Furtul (art.208 C.p.) al. 1 rap. la art. 209 al. 1 LIT.a,e,g si i cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. si art. 26 rap.la art. 208 al.1 si la art. 209 al. 1 lit. a,e,g si i cu aplic. art.41 al. 2 si art. 221 al.1 ambele cu aplic.33.

Sentinţă penală 1568/2015 din 02.06.2015


Dosar nr. 17782/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1568

Şedinţa publică de la 02 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE .A.M.D.

Grefier F.L.C.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror M.D.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii C.C.I şi T.G.R., pe părţile civile M.I. şi P.A.C. şi pe persoanele vătămate P.I., T.E., M.I., I.C., M.I., SC ALFOM SRL prin reprez. D.M.., SC Mediapress Investment SRL - Reprez. R A. P., I.L., E.T. P.C., B.I., S.F.C., P.A.C., B.I. D.D.M, având ca obiect furtul (art.208 C.p.) AL. 1 rap. la art. 209 AL. 1 LIT.a,e,g si i cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. si art. 26 rap.la art. 208 AL.1 si la art. 209 AL. 1 LIT. a,e,g si i cu aplic. art.41 al. 2 si art. 221 al.1 ambele cu aplic.33.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că dezbaterile şi susţinerile părţilor şi ale reprezentantei parchetului au avut loc în şedinţa publică din data de 19.05.2015 şi consemnate în încheierea de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a rămas în pronunţare pentru această dată.

Deliberând,

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă :

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr. 6067/P/2012 din data de 07.07.2014 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului C.C.I. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art.208 alin.1 rap. art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1968 , constând în aceea că în perioada iulie 2012 – februarie 2013 , împreună cu inculpatul T.G.R. , în loc public , în timpul nopţii , prin folosirea unor chei mincinoase şi prin efracţie a săvârşit în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale 14 acte materiale de furt calificat, sustrăgând biciclete şi alte bunuri de la persoanele vătămate.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului T.G.R. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la furt calificat în formă continuată şi tăinuire prev. de art.26 C.p. rap. la art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1968 şi art.221 alin.1 C.p. , ambele cu aplic.art.33 lit.a C.p. 1968.

In actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul T.G.R. faptul că acesta în perioada decembrie 2012 – februarie 2013 , în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a săvârşit trei acte materiale de complicitate la furt calificat , înlesnind sustragerea în loc public, în timpul nopţii, prin folosirea de chei mincinoase şi prin efracţie, de către inculpatul C.C.I. a patru biciclete şi a unei genţi de damă ; în sarcina aceluiaşi inculpat se reţine faptul că la data de 17.01.2013 în cunoştinţă de cauză a primit de la inculpatul C.C.I. o bicicletă provenită din furt pentru a o valorifica.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 16.10.2014 – vizând procedura camerei preliminare – judecătorul – constatând că în cauză nu s-au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală a făcut aplicarea disp. art.346 alin.2 NCPP în sensul reţinerii legalităţii sesizării instanţei , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală , dispunând începerea judecăţii şi fixând termen în acest sens la data de 18.11.2014.

Se mai reţine totodată faptul că la termenul de judecată din data de 18.11.2014 inculpatul C.C.I. , prezent în instanţă a solicitat acordarea unui alt termen în vederea angajării unui apărător, cerere încuviinţată de instanţă în baza art.10 C.p.p. şi art.6 CEDO , acest inculpat nemaiprezentându-se ulterior , în pofida demersurilor făcute de instanţă – inclusiv prin citarea acestuia cu mandat de aducere cu însoţitor, în cuprinsul procesului verbal încheiat de organele de poliţie  din cadrul Poliţiei Călineşti în aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor instanţei – fila 146 dosar – menţionându-se faptul că acesta a plecat la muncă în Spania – cu toate că avea cunoştinţă de derularea prezentului proces penal.

In ceea ce-l priveşte pe inculpatul T.G.R. acesta s-a prezentat în instanţă la ultimul termen de judecată – respectiv în şedinţa publică din data de 19.05.2015 – termen la care a precizat că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa , solicitând a se da eficienţă în cauză disp. art. 374 alin.4 C.p.p. şi art.375 C.p.p. respectiv judecarea cauzei conform procedurii simplificate , exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale , cerere încuviinţată de instanţă.

Examinând probatoriul administrat în cauză constând în : plângeri şi declaraţii persoane vătămate , procese verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto, depoziţii martori, procese verbale de conducere în teren şi planşe foto , declaraţii inculpaţi, fişe de cazier judiciar , precum şi celelalte înscrisuri aflate la dosarul cauzei , instanţa reţine următoarele:

La data de 22.07.2012, persoana vătămată P.I. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că la data de 22.07.2012 a constatat că persoane necunoscute au pătruns în uscătoria de la etajul II al blocului în care locuieşte, din mun. Piteşti, str. Craiovei, jud. Argeş, de unde au sustras o bicicletă cu cadru de culoare albă cu roşu, estimată la cea. 400 de lei.

S-a reţinut că la data de 22.07.2012, in jurul orei 14.30, inculpatul C.C.I s-a deplasat în mun. Piteşti, str. Craiovei,  urcând la etajul al II-lea şi ajungând la uscătorie, a cărei uşă era asigurată cu un lacăt. Prin geamurile uscătoriei, inculpatul a observat o bicicletă, astfel că a smuls lacătul cu patentul pe care îl avea asupra sa, lacăt pe care 1-a introdus în buzunar. Din uscătorie a luat bicicleta respectivă, cu cadru de culoare roşie cu alb. În uscătorie inculpatul a observat şi mai multe foi de tablă din aluminiu, pe care intenţiona să le sustragă, însă a renunţat se le mai ia, întrucât erau grele şi ar fi atras atenţia asupra sa. A părăsit zona luând bicicleta, pe care ulterior a vândut-o unei persoane neidentificate cu suma de 120 de lei.

