Concurs real intre infractiunile de furt, talharie si tentativa de viol

Sentinţă penală 331 din 09.09.2008


Concurs real intre infractiunile de furt, talharie si tentativa de viol

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina înregistrat sub nr.l099/P/2008 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimis în judecată inculpatul B. M., pentru săvârşirea în concurs real a infracţiunilor de furt în formă continuată prev.de art.208 alin.l cod penal cu aplic.art.41 alin.2 cod penal (2 acte materiale), tâlhărie prev.de art.211 alin.21 lit. cod penal şi tentativă la viol prev.de art.20 cod penal rap.la art.197 alin.l cod penal, constând în aceea că a sustras la datele de 14.04.2008 şi 17.04.2008 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale diferite sume de bani de la partea vătămată C. T. a sustras prin ameninţarea cu bătaia şi întrebuinţarea violenţelor în dimineaţa de 18.04.2008 toate bijuteriile din aur de la partea vătămată M. L. (de la mână şi de la urechi), a încercat să întreţină prin constrângere la data de 18.04.2008 raport sexual normal şi oral cu aceasta, în vârstă de 81 de ani.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

în fapt, începând cu data de 7.04.2008, cu acordul părţilor vătămate G T.şi M. L.inculpatul au locuit cu chirie într-o anexă (cameră cu hol a acestuia situat în aceeaşi curte). In zilele de 14.04.2008 şi 17.04.2008 în jurul orei 14.00 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale profitând de neatenţia părţii vătămate C. T.în condiţiile în care acesta i-a permis accesul în imobilul respectiv şi în camerele pe care le folosea, pentru a-1 ajuta la diferite activităţi gospodăreşti, inculpatul i-a sustras de pe masa din dormitor sumele de 300 lei ron, respectiv 400 lei ron pe care le-a folosit în interes personal.

In dimineaţa zilei de 18.04.2008 în jurul orei 10.00 ca urmare a discuţiilor avute cu partea vătămată G T.cu privire la sustragerea sumelor menţionate, inculpatul B. M. a chemat-o pe proprietara imobilui, partea vătămată MX. în vârstă de 81 de ani, în camera sa pentru a discuta, împrejurări în care folosind violenţa a împins-o pe patul din încăpere, a dezbrăcat-o de lenjeria intimă şi a încercat să întreţină cu aceasta raport sexual normal. Nereuşind datorită opoziţiei victimei inculpatul a strâns-o cu mâinile de gât intenţionând să o determine la întreţinerea unui raport sexual oral însă partea vătămată s-a opus acţiunilor inculpatului, strigând după ajutor dar, datorită vârstei înaintate (81 ani) şi afecţiunilor medicale, nu a reuşit să se facă auzită de către concubinul său, partea vătămată C.T..

După ce a încercat să întreţină prin constrângere raport sexual cu victima inculpatul a ameninţat-o pe aceasta în repetate rânduri cu bătaia şi întrebuinţând violenţa (prin prinderea acesteia de încheieturile mâinilor, respectiv deschiderea forţată a pumnului mâinii stângi) a reuşit să o deposedeze de toate bijuteriile din aur pe care le purta la mână şi la urechi: 2 verighete din aur, un inel şi o pereche de cercei din acelaşi material în valoare de 1000 lei ron.

La aceeaşi dată inculpatul a amanetat toate bijuteriile din aur sustrase prin violenţă la SC Grus Dianthus SRL Câmpina în schimbul sumei de 350 lei ron pe care a cheltuit-o la un bar din localitate.

Părţile vătămate G T.şi M. L. s-au constituit părţi civile în procesul penal cu sumele de 700 lei ron, respectiv 1000 lei ron.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr.315/18.04.2008 întocmit de către SML Ploieşti partea vătămată Maican Lucia Alexandrina prezenta vătămări corporale constând în excoriaţii liniare la nivelul bazei gâtului antero lateral stâng, supra şi sub clavicular, excoriaţii sub mandibular drept, echimoză violacee baza degetului 4 mâna stângă corespunzător falangei 1, care ar fi putut fi produse prin lovire -comprimare cu corpuri dure, putând data din 18.04.2008, fără a necesita zile de îngrijiri medicale.

La data examinării victima nu prezenta leziuni traumatice la nivelul regiunii anale şi genitale.

In faza cercetării judecătoreşti partea civilă C.T. a formulat pretenţii civile în cuantum de 715 lei ron, reprezentând sumele sustrase de către inculpat la datele de 14.04.1008 şi 17.04.2008. A relatat partea vătămată că profitând de neatenţia sa inculpatul, pe care îl găzduia, a pătruns într-una din camerele imobilului şi a sustras dintr-un buzunar al hainei aflate pe un scaun sumele de 300, respectiv 415 lei ron (f.122).

