Furt Calificat

Sentinţă penală 101 din 16.07.2013


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CHIŞINEU CRIŞ  operator 3210/2501 

DOSAR NR. ---/---/----

SENTINŢA PENALĂ NR. 101

Şedinţa publică din 16 iulie 2013

Preşedinte: -------------------

Grefier: -------------------

S-a luat în examinare acţiunea penală pusă în mişcare împotriva inculpaţilor: BC pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; BL, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal şi CCG pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal, raportat la art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpaţii BC, BL şi CCG, personal şi asistaţi de apărător din oficiu, avocat ZS din Baroul Arad, părţile vătămate/civile DDşi DP.

Ministerul Public este reprezentat de procuror RL din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată depusă în copie sentinţa penală nr. 80 din 18 septembrie 2012 pronunţată în dosarul penal nr. ---/---/---- de Judecătoria Chişineu Criş, extrasă din sistemul Ecris conformă cu originalul (f.37-39).

Apărătorul din oficiu al inculpaţilor, avocat ZS depune delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie privind pe cei trei inculpaţi. Arată că inculpaţii înţeleg să se prevaleze de dispoziţiile art. 3201 Cod procedură penală, iar judecarea cauzei solicită să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procurorul de şedinţă arată că, dintr-o eroare materială s-au menţionat în rechizitoriu suma de 13.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în sarcina inculpaţilor, fiind vorba în fapt de 1.300 lei. Solicită a se avea în vedere acest aspect la soluţionarea cauzei.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, partea vătămată DD arată că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 13.320 lei; iar partea vătămată GLP arată că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4400 lei.

Instanţa, în baza art. 318 alin.1 Cod procedură penală a procedat la identificarea inculpaţilor BC, BLşi CCG.

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, la interpelarea instanţei, după ce în prealabil s-a adus la cunoştinţa inculpaţilor prevederile art.70 Cod procedură penală – dreptul de a nu face nici o declaraţie, dispoziţiile art. 3201 Cod procedură penală, inculpaţii învederează instanţei că recunosc săvârşirea faptei reţinută în actul de sesizare al instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Solicită să beneficieze de prevederile art. 3201 Cod procedură penală. Nici unul dintre inculpaţi nu formulează obiecţiuni faţă de numirea avocatului din oficiu.

Instanţa atrage atenţia inculpaţilor asupra tuturor consecinţelor ce decurg din alegerea procedurii simplificate.

Înainte de a se lua declaraţii inculpaţilor, instanţa din oficiu le aduce la cunoştinţă conţinutul rechizitoriului pentru ca declaraţiile ce urmează a le da inculpaţii să se facă în cunoştinţă de cauză a acuzaţiilor ce  se aduc inculpaţilor în prezenta cauză.

Se procedează la audierea inculpaţilor BC, BL şi CCG, declaraţiile fiind consemnate la dosar, date spre citire şi semnare.

Partea civilă DD arată că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 13.320 lei, reprezentând contravaloarea instalaţiei de încălzire sustrasă, respectiv materiale şi manopera, sens în care s-a luat acestuia o declaraţie.

Partea civilă GLP arată că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 4400 lei, reprezentând contravaloarea instalaţiei electrice, restul bunurilor furate şi contravaloarea uşii de termopan distrusă de inculpaţi, sens în care s-a luat acestuia o declaraţie.

Alte probe nu se mai solicită.

Nemaifiind probe de administrat, instanţa, trecând peste faza cercetării judecătoreşti în condiţiile art. 3201 Cod procedură penală acordă cuvântul în cadrul dezbaterilor.

Procurorul, având în vedere rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş nr. ---/-/----solicită să se reţină vinovăţia inculpaţilor BC, BL  şi CCG şi să se dispună faţă de inculpatul BC o pedeapsă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. La individualizarea pedepsei să se aibă în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale şi a recunoscut comiterea faptelor, în temeiul art. 3201 Cod procedură penală, iar pe de altă parte să se ia în considerare gravitatea faptei comisă de acesta; două acte materiale, în timpul nopţii, prin efracţie de trei persoane. Faţă de aceste împrejurări consideră că scopul pedepsei nu poate fi atins decât prin executarea ei în regim de detenţie.

