Furt calificat cu consecinţe deosebit de grave

Decizie 1121 din 30.05.2012


Furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. Încadrarea juridică. Pluralitate de părţi vătămate. Confiscarea unei sume globale de la inculpaţi. Nelegalitate.

Pluralitatea părţilor vătămate (cu acelaşi sediu) în cazul infracţiunilor contra patrimoniului nu atrage o pluralitate de infracţiuni, ca în cazul faptelor contra persoanei.

Măsura de siguranţă a confiscării are caracter personal, astfel că este nelegală soluţia confiscării unor sume globale de la inculpaţi, ca şi cum între aceştia ar fi existat solidaritate.

-art.208-209 alin.(4) C. pen.; art.118 alin.(1) şi (4) şi lit.b C. pen.

 (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ,

DECIZIA NR. 1121 din 30.05.2012)

Asupra recursurilor penale de faţă, deliberând constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.195 din 15.03.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului  6 Bucureşti în dosarul nr.4935/303/2008, au fost admise în parte cererile de schimbare a încadrării juridice.

În baza art.334 C. pr. pen. a schimbat încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului Gheorghe Marian astfel:

- din infracţiunea prav. de art.211 alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C. PEN. în infracţiunea prev. de art.211 alin.1 – alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C. PEN. cu aplicarea art.75 lit.c C. PEN. (fapta de la pct.1 – rechizitoriul nr.8760/P/2007);

- din infracţiunea prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e, g şi i C. PEN. în infracţiunea prev. de art. 26 C. PEN. raportat la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. (fapta de la pct.5 din rechizitoriul nr.8760/P/2007).

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C. pr. pen. a fost achitat inculpatul Ghe.M. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prav. de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C. pr. pen. a fost achitat acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prav. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g şi i C. pen. (parte vătămată SC V. T. SRL).

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C. pre. PEN. a fost achitat inculpatul Ghe. M. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prav. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen. (parte vătămată SC P. SA).

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C. pr. pen. a fost achitat acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prav. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. (parte vătămată SC A.D. SA).

În baza art.211 alin.1-alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C. PEN., cu aplicarea art.75 lit.c C. PEN. a fost condamnat inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 7 ani închisoare (fapta din 23.08.2007 – parte vătămată P.A.P.).

În baza art.83 C.pen. a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, care a fost cumulată la pedeapsa aplicată, inculpatul executând 7 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.26 C. PEN. raportat la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare (fapta din 02/03.12.2007 – parte vătămată Compania Naţională „L.R.”).

În baza art.83 C. PEN. a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, care a fost cumulată la pedeapsa aplicată, inculpatul urmând să execute 5 ani închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a mai fost condamnat inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare (fapta din 12/13.01.2008 – parte vătămată SC „S. R.” SRL).

În baza art.83 C. PEN. a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce a fost cumulată la pedeapsa aplicată, inculpatul urmând să execute 5 ani închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a condamnat pe inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare (fapta din 12/13.01.2008, parte vătămată SC „S.C.R.” IFN SA).

În baza art.83 C. PEN. s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce a fost cumulată la pedeapsa din prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 5 ani închisoare.

În baza art.20 C. PEN. raportat la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a condamnat pe inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 3 ani închisoare (fapta din 17/18.01.2008, parte vătămată Compania Naţională Poşta Română – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti).

În baza art.83 C. PEN. s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce a fost cumulată cu cea din prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare (fapta din 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate B.R.D. – Groupe Societé Generale – Agenţia Dobroteşti).

În baza art.83 C. PEN. a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce a fost cumulată la cea din prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, c, g şi i C. PEN. a mai fost condamnat inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta din 28/29.01.2008, în dauna părţii vătămate SC M. Militari SRL).

În baza art.83 C. PEN. a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare, ce a fost cumulată cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 5 ani închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. PEN. a mai fost condamnat inculpatul Gheorghe Marian la pedeapsa de 5 ani închisoare (fapta din 29/30.01.2008, parte vătămată SC BMC T. & B. SA).

În baza art.83 C. PEN. a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare, care a fost cumulată cu pedeapsa din prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, c, g şi i C. PEN. a mai fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare (fapta din 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC C. M. SRL).