La data de 26.07.2012, persoana vătămată T.E. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în data de 25.07.2012, între orele 10.00 şi 19.00, persoane necunoscute au sustras din balconul comun de la et. III de la adresa din mun. Piteşti; str. Teilor, jud. Argeş o bicicletă bărbătească marca First Bike de culoare neagră cu galben, estimată la suma de 600 de lei.

S-a reţinut că la data de 25.07.2012, în timpul zilei, inculpatul C.C.I. s-a deplasat la adresa din mun. Piteşti, str. Teilor, a urcat la etajul III şi a descuiat boxa cu o cheie potrivită, iar din interior a sustras o bicicletă marca First Bike, ce aparţinea persoanei vătămate T.E.. Inculpatul a părăsit zona pe bicicleta sustrasă, pe care ulterior a vândut-o unei persoane neidentificate cu suma de 180 de lei.

La data de 05.08.2012, persoana vătămată M.I. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în noaptea de 04/05.08.2012 persoane necunoscute au sustras prin tăierea cablului antifurt o bicicleta marca First Bike, ce se afla la etajul 8 al scării in care locuieşte persoana vătămată, respectiv mun. Piteşti, Bd. Libertăţii, jud. Argeş, prejudiciul fiind estimat la 500 de lei.

S-a reţinut că la data de 04.08.2012, ora 22.00, inculpatul C.C.I  s-a deplasat în rnun. Piteşti, Bd. Libertăţii pentru a sustrage o bicicletă. După ce a intrat în scara blocului, a urcat cu liftul până la etajul 10, după care a coborât pe scări, pentru a identifica biciclete. La etajul 8 a găsit bicicleta marca First Bike a persoanei vătămate M.I., asigurată cu cablu antifurt de ţeava de gaze. Cu patentul pe care inculpatul îl avea asupra sa, acesta a tăiat cablul antifurt şi a luat bicicleta, dar şi cablul. A coborât pe scări, pentru a nu se întâlni cu proprietarul care ar fi urcat cu liftul şi a părăsit blocul, mergând pe bicicletă. Bunul sustras l-a valorificat în aceeaşi seară, vânzându-l unei persoane neidentificate cu suma de 350 de lei.

La data de 08.08.2012, persoana vătămată I.C. a sesizat organele

de urmărire penală cu privire la faptul că la data de 07.08.2012, între orele 09.00-11.00, persoane necunoscute au sustras bicicleta marca Mountain Bike, ce se afla asigurată cu antifurt la etajul 4 al scării în care locuieşte, la adresa din mun. Piteşti, str. Smeurei jud. Argeş, prejudiciul fiind estimat la 700 de lei.

S-a reţinut că în seara zilei de 06.08.2012, în jurul orelor 21.30-22.00, inculpatul se deplasa în mun. Piteşti, str. Smeurei, şi a observat că uşa de acces de la blocul PS2, sc. A, era deschisă. A intrat în scară şi a urcat până la etajul 4, unde a văzut bicicleta marca Mountain Bike ce aparţinea persoanei vătămate, asigurată cu un cablu antifurt de balustradă. Folosind patentul pe care îl avea asupra sa, inculpatul a tăiat cablul antifurt şi, fără a fi văzut de nicio persoană, a luat atât cablul, cât şi bicicleta, iar după ce a coborât scările a părăsit zona pe bicicletă. Inculpatul a vândut a doua zi bicicleta unei persoane neidentificate, pentru suma de 350 de lei.

 La data de 13.08.2012, persoana vătămată M.I. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în perioada 10-13.08.2012 persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în boxa situată la subsolul blocului din mun. Piteşti, str. Exerciţiu, de unde au sustras o maşină de amestecat materiale de construcţii marca Einhell şi un ciocan perforator marca Primo, prejudiciul fiind estimat la suma de 450 de lei. (f. 58)

S-a reţinut că în data de 10.08.2012, în jurul orei 23.30, inculpatul C.C.I s-a deplasat în mun. Piteşti, str. Exerciţiu, la blocul 54, sc. A, uncie a găsit geamul de la uşa scării spart, a deschis uşa şi a pătruns în scară. La baza scărilor de la parter a găsit o uşă metalică, asigurată cu un lacăt, pe care 1-a forţat cu o ţeava metalică găsită în apropiere. După ce sistemul de asigurare a cedat, inculpatul a pătruns în boxă, de unde a sustras o maşină de amestecat materiale de construcţii marca Einhell si un ciocan perforator marca Primo. A introdus sculele electrice într-un sac de rafie, după care a părăsii zona. In ziua următoare, 11.08.2012, inculpatul a vândut sculele unor persoane neidentificate în Piaţa Ceair din mun. Piteşti, obţinând suma de 120 de lei.

 La data de 23.08.2012, D.M.A., reprezentant al persoanei vătămate SC ALFOM SRL, a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în noaptea de 22/23.08.2012 autori necunoscuţi au pătruns în magaziile ce aparţin SC ALFOM SRL situate în punctul de lucru „Bază Agrement Trivale", de unde au sustras mai multe scule electrice, în valoare de cea. 5000 de lei.

S-a reţinut că la data de 22.08.2012 inculpatul C.C.I s-a deplasat în mun. Piteşti, str. Victor Mărtoiu, în zona bazei de agrement Trivale. Observând că în zonă se efectuau lucrări, inculpatul a presupus că în cele două magazii aparţinând persoanei vătămate SC ALFOM SRL se află scule electrice. în consecinţă, inculpatul a aşteptat să se însereze, iar în jurul orei 21.30-22.00 a revenit la baza de agrement, a mers la una din cele două magazii şi a forţat geamul din tâmplărie PVC, care se afla în poziţia batat. După ce fereastra a cedat şi s-a deschis, inculpatul a escaladat fereastra, a pătruns în magazie, iar din interior a sustras o rotopercutantă marca Bosch, o autofiletantă marca Bosch, trei prelungitoare în lungime de 50 de metri fiecare, 250 de metri de conductori, un tranformator de la 220 V la 12V şi o cheie cu crichet. Inculpatul a părăsit locul faptei cu bunurile asupra sa şi s-a deplasat în apropiere, într-un loc neiluminat, unde a depozitat bunurile. A scos prelungitoarele de pe rolele pe care se aflau, iar pe acestea din urmă le-a aruncat într-un gard viu. Din locul respectiv a revenit la magaziile persoanei vătămate, de această dată la cea din dreapta. Inculpatul a împins cu putere în uşă şi a tras de clanţă în sus, uşa deschizându-se. După ce a pătruns în interior, inculpatul a sustras o bormaşină marca Bosch. A părăsit locul cu bunul asupra sa, pe care l-a trasportat în locul în care ascunsese celelalte bunuri sustrase. Cu toate bunurile s-a deplasat la locuinţa sa, iar a doua zi a vândut bunurile sustrase unei persoane neidentificate, cu suma de 2900 de lei.

