Furt Calificat

Sentinţă penală 256 din 26.09.2011


Pe rol judecarea cauzei penale privind inculpata  G.M.A. trimisă în judecata pentru savarsirea infractiunii prev. şi ped. de art. 20 CP rap. la art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1, lit. i CP.

La apelul nominal făcut în şedinţa publica lipseste inculpata reprezentată de avocat oficiu C.R. si partea vătămată,.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Se constată depusă la dosar prin serviciul registratură fişa de cazier actualizată a inculpatei si procesul verbal de căutare la domiciliu a acesteia.

Având în vedere fişa de cazier actualizată a inculpatei , instanta din oficiu pune în discutie schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul aplicării disp. art. 33 CP. întrucat infractiunile pentru care a fost trimisă în judecată aceasta în prezenta cauză sunt concurente cu celelalte fapte indicate în cazierul comunicat.

Apărătoarea din oficiu a inculpatei arată că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptei.

Reprezentantul Parchetului mentionează că este de acord cu această schimbare a încadrării juridice a faptei.

Instanta admite cererea de schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul retinerii în sarcina inculpatei si a disp. prev. de art. 33 lit. a CP şi  constată cercetarea judecătorească încheiată , procesul în stare de judecată acordă cuvântul la dezbateri pe fond.

Reprezentantul Parchetului expune faptele pentru care a fost trimisă în judecată inculpata si pune concluzii de condamnarea acesteia pentru săv. infr. prev. de art.20 CP. rap. la art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. i CP. la pedeapsa închisorii.

Solicită a se avea în vedere faptul că aceste fapte sunt concurente cu cele pentru care inculpata a fost condamnată prin  sentinţa penală nr. 55/06.04.2011 a Judecătoriei G. H. , sentinţa penală nr. 281/13.04.2011 a Judecătoriei S.  şi sentinţa penală nr. 65/24.02.2011 a Judecătoriei F. urmând a se face aplicarea art.33 lit. a CP. iar pedepsei rezultante urmând a-i fi aplicabile disp. art. 81 CP.

Se va avea în vedere că în cauză nu există nici un prejudiciu însă inculpata va fi obligată la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat oficiu C.R. pentru inculpată solicită a se avea în vedere că aceasta a avut o atitudine sinceră pe tot parcursul fazei de urmărire penală, si solicită condamnarea acesteia la o pedeapsă sub minimum prevăzut de lege cu suspendarea conditionată a acesteia.

După deliberare,

I N S T A N T A

Asupra cauzei de fată constată:

Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Judecătoria F. din data de 24.02.2011  a fost trimis în judecată  inculpata G.M.A. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “tentativă de  furt calificat” prev. de art. 20 Cod penal rap. la art.208 alin.1  art.209 al. 1 lit. i Cod penal.

În fapt s-a reţinut că, la data de 21.08.2010 organele de poliţie ale comunei  Horodniceni s-au sesizat cu privire la  săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat săvârşită de inculpata G.M.A , întocmind proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

In ziua de  21.08.2010, în jurul orelor 12,0 inculpata G.M.A a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate  D.R.I. din comuna H. prin escaladarea geamului cu intenţia de a sustrage  bunuri si bani. Partea vătămată locuieşte în municipiul F. locuinţa din comuna H.fiind nelocuită.

Inculpata a fost observată de mai multe persoane, vecini cu locuinţa părţii vătămate, care au solicitat  intervenţia organelor de poliţie prin 112.În cauză s-a întocmit proces verbal de  constatare a  infracţiunii flagrante, ocazie cu care  inculpata a declarat că a pătruns în locuinţă cu intenţia de  a sustrage  bani si bunuri  dar nu a reuşit întrucât a fost observată de mai multe persoane care au anunţat organele de poliţie.

Inculpata nu a fost audiată în cursul urmăririi penale întrucât nu s-a prezentat  la organele de poliţie deşi a fost  legal citată în acest sens.

La data de 18.02.2011 a fost citată pentru a i se aduce la cunoştinţă învinuirea şi prezentarea materialului de urmărire penală în cauză însă inculpata  s-a sustras de la acest act procedural. Inculpata a dat declaraţii în etapa  actelor premergătoare recunoscând fapta.