În baza art.83 C. PEN. a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce a fost cumulată cu pedeapsa din prezenta cauză, inculpatul urmând să execute 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C. PEN. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani şi 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 2 ani, inculpatul Ghe. M. executând 9 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.71 C. PEN. şi a Deciziei LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prav. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C. PEN. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.88 C. PEN. s-a dedus din durata pedepsei prevenţia de la 23.06.2008 la 28.01.2009.

A fost respinsă ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii de siguranţă a interzicerii dreptului inculpatului de a se afla în Bucureşti.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului C. M. M. astfel:

- din infracţiunea prev. de art. 211 al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal în infracţiunea prev. de art. 211 al. 1-al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal (fapta de la pct. 1 rechizitoriul nr. 8760/P/2007);

În baza art. 211 al. 1 – al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal a condamnat pe inculpatul C. M. M., la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie din data de 23.08.2007.

În baza art. 86 al. 1 din OUG nr.195/2002 rep. a fost condamnat inculpatul C.M.M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere fără permis.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal i s-a aplicat inculpatului C.M.M. pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi Decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei durata reţinerii şi a arestării preventive de la 31.01.2008 la 29.02.2008 (MAP 20/2008).

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului Gheorghe Bujor astfel:

- din infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 211 al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal în infracţiunea prev. de art. 211 al. 1 -al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal (fapta de la pct. 1 rechizitoriul nr. 8760/P/2007).

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul Ghe.B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC P. SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul Ghe. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 19/20.12.2007 faţă de partea vătămată SC „A.D.” SA.

În baza art. 211 al. 1 -al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal a fost condamnat inculpatul Ghe. B. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie din data de 23.08.2007.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a fost condamnat inculpatul Ghe. B. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 28/29.01.2008 în dauna părţii vătămate SC M. Militari SRL.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului Ghe. B., pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare pe care o sporeşte cu 6 luni, inculpatul executând în final 7 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei durata reţinerii de la data de 27.08.2007 la 28.08.2007 şi a prevenţiei de la 31.01.2008 la 29.02.2008 (MAP 19/2008) şi de la 3.06.2008 la 22.09.2008 (MAP 73/2008).

A constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

A respins ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii de siguranţă a interzicerii dreptului de a se afla în Bucureşti.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului N.F. astfel:

- din infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 211 al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art.99 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap la art. 211 al. 1 -al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 99 Cod penal.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 211 al. 1 –al. 2 lit. c şi al. 21 lit. a Cod penal cu aplic. art. 99 şi art. 109 Cod penal a condamnat pe inculpatul N.F., la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie din data de 23.08.2007.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei, durata reţinerii de 24 de ore de la data de 27.08.2007 la data de 28.08.2007 şi a arestării preventive de la data de 08.02.2008 la data de 26.02.2008 (MAP 27/2008).

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

S-a respins ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii de siguranţă a interzicerii dreptului de a se afla în Bucureşti.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului O.A. din infracţiunea prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal (fapta de la pct. 3 din rechizitoriul nr. 8760/P/2007).

În baza art. art. 26 Cod penal rap. la art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal  a condamnat pe inculpatul O.A., la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de furt calificat din data de 14/15.10.2007.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal s-aa dedus din durata pedepsei durata reţinerii şi a arestării preventive de la 18.03.2008 la 16.05.2008 (MAP 26/2008).

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului B.C.A. prin rechizitoriul nr. 8760/P/2007 din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal în infracţiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, faptă din 02/03.12.2007 şi art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, e, g şi i Cod penal, faptă din data de 29/30.12.2007, în concurs real.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B.C. prin rechizitoriul nr. 1721/P/2008, din infracţiunile prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal în infracţiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, faptă din 12/13.01.2008 (două fapte expuse la pct. 11 rechizitoriu); din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal, faptă din 28/29.01.2008 şi din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, faptă din 29/30.01.2008.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul B.C.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC Pneurom SA.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 02/03.12.2007 faţă de partea vătămată Compania Naţională Loteria Română.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 29/30.12.2007 faţă de partea vătămată S.V.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a şi i Cod penal, a condamnat pe inculpatul Bereandă Constantin Adrian la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate SC A.C.I. SRL. 

În baza art. 26 Cod penal rap la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC S. România SRL.

În baza art. 26 rap la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC S.C. ROMÂNIA IFN SA.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă D. S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste U. Roşiorii de Vede.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal S.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a fost condamnat inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 26 rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 28/29.01.2008 în dauna părţii vătămate SC M. MILITARI SRL.