Martorul B.M., care îşi desfăşura activitatea în baza de agrement Trivale, a arătat că bunurile sustrase se aflau în magazii în data de 22.08.2012, când el a plecat la domiciliu, iar a doua zi la ora 06.45 a constatat că cele două magazii fuseseră sparte. De asemenea, a mai arătat că în data de 23.08.2012, ora 18.30, un alt martor şi coleg de serviciu, S.M., a găsit în gardul viu de lângă un izvor din apropiere cele trei role pe care erau înfăşurate cele trei prelungitoare sustrase, abandonate de inculpatul C.C.I. Şi din declaraţiile martorilor S.M. şi S.I. rezultă că bunurile se aflau în magazii la data de 22.08.2012, iar lipsa lor a fost constatată în dimineaţa de 23.08.2012.

La data de 27.08.2012, Răduţă Alexandru-Petre, reprezentant al persoanei

vătămate SC MEDIAPRESS INVESTMENT SRL, a sesizat organele de urmărire penală cu

privire la faptul că în noaptea de 26/27.08.2012 persoane necunoscute au pătruns prin

efracţie în chioşcul ce aparţine SC MEDIAPRESS INVESTMENT SRL, situat în mun.

Piteşti, str. Teilor, de unde au sustras mai multe pachete de ţigări, producând un

prejudiciu de 2074 lei.

S-a reţinut că în noaptea de 26/27.08.2012, inculpatul C.C.I s-a deplasat la chioşcul aparţinând SC MEDIAPRESS INVESTMENT SRL, situat în mun. Piteşti, str. Teilor, pentru a sustrage bunuri din interior. Cu un levier pe care îl avea asupra sa, inculpatul a forţat unul din lacătele care asigurau grilajul, a îndepărtat grilajul şi a forţat şi uşa din tâmplărie PVC, pătrunzând în interior. întrucât alarma chioşcului pornise, inculpatul a tras de goarna acesteia şi a aruncat-o jos, provocând oprirea alarmei. Din interiorul chioşcului inculpatul a luat mai multe pachete de ţigări, cca. 150, pe care le-a introdus într-o cutie din chioşc, după care a părăsit locul faptei cu bunurile asupra sa, uitând în chioşc levierul cu care forţase sistemul de asigurare. Bunurile sustrase le-a valorificat în zilele următoare, vânzându-le unor persoane neidentificate din Piaţa Ceair din mun. Piteşti, contra sumei de 900 de lei.

La data de 01.03.2013, persoana vătămată I.L. a sesizat organele de

urmărire penală cu privire la faptul că în perioada 25.12.2012-01.03.2013 persoane

necunoscute au pătruns în boxa situată la parterul blocului în care locuieşte, din mun.

Piteşti, Bd. PetrochimiştiloR, jud. Argeş, de unde au sustras patru

biciclete, una marca DHS de culoare albastră, model 2042, estimată la valoarea de 400 de

lei, şi alte trei biciclete aparţinând vecinilor E.T., B.I. şi P.I.

S-a reţinut că în cursul lunii decembrie 2012, inculpatul C.C.I i-a spus inculpatului T.G.R. că ştie o boxă în care se află mai multe biciclete, pe care doreşte să le fure şi i-a cerut inculpatului T.G.R. să îl ajute la săvârşirea faptei, acesta fiind de acord.

Într-o seară de la sfârşitul lunii decembrie 2012, ora 22.00, cei doi inculpaţi s-au deplasat în mun. Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 6, unde inculpatul C.C.I a desfăcut cu o cheie potrivită lacătul de la boxa din spatele blocului. Din interior, din cele 4 biciclete găsite, inculpatul C.C.I a scos afară două, marca DHS, dintre care una i-a dat-o inculpatului T.G.R., după care a încuiat boxa la loc. Inculpaţii s-au deplasat cu bicicletele la piaţa din zona CNCD, str. Depozitelor, Piteşti, unde le-au vândut unei persoane neidentificate cu suma de 450 iei.

În luna ianuarie 2013, ora 22.30, în baza aceleiaşi rezoluţii, inculpaţii C.C.I şi T.G.R. au revenit la boxa respectivă, pentru a sustrage şi celelalte două biciclete din boxă. Inculpatul C.C.I a desfăcut lacătul de la boxă cu cheia potrivită, a scos din boxă celelalte două biciclete, tot marca DHS. Inculpatul C.C.I A închis lacătul la loc, după care cei doi inculpaţi au părăsit zona pe biciclete. Deşi amândoi inculpaţii au arătat că au obţinut pe biciclete suma de 250 de lei, locul în care au valorificat bunurile şi modul în care au împărţit suma de bani obţinută nu au putut fi stabilite, declaraţiile inculpaţilor fiind contradictorii sub aceste aspecte.

S-a stabilit că cele 4 biciclete sustrase aparţineau persoanelor vătămate L.L., E.T., B.I. şi P.C.

La data de 27.01.2013, persoana vătămată S.F.C. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în perioada 13/18.01.2013 persoane necunoscute au pătruns în uscătoria de la parterul blocului în care locuieşte persoana vătămată, din mun. Piteşti, str. Matei Basarab, bl. D19, sc. A, jud. Argeş, de unde au sustras o bicicletă marca DHS - Adventure de culoare albă, estimată la suma de 450 de lei (148).