Fapta inculpatei  G.M.A întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de „tentavă de furt calificat” prev. de art.  20 Cod penal rap. la art.208 alin.1  art.209 al. 1 lit. i Cod penal si se probează prin: proces verbal de  constatare a infracţiunii flagrante (f.7,8 dosar), declaraţia părţii vătămate (f.9, 41), declaraţii martori (f.13-16; 42,43), coroborate cu declaraţiile de  recunoaştere ale inculpatei (f.11,12).

Din datele de cazier judiciar  rezultă că inculpata G.M.A  a fost sancţionată cu amendă administrativă prin  Ordonanţele  nr. 570/P/2009 si 482/P/2009, 930/P/2009  pentru  infracţiuni de furt calificat si faţă de  aceasta a fost pusă în mişcare acţiunea  penală în dosarele  278/P/2010, 2927(P/2009, 1080/P/2009 pentru infracţiuni de furt calificat si  violare de domiciliu.

Din ansamblul probelor administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată îndeplineşte toate elementele constitutive prevăzute de lege şi nu au intervenit cauze care să înlăture caracterul penal al acesteia sau să împiedice tragerea sa la răspundere penală.

De asemenea, în cursul urmăririi penale şi a judecăţii nu au fost invocate sau dovedite încălcări ale normelor de procedură sau ale drepturilor şi intereselor legitime ale inculpatei.

La aplicarea unei pedepse şi la individualizarea judiciară a acesteia instanţa va avea în vedere circumstanţele personale ale inculpatei şi se va orienta în concret spre o pedeapsă către media limitei speciale prevăzute de lege pentru  infracţiunea de furt calificat în forma tentativei.

Privitor la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată că este necesar pentru oprirea activităţii infracţionale constante a inculpatei executarea pedepsei în regim de detenţie astfel încât aceasta să îşi poate atinge scopul de reeducare şi de schimbare a atitudinii sale faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală.

De asemenea, se va lua în considerare gradul concret de pericol social al infracţiunii şi perseverenţa infracţională a inculpatei astfel cum reiese din fişa de cazier judiciar care atestă desfăşurarea unei activităţi infracţionale constante şi repetate cu caracter de îndeletnicire în dauna relaţiilor sociale care ocrotesc dreptul de proprietate.

Instanţa va respinge ca nefondată cererea de aplicare în cauză a circumstanţelor atenuante şi reducerea limitelor speciale de pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege inclusiv aplicarea art. 81 Cod penal deoarece fapta prevăzută de legea penală chiar în modalitatea tentativei, prezintă un grad ridicat de pericol social, iar inculpata nu este la prima abatere, fiind sancţionată de 12 ori prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Judecătoria G.H. şi condamnată definitiv de către Judecătoria G.H., S. şi F.

Instanţa va face aplicarea art. 20 raportat la art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal cu privire la celelalte condamnări suferite constatând că infracţiunile comise anterior sunt concurente cu tentativa la infracţiunea de furt pentru care a fost trimisă în judecată în prezentul dosar penal şi va descontopi pedepsele aplicate urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă cea mai grea fără aplicarea unui spor.

În baza art. 191 şi următoarele Cod procedură penală inculpata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată avansate de către stat pentru etapa urmăririi penale, a judecăţii şi onorariu avocat oficiu C.R.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Condamnă inculpata G.M.A. la pedeapsa închisorii de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 alin.1 lit. i Cod penal cu aplicarea art. 20 şi art. 33  alin. 1 lit. a Cod penal.

Face aplicarea art. 36 alin. 1 şi 3 Cod penal, descontopeşte pedepsele aplicate  anterior prin :

-  sentinţa penală nr. 55/06.04.2011 a Judecătoriei G. H. : 6 luni pt. art. 192 CP şi 1 an şi 2 luni pt. art. 208 CP,

-sentinţa penală nr. 281/13.04.2011 a Judecătoriei S. : 3 ani pt. art. 208, 209 CP şi 3 ani pt. art. 192 CP

-sentinţa penală nr. 65/24.02.2011 a Judecătoriei F. : 1 an pt. art. 208, 209 CP şi 1 an pt. art. 192 CP.

În baza art. 36 alin. 1 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b CP contopeşte pedepsele aplicate şi condamnă inculpata la pedeapsa rezultantă a închisorii de 4 ani.

În baza art. 71 CP interzice inculpatei pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

Obligă inculpata la plata sumei de 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în sarcina statului, din care 200 lei pentru urmărirea penală, 200 lei pentru judecată şi 200 onorariu avocat oficiu C. R.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.09.2011.

Domenii speta