În baza art. 26 rap la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 29/30.01.2008 în dauna părţii vătămate SC BMC T.&B. SA.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.C.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „C.M. SRL.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului B.C.A. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte cu doi ani, inculpatul execută în final 7 ani închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei durata prevenţiei de la 31.01.2008 la 29.02.2008 (MAP 23/2008) şi de la 12.11.2008  la 30.06.2009 (MAP 75/2008).

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică reţinută în sarcina inculpatului B.I. din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal (fapta de la pct. 5 din rechizitoriul nr. 8760/P/2007).

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului B. I. prin rechizitoriul nr. 1721/P/2008, din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal, din data de 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „C. M.” SRL.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul B.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC „P” SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul B.I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal din data de 28/29.01.2008 faţă de partea vătămată SC „M. Militari” SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 02/03.12.2007.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a şi i Cod penal, a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate SC „A.C. INT” SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 22/23.12.2007 în dauna persoanei vătămate SC „N.A.” PITEŞTI SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „S.” România SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „S.C.R.” IFN SA.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă „D” S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste U. Roşiorii de Vede.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal S.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 29/30.01.2008 în dauna părţii vătămate SC BMC T.& B. SA.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul B.I. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „C.M.” SRL.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului B.I. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte cu doi ani, inculpatul execută în final 7 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei durata prevenţiei de la 23.03.2008 la 16.05.2008 (MAP 25/2008) şi de la 15.12.2008  la 28.01.2009 (MAP 76/2008).

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului S.A. prin rechizitoriul nr. 8760/P/2007 din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a,e, g şi i Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal în infracţiunile  prev. de art. 26 Cod penal rap. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, fapta din data de 2/3.12.2007 şi de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, fapta din 29/30.12.2007.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului S.A. prin rechizitoriul nr. 1721/P/2008, din infracţiunea prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal, fapta din 21/22.11.2007.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul S.A., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, din data de 29/30.12.2007 faţă de partea vătămată S.V.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b Cod procedură penală a achitat pe inculpatul S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 1361 din L. 295/2004.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC Pneurom SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat din data de 19/20.12.2007 faţă de partea vătămată SC „A.D.” SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 21 lit. a Cod penal faţă de părţile vătămate SC A. N. SRL şi G.M.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 02/03.12.2007 faţă de partea vătămată Compania Naţională „L.R.”.

În baza art. 31 al. 21 din L. 126/1995 a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal, a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 21/22.11.2007 faţă de partea vătămată SC „M.” Câmpia Turzii SA.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 22/23.12.2007 în dauna persoanei vătămate SC „N.A.” Piteşti SRL.

În baza art. 211 al. 1, al. 2 lit. a şi b, al. 21 lit. a şi b Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie faţă de părţile vătămate SC B. IND SRL şi T.B.C.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal,a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate faptă din 12/13.01.2008, faţă de partea vătămată SC „R.M.” SRL.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă „D” S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste „U” Roşiorii de Vede.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal Scrioaştea.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 28/29.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „M.M.” SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 29/30.01.2008 în dauna părţii vătămate SC BMC T.&B. SA.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul S.A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „C.M.”SRL.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului S.A. pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care o sporeşte cu doi ani, inculpatul execută în final 10 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei durata prevenţiei de la 31.01.2008 la 29.02.2008 (MAP 22/2008) şi de la 23.10.2008 la 28.01.2009 (MAP 79/2008).

În baza art. 12 Cod procedură penală rap. la art. 134 din L. 295/2004 a sesizat DGPMB în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale faţă de inculpatul Stancu Adrian pentru deţinerea fără drept de arme neletale.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică dată faptei reţinută prin rechizitoriul nr. 8760/P/2007 în sarcina inculpatului C. Ghe. din infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a,e, g şi i Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal în infracţiunile prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă din data de 14/15.10.2007, prev. de art. 208 al. 1- 209 lit. a, c, e, g şi i Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă din 31.10/01.11.2007; art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, e, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă din 29/30.12.2007 şi art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, faptă din 02/03.12.2007.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul C.Ghe., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din data de 14/15.12.2007, în dauna părţii vătămate Oficiul Poştal Crevedia Mare.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul C. Ghe. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC „P” SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul C. Ghe. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal din data de 29/30.01.2008 faţă de partea vătămată SC BMC T.&B. SA.

