Furt

Sentinţă penală 494 din 02.09.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.4423/270/2010 - art. 208-209 Cp –

Înreg.29.06.2010

Sentinta penala nr. 494

Sedinta publica din data de 02.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Cristina Acsente

Pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor … zis …. si …. zis ., trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de  furt calificat.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta inculpatul ….. personal si asistat de avocat ….., inculpatul …… personal asistat de avocat ….. în substituire pentru avocatul desemnat din oficiu ….. si partile responsabile civilmente ….. si ……., lipsa fiind celelalte parti.

Se prezinta si martorul …. lipsind ceilalti martori.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

- cauza are ca obiect infractiunea prevazuta de dispozitiile art. art. 208- 209 cod penal se afla la al doilea termen de judecata,

- dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu martorul …. cuprinde mentiunea „destinatar necunoscut în satul …….”,

- stadiul procesual fond, dupa care,

În conformitate cu art.300 Cod procedura civila instanta a verificat regularitatea actului de sesizare, dupa care, a adus la cunostinta inculpatului ……… prevederile art.70, 322 Cod procedura penala privind dreptul de a avea un aparator, dreptul de a nu face declaratii, atragându-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit împotriva sa.

În temeiul prevederilor art.322 cod procedura penala grefierul de sedinta a facut o prezentare succinta a actului de sesizare al instantei, aducându-se la cunostinta inculpatului ……. fapta ce formeaza obiectul cauzei, încadrarea juridica a acesteia.

Existând consimtamântul inculpatului, în baza art. 323 Cod procedura penala, instanta a procedat la audierea inculpatului, declaratia acestuia fiind consemnata la dosar.

Instanta pune în discutie renuntarea la audierea martorilor din lucrari, lipsa la acest termen.

Procurorul arata ca nu insista în audierea martorilor care lipsesc la acest termen.

Avocatii celor doua parti nu solicita audierea martorilor care lipsesc la acest termen.

Instanta în conformitate cu dispozitiile art. 328 alin. 1 Cod proc. penala considera ca nu mai este necesara audierea tuturor martorilor din lucrari, procedând la audierea martorului ……. declaratie consemnata si atasata la dosar.

Instanta procedeaza la audierea partilor responsabile civilmente, declaratii consemnate si atasate la dosar, partile asumându-si obligatia ca pe viitor sa vegheze îndeaproape asupra conduitei inculpatului.

Instanta, declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare, aratând ca inculpatul …….. a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiuni prevazuta de art. 208-209 alin. 1 lit. a si alin. 3 lit. f din codul penal, cu aplicarea art. 75 alin. C din codul penal. Solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune în baza art.81 cod penal suspendarea executarii pedepsei. În baza art. 71 Cod penal solicita a se aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal, urmând a fi obligat inculpatul la despagubirile civile solicitate. Cu onorariu de avocat din fondurile Ministerului de Justitie, pentru avocatul desemnat din oficiu.

Pentru inculpatul ……, procurorul solicita aplicarea masurii educative a libertatii supravegheate a minorului. Obligarea la despagubirile civile solicitate si la cheltuielile judiciare catre stat. Cu onorariu din fondurile Ministerului Justitiei pentru avocatul desemnat din oficiu.

Avocat …….. fata de pozitia sincera a inculpatului …… solicita aplicarea de circumstante atenuante si aplicarea unei pedepse sub minim special spre minim general. Solicita obligarea la plata prejudiciului produs, cu onorariu de avocat din fondurile Ministerului de Justitie.

Avocat ………. solicita aplicarea de circumstante atenuante fata de inculpatul minor ………. Solicita obligarea la plata prejudiciului produs în solidar cu parintii sai, obligarea la cheltuielile judiciare catre stat, cu onorariu de avocat din fondurile Ministerului de Justitie, pentru avocatul titular.

Inculpatii având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta.

Cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr. 462/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi in judecata inculpatii ……, fiul lui …. si …., nascut la data de ……..in ……,cu domiciliul in …….., f.f legale in …….. fara studii, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP …… si ……., fiul lui …. si ….., nascut la data de …….. in ….., domiciliat in …….., studii 3 clase, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP …….. sub aspectul savârsirii infractiunii “ furt calificat” prev. de  art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a si alin 3 lit. f cod pen. cu aplic. art 75 lit. c cod pen. pentru inculpatul major si art  99 si urmat. cod pen. pentru inculpatul minor.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele:

La data de 24.02.2010, …….. – electromagnetic în cadrul Districtului S.C.B. – …….., a fost avizat de catre impiegatul de miscare, ca s-a produs un deranjament la instalatia electrica ce acopera traseul cablurilor electrice pe directia ……, motiv pentru care acesta, împreuna cu electromecanicul ……., s-au deplasat în teren si au constatat ca deranjamentul este cauzat de taierea si sustragerea a 14 m. cablu electric multifilar, din cupru, de la instalatia de semnalizare a caii ferate uzinale.