S-a reţinut că în cursul lunii ianuarie 2013, între datele de 13 şi 18, inculpatul C.C.I s-a deplasat în mun. Piteşti, str. Matei Basarab, bl. Dl 9, sc. A, unde a forţat prin împingere uşa de la uscătoria blocului, situată la parter. După ce a pătruns în interior, a sustras bicicleta marca DHS - Adventure, ce aparţinea persoanei vătămate S.F.C.. Inculpatul a valorificat ulterior bunul vânzându-1 unei persoane neidentificate contra sumei de 180 de lei.

 La data de 17.01.2013, persoana vătămată P.A.C. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în data de 17.01.2013, între orele 09.30-11.00, persoane necunoscute au sustras bicicleta marca Univega de culoare albă cu verde, care se afla asigurată pe casa scării la adresa din mun. Piteşti, Calea Craiovei, bl. 20, sc. A, jud. Argeş, prejudiciul creat fiind de cea. 1100 de lei. (f. 158)

S-a reţinut că în data de 17.01.2013, în jurul orei 10.00, inculpatul C.C.I s-a deplasat la adresa din mun. Piteşti, Calea Craiovei, bl. 20, sc. A, unde a observat că se afla o bicicletă asigurată cu sistem antifurt de balustrada de la parterul scării. Întrucât uşa de la scară era asigurată cu interfon, inculpatul a aşteptat o persoană să intre în scară pentru a avea şi el acces. După ce a reuşit să intre astfel în scara blocului, a secţionat cablul antifurt cu care era asigurată bicicleta persoanei vătămate P.A.C., după care a luat bicicleta şi a părăsit zona, deplasându-se în cartierul Prundu. Acolo s-a întâlnit cu inculpatul T.G.R., căruia i-a spus că a sustras bicicleta din cartierul Craiovei. Apoi i-a remis acestuia bunul pentru a-1 valorifica. Inculpatul T.G.R. a vândut bicicleta cu suma de 350 de lei, unei persoane ce nu a putut fi identificată. În aceeaşi zi, seara, cei doi inculpaţi s-au întâlnit, iar T.G.R. i-a remis lui C.C.I. suma de 300 de lei, oprindu-şi 50 de lei din suma totală cu care fusese vândută bicicleta.

 La data de 11.02.2013, persoana vătămată B.I. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că în data de 11.02.2013, între orele 09.15-09.45, persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în boxa de la adresa din mun. Piteşti, str. Dacia , bl. A5, jud. Argeş, de unde au sustras geanta persoanei vătămate, în care se aflau suma de 100 de lei şi cheile magnetice de la interfon. (f. 168)

S-a reţinut că în dimineaţa zilei de 11.02.2013, inculpaţii C.C.I. şi T.G.R. s-au deplasat în zona blocurilor situate în apropierea Spitalului de Pediatrie Piteşti, în încercarea de a găsi o boxă pe care să o spargă. Ajunşi pe str. Dacia, în faţa blocului nr. A15, au observat că din boxa situată la scara A a ieşit persoana vătămată B.I., femeie de serviciu la blocul respectiv, care a încuiat uşa boxei în spatele ei şi a plecat. Inculpaţii au luat hotărârea de a sustrage bunuri din boxa respectivă, astfel că au aşteptat cea. 2 minute pentru ca persoana vătămată să nu îi mai poată observa. Inculpatul T.G.R. a asigurat paza locului faptei, în timp ce inculpatul C.C.I. a folosit patentul pe care îl avea asupra sa pentru a rupe lacătul care asigura boxa, după care a pus lacătul în buzunar şi a intrat, închizând uşa boxei. în acest timp, inculpatul T.G.R. stătea afară pentru a observa dacă se apropie vreo persoană care să-i surprindă în flagrant. Inculpatul C.C.I. a luat din interiorul boxei geanta persoanei vătămate, în care se aflau suma de 100 de lei şi mai multe chei, după care a ieşit din boxă, i-a făcut un semn inculpatului T.G.R. şi amândoi s-au deplasat în faţa Spitalului de Pediatrie Piteşti, unde inculpatul C.C.I a aruncat lacătul într-un gard viu şi i-a predat geanta inculpatului T.G.R., care a ascuns-o sub haine. Cei doi şi-au continuat deplasarea către str. Exerciţiu, unde inculpatul T.G.R., de frică să nu fie prins, i-a restituit geanta inculpatului C.C.I, care a ţinut-o asupra sa până în faţa Liceului de Chimie, unde cei doi au constatat că în geantă se aflau bunurile arătate mai sus. Cei doi au împărţit suma de 100 de lei în mod egal, iar inculpatul T.G.R. a aruncat geanta în ghena de gunoi de la etajul 3 al Căminului Liceului de Chimie Piteşti, din str. Anghel Saligni nr. 1, unde a fost ulterior găsită de organele de poliţie locală şi restituită persoanei vătămate.

La data de 22.02.2013, persoana vătămată D.D.M. a sesizat

organele de urmărire penală cu privire la faptul că în noaptea de 21/22.02.2013 persoane

necunoscute au pătruns prin efracţie în boxa situată la parterul imobilului din mun.

Piteşti, str. Matei Basarab nr. 30, bl. PD5, sc. A, iar din interior au sustras o maşină de tuns

gardul viu şi un prelungitor electric de 20 m lungime şi culoare portocalie, prejudiciul

estimat fiind de 120 de lei. (f. 175)

S-a reţinut că în data de 22.02.2013, în jurul orei 07.30, inculpatul C.C.I s-a deplasat cu autobuzul până în straţia „Ardealul" de pe str. Exerciţiu din mun. Piteşti, unde a coborât pentru a căuta o boxă din care să sustragă bunuri. S-a deplasat pe str. Matei Basarab, în spatele blocului PD5, unde a găsit o uscătorie cu uşă metalică de culoare roşie, asigurată cu un lacăt prins în două inele metalice sudate pe uşă şi pe toc. Folosind mănuşi pentru a nu lăsa urme, cu un patent pe care îl avea asupra sa, inculpatul a tras de unul din inele, până ce sudura a cedat. După ce a pătruns în interior, a luat o maşină electrică de tuns gardul viu cu carcasă de culoare verde şi un prelungitor electric, pe care ulterior le-a vândut unei persoane necunoscute contra sumei de 100 de lei.