Cu privire la inculpatul BL solicită să se dispună aplicarea unei pedepse pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a  Cod penal. La individualizarea faptei să se aibă în vedere, pe de o parte, faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptei de care este acuzat, iar pe de altă parte să se ia în considerare gravitatea infracţiunii comisă de inculpat, constând în două acte materiale de furt. Având în vedere că prezenta infracţiune a fost comisă în termenul de încercare al pedepsei de doi ani pronunţată de Judecătoria Chişineu Criş prin sentinţa penală nr. --/--.--.----pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în temeiul art. 83 Cod penal să se revoce beneficiul suspendării condiţionate al acestei pedepse, dispunând executarea ei alături de pedeapsa din prezentul dosar, în regim de detenţie.

Cu privire la inculpatul CCG solicită să se dispună aplicarea unei pedepse pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. La individualizarea faptei solicită să se aibă în vedere, pe de o parte faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, în temeiul art. 3201 Cod procedură penală, iar pe de altă parte gravitatea faptei comise, care a constat în două acte materiale, precum şi împrejurarea că în anul 2012 inculpatului CCG i s-a aplicat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş o sancţiune administrativă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Faţă de aceste împrejurări consideră că şi faţă de acest inculpat scopul pedepsei nu poate fi atins decât prin executarea sa în regim de detenţie. Solicită să se dispună aplicarea faţă de inculpaţi a pedepselor accesorii prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal. În temeiul art. 350 alin. 1 Cod procedură penală să se menţină starea de arest preventiv. În temeiul art. 88 Cod penal să se deducă din pedepsele aplicate inculpaţilor perioadele reţinerii şi arestării preventive de la 29.05.2013, la zi, cu cheltuieli judiciare (inclusiv onorariile apărătorului din oficiu) în favoarea statului. Cu privire la latura civilă solicită admiterea acţiunilor civile ale părţilor civile DDşi DP şi să fie obligaţi inculpaţii, în solidar la plata către părţile civile a sumelor solicitate, cu titlul de despăgubiri materiale.

Apărătorul din oficiu al inculpaţilor, avocat ZS arată că starea de fapt a fost bine descrisă în rechizitoriu. La individualizarea pedepsei solicită să se aibă în vedere faptul că inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, în temeiul art. 3201 Cod procedură penală; că inculpaţii sunt de acord să plătească părţilor civile sumele solicitate cu titlul de despăgubiri. Pentru inculpaţii BC şi CCG consideră că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea sa în regim de detenţie, astfel că solicită pentru inculpaţi o pedeapsă cu suspendare. Pentru inculpatul BL solicită o pedeapsă cu închisoare orientată spre minim şi revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.80 din 18.09.2012 a Judecătoriei Chişineu Criş. Cu privire la latura civilă arată că inculpaţii sunt de acord cu plata despăgubirilor civile. Solicită şi onorar apărător din oficiu. 

Partea civilă DD solicită ca inculpaţii să îi plătească suma de 13.320 lei.

Partea civilă GLP solicită obligarea inculpaţilor la plata sumei de 4.400 lei.

Inculpatul BC, având ultimul cuvânt, doreşte să fie judecat în stare de libertate, îi pare rău.

Inculpatul BL, având ultimul cuvânt,  arată că îi pare rău şi doreşte să fie judecat în stare de libertate.

Inculpatul CCG, având ultimul cuvânt, arată că îi pare rău şi doreşte să fie judecat în stare de libertate.

JUDECĂTORIA

Prin Rechizitoriul nr.---/-/----al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: BC pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; BL, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal şi CCG pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cod penal, raportat la art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că:

Inculpaţii  BC,  BL şi CCG,  au săvârşit pe timp de noapte, în data de  24.05.2013  două infracţiuni de furt calificat pe raza oraşului  Sântana, după cum urmează:

1.La data de  24.05.2013  inculpatul  BL, aflându-se la locuinţa din Sântana a inculpatului  CCG, a spus acestuia că vrea să sustragă ţeavă de cupru de la două imobile pentru a le vinde şi a face rost de bani.  Inculpatul  CCG a fost de acord, a indicat imobilele unde poate găsi ţeavă de cupru, i-a dat inculpatului  BL  un cleşte de tăiat via, un sac din rafie şi o geantă, după care l-a sunat pe inculpatul  BC, propunându-i să meargă la sustras de bunuri împreună cu inculpatul  BL.  Inculpatul  BC  a acceptat propunerea, şi în jurul orei  2300 (în data de  24.05.2013),  s-a întâlnit cu inculpatul  BL, şi împreună s-au deplasat pe str. -----, nr. ----, proprietatea părţii vătămate  DD.