Au fost sesizate organele politiei Transporturi Feroviare Onesti si în urma cercetarilor efectuate au fost identificati ca autori ai furtului minorul …… si învinuitul major ……. care, în ziua de 24.02.2010, în jurul orelor 10.00- 11.00, în urma unei întelegeri prealabile, s-au deplasat pe traseul caii ferate ce leaga ……, la o distanta de circa 200 m. de instalatia cu str. Industriilor si au sectionat, cu un topor, un cablu electric din cupru, aflat sub tensiune, însusindu-si 14 m. din acesta.

În cursul aceleiasi zile, învinuitul …… l-a vândut lui … din ………. cu suma de 20 lei.

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu: in cursul urmaririi penale: proces verbal de consemnare a plângerii, ,acte întocmite de angajatii C.N.C.F.R. – Unitatea SC ………, proces verbal de cercetare la fata locului si planse foto, adresa prejudiciu, referat si deviz de pagube, proces verbal de reconsituire si planse foto, declaratii martori, declaratii învinuiti, in cursul judecatii: declaratii inculpati, parti responsabile civilmente, declaratie martor.

Inculpatii aflati in stare de libertate au fost asistati de aparatori din oficiu, conform art 171 cod proc. pen.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cei doi inculpati au declarat ca in dimineata zilei de 24.02.2010 s-au deplasat in zona caii ferate pe directia ………, in apropierea intersectiei cu str. industriilor de unde au sustras 14 m de cablu electric din cupru.

Inculpatii au recunoscut savârsirea faptei descriind in mod amanuntit modul de operare si cu ocazia reconsituirii asa cum rezulta din procesul verbal de reconstituire si declaratia martorului asistent.

Din raportul de eveniment de la fl. 6 dosar parchet, declaratia angajatului partii civile, ………, rezulta ca acel cablu se afla sub tensiune, era subteran si trecea pe sub traversele rambelului din zona.

Potrivit actelor emise de partea civila (sesizare, adresa fl. 30,31 dosar parchet), fapta inculpatilor a produs un deranjament la instalatia electrica insa nu a pus si nici nu ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei feroviare.

Inculpatii au declarat ca au vândut cablul sustras numitului …….. pentru suma de 20 de lei.

In drept fapta inculpatilor care împreuna au luat din posesia pârtii vatamate un bun mobil, componenta a mijloacelor de transport feroviar, fara consimtamântul acesteia, in scopul însusirii pe nedrept întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt in forma calificata prev. de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a si alin 3 lit. f cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savârsite, persoana infractorilor, împrejurari care atenueaza raspunderea penala, urmând a aplica pedeapsa închisorii orientata spre minimul special.

Pentru inculpatul ………, instanta va retine circumstanta agravanta prev. de art 75 lit. c cod pen. întrucât fapta a fost savârsita împreuna cu un minor.

Având in vedere atitudinea procesuala sincera a inculpatului, infractor primar, aflat la prima abatere infractionala , instanta va aplica circumstantele atenuante prev. de art art 74 lit. a, c cod pen. urmând a cobori pedeapsa sub  minimul special prevazut de lege, conform art 76 lit. c cod pen.

In baza art. 71 Cod pen.  va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpatului, infractor primar, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind îndeplinite conditiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de încercare de 2 ani stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen.va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savârsi o noua infractiune in cursul termenului de încercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Referitor la inculpatul minor …….., instanta apreciaza ca in cauza devin aplicabile dispozitiile art 99 cod pen si urmat. iar masura educativa a  libertatii supravegheate este suficienta pentru a asigura îndreptarea minorului, tinând cont de criteriile prevazute de art 100 alin 1 cod pen. Astfel, potrivit referatului de evaluare de la fl. 80 dosar parchet, declaratie inculpat, fisa cazier judiciar, inculpatul minor este un infractor primar, regreta fapta savârsita, in familia sa nu a fost identificat un comportament infractional, disponibilitatea parintilor de a veghea mai îndeaproape asupra educatiei.