În baza art. art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 14/15.10.2007 faţă de partea vătămată Compania Naţională Poşta Română – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti.

În baza art. 208 al. 1- 209 lit. a, c, e, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 31.10/01.11.2007, faţă de partea vătămată SC Raiffeisen Bank SA - Agenţia Crângaşi.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 02/03.12.2007 faţă de partea vătămată Compania Naţională Loteria Română.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 29/30.12.2007 faţă de partea vătămată Stanciu Victor.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate SC „A.C.” INT SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.12.2007 Compania Naţională Poşta Română – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal,a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 19/20.12.2007 faţă de partea vătămată SC A. Dacia SA.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 22/23.12.2007 în dauna persoanei vătămate SC „N.A.” Piteşti SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC S. ROMÂNIA SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „S.” CREDIT ROMÂNIA IFN SA.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă „D.” S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste „U.” Roşiorii de Vede.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal Scrioaştea.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C. Ghe. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 28/29.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „M.” MILITARI SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal a condamnat pe inculpatul C.Ghe. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 30/31.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „C.M.” SRL.

În baza art. 36 al. 1 Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a contopit pedepsele aplicate prin prezenta cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală 517/2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti definitivă prin decizia penală nr. 470/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti şi a aplicat inculpatului C. Ghe. pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare pe care a sporit-o cu trei ani, inculpatul execută în final 13 ani închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal şi art. 36 al. 3 Cod penal a dedus şi a scazut din durata pedepsei, durata prevenţiei şi ceea ce s-a executat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 517/2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti de la 21.02.2005 la 08.06.2005, de la 13.12.2006 la 26.04.2007, de la 31.01.2008 la 29.02.2008 (MAP 21/2008) şi de la 20.08.2008 la 30.06.2009 (MAP 77/2008).

S-a constatat că inculpatul se află în executarea pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 517/29.06.2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.

S-a dispus anularea MEPI nr. 1112 din 20.08.2009 emis de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului O.A. prin rechizitoriul nr. 1721/P/2008, din  infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal, faptă din 28/29.01.2008 şi din  infracţiunea prev. de art. 208 al.1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, faptă din 29/30.01.2008.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul O.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă „D.” S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste „U” Roşiorii de Vede.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul O.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt calificat prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal S.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul O.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 26 rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul O.A., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 28/29.01.2008 în dauna părţii vătămate SC M. Militari SRL.

În baza art. 26 rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul O.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat din data de 29/30.01.2008 în dauna părţii vătămate SC BMC T.&B. SA.

În baza art. 36 al. 1 rap. la art. 34 lit. b Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a contopit pedepsele aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 695/23.10.2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1724/24.11.2009 a Curţii de Apel Bucureşti şi a aplicat inculpatului O.A. pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporeşte cu un an, astfel că inculpatul execută în final 5 ani închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei, durata prevenţiei de la 03.06.2008  la 01.09.20008 (MAP 72/2008) şi reţinerea de la 8.03.2007 ora 02.50 la 08.03.2007 ora 20.50 în cauza în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 695/23.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.

A constatat că inculpatul se află în executarea pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 695/23.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal a scazut din durata pedepsei ceea ce s-a executat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 695/23.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, de la 15.12.2009 la zi.

A dispus anularea MEPI nr. 1487 din 25.11.2009 emis de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 221 Cod penal, a condamnat pe inculpatul D.A., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul D.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „S.” România SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul D.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 12/13.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „S” CREDIT ROMÂNIA IFN SA.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului D.A. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o sporeşte cu un an, inculpatul execută în final 4 ani închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei, durata prevenţiei de la 03.06.2008 la 22.09.20008 (MAP 70/2008).

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul A.V., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal, faptă din 12/13.01.2008, faţă de partea vătămată SC „R.” MOTORS  SRL.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul A.V. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate Banca Cooperatistă „D” S., în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste Unirea Roşiorii de Vede.

În baza art. 20 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul A.V. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal S.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpatul A.V. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 17/18.01.2008 în dauna părţii vătămate BRD- Groupe Societe Generale – Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului A.V. pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporeşte cu un an, inculpatul execută în final 5 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei, durata prevenţiei de la 03.06.2008 la 22.09.20008 (MAP 71/2008).