Ajunşi la imobil, inculpaţii  BC  şi  BL  au escaladat gardul de la stradă, au forţat uşa laterală de la intrare cu ajutorul cleştelui de tăiat via, au intrat în interior, iar de la parterul şi cele trei camere de la etajul imobilului au smuls din pereţi ţevile de cupru de la instalaţia de încălzire, le-au rupt în bucăţi mici şi le-au introdus în sacul din rafie primit de la inculpatul CCG.

2.  După sustragerea ţevilor de cupru de la nr. ---, cei doi inculpaţi au lăsat lângă poarta acestui imobil sacul de rafie şi s-au deplasat la imobilul alăturat, situat pe aceiaşi stradă la nr. ----, care este în proprietatea părţii vătămate  GP.  Prin forţarea uşii de la intrare, inculpaţii  BC  şi  BL  au intrat în interior, de unde au sustras  1 cablu prelungitor electric de circa  30 m, două uscătoare de păr şi instalaţia electrică din mansarda clădirii.

După sustragere,  materialele  din  cupru  inculpatul  BL  le-a dus la locuinţa inculpatului  CCG, iar cablul prelungitor de circa  30 m şi cele două uscătoare de păr au fost duse de către  BC  la locuinţa din Sântana a concubinei sale, martora  SA.

A doua zi, 25.05.2013, inculpatul  CCG fiind rugat de către inculpatul  BL să-l ajute să transporte materialul din cupru la  ------- pentru a-l vinde, l-a sunat, pe telefonul mobil, pe martorul  OV, căruia i-a propus să-l ducă până în această localitate, promiţându-i că o să-i plătească contravaloarea transportului.  Martorul a acceptat propunerea şi cei trei inculpaţi s-au deplasat la  -----,  la martorul  MCI, cu care în prealabil s-a înţeles inculpatul  BC, iar inculpaţii  BC  şi  BL  au vândut acestui martor  16  sau  19 kg bucăţi ţevi din cupru, pentru care au primit  320 lei.

Martorul  OV nu a cunoscut împrejurarea că ajută pe cei trei inculpaţi la transportul în vederea vânzării de bunuri sustrase, şi a primit pentru transport  60 lei, iar cumpărătorul, martorul  MCI, nu a cunoscut împrejurarea că bucăţile din ţeavă din cupru provin din furt.

Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a constatat că, inculpaţii  BC  şi  BL  au sustras din imobilul proprietatea părţii vătămate  DD  ţeavă de cupru de  Ø 15 mm în lungime totală de  100 m. 

Organele de poliţie din oraşul Sântana au fost încunoştiinţate de săvârşirea celor două infracţiuni de furt calificat de către  Roşca  Constantin, care a declarat că proprietarii imobilelor de pe str---- nr. --- şi nr. ---,  DD, respectiv,  GP, i-au încredinţat cheile de la cele două imobile şi în custodie bunurile din acestea.

RC a apreciat că din imobilul proprietatea părţii vătămate  DD s-a sustras ţeavă de  5.000 lei (depunând în acest sens factura proforma de la f. 50 dos.u.p.), iar manopera pentru instalare a costat circa  2.000 lei, iar din imobilul aparţinând părţii vătămate  GP  s-au sustras bunuri în valoare de  1.000 lei.

Din probele administrate la dosarul cauzei nu se face dovada că din imobilul situat pe str. -----, nr. ---, aparţinând părţii vătămate  DD,  cei trei inculpaţi ar fi sustras cele  5 calorifere indicate de către  RC în declaraţia consemnată de către organele de poliţie, astfel că s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de disjungere a cauzei faţă de  A.N., care vor fi cercetaţi într-un dosar penal separat, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 C.pen., respectiv cele  5 calorifere aparţinând părţii vătămate  DD.