Cu ocazia conducerii în teren, inculpatul C.C.I a indicat

organelor de poliţie şi uscătoria de la adresa din mun. Piteşti, Bd. Libertăţii, bl. D6bis, sc.

A, susţinând că din acel loc, în luna noiembrie sau decembrie 2012 a sustras o bicicletă, iar

pentru a pătrunde în locul respectiv a smuls tocul uşii din partea dreaptă, întrucât lacătul

rezistase încercărilor inculpatului de a-1 rupe. A fost identificată şi proprietara bicicletei

respective în persoana martorei C.V., care a arătat că în luna noiembrie sau

decembrie 2012 a constatai că din uscătoria blocului îi fusese sustrasă bicicleta. A mai

arătat martora că, la momentul respectiv, găsise uşa uscătoriei forţată, iar tocul uşii smuls.

A precizat, de asemenea, că nu doreşte să depună plângere penală pentru furt.

Aşa cum s-a menţionat în cele ce preced , în ceea ce-l priveşte pe inculpatul T.G.R. acesta a manifestat o atitudine sinceră pe parcursul întregului proces penal, atitudine materializată în recunoaşterea şi regretarea faptelor comise, în faţa instanţei – prezent fiind la termenul de judecată din data de 19.05.2015 inculpatul T.G.R. solicitând aplicarea în ceea ce-l priveşte a dispoziţiilor privind procedura simplificată de judecare a cauzei , exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale ca urmare a poziţiei sincere adoptată de acesta pe parcursul procesului penal.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul C.C.I. se reţine faptul că pe parcursul urmăririi penale acesta a adoptat o poziţie sinceră, recunoscând şi regretând fapta, însă în faţa instanţei de judecată, acesta nu şi-a mai exprimat poziţia procesuală vizând infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată; astfel,  la termenul de judecată din data de 18.11.2014 inculpatul, prezent în instanţă a solicitat acordarea unui alt termen în vederea angajării unui apărător, cerere încuviinţată de instanţă în baza art.10 C.p.p. şi art.6 CEDO , acest inculpat nemaiprezentându-se ulterior , în pofida demersurilor făcute de instanţă – inclusiv prin citarea acestuia cu mandat de aducere cu însoţitor, în cuprinsul procesului verbal încheiat de organele de poliţie  din cadrul Poliţiei Călineşti în aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor instanţei – fila 146 dosar – menţionându-se faptul că acesta a plecat la muncă în Spania – cu toate că avea cunoştinţă de derularea prezentului proces penal.

Situaţia de fapt astfel fiind reţinută , instanţa constată că în drept fapta inculpatului C.C.I. care, în perioada în perioada iulie 2012 februarie 2013, împreună cu inculpatul T.G.R. în loc public, în timpul nopţii, prin folosirea unor chei mincinoase şi prin efracţie, a săvârşit în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale 14 acte materiale de furt calificat (descrise la pct. 1-13), sustrăgând biciclete şi alte bunuri de la persoanele vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 208 alin 1 rap la art. 209 alin 1 lit a, e, g şi i cu aplic. art. 41 alin 2 din Codul penal din 1968 .Instanţa apreciază – raportat la succesiunea de legi penale în timp că legea penală favorabilă cu aplicabilitate în speţă – în complinirea disp. art.5 C.p. – este legea veche , respectiv Codul penal 1968 în condiţiile în care regimul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni este mai aspru sancţionat conform dispoziţiilor Noului Cod Penal – şi aici avem în vedere disp. art.38 C.p. – în speţă fiind vorba de 14 acte materiale – şi raportat la disp. art.35 NCP – 14 infracţiuni distincte de furt calificat, potrivit Noului Cod Penal , cu consecinţa firească a aplicării de pedepse pentru fiecare dintre acestea , contopirea pedepselor şi obligativitatea sporului prev. de art.39 lit.b C.p., pe când conform Codului Penal 1968 cele 14 acte materiale de furt calificat săvârşite de inculpatul C.C.I. intră în conţinutul constitutiv al unei singure infracţiuni cu aplic.disp. art.41 alin.2 C.p.

Fapta inculpatului T.G.R. care, în perioada decembrie 2012 -februarie 2013, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a săvârşit trei acte materiale de complicitate la furt calificat, înlesnind sustragerea în loc public, în timpul nopţii, prin folosirea de chei mincinoase şi prin efracţie, de către inculpatul C.C.I a patru biciclete şi a unei genţi de damă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată, prev. de art. 26 rap la art. 208 alin 1 şi la art. 209 alin 1 lit a, e, g şi i cu aplic. art. 41 alin 2 din Codul penal din 1968.

Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 17.01.2013 în cunoştinţă de cauză a primit de la inculpatul C.C.I o bicicletă provenită din furt, pentru a o valorifica, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăinuire, prev. de art. 221 alin 1 din Codul penal din 1968.

