Furtul calificat (art.229 ncp)

Sentinţă penală 11 din 10.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI

Şedinţa publică de la 04 mai 2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE - XXXXX

Grefier - XXXXX

Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni – reprezentat prin procuror  XXXXX

SENTINŢA PENALĂ NR.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul XXXXX, parte vătămată XXXXX, parte vătămată XXXXX, parte vătămată XXXXX, având ca obiect furtul calificat (art.229 NCP) .

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 06 aprilie 2015, când s-au pus concluzii la fond care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa,  văzând că pentru deliberare are nevoie de un timp mai îndelungat a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 20.04.2015, ulterior pentru astăzi 4.05.2015, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele :

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

 Prin Rechizitoriul nr. 152/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul XXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt în formă continuată, tentativă la furt calificat şi furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin 1 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal, art. 32 alin 1 rap. la art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. d, alin 2 lit. b Cod penal şi art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. b, d, alin 2 lit. b Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin 1 şi art. 44 al. 1 C.pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că , în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014,  inculpatul a pătruns de mai multe ori în incinta unui imobil aflat în construcţie, situat în localitatea Săveni, jud. Botoşani, aparţinând persoanei vătămate XXXXX, de unde a sustras mai multe scânduri de 2 ţoli, cauzând un prejudiciu total de 1000 lei; în ziua de 12.02.2014, în jurul orei 16:45, a pătruns, prin forţarea sistemului de închidere de la uşa de acces, în locuinţa persoanei vătămate XXXXX din localitatea Săveni, jud. Botoşani, de unde a intenţionat să sustragă mai multe bunuri, ce au fost abandonate în interiorul imobilului, iar în seara de 07.03.2014, în jurul orei 18:00, a pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea locuinţei persoanei vătămate XXXXX din localitatea Săveni, jud. Botoşani, de unde a sustras un val de sârmă zincată, cauzând un prejudiciu în sumă de 66 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângere şi declaraţiile persoanelor vătămate (fila 11, 14-28 ds. u.p.) , proces verbal de constatare a infracţiunilor flagrante (fila 12-13) ,declaraţii inculpat ( f. 19-23), declaraţii martori (f. 24-31),dovezi de predare primire (f. 32-36),proces verbal de evaluare a prejudiciului ( f. 37).

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 04.12.2014, sub numărul 2058/297/2014.

Prin încheierea din 12 ianuarie 2015, în baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 152/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni privind pe inculpatul XXXXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt în formă continuată, tentativă la furt calificat şi furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin 1 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal, art. 32 alin 1 rap. la art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. d, alin 2 lit. b Cod penal şi art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. b, d, alin 2 lit. b Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin 1 şi art. 44 al. 1 C.pen. şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei .

La termenul de judecată din data de 09.03.2015, după ce i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, drepturile şi obligaţiile procesuale, inculpatul XXXXX, asistat de av. oficiu XXXXX, a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza procedurii recunoaşterii învinuirii prev. de art. 375 C.p.p. şi a declarat că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, nu mai solicită administrarea de probe noi, susţinerile fiind consemnate în proces - verbal ataşat la dosarul cauzei.

Instanţa a admis cererea inculpatului constatând că sunt îndeplinite condiţiile cumulative ale art. 374 alin 4 din Codul de procedură penală întrucât probatoriul administrat la urmărirea penală este suficient pentru stabilirea vinovăţiei inculpatului şi acesta au avut o poziţie procesuală corectă recunoscând învinuirea, a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, nu a mai solicitat administrarea de probe noi.

La acelaşi termen de judecată, 09.03.2015 , persoanele vătămate XXXXX şi XXXXX, prezente în instanţă au declarat că înţeleg să se împace cu inculpatul , neavând nici un fel de pretenţie de la acesta .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt: într-o zi de la sfârşitul lunii decembrie 2013, cât şi în două zile diferite din cursul lunii ianuarie 2014, inculpatul XXXXX a pătruns într-un imobil aflat în construcţie situat pe strada XXXXX, aparţinând persoanei vătămate XXXXX, de unde  a sustras, prima data două scânduri de 2 ţoli, în lungime de 4 metri, pe care imediat după săvârşirea faptei, le-a vândut martorei XXXXX, în schimbul sumei de 40 lei, a doua oară şi a treia oară câte o scândură de aceleaşi dimensiuni, pe care le-a dat martorului XXXXX în schimbul unei cantităţi de băuturi alcoolice;

- în ziua de 12.02.2014, în jurul orei 16:30, inculpatul XXXXX a pătruns, prin forţarea lacătului de la uşa de acces, în locuinţa persoanei vătămate XXXXX din loc. Săveni, jud. Botoşani, însă nu a reuşit să sustragă bunuri, întrucât la faţa locului au venit organele de poliţie, ce au fost alertate de martorul XXXXX, care l-a văzut pe suspect intrând în locuinţa persoanei vătămate;

- în seara de 07.03.2014, în jurul orei 18:00, inculpatul XXXXX a pătruns prin escaladarea gardului în curtea locuinţei persoanei vătămate XXXXX, din loc. Săveni, jud. Botoşani şi dintr-o anexă a locuinţei a sustras un val de sârmă zincată cu diametru de 3 mm, după care s-a deplasat la un bar pentru a găsi un eventual cumpărător, însă a fost interceptat de o patrulă a poliţiei şi a predat bunul sustras, recunoscându-şi fapta.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate XXXXX a fost evaluat la suma de 1000 lei, însă persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Persoana vătămată XXXXX nu a suferit nicio pagubă, motiv pentru care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.Conform extrasului din baza de date DEPABD aflată la dispoziţia instanţei aceasta a decedat la data de XXXXX, certificat de deces nr.DC/379232 eliberat de Consiliul Local oraş Săveni (f.100).