Văzând probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale: proces-verbal de consemnare a plângerii  (f. 12, 32); ordonanţă de conexare  (f. 11 ); proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică de la: imobilul situat pe: str. ------, nr. ---  (f. 13 - 31 ); str. ------, nr. ---  (f. 33 - 46); declaraţii părţi vătămate  RC(f. 47 - 49 ); factura proforma  (f. 50 ); dovadă  de ridicare  (f. 51 ); dovadă  de predare  (f. 52 ); adresă evaluare  (f. 53 ); declaraţii inculpaţi: BC  (f-le  54 - 59, 69 ); BL  (f-le  60 - 64, 70); CCG(f-le  65 - 68, 71 - 72 ); declaraţii martori: SA (f. 73 - 74 ); OV  (f. 75 - 76 );  MCI  (f. 77 );  fişă cazier judiciar  (f-le  78, 79, 80 ); proces-verbal de prezentare material de urmărire penală (f. 90, 101, 102); în cursul judecăţii: declaraţii inculpaţi (f.13-15; 41-43); copia sentinţei penale nr.80 din 18.09.2012 a Judecătoriei Chişineu-Criş;  declaraţie partea vătămată/civilă  (f. 44-45), instanţa reţine:

Partea vătămată DD s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 13.320 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor care i-au fost sustrase.

Partea vătămată GLP s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4.400 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor care i-au fost sustrase.

Inculpaţii au fost de acord cu plata sumelor solicitate de părţile civile.

În fapt.

La termenul de judecată din 16.07.2013,  după ce în prealabil li s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 3201 Cod procedură penală, inculpaţii  BC,  BL şi CCG au învederat instanţei că recunosc săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală (filele 41-43 – dosar instanţă).

Instanţa îşi va însuşi în totalitate starea de fapt descrisă în rechizitoriu şi reprodusă în aliniatele precedente faţă de probatoriul existent la dosar şi poziţia inculpaţilor de recunoaştere integrală a faptelor în modalitatea descrisă în actul de sesizare al instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În noaptea de  24.05.2013,  după orele  2200, inculpaţii BC,  BL, prin escaladarea gardului şi forţarea uşilor de termopan, au intrat în imobilul din Sântana, str. ------, nr. 162, aparţinând părţii civile  DD, de unde au sustras 100 m liniari ţeavă de cupru, cauzând un prejudiciu estimat la  13.320  lei de către partea civilă.

 În aceiaşi noapte, 24.05.2013,  aceiaşi  inculpaţi BC,  BL, prin forţarea uşii de termopan, au pătruns în imobilul din  Sântana, str. ------, nr. 160, aparţinând părţii vătămate  GP, de unde au sustras  2 uscătoare de păr, 1 cablu prelungitor electric de culoare portocalie de circa  30 m  şi  instalaţia electrică din mansarda clădirii, cauzând un prejudiciu estimat de partea civilă DP la  4.400 lei.

Sustragerea bunurilor a avut loc cu complicitatea inculpatului CCG care a indicat imobilele părţilor civile; a pus la dispoziţia celor doi autori o geantă şi un sac de rafie pentru transportul bunurilor furate şi un cleşte de tăiat via cu care să poată sustrage bunurile. Totodată, ulterior săvârşirii faptei a depozitat o parte din bunurile furate la el peste noapte, iar ulterior a mijlocit transportul unei părţi a bunurilor furate respectiv a cuprului pentru valorificare. Acelaşi inculpat CCG a fost cel care i-a pus în legătură directă pe inculpatul B cu inculpatul BA pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor, iar probele existente la dosarul cauzei respectiv: sesizarea numitului  RC,  proces-verbal de cercetare la faţa locului dovadă ridicare şi predare bunuri, declaraţii martori, declaraţii inculpaţi, dovedesc că faptele au fost săvârşite fără dubiu de către inculpaţi. Astfel, din pozele de la filele 16-31 dosar u.p., respectiv 37-46 dosar u.p., rezultă locurile de unde au fost sustrase bunurile şi urmele lăsate de inculpaţi la faţa locului. Declaraţia inculpatului BC de la fila 69 dosar u.p., a inculpatului BL de la fila 70 dosar u.p. şi a inculpatului CCG de la fila 71 dosar u.p., de recunoaştere a săvârşirii infracţiunii se coroborează între ele, precum şi cu cele date de inculpaţi în faţa instanţei. Aceste declaraţii se coroborează şi cu declaraţiile de martori a lui Spinare Ana (f.74 dosar u.p.), Olaru Viorel (f.75-76 dosar u.p.) şi Morar Cristian-Ioan (f.76 dosar u.p.).