La individualizarea şi cuantificarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului C.C.I. instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. şi ped. de art.72 C.p. , respectiv gradul de pericol social concret al faptei , limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială a Codului Penal , împrejurările şi urmările faptei comise , multitudinea actelor materiale săvârşite de inculpat , cuantumul prejudiciului cauzat părţilor vătămate prin fapta inculpatului, atitudinea manifestată de inculpat pe parcursul procesului penal raportat la învinuirea ce i se aduce cu precizarea în acest sens a faptului că pe parcursul urmăririi penale inculpatul C.C.I. a manifestat o atitudine sinceră , recunoscând fapta reţinută în sarcina sa , colaborând cu organele de poliţie , însă în faţa instanţei de judecată s-a prezentat la un singur termen – în data de 18.11.2014 când a solicitat amânarea cauzei pentru a-şi angaja un apărător , ulterior inculpatul nemaiprezentându-se în instanţă , din informaţiile comunicate de organele de poliţie – respectiv Post Poliţie Călineşti rezultând că inculpatul a plecat la muncă în Spania – proces verbal fila 146 dosar; în considerarea aceloraşi criterii de individualizare instanţa va avea în vedere şi conţinutul fişei de cazier judiciar a inculpatului aflată la fila 14 dosar , fişe din parcurgerea căreia se reţine că inculpatul a mai suferit condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni de aceeaşi natură – furt calificat , beneficiind de clemenţa organelor judiciare prin dispunerea ca modalitate de executare a suspendării sub supraveghere în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată.

Pentru considerentele mai sus expuse, se va dispune condamnarea inculpatului C.C.I. la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art. 5 c.p.

Din parcurgerea fişei de cazier judiciar a inculpatului C.C.I. (fila 14 dosar) se constată că prin s.p. nr. 2562/2013 din data de 16.05.2013 pronunţată de Judecătoria Piteşti , definitivă prin d.p. nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti numitul C.C.I. a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , stabilindu-se ca modalitate de executare – suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art.86 indice 1. C.p. , fixându-se un termen de încercare de 5 ani.

Raportat la data rămânerii definitive a sentinţei penale sus învederate , precum şi la perioada săvârşirii  celor 14 acte materiale ce intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat dedusă judecăţii în prezenta cauză respectiv iulie 2012 – februarie 2013 instanţa constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului C.C.I. în prezenta cauză este comisă în concurs real cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin s.p. nr. 2562/16.05.2013 şi s.p. 1357/12.03.2013 ale Judecătoriei Piteşti.

In consecinţă, în baza art. 86/5 c.p. 1968 rap. art.85 Cp 1968  va dispune  anularea  suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti.

Va dispune descontopirea pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti şi repune pedepsele componente în individualitatea acestora;

În baza art. 33 lit. a -34 lit. b c.p.1968 va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art. 5 c.p. cu

- pedeapsa  de 3 ani închisoare  aplicată prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti, pentru săv. infr. de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,g şi i c.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în noaptea de 06/07.03.2013;

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. 1357/12.03.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p. cu aplic. art. 41 alin.2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în datele de 30/31.08.2012,06/07.09.2012 şi 10/11.09.2012;

Va dispune ca inculpatul C.C.I. să execute pedeapsa ca mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care o va spori cu 6 luni, în total de executat pedeapsa de 4 ani închisoare în condiţii de penitenciar, art. 57 c.p., apreciind că numai astfel pedeapsa va avea consecinţe asupra viitoarei conduite a inculpatului , influenţând mentalitatea şi deprinderile acestuia , în sensul înlăturării celor antisociale prin constrângerea la care este supus condamnatul.

În baza art. 72 c.p. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C.C.I. reţinerea  de la 11.09.2012 la 12.09.2012, reţinerea de la 07.03.2013 la 08.03.2013 şi arestul preventiv de la data de 08.03.2013 la 16.07.2013.

In ceea ce-l priveşte pe inculpatul T.G.R., la individualizarea şi cuantificarea pedepselor ce vor fi aplicate acestuia instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. şi ped. de art.72 C.p. , respectiv gradul de pericol social concret al faptei , limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială a Codului Penal , împrejurările şi urmările faptelor comise , reţinând în acest sens disponibilitatea manifestată de inculpat în ceea ce priveşte acoperirea prejudiciului cauzat părţilor civile, atitudinea sinceră manifestată de inculpat pe parcursul procesului penal materializată în recunoaşterea şi regretarea faptelor comise, persoana inculpatului care potrivit fişei de cazier judiciar aflată la fila 13 dosar a mai suferit o condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni de aceeaşi natură, considerente în baza cărora se va orienta la pedepse îndreptate spre minimum special prevăzut de lege , urmând a se da eficienţă în cauză disp. art.396 alin.10 C.p.p. , pedepse care să fie de natură a atrage atenţia inculpatului asupra caracterului antisocial al faptelor sale şi a-l determina ca pe viitor să se abţină de la astfel de gesturi.

Se va dispune în consecinţă condamnarea inculpatului T.G.R. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,e,g , i C.p. 1968 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1968 şi respectiv la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săv. infr.prev. şi ped. de art.221 alin.1 C.p. 1968.

Din parcurgerea fişei de cazier judiciar a inculpatului T.G.R. (fila 13 dosar) se constată că prin s.p. nr. 2562/2013 din data de 16.05.2013 pronunţată de Judecătoria Piteşti , definitivă prin d.p. nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti numitul T.G.R. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , stabilindu-se ca modalitate de executare – suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art.86 indice 1. C.p. , fixându-se un termen de încercare de 4 ani şi 6 luni.

Raportat la data rămânerii definitive a sentinţei penale sus învederate , precum şi la perioada săvârşirii  infracţiunilor deduse judecăţii în prezenta cauză respectiv iulie 2012 – februarie 2013 instanţa constată că infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului T.G.R. în prezenta cauză sunt comise în concurs real cu infracţiunea pentru care acesta a fost condamnat prin s.p. nr. 2562/16.05.2013 şi s.p. 1357/12.03.2013 ale Judecătoriei Piteşti.

În baza art. 86/5 c.p. 1968 rap. art.85 Cp 1968  va dispune  anularea  suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti.

În baza art. 33 lit. a -34 lit. b c.p.1968 va contopi pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală, respectiv

- pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p. 1968 rap. art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 221 alin. 1 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p., cu

-pedeapsa  de 2 ani şi 6 luni închisoare  aplicată prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti, pentru săv. infr. de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,g şi i c.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în noaptea de 06/07.03.2013;

Va dispune ca inculpatul T.G.R. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pe care o va spori cu 6 luni în total de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.

