Furtul

Sentinţă penală 164 din 23.11.2015


Prin rechizitoriul nr. 3023/P/03.07.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal  şi înregistrat pe rolul acestei instantei la data de 29.07.2015, sub nr. de dosar …./207/2015, a fost trimis în judecată, în stare de libertate inculpatul M. I. pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori din fondul forestier naţional, faptă prev. şi ped. de art. 110 alin. 1 lit a şi alin. 2 lit b din Legea nr. 46/2008.

Din continutul actului de sesizare rezultă că, în noaptea de 19/20.10.2014, în jurul orei 02,00, inculpatul M. I. a sustras, fără drept, 6 arbori specia stejar şi un arbore specia jugastru, din pădurea Reşca, prejudiciul cauzat fiind în cuantum de 4389,615 lei(f.28).

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit următoarea situaţie de fapt: la data de 19.10.2014, în jurul orei 21,00, G. A., pădurar în cadrul Ocolului Silvic Caracal, s-a deplasat împreună cu martorii L. V. şi N. N., în pădurea Reşca, întrucât aveau informaţii că în pădure se taie ilegal lemne. La marginea pădurii au observat şanţul care delimitează pădurea astupat, motiv pentru care au efectuat pândă, până în jurul orei 02,00. In acest interval de timp au auzit zgomote specifice tăieturilor de topor şi ale arborilor în cădere.

Ulterior, la faţa locului au apărut şi organele de poliţie, iar în jurul orei 02,00 au observat patru căruţe încărcate cu lemne care ieşeau din pădure. Persoanele care se aflau în căruţe au fugit, abandonând lemnele, iar organele de poliţie au reuşit să-1 imobilizeze şi să-1 identifice pe inculpatul M. I. (pr.v.depistare, f.6).

Din conţinutul procesului verbal de cercetare la faţa locului rezultă că au fost identificate cioatele a şase arbori specia stejar având diametrele de 21X20 cm, 43X44cm, 46X48 cm, 41X41 cm, 47X50 cm, 40X40 cm şi un arbore specia jugastru cu diametrul la cioată de 25X26 cm (f. 10).

Situaţia de fapt descrisă anterior este concordantă cu depoziţia martorilor L. V. (f.63,108) şi N. N.(f.57) aceştia declarând că, în noaptea de 19/20.10.2014, în jurul orei 21,00 au fost sunaţi de către colegul lor, pădurarul G. A. (f.60,105) care le-a solicitat să-1 însoţească, întrucât a fost informat că se taie arbori ilegal, în pădurea Reşca. Ulterior, în jurul orei 02,00 l-au observat pe inculpatul M. I. care intenţiona să părăsească pădurea Reşca cu o căruţă plină cu lemne.

Pe parcursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice traseologice, ocazie cu care s-a constatat că vârfurile de cioate găsite în căruţa inculpatului M. I. fac corp comun cu cele ridicate de organele de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului.(f.32-52).

Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut că a sustras ilegal arbori din pădurea Reşca, cu menţiunea că arborii i-a găsit în pădure deja tăiaţi (f.73,113).

Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu(f.6), proces verbal de cercetare la faţa locului (10) şi planşe foto anexe(f. 12-15), proces verbal de examinare a arborilor sustraşi (f. 17) şi planşe foto anexe (21 -24), raport de constatare criminalistică nr.86590 din data de 03.12.2014 (f.32-52), declaraţii martor V. T. (f.54), declaraţii martor N. N. (f.57 ), declaraţii martor G. A. (f.60 ), declaraţii martor L. V. (f.63 ), declaraţii martor N. I. (f.66 ),declaraţii martor N. M. (f.69 ),adresă prejudiciu(f.28),declaraţie suspect M. I. (f.73),declaraţie inculpat M. I. (f.113),declaraţie suspect A. J. (f.79),declaraţie martor A. A. I. (f.84),declaraţie suspect A. A. I. (f.88),anchetă socială (f.92),declaraţie martor D. M.(f.98),declaraţie suspect D. M. (f. 101).

Fapta inculpatului M. I. care, în data de 19/20.10.2014, în jurul orei 02,00 a sustras, rară drept, arbori din pădurea Reşca, cauzând un prejudiciu în cuantum de 4389,615 lei, părţii civile Direcţia Silvică Olt, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art.l 10 alin.l lit.a şi alin.2 lit.b din Legea nr.46/2008.