În drept :

Faptele inculpaţilor BC,  BL care, în noaptea de 24 mai 2013, au pătruns prin escaladare şi efracţie în două imobile aparţinând părţilor civile DD şi GP, de unde au sustras mai multe bunuri pe care şi le-au însuşit, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat în formă continuată, faptă  prev. şi ped. de art.  208 alin. 1 Cod penal raportat la art. 209 alin. 1, lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal; cu reţinerea în sarcina inculpatului  BL a stării de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art.37 lit.a Cod penal, acesta având o condamnarea anterior de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fiind în termenul de încercare la data săvârşirii infracţiunii în prezenta cauză.  Pedeapsa i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.--/--.--.----a Judecătoriei Chişineu-Criş tot pentru o infracţiune de furt calificat situaţie în care sunt incidente şi prevederile art.83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Faptele inculpatului CCG, care i-a pus în legătură directă pe inculpatul B cu inculpatul BA pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, a indicat imobilele părţilor civile; a pus la dispoziţia celor doi autori o geantă şi un sac de rafie pentru transportul bunurilor furate şi un cleşte de tăiat via cu care să poată sustrage bunurile; ulterior săvârşirii faptei a depozitat o parte din bunurile furate la el peste noapte, iar mai apoi a mijlocit transportul unei părţi a bunurilor furate respectiv a cuprului pentru valorificare; întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  furt calificat în formă continuată, faptă  prev. şi ped. de art.26 Cod penal raportat la art.  208 alin. 1 Cod penal raportat la art. 209 alin. 1, lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Inculpatul  BL se află în situaţia recidivei post-condamnatorii faţă de pedeapsa de  2 ani cu suspendarea executării, aplicată prin sentinţa penală nr.  --/--.--.----  a  Judecătoriei Chişineu-Criş, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în acest sens este sentinţa de la fila 37-39 dosar instanţă şi copie cazier fila 79 dosar u.p. Condamnarea a avut loc tot pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat asemănătoare cu cea din prezenta cauză, respectiv acesta a intrat într-un imobil de unde a sustras instalaţia de încălzire şi a valorificat-o ca materie primă, respectiv cupru. De asemenea conform rechizitoriului din prezenta cauză, faţă de inculpatul  BL a fost pusă în mişcare acţiunea penală la data de  25.01.2012, ora  09:00, în dosarul penal nr.  -/-/----,  pentru săvârşirea în perioada septembrie  2011 - ianuarie  2012, a  5  infracţiuni de furt calificat pe raza oraşului Sântana. Ca urmare în cazul acestui inculpat se reţine o perseverenţă  infracţională ridicată şi se constată că, pedeapsa aplicată anterior cu suspendarea condiţionată a executării nu şi-a atins scopul de reeducare a acestuia.  Se observă că inculpatul a săvârşit infracţiunile în mod asemănător, respectiv cea din anul 2012 şi cea din anul 2013, sustrăgând printre altele instalaţii de încălzire din cupru din imobile nesupravegheate, valorificând ulterior cuprul la un preţ mult mai mic decât instalaţia de încălzire sustrasă, respectiv prejudiciul cauzat părţilor vătămate fiind mult mai mare decât beneficiul realizat de inculpat fapt ce denotă un dispreţ vădit al inculpatului faţă de proprietatea semenilor şi faţă de normele elementare de convieţuire socială; prin conduita sa de a sustrage bunuri pe care ulterior să le valorifice la preţuri de zeci de ori mai mici decât prejudiciul cauzat părţilor civile. Este de reţinut că, contravaloarea ca materie primă  a cuprului din instalaţiile de încălzire este de zeci de ori mai mică decât valoarea instalaţiei de încălzire în care intră manopera şi materialele ( ţevi, fitinguri, etc.) sustrase de către inculpat, iar acest aspect era cunoscut de către acesta.  Acelaşi raţionament este valabil şi în cazul sustragerii instalaţiei electrice, respectiv contravaloarea metalului acestora este mult mai mic decât  valoarea produsul finit şi manopera instalaţiei. Sancţionabil este şi sustragerea celorlalte bunuri de către inculpat. Se va avea în vedere în cazul acestui inculpat la individualizarea pedepsei starea de recidivă, modul de săvârşire a infracţiunii, premeditarea acestuia şi participarea mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii.

