătând că acesta a fost sincer şi cooperant pe parcursul procesului, recunoscând şi

regretând fapta, menţionând totodată că inculpatul are şi o stare de sănătate

precară, fiind suferind de hepatită C. Pe latura civilă, solicită de asemenea a se lua

act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind acoperit.

Având ultimul cuvânt, inculpatul arată că regretă săvârşirea faptei pentru

care a fost trimis în judecată.

I N S T A N Ţ A

Deliberând, constată:

Prin rechizitoriul nr. ........./P/............ din data de ................., Parchetul

........................... a dispus  trimiterea în judecată a inculpatului G. I. O., cercetat în

stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.

208 al. 1 - 209 al. 1 lit.  e) şi i) C.p. cu aplic.  art. 37 lit. a) Cp. Cauza a fost

înregistrată pe rol la data de ............, sub nr. ........................

În fapt,  prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că la data le

..............., în jurul orelor 13:20, inculpatul, prin efracţie, a sustras din autoturismul

părţii vătămate V. C. parcat în loc public, suma de 121 lei.

În dovedirea situaţiei de fapt reţinute prin rechizitoriu s-au indicat 

următoarele mijloace de probă, administrate în cursul urmăririi penale: plângerea şi

declaraţiile părţii vătămate, proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante,

proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa cu fotografii judiciare, declaraţiile

martorului C. M., declaraţiile inculpatului.

În ce priveşte latura civilă, s-a învederat că partea vătămată V.C. nu

s-a constituit parte civilă în cauză, dat fiind că prejudiciul a fost recuperat.

Prin ordonanţa emisă de Secţia .... Poliţie în data de ................ s-a luat faţă

de inculpat măsura reţinerii, iar prin încheierea nr. ............./...................,

pronunţată în dosarul nr. .................., .................... a dispus arestarea preventivă a

inculpatului  pe o perioadă de 29 zile, cu începere de .................. şi până la

................., inclusiv. Măsura a fost menţintă de instanţă, conform art. 3001 Cpp.

În cursul cercetării judecătoreşti, în şedinţa publică din ................ a fost

audiat inculpatul, cu respectarea dispoziţiilor art. 70 alin. 2 şi 323 Cpp, declaraţia

acestora fiind consemnată şi ataşată la dosar, după semnare. Cu acest prilej,

inculpatul a recunoscut comiterea faptei, negând însă că ar fi forţat încuietoarea

portierei autoturismului părţii vătămate.

La termenul de judecată din .............,  instanţa a făcut aplicarea disp. art.

329 alin. 3 Cpp cu privire la martorul din acte C. M.

La dosar s-au ataşat fişa de cazier judiciar a inculpaţilor, copii cu toate

menţiunile de pe  sentinţele penale nr. ............. şi nr. ............. ale ..................,

adresa nr. ................. a Penitenciarului ................ (însoţită de copia sentinţei

penale nr. .............. a ..................., de mandatul de executare emis în baza acesteia-

nr. ........../................. şi de copia sentinţei penale nr.  ................ a ...............,

adresa nr. ............... a Judecătoriei ..................-Biroul Executări penale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de .................., orele 13:20, partea vătămată V. C. şi martorul C. M.,

tehnicieni în telecomunicaţii, s-au deplasat cu autoturismul firmei SC

...................SRL la o adresă de pe ........................, pentru a efectua o lucrare.

Ajungând la destinaţie, partea vătămată a parcat autoturismul marca ..................

cu nr. de înmatriculare .................... în dreptul imobilului de la nr. ......... (blocul

..........), l-a asigurat prin acţionarea închiderii centralizate, plecând apoi cu

însoţitorul său la lucrarea proiectată.

După plecarea celor doi, lângă autoturism a sosit inculpatul care, după ce a

forţat încuietoarea portierei dreapta faţă, a pătruns în interior, a deschis torpedoul

şi a sustras suma de 121 lei aflată acolo. În timp ce se afla încă în interiorul

autoturismului, inculpatul a fost surprins de partea vătămată şi de C. M. care

tocmai se întorceau, fiind apoi prins şi imobilizat de aceştia până la sosirea

organelor de poliţie, acestea din urmă conducându-l pe inculpat la sediul Secţiei

...... poliţie pentru cercetări. Suma de bani sustrasă a fost recuperată de partea

vătămată, aceasta neformulând pretenţii civile în cauză.