Pe cale de consecinta,  in baza art. 103 cod penal, aplica masura educativa a libertatii supravegheate inculpatului minor ……………..

Va  dispune lasarea minorului pe timp de un an sub supravegherea deosebita a parintilor, parti responsabile civilmente in prezenta cauza, …… si ……..

Va pune în vedere parintilor ca au îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului , în scopul îndreptarii lui si ca au obligatia sa înstiinteze de îndata instanta daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita în asupra lui sau are purtari rele ori a savârsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

Va atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale .

Sub aspectul laturii civile.

Partea vatamata ….. s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 2981,71 lei cu titlu de despagubiri materiale potrivit devizului de pagube de la fl. 34 dosar parchet.

Instanta apreciaza ca in cauza sunt întrunite conditiile raspunderii civile delictuale prev. de art 998 cod civ., intre faptele ilicite ale inculpatilor si paguba produsa existând legatura de cauzalitate.

Inculpatii nu au contestat acest prejudiciu  sub aspectul caracterului sau cert ( existenta) si lichid ( cuantum).

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. cu referire la art 998, 1000 alin 1,1003 cod civ. va obliga inculpatii in solidar, inculpatul minor …… in solidar si cu partile responsabile civilmente, la plata despagubirilor civile in suma de 2981,71 lei câtre partea civila ……

Fata de culpa procesuala a inculpatului ……, instanta, in baza art 191 alin 1, 2 cod proc. pen. il va obliga pe acesta la plata sumei de 400 lei, din care 300 lei onorariu avocat, cheltuieli judiciare câtre stat.

In baza art 191 alin 1,2,3 cod proc. pen.va obliga inculpatul minor in solidar cu partile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de 700 lei, din care 600 lei onorariu aparitori din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen va dispune avansarea onorariilor aparitori din oficiu in cuantum de cate 300 lei, av. ……..., ………, din fondurile MJ catre BA Onesti.

Va lua act ca prin încheierea de sedinta din 2.08.2010 s-a dispus avansarea onorariului aparator din oficiu, av. Taraipan E.,  din cursul urmaririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a si alin 3 lit. f cod pen. cu aplic. art 75 lit. c cod pen., art 74 lit. a, c cod pen., art 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul ….., fiul lui … si …, nascut la data de ……in …….,cu domiciliul in ….., f.f legale in com …….,fara  studii, fara  ocupatie, fara antecedente penale, CNP ….., la pedeapsa închisorii de 1 an si 6 luni sub aspectul savârsirii infractiunii de “ furt calificat”.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada  de 3 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savârsi  o noua infractiune in cursul termenului de încercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 103 cod penal, aplica masura educativa a libertatii supravegheate inculpatului minor ….., fiul lui ….. si ….., nascut la data de ……. in ….. domiciliat in …., studii 3 clase, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP …….., pentru comiterea infractiunii de „furt calificat” prevazuta de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a si alin 3 lit. f cod pen. cu aplic. art 99 si urm. Cod penal.

Dispune lasarea minorului pe timp de un an sub supravegherea deosebita a parintilor, parti responsabile civilmente in prezenta cauza, ……. si ……..

Pune în vedere parintilor ca au îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului , în scopul îndreptarii lui si ca au obligatia sa înstiinteze de îndata instanta daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita în asupra lui sau are purtari rele ori a savârsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

Atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale .

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. cu referire la art 998, 1000 alin 1,1003 cod civ. obliga inculpatii in solidar, inculpatul minor ….. in solidar si cu partile responsabile civilmente, la plata despagubirilor civile in suma de 2981,71 lei câtre partea civila ……..

In baza art 191 alin 1, 2 cod proc. pen. obliga inculpatul …… la plata sumei de 400 lei, din care 300 lei onorariu avocat, cheltuieli judiciare câtre stat.

In baza art 191 alin 1,2,3 cod proc. pen. obliga inculpatul minor in solidar cu partile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor judiciare câtre stat, in suma de 700 lei, din care 600 lei onorariu aparatori din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen dispune avansarea onorariilor aparatori din oficiu in cuantum de câte 300 lei, av. .. …, din fondurile MJ câtre BA Onesti.

Ia act ca prin încheierea de sedinta din 2.08.2010 s-a dispus avansarea onorariului aparator din oficiu, av. ...,  din cursul urmaririi penale.

Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru inculpati, parti responsabile civilmente si de la comunicare pentru partea civila, ……..

Pronuntata in sedinta publica, azi 2.09.2010.

 PRESEDINTE,  GREFIER,

1

Domenii speta