Faţă de cele de mai sus, instanţa apreciază că se impune sancţionarea cu fermitate a inculpatului peste minimul legal chiar dacă acesta a invocat în beneficiul său prevederile art.3201 Cod procedură penală.

Inculpatul  CCG a fost cercetat în mai multe dosare penale pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat.  Astfel, în dosar penal nr. 188/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, prin ordonanţa prim-procurorului parchetului s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală şi aplicarea amenzii administrative în cuantum de  1.000 lei faţă de inculpat care, în perioada 20.02 - 19.03.2012, împreună cu un învinuit minor, a pătruns prin efracţie în imobilul din Sântana, aparţinând părţii vătămate  DD, de unde a sustras bunuri în valoare de  830 lei. Acest aspect rezultă din rechizitoriul din prezenta cauză dar şi din copia cazierului judiciar de la fila 80 dosar.

În dosarul nr. ---/-/---- al aceluiaşi parchet, inculpatul  CCG, împreună cu încă 2 învinuiţi, din care unul minor,  este acuzat că a săvârşit  3 infracţiuni de furt calificat pe raza oraşului Sântana.  De asemenea, în dosar nr. --/-/----, inculpatul  CCG  este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fiind acuzat că, acesta împreună cu un alt învinuit  a pătruns prin escaladare în locuinţa din Sântana, aparţinând părţii vătămate  PG, de unde au sustras  2 saci cu grâu. Aceste aspecte rezultă din acelaşi rechizitoriu cu care a fost sesizată instanţa în prezenta cauză.

Faţă de împrejurarea că, anterior inculpatul a mai fost sancţionat tot pentru o infracţiune de furt calificat cu amendă administrativă se observă şi în cazul acestui inculpat o perseverenţă infracţională, scopul sancţiunii aplicate anterior nefiind atins, respectiv reeducarea inculpatului. Observând actele materiale concrete ale acestui inculpat, respectiv organizarea furtului, sprijinirea valorificării ulterioare a bunurilor furate, participaţia mai multor persoane şi premeditarea, aspecte la care se adaugă şi cele reţinute în sarcina inculpatului BL, respectiv dispreţul faţă de proprietate şi semenii săi, prin aceea că a participat la săvârşirea unui furt care a cauzat un prejudiciu mult mai mare cauzat părţilor vătămate decât câştigul realizat de inculpaţi şi în cazul acestui inculpat se impune aplicarea unei pedepse peste minimul legal chiar dacă acesta urmează a beneficia de prevederile art.3201 Cod procedură penală, pedeapsă care să fie executată în regim de detenţie.

Faţă de inculpatul  BC care chiar dacă nu este cunoscut cu antecedente penale se reţine că, şi acesta a dat dovadă de dispreţ faţă de proprietate şi semeni prin aceea că, prin infracţiunea săvârşită a cauzat în mod evident un prejudiciu disproporţionat de mare în raport cu câştigul realizat prin sustragerea printre altele a instalaţiei de cupru şi a celei electrice din cele două imobile.  Se are în vedere şi premeditarea şi participarea mai multor persoane. Chiar dacă inculpatul urmează să beneficieze de prevederile art.3201 Cod procedură penală, instanţa apreciază că se impune sancţionarea inculpatului cu o pedeapsă peste minimul legal în regim de detenţie. Împrejurarea că, este la primul conflict cu legea penală nu este suficient prin modul prin care a fost săvârşită infracţiunea să se dispună suspendarea executării pedepsei. În practică se observă o recrudescenţă a infracţiunilor contra patrimoniului pe raza acestei instanţe fapt de dovedeşte că, sancţiunile aplicate nu şi-au atins întotdeauna scopul de prevenţie generală existând în rândul unei părţi a mediului infracţional opinia generalizată că, în cazul primei pedepse penale se dispune suspendarea executării, astfel că, se poate intra în conflict cu legea penală dacă nu mai ai antecedente penale; opinie care în accepţiunea instanţei se impune a fi schimbată.