Apreciind că pedeapsa în sine reprezintă un avertisment serios şi suficient pentru ca inculpatul să conştientizeze pericolul social al conduitei sale şi să evite pe viitor implicarea în astfel de situaţii şi constatând întrunirea cumulativă a condiţiilor prev. de art.86 indice 1 C.p. 1968, instanţa va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei .

Se va fixa termen de încercare potrivit disp. art.86 indice 2 C.p. şi se vor pune în vedere inculpatului disp. art. 86 indice 4 C.p. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie în cursul acestui termen.

În baza art. 86 indice 3  Cp va obliga  inculpatul  ca pe durata termenului de încercare  să se supună măsurilor  de supraveghere  prevăzute de art. 86 indice 3  alin 1 lit b-d Cp, iar în baza art. 86 indice 3 alin 1 lit a Cp  îl va obliga să se prezinte  lunar la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilierii de probaţiune.

Se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului T.G.R. reţinerea de la 07.03. 2013 la 08.03.2013 şi arestul preventiv de la data de 08.03.2013 la 16.07.2013.

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei se reţin următoarele:

Cu privire la fapta descrisă la pct. 1, persoana vătămată P.I. a evaluat bunul sustras la suma de 400 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă (f. 14).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 2, persoana vătămată T.E. a evaluat bunul sustras la suma de 400 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă (f. 25).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 3, persoana vătămată M.I. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului C.C.I cu suma de 500 de lei (f. 37); în şedinţa publică din data de 18.11.2014 această parte vătămată, prezentă fiind în instanţă a învederat că renunţă la pretenţiile civile.

Cu privire la fapta descrisă la pct. 4, persoana vătămată I.C. a evaluat bunul sustras la suma de 700 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă (f. 48).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 5, persoana vătămată M.I. a evaluat bunul sustras la suma de 450 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă  în cursul urmăririi penale; în şedinţa publică din data de 18.11.2014 partea vătămată M.I., prezent în instanţă, a învederat constituirea ca parte civilă în cauză – înainte ca instanţa să dispună citirea actului de sesizare – cu suma de 700 lei , reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase, respectiv maşină de amestecat materiale şi rotopercutor, precizând că înscrisurile doveditoare ale acţiunii civile se află la dosarul de urmărire penală.

Cu privire la fapta descrisă la pct. 6, persoana vătămată SC ALFOM SRL, prin reprezentantul D-M-A-, a estimat bunurile sustrase la suma de 5000 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă (f. 81).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 7, persoana vătămată SC MEDIAPRESS INVESTMENT SRL, prin reprezentant R.A.P., s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului C.C.I cu suma de 2074,72 lei (f. 106).

Cu privire la faptele descrise la pct. 8:

- persoana vătămată I.L. a estimat bunul sustras la valoarea de 274 lei, însă nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor C.C.I  şi T.G.R.  (f. 131).

- persoana vătămată E.T. a estimat bunul sustras la valoarea de 400 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor C.C.I şi T.G.R. (f. 141).

- persoana vătămată P.C. s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva inculpaţilor C.C.I şi T.G.R  cu suma de 600 de lei (f. 145);

- persoana vătămată B.I. s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva inculpaţilor C.C.I şi T.G.R  cu suma de 400 de lei (  f.146).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 9, persoana vătămată S.F.C.a estimat bunul sustras la valoarea de 450 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului C.C.I. (f. 150).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 10, persoana vătămată P.A.C. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului C.C.I  cu suma de 1100 lei (f. 160), cerere menţinută şi în faţa instanţei de judecată conform precizărilor făcute de această parte civilă în şedinţa publică din data de 18.11.2014.

Cu privire la fapta descrisă la pct. 11, persoana vătămată B.I. a arătat ca a fost sustrasă suma de 100 de lei, însă nu se constituie parte civilă împotriva inculpaţii C.C.I şi T.G.R  (f. 170).

Cu privire la fapta descrisă la pct. 12, persoana vătămată D.D.M. a estimat bunurile sustrase la valoarea de 120 de lei, însă nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului C.C.I. (f. 176).

Instanţa, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale , respectiv existenţa faptei, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul creat părţii civile, precum şi vinovăţia inculpaţilor sub forma intenţiei directe , în baza art. 19 şi art.397 C.p.p. rap. la art.1357 Cod civil urmează a admite acţiunile civile formulate de părţile civile M.I., SC Mediapress Investement SRL, prin reprezentant R.A.P, P.C. , B.I. , P.A.C.;

-va obliga inculpatul C.C.I. la plata sumei de 700 lei către partea civilă M.I., reprezentând despăgubiri civile;

-va obliga inculpatul C.C.I  la plata sumei de 2074,72 lei către partea civilă SC Mediapress Investement SRL, prin reprezentant R.A.P., reprezentând despăgubiri civile;

-va obliga inculpatul C.C.I  la plata sumei de 1100 lei către partea civilă P.A.C.

-va obliga în solidar inculpaţii C.C.I  şi T.G.R. la plata sumei de 600 lei către partea civilă P.C., reprezentând despăgubiri civile;

-va obliga în solidar inculpaţii C.C.I şi T.G.R. la plata sumei de 400 lei către partea civilă Bălan Ion, reprezentând despăgubiri civile;

Va lua act de faptul că persoanele vătămate P.I., T.E., I,.C., SC ALFOM SRL prin reprez. D.M.A., I.L., E.T., S.F.C., B.I., D.D.M. nu s-au constituit în cauză părţi civile, iar partea civilă M.I. a renunţat la pretenţiile civile.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e şi alin. 4 c.p. 1968 va dispune confiscarea de la inculpatul C.C.I  a sumei de 7957 lei, precum şi confiscarea de la inculpatul T.G.R. a sumei de 387 lei.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b c.p. 1968 va dispune confiscarea de la inculpatul C.C.I  a levierului folosit de acesta la săvârşirea infracţiunii, bunul aflându-se în custodia Poliţiei Mun. Piteşti conform dovezii seria H nr. 0031468.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., va obliga inculpaţii la plata sumei de câte 1000 lei  fiecare, reprezentând cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de câte 400 lei fiecare reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum de câte 200 lei fiecare să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpatul C.C.I.  la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art. 5 c.p.