Situaţia de fapt expusă rezultă din coroborarea probelor administrate în

cauză, respectiv declaraţiile părţii vătămate şi ale martorului, procesul-verbal de

constatare a infracţiunii flagrante, procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi

planşa foto întocmită cu acel prilej, toate coroborate cu declaraţiile inculpatului care

recunoaşte că a sustras bani din autoturismul părţii vătămate.

Instanţa nu va da eficienţă probatorie  susţinerilor inculpatului în sensul că

pătruns în autoturism fără a folosi efracţia (prin portiera faţă dreapta ce se afla

deschisă), acestea fiind vădit contrazise atât de declaraţiile părţii vătămate şi ale

martorului (care sunt unanime în a relata faptul acţionării telecomenzii de închidere

centralizată) cât mai ales de procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa

foto, aceste mijloace de probă evidenţiind vizibile urme de forţare la nivelul portierei

dreapta faţă a autoturismului părţii vătămate, butucul încuietorii fiind desprins (a

se vedea planşa foto de la f. 41 d.u.p.). Apărarea inculpatului în sensul că asupra

sa, la controlul corporal făcut de poliţişti,  nu a fost găsit vreun instrument apt

efracţiei nu prezintă relevanţă, câtă vreme un astfel de obiect (metalic sau

confecţionat dintr-un material rezistent) putea fi aruncat cu uşurinţă de inculpat în

intervalul de timp scurs între momentul prinderii -orele 13:20 (de către partea

vătămată şi martor) şi cel al sosirii lucrătorilor de poliţie- orele 14:00, alertaţi prin

dispeceratul 112.

În drept, fapta inculpatului astfel cum a fost descrisă mai sus, întruneşte sub

aspect obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat

prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e), i) Cp. 

Tot în legătură cu încadrarea juridică, faţă de actele de la dosar (cazier

judiciar, sentinţele penale enumerate mai sus) instanţa observă că inculpatul a

comis infracţiunea în stare de recidivă postcondamnatorie, înainte de considerarea

ca executată a unei pedepse anterioare, fiind liberat condiţionat la data de ............

cu un rest neexecutat de 419 zile închisoare.

Relativ la pedeapsa reţinută în rechizitoriu ca prim termen al recidivei mari

postcondamnatorii, anume pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare aplicată prin

sentinţa penală nr. ............ a Judecătoriei ............... (definitivă prin neapelare la

.............) este de remarcat că prin sentinţa penală nr. .............. a Judecătoriei

..............., definitivă prin decizia penală nr. ............ a Tribunalului .............-Secţia a

II-a Penală, cu prilejul soluţionării unei contestaţii la executare, a fost anulat MEPI

nr. ........... emis în baza s.p. nr. ................., constatându-se că pedepsele ce au fot

contopite prin această din urmă sentinţă fuseseră deja contopite prin sentinţa

penală nr. ............. a Judecătoriei ................., definitivă prin neapelare la ..............,

aplicându-se o pedeapsă finală de 4 ani închisoare. Prin urmare, primul termen al

recidivei îl constituie această pedeapsă de 4 ani închisoare (MEPI nr. ............),

inculpatul fiind liberat condiţionat din executarea acesteia (a se vedea şi adresa

Penitenciarului ............).

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, pe baza probelor administrate, în raport

cu fapta ce a făcut obiectul urmăririi penale şi cercetării judecătoresti, instanta va

dispune condamnarea acestuia, iar la proporţionalizarea pedepsei ce urmeaza a fi

stabilită va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev.de art.72 al.1

C.p..