A respins ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea luată faţă de inculpatul A.V.

A respins ca neîntemeiată cererea de constatare a încetării de drept a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea luată faţă de inculpatul A.V..

În baza art. 334 Cod procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului P. D. prin rechizitoriul nr. 1721/P/2008, din infracţiunea prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal în infracţiunea prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal, fapta din 21/22.11.2007.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul P.D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat din data de 15/16.12.2007 faţă de partea vătămată SC „P.” SA.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul P.D, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. a şi b, al. 21 lit. a şi b Cod penal faţă de părţile vătămate SC B. IND SRL şi T.B.C.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, a condamnat pe inculpatul P.D. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate SC „A.” COMPANY INT SRL.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal, a condamnat pe inculpatul P.D. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 21/22.11.2007 în dauna părţii vătămate SC „M.” Câmpia Turzii SA.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal,a condamnat pe inculpatul P.D. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate faptă din 12/13.01.2008, faţă de partea vătămată SC „R.M. ” SRL.

În baza art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpatului P.D., pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care a sporit-o cu un an, inculpatul execută în final 6 ani închisoare.

 În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei, durata prevenţiei de la 22.09.20008 la 28.01.2009 (MAP 78/2008).

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul F.D.N. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 21 lit. a Cod penal faţă de părţile vătămate SC „A.” NAPOLI SRL şi G.M.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplic. art. 99 şi art. 109 Cod penal,a condamnat pe inculpatul F.D.N. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 21/22.11.2007 în dauna părţii vătămate SC „M.” Câmpia Turzii SA.

În baza art. 83 Cod penal a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 491/2007 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare la 02.07.2007, pe care a cumulat-o la pedeapsa aplicată, inculpatul executând 4 ani închisoare.

În baza art. 211 al. 1, al. 2 lit. a şi b, al. 21 lit. a şi b Cod penal a condamnat pe inculpatul F.D.N., la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie faţă de părţile vătămate SC „B.” IND SRL şi T.B.C.

În baza art. 83 Cod penal a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 491/2007 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare la 02.07.2007, pe care a cumulat-o la pedeapsa aplicată, inculpatul executând 8 ani închisoare.

În baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c, g şi i Cod penal, a condamnat pe inculpatul F.D.N. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate faptă din 12/13.01.2008, faţă de partea vătămată SC „R.M.” SRL.

În baza art. 83 Cod penal a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 491/2007 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare la 02.07.2007, pe care a cumulat-o la pedeapsa aplicată, inculpatul executând 6 ani închisoare.

În baza art. 36 al. 1 rap. la art. 34 lit. b Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal rap. la art. 34 lit. b Cod penal a contopit pedepsele aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 521/30.06.2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1830/16.12.2009 a Curţii de Apel Bucureşti şi a aplicat inculpatului F.D.N. pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care a sporit-o cu un an, inculpatul execută în final 9 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal şi decizia LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din durata pedepsei durata prevenţiei de la 3.06.2008 la 30.06.2009 (MAP 69/2008).

A constatat că inculpatul se află în executarea pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 521/30.06.2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.

În baza art. 36 al. 3 Cod penal a scăzut din durata pedepsei ceea ce s-a executat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 521/30.06.2009 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, de la 30.12.2009 la zi.

A dispus anularea MEPI nr. 1117 din 17.12.2009 emis de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul F.G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b, al. 21 lit. a Cod penal faţă de părţile vătămate SC „A” Napoli SRL şi G.M.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul F.G. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. a şi b, al. 21 lit. a şi b Cod penal faţă de părţile vătămate SC „B.” IND SRL şi T.B.C.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală a achitat pe inculpatul F.G. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, c. g şi i Cod penal, faptă din 12/13.01.2008, faţă de partea vătămată SC „R.” Motors SRL.

A constatat că faţă de inculpatul F.G. a fost luată măsura reţinerii de la 03.06.2008 la 04.06.2008.

În baza art. 221 Cod penal a condamnat pe inculpata D.A.C., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire.

În baza art. 71 Cod penal a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani, calculat potrivit art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 359 Cod procedură penală a atras atenţia inculpatei asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la 03.06.2008 la 04.06.2008.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal a condamnat pe inculpata C.V., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat.