Constată că infracţiunea pentru care este condamnat inculpatul C.C.I. prin prezenta sentinţă este comisă în concurs real cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti şi prin sentinţa penală nr. 1357/12.03.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare.

În baza art. 86/5 c.p. 1968 rap. art.85 Cp 1968  dispune  anularea  suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti.

Dispune descontopirea pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti şi repune pedepsele componente în individualitatea acestora;

În baza art. 33 lit. a -34 lit. b c.p.1968 contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art. 5 c.p. cu

- pedeapsa  de 3 ani închisoare  aplicată prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti, pentru săv. infr. de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,g şi i c.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în noaptea de 06/07.03.2013;

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. 1357/12.03.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p. cu aplic. art. 41 alin.2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în datele de 30/31.08.2012,06/07.09.2012 şi 10/11.09.2012;

Dispune ca inculpatul C.C.I. să execute pedeapsa ca mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, în total de executat pedeapsa de 4 ani închisoare în condiţii de penitenciar, art. 57 c.p.

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, teza a II-a  şi lit. b C.pen pe durata executării pedepsei.

În baza art. 72 c.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C.C.I. reţinerea  de la 11.09.2012 la 12.09.2012, reţinerea de la 07.03.2013 la 08.03.2013 şi arestul preventiv de la data de 08.03.2013 la 16.07.2013.

Condamnă inculpatul  T.G.R. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la  furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 26 c.p. 1968 rap. art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.

Condamnă inculpatul  T.G.R. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire prev. şi ped. de art. 221 alin. 1 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.

Constată că infracţiunile pentru care este condamnat inculpatul T.G.R. prin prezenta sentinţă sunt comise în concurs real cu infracţiunea pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti şi prin sentinţa penală nr. 1357/12.03.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin nerecurare.

În baza art. 86/5 c.p. 1968 rap. art.85 Cp 1968  dispune  anularea  suspendării  sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti.

În baza art. 33 lit. a -34 lit. b c.p.1968 contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă penală, respectiv

- pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p. 1968 rap. art. 208 alin. 1 rap. art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi i c.p.1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săv. infr. prev. şi ped. de art. 221 alin. 1 c.p.1968, în condiţiile art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p., cu

-pedeapsa  de 2 ani şi 6 luni închisoare  aplicată prin sent. pen. nr. 2562/16.05.2013 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin decizia penală nr. 481/R/16.07.2013 a Curţii de Apel Piteşti, pentru săv. infr. de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 c.p. rap. art. 209 alin. 1 lit. a,g şi i c.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., în cond. art. 320/1 c.p.p.-în noaptea de 06/07.03.2013;

Dispune ca inculpatul T.G.R. să execute pedeapsa ca mai grea, respectiv pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, în total de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza  art. 86/1 Cod penal 1968 cu aplic. art. 5 c.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 6 ani, calculat conform art. 86/2 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 Cod penal.

În baza art. 86 indice 3  Cp obligă  inculpatul  ca pe durata termenului de încercare  să se supună măsurilor  de supraveghere  prevăzute de art. 86 indice 3  alin 1 lit b-d Cp, iar în baza art. 86 indice 3 alin 1 lit a Cp  îl obligă să se prezinte  lunar la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilierii de probaţiune.

În baza art. 12 din Lg. nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b c.p., 1968 a cărei executare o suspendă conform dispoziţiilor art. 71 alin. 5 c.p.

În baza art. 72 c.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului T.G.R. reţinerea  de la 07.03.2013 la 08.03.2013 şi arestul preventiv de la data de 08.03.2013 la 16.07.2013.

În baza art. 19 şi art. 397 c.p.p. rap. art. 1357 şi urm. c.civ. admite acţiunile civile formulate de părţile civile M.I.,  SC Mediapress Investement SRL, prin reprezentant R.A.P, P.C., B.I., P.A.C.;

-obligă inculpatul C.CI,. la plata sumei de 700 lei către partea civilă M.I. , reprezentând despăgubiri civile;

-obligă inculpatul C.C.I.  la plata sumei de 2074,72 lei către partea civilă SC Mediapress Investement SRL, prin reprezentant R. A.P.,  reprezentând despăgubiri civile;

-obligă inculpatul C.C.I la plata sumei de 1100 lei către partea civilă P.A.C reprezentând despăgubiri civile;

-obligă în solidar inculpaţii C.C.I şi T.G.R. la plata sumei de 600 lei către partea civilă P.C,  reprezentând despăgubiri civile;

-obligă în solidar inculpaţii C.C.I şi T.G.R. la plata sumei de 400 lei către partea civilă B.I., reprezentând despăgubiri civile;

Ia act de faptul că persoanele vătămate P.I., T.E., I.C., SC ALFOM SRL prin reprez. D.M.A., I.L., E.T., A.F.C., B.I., D.D.M. nu s-au constituit în cauză părţi civile, iar partea civilă M.I. a renunţat la pretenţiile civile.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e şi alin. 4 c.p. 1968 dispune confiscarea de la inculpatul C.C.I a sumei de 7957 lei, precum şi confiscarea de la inculpatul T.G.R. a sumei de 387 lei.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b c.p. 1968 dispune confiscarea de la inculpatul C.C.I a levierului folosit de acesta la săvârşirea infracţiunii, bunul aflându-se în custodia Poliţiei Mun. Piteşti conform dovezii seria H nr. 0031468.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă inculpaţii la plata sumei de câte 1000 lei  fiecare, reprezentând cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de câte 400 lei fiecare reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum de câte 200 lei fiecare să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2015

Preşedinte,

A.M.D.

Grefier,

F.L.C.

RED.A.M.D.

TEHN.MN/4 EX./19.06.2015