La  data de 10.04.2013, inculpaţii au fost prezentaţi  Judecătoriei Chişineu-Criş  cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive.

Prin încheierea penală nr.-/- din data de 30.05.2013, (dosar nr.---/---/----),  a fost dispusă măsura arestării preventive a inculpaţilor pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 30  mai  2013 ora 16,45 până la data de  27 iunie 2013 ora 16,45, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr. -/--.--.---- ( privind pe inculpatul BC; nr.-/--.--.---- (privind pe inculpatul BL nr.-/--.--.---- (privind pe inculpatul CCG). Hotărârea  a fost recurată iar prin încheierea penală nr.28 r din 04.06.2013, pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr.---/---/----au fost respinse recursurile inculpaţilor. Anterior cei trei inculpaţi au fost reţinuţi în cauză conform ordonanţelor de reţinere de la fila 81,85, 88 dosar u.p.

Prin încheierea penală din 20.06.2013 s-a menţinut măsura arestării preventive odată cu sesizarea instanţei cu rechizitoriu faţă de cei trei inculpaţi, măsura a fost recurată de inculpaţi, recursul fiind respins prin decizia penală nr.---/--.--.---- a Tribunalului Arad, pronunţată în dosarul nr.---/---/----/-.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată fiecărui inculpat în parte, instanţa va avea în vedere cele de mai sus, precum şi criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal: gradul de pericol social al faptei, împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală, persoana fiecărui inculpat în parte,  aşa cum rezultă din fişele de cazier judiciar ale acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de Codul penal.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul BC, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani în regim de detenţie.

Ca pedeapsă accesorie, pe durata şi în condiţiile stabilite de art. 71 alin.1 Cod penal  inculpatului îi va fi interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală va menţine măsura arestării inculpatului reţinându-se că prin modul de săvârşirea a infracţiunii şi persoana inculpatului, lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică.

În temeiul art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal, art.37 lit.a Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul BL, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani.

În temeiul art.83 Cod penal va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.80 din 18.09.2012 a Judecătoriei Chişineu-Criş, pronunţată în dosar nr.---/---/----, pe care o cumulează aritmetic cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre; inculpatul urmând să execute  pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare în regim de detenţie.

 Ca pedeapsă accesorie, pe durata şi în condiţiile stabilite de art. 71 alin.1 Cod penal  inculpatului îi va fi interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală va menţine măsura arestării inculpatului reţinându-se că prin modul de săvârşirea a infracţiunii şi persoana inculpatului, lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică. Acest inculpat se află şi în stare de recidivă postcondamnatorie.

În temeiul art.26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul CCG, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani în regim de detenţie.

Ca pedeapsă accesorie, pe durata şi în condiţiile stabilite de art. 71 alin.1 Cod penal  inculpatului îi va fi interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală va menţine măsura arestării inculpatului reţinându-se că prin modul de săvârşirea a infracţiunii şi persoana inculpatului, lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică. Acest inculpat a mai fost sancţionat anterior pentru o infracţiune de furt calificat şi este cercetat în mai multe dosare pentru alte infracţiuni de furt calificat.

Partea civilă DD a solicitat suma de 13.320 lei pentru bunurile sustrase şi nerecuperate, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu această sumă.

Partea civilă GLP a solicitat suma de 4.400 lei pentru bunurile sustrase şi nerecuperate, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu această sumă.