S-a reţinut în actul de sesizare că în ceea ce priveste pe suspecţii A. J., A. A. I. şi D. M., din probele administrate pe parcursul urmării penale nu s-a stabilit cu certitudine că au participat la săvârşirea infracţiunii, faţă de aceştia dispunându-se  clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept şi furt de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art.l08 alin.l lit.a şi art.110 alin.l lit.a şi alin.2 lit.b din Legea nr.46/2008, fiind aplicabile dispoziţiile art.l6 lit.c C.p.p.

De asemenea, faţă de suspectul M. I. s-a dispus clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art.l08 alin.l lit.a din Legea nr.46/2008, întrucât, din probatoriul administrat nu există probe care să stabilească vinovăţia acestuia, sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.l6 lit.c C.p.p.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este în cuantum de 4389,615 lei, sumă cu care Direcţia Silvică Olt s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Totodată, rechizitoriul  cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 29.07.2015, sub nr. de dosar …/207/2015, fiind repartizată aleatoriu Judecătorului de Cameră Preliminară  pentru verificarea competenţei şi legalităţii sesizării instanţei dar şi a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în conformitate cu dispoz. art. 342 şi urm. din NCP.

Inculpatului i-a fost comunicată copia certificată a rechizitoriului, conf. disp. art. 344 alin. 2 Cpp.

Întrucât nu au fost  formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate, Judecătorul de cameră preliminară a constatat prin încheierea nr. 100/12.10.2015, legalitatea rechizitoriului cu nr. 3023/P/2014 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât au fost respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen.; a administrării probelor, respectiv audierea martorilor s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 114-123 C.p.p., iar a inculpatului s-a făcut cu respectarea disp. art. 107 – 110 din acelaşi cod, precum şi a actelor de urmărire penală, constând în sesizarea organului de urmărire penală, rezoluţia de dispunere a începerii urmăririi penale a organului de cercetare penală, rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale de către procurorul de caz şi referatul organului de cercetare penală cu propunerea de emitere a rechizitoriului, punerii în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului şi a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul M. I. pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori din fondul forestier naţional, faptă prev. şi ped. de art. 110 alin. 1 lit.a şi alin 2 lit b din Legea nr. 46/2008.

În cauza a fost  fixat primul termen de judecată la data de 26.10.2015.

În şedinţa publică din data de 26.10.2015, a fost audiat inculpatul M. I., cu privire la acuzaţia adusă, în prezenţa apărătorului  ales, ocazie cu care  a recunoscut faptele aşa cum sunt descrise în actul de sesizare,  solicitand sa se faca aplicarea disp. art. 374 rap. la art. 396 alin. 10 Cpp, in sensul reducerii limitelor de pedeapsă cu 1/3, fiind de acord ca in cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă nerenumerată în folosul comunitatii (f. 18).

Inculpatul a depus la dosar chitanţa nr. 603/26.10.2015, reprezentând dovada achitării prejudiciului în cuantum de 4389, 615 lei către Ocolul Silvic Caracal (f. 19), acte în circumstanţiere respectiv caracterizare întocmită de Postul de Politie Fălcoiu şi Primăria com. Fălcoiu, jud. Olt şi certificate de naştere privind pe minorii pe care îi are în întreţinere.

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judiciar a inculpatului.

La solicitarea instantei,  Direcţia Silvică Olt- Ocolul Silvic Caracal a comunicat prin adresa nr. 4756/04.11.2015 ca nu se constituie parte civilă, întrucat inculpatul a achitat c/v prejudiciului de 4389, 615 lei, fiind ataşată chitanţa nr. 603/26.10.2015.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 19.10.2014, în jurul orei 21,00, G. A., pădurar în cadrul Ocolului Silvic Caracal, s-a deplasat împreună cu martorii L. V. şi N. N., în pădurea Reşca, întrucât aveau informaţii că în pădure se taie ilegal lemne.

 La marginea pădurii au observat şanţul care delimitează pădurea astupat, motiv pentru care au efectuat pândă, până în jurul orei 02,00. In acest interval de timp au auzit zgomote specifice tăieturilor de topor şi ale arborilor în cădere.

Ulterior, la faţa locului au apărut şi organele de poliţie, iar în jurul orei 02,00 au observat patru căruţe încărcate cu lemne care ieşeau din pădure.