În acest sens, va tine seama de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala a

Codului penal, de gradul de pericol peste medie al infractiunii,  dat de determinarea

de care a dat dovadă inculpatul forţând în plină zi portiera unui autoturism parcat

în loc public şi apoi sustrăgând banii aflaţi înăuntru, aspect de natură să inducă un

sentiment general de insecuritate socială în contextul amplorii deosebite a

sustragerilor din autoturisme pe raza municipiului ..............., de circumstanţele

personale ale inculpatului care este recidivist pentru fapte de acelaşi gen, ceea ce

denotă perseverenţă infracţională şi faptul că scopul pedepsei anterioare nu a fost

atins, precum şi de conduita procesuală a inculpatului care, deşi a recunoscut fapta

(aspect de altfel pur formal în condiţiile în care a fost prins în flagrant), a încercat

să-şi minimalizeze activitatea infracţională, susţinând că nu a forţat portiera

autoturismului.

 Ca atare, instanţa se va orienta la o pedeapsă cuprinsă între  minimul special

şi medie, cu executare în regim privativ de libertate, apreciind că numai în acest fel

inculpatul va fi determinat să adopte pe viitor o atitudine de respect faţă de valorile

sociale şi să nu mai comită fapte de natură penală.

În consecinţă, în baza art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e), i) Cp cu aplic. art. 37

lit. a) Cp, va condamna pe inculpatul G.I.O. la o pedeapsă de 5 ani închisoare

pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă comisă la ...............).

Pentru a sancţiona perseverenţa infracţională a inculpatului, pe baza celor

considerentelor expuse în ce priveşte primul terme al recidivei, în baza art. 61 Cp,

instanţa va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 4 ani

închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ........... a Judecătoriei

............. şi va contopi restul neexecutat de 419 zile închisoare cu pedeapsa din

prezenta hotărâre, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci)

ani închisoare. 

 Ca pedeapsă accesorie, în baza art. 71 alin. 1, 2 Cp va interzice inculpatului

drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a), b) Cp pe durata executării pedepsei

principale, considerând că numeroasele încălcări ale legii penale de către inculpat (a

se vedea condamnările evidenţiate de fişa de cazier) îl fac pe acesta nedemn a

contribui prin vot la alegerea organelor de conducere ale unei societăţi ale cărei

reguli le-a nesocotit cu consecvenţă.

În baza art. 88 Cp, va deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării

preventive de la ..................... la zi.

Constatând neschimbate temeiurile ce au impus arestarea preventivă a

inculpatului, în baza art. 350 alin. 1 Cpp, se va dispune menţinerea acestei măsuri

privative de libertate.

Sub aspectul laturii civile, în lunina principiului disponibilităţii ce guvernează

acţiunea civilă în procesul penal, se va lua act că partea vătămată V. C. nu s-a

constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art. 191 alin. 1 Cpp, va obliga  inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare

avansate de stat, onorariul apărătorului din oficiu al acestuia (în cuantum de 200

lei) urmând a fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit.  e), i) Cp, cu aplic. art. 37 lit. a) Cp,

condamnă pe inculpatul G.I.O., fiul lui ............ şi ..........., născut la data de

............. în ............, CNP .............., cetăţean roman, studii ...........clase, fără

ocupaţie, fără loc de muncă, necăsătorit, recidivist, domiciliat în ..............., în

present încarcerat în Penitenciarul .................., la o pedeapsă de 5 (cinci) ani

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă comisă la ............).

În baza art. 61 Cp, revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea

pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ..............

a Judecătoriei ............. şi contopeşte restul neexecutat de 419 zile închisoare cu

pedeapsa din prezenta hotărâre, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai

grea, de 5 (cinci) ani închisoare.

 În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64

alin. 1 lit. a), b) Cp pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cp, deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării

preventive de la ................. la zi.

În baza art. 350 alin. 1 Cpp, menţine măsura arestării inculpatului.

Ia act că partea vătămată V.C., domiciliat în ...............................,  nu s-a

constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art. 191 alin. 1 Cpp, obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare

avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului, în cuantum de 200 lei, se

avansează din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare

pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ............................

PREŞEDINTE GREFIER

1