Partea vătămată M.L.A. s-a constituit partea civilă împotriva inculpatului cu suma de 1000 lei ron reprezentând contravaloarea bijuteriilor sustrase la data de 18.04.2008 prin violenţă (2 verighete din aur, un inel din aur, o pereche de cercei din aur) în gramaj total de 12,500 gr (aur 14 K). Partea vătămată şi-a menţinut şi plângerea formulată împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la viol, relatând că în dimineaţa de 18 aprilie 2008 în urma unor discuţii dintre inculpat şi partea civilă Călin Tudor privind sustragerea unor sume de bani a fost chemată de inculpat în camera acestuia pentru a discuta cu privire la incidentul petrecut. L-a găsit pe inculpat în încăperea respectivă, care a împins-o pe pat încercând să întreţină raport sexual normal prin violenţă şi apoi raport sexual oral prin strangularea părţii vătămate care a început să ţipe după ajutor însă nu a fost auzită de nici o persoană. In continuare prin ameninţare cu bătaia şi prin exercitarea unor acte de violenţă inculpatul a deposedat-o de bijuteriile din aur pe care le purta la mână şi la urechi, incidentul finalizându-se prin fuga inculpatului cu bunurile sustrase (f.123).

Audiat cu respectarea garanţiilor procesuale în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu inculpatul a recunoscut şi regretat faptele săvârşite la datele de 14, 17 şi 18.04.2008, relatând că bunurile sustrase de la partea vătămată M.L.A. le-a amanetat contra sumei de 350 lei la o casă de amanet din mun.Câmpina, sumele de bani obţinute cheltuindu-le în interes personal (f.125).

în vederea lămuririi situaţiei de fapt, instanţa a procedat la audierea martorilor din acte: Istrate Irina Florina (f.133) şi Voica Elena Angelica (f.156) ale căror declaraţii se coroborează cu celelalte probatorii administrate în cauză.

La solicitarea inculpatului instanţa a încuviinţat audierea în circumstanţierea persoanei acestuia martorul Bănuţ Dumitru (f.155).

Apreciind ca fiind pe deplin dovedite situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, instanţa prin S.P. nr.331/09.09.2008 a dispus :

1. în temeiul disp.art.208 alin.l Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2 cod penal (2 acte materiale) condamnă pe inculpatul B.M., în stare de arest preventiv, la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru săvâîşirea infracţiunii de furt  (fp.14.04., 17.04.2008).

în temeiul disp.art.83 cod penal revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr. 367/24.05.2005 , pronunţată de Judecătoria Câmpina , pedeapsa pe care o alătură prezentei, astfel încât inculpatul va executa: 3 (trei) ani închisoare.

2.în temeiul disp.art.211 alin.21 litera c cod penal condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa de 7

(şapte ani) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie (fjp. 18.04.2008).

în temeiul disp.art.83 cod penal revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 367/24.05.2005 pronunţată de Judecătoria Câmpina, pedeapsa pe care o alătura prezentei astfel încât inculpatul va executa: 9 (noua) ani închisoare.

3.în temeiul disp.art.20 rap.la art.197 alin.l cod penal, cu aplic.art.21 alin.2 cod penal, condamnă

pe acelaşi inculpat la o pedeapsa de 1 (un) an si 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii

de tentativa la viol (fp.18.04.2008).

în temeiul disp.art.83 cod penal revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicata prin sentinţa penală nr.367/24.05.2005 pronunţată de Judecătoria Câmpina, pedeapsa pe care o alătura prezentei, astfel încât inculpatul va executa: 3 (trei) ani si 10 (zece) luni închisoare.

In temeiul disp.33 litera a cod penal rap.la art.34 litera b cod penal contopeşte pedepsele astfel încât inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 9 (noua) ani închisoare.

în temeiul disp.art.71 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 litera a teza a II-a, litera b cod penal.

In temeiul disp.art.350 cod proc.penală menţine arestarea preventiva iar conform art.88 cod penal deduce din pedeapsa aplicata timpul reţinerii si arestării preventive de la 18.04.2008 la zi.

In temeiul disp.art.346 atin.1 cod proc.penală rap. la art.14 alin. 3 litera b cod proc.penală obliga pe inculpat la despăgubiri civile după cum urmează:

-700,00 (şapte sute) lei către partea civila C. T.;

-1000,00 (una mie lei) către partea civila M. L.

In temeiul disp.art.191 alin.l cod proc.penală obliga pe inculpat la plata sumei de 550 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat din care 330 lei ron - onorarii apărători oficiu - vor fi avansaţi de Ministerul Justiţiei prin decontare Serviciul Contabilitate Tribunalul Prahova către Baroul Prahova.