Art 209 cp

Sentinţă penală 121 din 04.02.2009


Sp.121/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Prin Rechizitoriul din 04.02.2008, Parchetul de pe langa Judecătoria Tulcea a pus in mişcare acţiunea penala si a trimis in judecata inculpaţii ………………, pentru savarsirea unei infracţiuni de furt calificat, prevăzuta de art. 208(1) – 209(1)(a) si (g) Cod Penal, cu reţinerea aplicabilităţii art. 37(b) Cod Penal in ceea ce priveşte pe inculpatul ………………..

2. Ca situaţie de fapt s-a reţinut prin actul de sesizare ca inculpaţii, la data de 15.12.2006, in urma unui conflict avut cu martorul ………….. au sustras din pensiunea acestuia un număr de 10 lansete si o undita aparţinând partii vătămate ……………….

3. Legal citaţi, in instanţa s-a prezentat doar inculpatul ………………….. pentru a fi audiat, …………….. fiind prezent doar la primul termen de judecata, moment de la care nu s-a mai prezentat.

4. De asemenea, in cursul judecăţii au fost audiaţi martorii ………………………...

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

I. Situaţia de fapt

5. La seara zilei de 14.12.2006, inculpaţii ……………………….. se aflau la pensiunea “Castalia” administrata de catre martorul …………………. Intre aceştia si martor s-a iscat un conflict verbal, datorat faptului ca acesta din urma a refuzat sa ii servească cu băutura si mâncare. Datorita faptului ca inculpaţii erau recalcitranţi, martorul a chemat un echipaj al Jandarmeriei, care in urma verificărilor i-a sancţionaţi pe cei doi inculpaţi. Pentru a se răzbuna, după miezul nopţii, in jurul orei 02.00 cei doi s-au intors la pensiune de unde au sustras un număr de 8 lansete lăsate afara de către partea vătămata ………………, iar din una din bărcile acostate la pontonul pensiunii au mai sustras încă 2 lansete si o undita telescopica, aparţinând aceleaşi persoane. Activitatea lor a fost observata insa de către administratorul pensiunii, martorul ………….. si de martorul ……………..

6. A doua zi, lansetele au fost insa recuperate de catre martorul ……………..

7. Vinovatia celor doi inculpaţi este dovedita de declaraţiile martorilor ………………, dar si de declaraţiile date de catre inculpatul ………………. Acesta, desi in faza de urmărire penala a declarat ca săvârşise fapta singur, fara participarea ori ajutorul inculpatului ……………., la momentul la care a fost audiat de către instanţa de judecata a revenit asupra poziţiei sale, recunoscând si participarea acestui inculpat la comiterea furtului.

II. Încadrarea juridica

8. Fapta inculpatului …………… care in data de 15.12.2006, pe timp de noapte si împreuna cu inculpatul …………… a sustras un număr de 10 lansete si o undita aparţinând parţii vătămate ……………, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzuta de art. 208(1) – 209(1)(a) si (g) Cod Penal.

9. Fapta inculpatului ………………… care in data de 15.12.2006, pe timp de noapte si împreuna cu inculpatul ……………… a sustras un număr de 10 lansete si o undita aparţinând parţii vătămate ………………, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzuta de art. 208(1) – 209(1)(a) si (g) Cod Penal, cu aplicarea art. 37(b) Cod Penal.

III. Antecedente penale

10. Din fisa de cazier aflata la dosar rezulta ca inculpatul ………………….. este cunoscut cu antecedente penale.

11. Astfel, prin sentinţa penala nr. 1700/04.09.2002 a Judecătoriei Tulcea, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 633 de zile, fiind liberat condiţionat la data de 24.11.2004, cu un rest rămas neexecutat de 352 de zile.

12. Fata de aceasta condamnare, urmează a se retine in sarcina acestui inculpat incidenta disp. art. 37(b) Cod Penal.

13. La stabilirea severităţii răspunderii penale, instanţa va avea criteriile de individualizare a pedepsei, prev. de art. 72 din Cod Penal, respectiv limitele de pedeapsa fixate de legiuitor, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpaţilor, precum si eventualele antecedente penale.

14. In ceea ce priveşte pedeapsa principala ce va fi aplicata inculpatului …………….., instanţa urmează retine incidenta dispoziţiilor art. 74(1)(b) si (c) Cod Penal, având in vedere contribuţia acestuia la recuperarea prejudiciului si la aflarea situaţiei de fapt. Prin urmare, ca efect al acestor circumstanţe atenuante, instanţa va aplica acestui inculpat o pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, suspendând condiţionat executarea acesteia, in baza art. 81 si urm. Cod Penal.

15. Privitor la inculpatul ………………., având in vedere atitudinea acestuia avuta pe parcursul procesului penal, starea de recidiva incidenta, precum si antecedentele penale ce rezulta din fisa sa de cazier, instanţa apreciază ca in privinţa acestuia se impune aplicarea unei pedepse in limitele prevăzute de lege, având ca modalitate de executare privarea efectiva de libertate.

16. Potrivit art. 71(2) din Codul Penal, condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept aplicarea pedepsei accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c din codul penal. Se apreciază ca in cauza nu se impune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege - art. 64(1)(a) teza I, dat fiind natura infracţiunii savarsite de inculpaţi, persoana acestora,  împrejurările in care a fost comisa fapta si consecinţele acesteia, instanţa urmează a interzice doar drepturile prevăzute la art. 64(1)(a) teza II si art. 64(1)(b) Cod Penal, respectiv dreptul de fi ales in autorităţile publice sau in funcţiile elective publice si dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autoritatii de stat.

IV. Cheltuieli judiciare

17. Potrivit art. 191 din Codul de Procedura Penala, inculpaţii urmează a fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza.

18. Totodată, se va dispune plata apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru faza de judecata.

Domenii speta