Ca urmare a celor de mai sus, văzând că părţilor civile le-a fost cauzat un prejudiciu prin sustragerea şi distrugerea instalaţiilor de încălzire şi electrice, văzând şi bunurile nerecuperate, precum şi poziţia celor trei inculpaţi care au fost de acord cu plata sumelor solicitate de părţile civile în temeiul art. 14, 161 şi art. 346 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, art. 1443 Cod civil nou, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Doroţ Daniel, şi va obliga inculpaţii: BC, BLşi CCG,  în solidar, la plata către partea civilă DD a sumei de 13.320 (treisprezecemiitreisutedouăzeci)lei, cu titlu de despăgubiri civile; va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă GLP, şi va obliga inculpaţii: BC, BLşi CCG,  în solidar, la plata către partea civilă GLP a sumei de 4.400 (patrumiipatrusute)lei, cu titlu de despăgubiri civile .

 În temeiul art. 191 alin.2 Cod procedură penală, va obliga inculpaţii: BC, BLşi CCG, cu datele de identificare de mai sus; pe fiecare în parte la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care, 900 lei  reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat ZS, ce va fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul BC, fiul lui  M şi A,  născut la --/--/----, în ----, jud. Sălaj, CNP ---------, cetăţean român, fără antecedente penale, domiciliat în loc.----, nr ----, jud.Arad, fără forme legale ---- str.------, nr.2, jud.Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani în regim de detenţie.

Face aplicarea art. 71 alin.1 Cod penal şi interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală menţine măsura arestării inculpatului.

În temeiul art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal, art.37 lit.a Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul BL, fiul lui  I şi I,  născut la --/--/----, în -----, jud. Arad, CNP --------, cetăţean român, studii 5 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, recidivist, domiciliat în -----, str. -----, nr---, jud. Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani.

În temeiul art.83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.-- din --/--/---- a Judecătoriei Chişineu-Criş, pronunţată în dosar nr.---/---/----, pe care o cumulează aritmetic cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre; inculpatul urmând să execute  pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare în regim de detenţie.

 Face aplicarea art. 71 alin.1 Cod penal şi interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală menţine măsura arestării inculpatului.

În temeiul art.26 Cod penal raportat la art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.42 Cod penal şi art.3201 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul CCG,  fiul lui  G şi I,  născut la --/--/----, în, jud.Arad, cetăţean român, cu antecedente penale, domiciliat----- în, str.-----, nr.--, jud.Arad, CNP ----------, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani în regim de detenţie.

Face aplicarea art. 71 alin.1 Cod penal şi interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.

În temeiul art.88 Cod penal, art.357 alin.2 lit.a Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 29.05.2013, ora 1830, până la zi.

În temeiul art.350 alin.1 şi art.357 alin.2 lit.b Cod procedură penală menţine măsura arestării inculpatului.

În temeiul art. 14, 161 şi art. 346 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, art. 1443 Cod civil nou, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă DD , cu domiciliul în -----, str.-----, nr.--, judeţul Arad, CNP ---------- şi obligă inculpaţii: BC, BLşi CCG,  cu datele de identificare de mai sus, în solidar, la plata către partea civilă DD a sumei de 13.320 (treisprezecemiitreisutedouăzeci)lei, cu titlu de despăgubiri civile.

În temeiul art. 14, 161 şi art. 346 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, art. 1443 Cod civil nou, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă GLP, cu domiciliul în ------, str.-----, nr.------, judeţul Arad, CNP ---------- şi obligă inculpaţii: BC, BLşi CCG,  cu datele de identificare de mai sus, în solidar, la plata către partea civilă GLP a sumei de 4.400 (patrumiipatrusute)lei, cu titlu de despăgubiri civile .

 În temeiul art. 191 alin.2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii: BC, BLşi CCG, cu datele de identificare de mai sus; pe fiecare în parte la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care, 900 lei  reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat ZS, ce va fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei.

 Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.07.2013.

Preşedinte, Grefier,

------------------- -------------------

Red. F.M.D.

Tehnored. C.M.L./5 ex.

se com. 3 ex./24.07.2013

Se comunică cu: - inculpatul BC - Penitenciarul Arad

-  inculpatul BL - Penitenciarul Arad

-  inculpatul CCG - Penitenciarul Arad