În baza art. 71 Cod penal a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, calculat potrivit art. 82 Cod penal.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 359 Cod procedură penală a atras atenţia inculpatei asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la 03.06.2008 la 04.06.2008.

În baza art. 118 lit. e Cod penal a confiscat de la inculpaţii C.M.M., Ghe.M., N.F. şi Ghe. B., suma de 150 lei.

În baza art. 118 al. 2 lit. b Cod penal a confiscat ranga metalică şi levierul ridicate potrivit dovezii seria AB nr. 0069244 –fila 499, vol. I, du.p. 8760/P/2007, patent, două foarfeci metalice, trei perechi mănuşi, cele două fesuri şi mâneca având două decupaje, ridicate conform dovezii seria AB nr. 0069239 –fila 505, vol. I, d.u.p.8760/P/2007,

În baza art. 118 al. 2 lit. b Cod penal a confiscat un cleşte tip gură de lup, două răngi metalice şi cele trei şurubelniţe ridicate potrivit dovezii seria AB nr. 0072994 –fila 1000, vol. 3, dosar instanţă 5935/303/2008.

În baza art. 118 al. 1 lit. f Cod penal a confiscat de la inculpatul S.A. armele şi muniţiile ridicate potrivit dovezii seria AB nr. 0043624 aflată la filele 510-511, vol. I, dup 8760/P/2007.

În baza art. 118 lit. e Cod penal a confiscat de la inculpaţii C. Ghe., B.I., B.C., Ghe. M. şi S.A., suma de 6.575, 48 lei, reprezentând sumele de bani şi contravaloarea valorilor sustrase din Agenţia Loto 75011.

În baza art. 118 lit. e Cod penal a confiscat de la inculpaţii C. Ghe., B.I. şi S.A., suma de 23.546,40 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la persoana vătămată SC „N.” Automobile Piteşti SRL.

În baza art. 118 al. 1 lit. b şi f Cod penal a confiscat de la inculpatul F.D.N. cagula artizanală şi sabia tip Ninja ridicate potrivit dovezii seria AB nr. 0069386 aflată la filele 567-568, vol. II, dosar instanţă 7477/303/2008.

În baza art. 357 al. 2 lit. e Cod procedură penală, a restituit următoarele bunuri:

- numitului C.Ş. toporul cu coadă metalică ridicat potrivit dovezii seria AB nr. 0069244,

- inculpatului B.I. pantofii sport ridicaţi potrivit dovezii seria AB nr. 0069394,

- inculpatului BC. pantofii sport ridicaţi potrivit dovezii seria AB nr. 0069392,

- inculpatului P.D. pantofii sport ridicaţi potrivit dovezii seria AB nr. 0069391,

- inculpatului Ghe. M. pantofii sport ridicaţi potrivit dovezii seria AB nr. 0069390,

- inculpatului F.D.N. bunurile ridicate potrivit dovezii seria AB nr. 0069386, cu excepţia celor confiscate

În baza art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998-999 Cod civil a obligat pe inculpatul C.Ghe. la suma de 355.559,66 lei, daune materiale către partea civilă SC Raiffeisen Bank SA- Agenţia Crângaşi.

În baza art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998-999 Cod civil a obligat pe inculpatul C.Ghe. la suma de 70.127,63 lei, cu dobânda legală aferentă, calculată potrivit OG 9/2000 de la data faptei şi până la plata efectivă, daune materiale către partea civilă SC „A” Dacia SA.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art.. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe., B.C., B.I. şi P.D. la plata sumei de 150.000 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „A” COMPANY INT SRL.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art.. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii S.A., P.D. şi F.D.N., acesta din urmă şi în solidar cu partea responsabilă civilmente F. M., la plata sumei de 17.481 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „M.” CÂMPIA TURZII SA.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art.. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe., B.C., B.I., Ghe. M. şi D.A. la plata sumei de 3543 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „S.” ROMÂNIA SRL.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art.1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe. B. C., B. I., Ghe. M. şi D.A. la plata sumei de 272,16 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „S.” CREDIT ROMÂNIA IFN SA.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe., B.C., B.I., Ghe. M., S.A. şi A.V. la plata sumei de 1674,14 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC BANCA COOPERATISTĂ „D.” S. SA.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art.1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe., B.C., B.I., Ghe. M., S.A. şi A.V. la plata sumei de 5571 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA- Agenţia Dobroteşti.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil şi art. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii C. Ghe., B.C., B. I., Ghe. M. şi S.A. la plata sumei de 50.687 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „C.” Motors SRL.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil, art. 1000 al. 2 şi art. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii S.A. şi F.D.N., la plata sumei de 15.876,91 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „B.” IND SRL, şi 200 lei daune materiale către partea civilă T.B.C.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil, art. 1000 al. 2 şi art.. 1003 Cod civil a obligat în solidar pe inculpaţii S.A., P.D. şi F.D.N., la plata sumei de 13.127,29 lei reprezentând daune materiale către partea civilă SC „R.” Motors SRL.