Persoanei vătămate XXXXX i s-a cauzat un prejudiciu în sumă de 66 lei, recuperat, motiv pentru care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Situaţia de fapt mai sus-menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângere şi declaraţiile persoanelor vătămate (fila 11, 14-28 ds. u.p., respectiv 103-104 ds) , proces verbal de constatare a infracţiunilor flagrante (fila 12-13) ,declaraţii inculpat ( f. 19-23, 105), declaraţii martori (f. 24-31),dovezi de predare primire (f. 32-36), proces verbal de evaluare a prejudiciului ( f. 37).

Faţă de declaraţiile date la termenul din 09.03.2015, de persoanele vătămate XXXXX şi XXXXX, care au declarat că înţeleg să se împace cu inculpatul, neavând nici un fel de pretenţie de la acesta , în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen.,va înceta procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul XXXXX, , a infracţiunii  de furt în formă continuată,  prevăzută de art. 228 alin 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (persoană vătămată XXXXX), ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen.va înceta procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul XXXXX, a infracţiunii  de furt calificat,  prevăzută de art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. b, d, alin 2 lit. b Cod penal (persoană vătămată XXXXX), ca urmare a împăcării părţilor.

În drept, fapta inculpatului astfel cum au fost descrisă mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la furt calificat,  prevăzute de art. 32 alin 1 raportat la art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. d), alin 2 lit. b) Cod penal (persoană vătămată XXXXX).

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere scopul pe care îl are procesul penal conform art. 14 Cod procedură penală şi criteriile generale de individualizare enumerate de art. 74 alin. 1 Cod penal, limitele de pedeapsă, gradul de pericol social, persoana inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. 

Caracterizându-l pe inculpat instanţa reţine că acesta are vârsta de 38 de ani,  absolvent a 7 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, cu antecedente penale - nerecidivist , cunoscut în comunitate ca fiind o persoană ce consumă în mod constant băuturi alcoolice, a mai fost condamnat pentru săvârşirea de fapte de acelaşi gen.

Inculpatul a recunoscut faptele săvârşite în faţa organelor de cercetare şi în faţa instanţei de judecată.

Având în vedere că la primul termen de judecată inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi a solicitat să fie judecat în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, instanţa constată că sunt aplicabile prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, urmând astfel ca limitele pedepsei să fie reduse în mod corespunzător.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa constată că faptele sesizate există, au fost săvârşite de inculpat şi constituie infracţiuni în sensul art. 15 Cod penal, în baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, urmând să-l condamne pe inculpat la  o pedeapsă cu închisoare în limitele prevăzute de lege, limite ce vor fi reduse cu o treime, conform disp. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Pentru aceste motive, în baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen, va stabili pedeapsa de 1 (un) an închisoare în sarcina inculpatului XXXXX, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat,  prevăzute de art. 32 alin 1 raportat la art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. d), alin 2 lit. b) Cod penal (persoană vătămată XXXXX).

În baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. va dispune amânarea aplicarii pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) să va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, la datele fixate de acesta;

b) va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) va comunica schimbarea locului de muncă;

e) va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani.

În baza art. 85 alin. (2) C. pen.va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

a) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen.va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen.va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat XXXXX, conform delegaţiei nr. 16/2015 rămân în sarcina statului şi se va avansa Baroului Botoşani din fondurile Ministerului de Justiţie.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul XXXXX, poreclit XXXXX, fiul lui XXXXX, născut la data de XXXXX în localitatea XXXXX, cu domiciliul în oraşul XXXXX, CNP XXXXX, cetăţean român, studii medii, fără ocupaţie, necăsătorit, cu antecedente penale, a infracţiunii  de furt în formă continuată,  prevăzute de art. 228 alin 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal (persoană vătămată XXXXX), ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul XXXXX, cu aceleaşi date de stare civilă,  a infracţiunii  de furt calificat,  prevăzute de art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. b, d, alin 2 lit. b Cod penal (persoană vătămată XXXXX), ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen, stabileşte pedeapsa de 1 (un) an închisoare în sarcina inculpatului XXXXX, cu aceleaşi date de stare civilă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat,  prevăzute de art. 32 alin 1 raportat la art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. d), alin 2 lit. b) Cod penal (persoană vătămată XXXXX).

În baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani.

În baza art. 85 alin. (2) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

a) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat XXXXX, conform delegaţiei nr. 16/2015 rămân în sarcina statului şi se va avansa Baroului Botoşani din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.05.2015.