Persoanele care se aflau în căruţe au fugit, abandonând lemnele, iar organele de poliţie au reuşit să-1 imobilizeze şi să-1 identifice pe inculpatul M. I. (pr.v.depistare, f.6).

Din conţinutul procesului verbal de cercetare la faţa locului rezultă că au fost identificate cioatele a şase arbori specia stejar având diametrele de 21X20 cm, 43X44cm, 46X48 cm, 41X41 cm, 47X50 cm, 40X40 cm şi un arbore specia jugastru cu diametrul la cioată de 25X26 cm (f. 10).

Situaţia de fapt descrisă anterior este concordantă cu depoziţia martorilor L. V. (f.63,108) şi N. N.(f.57) aceştia declarând că, în noaptea de 19/20.10.2014, în jurul orei 21,00 au fost sunaţi de către colegul lor, pădurarul G. A. (f.60,105) care le-a solicitat să-1 însoţească, întrucât a fost informat că se taie arbori ilegal, în pădurea Reşca. Ulterior, în jurul orei 02,00 l-au observat pe inculpatul M. I. care intenţiona să părăsească pădurea Reşca cu o căruţă plină cu lemne.

Pe parcursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice traseologice, ocazie cu care s-a constatat că vârfurile de cioate găsite în căruţa inculpatului M. I. fac corp comun cu cele ridicate de organele de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului.(f.32-52).

Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale , cât şi în timpul judecăţii inculpatul a recunoscut că a sustras ilegal arbori din pădurea Reşca, cu menţiunea că arborii i-a găsit în pădure deja tăiaţi (f.73,113).

În drept, fapta inculpatului M. I. care, în data de 19/20.10.2014, în jurul orei 02,00 a sustras, rară drept, arbori din pădurea Reşca, cauzând un prejudiciu în cuantum de 4389,615 lei, părţii civile Direcţia Silvică Olt, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt de arbori din fondul forestier naţional, prev. de art. 110 alin. 1 lit.a şi alin.2 lit.b din Legea nr.46/2008.

Analizând latura obiectivă a infracţiunii prevăzute  de art. 110 alin. 1 lit.a şi alin.2 lit.b din Legea nr.46/2008, instanţa reţine că elementul material constă în sustragerea fără drept a 6 arbori specia stejar şi un arbore specia jugastru, din pădurea Reşca, jud. Olt.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen., întrucât  a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

Instanţa având in vedere recunoaşterea inculpatului intervenită după citirea actului de sesizare, urmează să facă în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. 4, 375 şi art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală reducând cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea pentru care a fost trimis in judecata, vinovăţia inculpatului fiind pe deplin stabilită şi dovedită cu probele administrate în cauză.

Potrivit art.396 alin. 10 CPP, când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Avându-se în vedere că infracţiunea săvârşită de către inculpat dezvoltă un grad ridicat de pericol social, concret, concretizat în modul şi mijloacele săvârşite a actelor materiale ce compun latura complexă obiectivă a infracţiunii săvârşite, împrejurările în care fapta a fost comisă, urmările produse, instanţa apreciază ca în vederea îndeplinirii scopului general şi social poate să aplice inculpatului o pedeapsă neprivativă de libertate pentru fapta săvârşită, îndepărtată de minimul special .

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa conform art.74 Cp, va avea în vedere criteriile generale , respectiv faptul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului.

Gravitatea infractiunii şi periculozitatea infractorului se evalueaza după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, în temeiul art. 334 alin. 4 Cp, coroborat cu art. 375 Cod de procedură penală, raportat la art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, cu aplicare art. 5 Cp, instanţa urmeaza sa condamne pe inculpatul M. I. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru pentru infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 110 alin. 1 lit.a şi alin.2 lit.b din Legea nr.46/2008

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an şi 6 luni închisoare, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 alin. 1 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune inculpatului M. I. ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Fălcoiu, judeţul Olt.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. coroborat cu disp.a rt. 96 Cp, va atenţiona inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Instanţa urmează ca in baza art. 23 alin. 3 Cpp coroborat cu art. 25 Cpp, să ia ca Directia Silvica Olt-Ocolul Silvic Caracal nu se constituie parte civila, prejudiciul cauzat fiind recuperat prin achitarea sumei de 4389,615 lei.

În baza art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga inculpatul M. I. la plata sumei de 650 lei (din care 500 lei in faza de urmărire penala), reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Postat 27.11.2015