În baza art. 346 al. 3 Cod procedură penală rap. la art. 998-999 Cod civil a respins ca neîntemeiate acţiunile civile ale părţilor civile COMPANIA NAŢIONALĂ „P. R.” SA, Direcţia Regională de Poştă Bucureşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal Crevedia Mare, SC „V.” TEL SRL, SC „P.” SA, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

A luat act că părţile vătămate P.A.P., S.V., COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal nr. 17 Bucureşti şi al Oficiului Poştal Giurgiu-ghişeu exterior Bolintin Deal, COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.”, COMPANIA NAŢIONALĂ „P.R.” – Direcţia Regională de Poştă Ploieşti în calitate de reprezentant legal al Oficiului Poştal Scrioaştea, cu sediul în Ploieşti, SC „A.” SRL, SC „M.” MILITARI SRL, SC BMC T.&B. SA, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

A luat act că persoana vătămată SC „N.A.” Piteşti SRL nu a participat în calitate de parte vătămată în procesul penal.

În baza art. 191 al. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală a obligat pe inculpaţii Ghe. B., N.F., C.M.M., O.A., D.A., A.M., D.A. şi C,V. la plata a câte 1000 lei fiecare, pe inculpaţii Ghe.M., B.C., O.A., S.A., B.I., C. Ghe., P.D. la plata a câte 2000 lei fiecare şi pe inculpatul F.D.N. în solidar cu partea responsabilă civilmente F.M. la plata sumei de 2000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Onorariile apărătorilor din oficiu s-au avansat din fondurile Ministerului de Justiţie astfel:

-400 lei pentru domnul avocat C.V., apărător al inculpatului A.V.;

-400 lei pentru doamna avocat O.T.A., apărător al inculpatului C.M.;

-400 lei pentru doamna avocat M.M.D. apărător al inculpatului O.A.;

-900 lei pentru doamna avocat A.R.M. apărător al inculpaţilor S.A. şi B.I., cuprinzând şi onorariul parţial acordat pentru asistarea inculpatului Opiţeanu Adrian până la prezentarea apărătorului ales;

-400 lei pentru doamna avocat E.E.N., apărător al inculpatului P.D.;

-400 lei pentru doamna avocat M.M.M., apărător al inculpatei D.A.;

-400 lei pentru domnul avocat B.Ghe., apărător al inculpatei C.V.

În baza art. 193 al. 1 Cod procedură penală a obligat pe inculpaţii C.Ghe., B.C., B.I., Ghe.M., S.A. şi A.V. la plata sumei de 21,3 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către partea civilă SC BANCA COOPERATISTĂ D. S. SA, în calitate de succesor al Băncii Cooperatiste U. Roşiorii de Vede.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut în esenţă următoarea situaţie de fapt:

1. În data de 23.08.2007, în jurul orei 9.20, autoturismul Dacia Logan condus de partea vătămată P.A.P. pe Splaiul Indepndenţei a fost blocat în trafic de un autoturism Renault Safrane cu nr. de înmatriculare străin, în dreptul căminelor de studenţi P2-P3.

Partea vătămată nu a putut evita o uşoară coliziune între vehicule,.

În momentele imediat următoare, din autoturismul Renault au coborât inculpaţii C.M.M., Ghe. M., N.F. şi Ghe.B. Inculpaţii C. şi Ghe. au agresat şi ameninţat partea vătămată, solicitându-i bani pentru că le-a avariat autoturismul. Ghe M. i-a luat cheile din contact iar C.M.M. a lovit-o cu pumnul în zona feţei, după care i-a smuls de la gât două lanţuri de aur. Inculpatul Ghe.B. i-a luat părţii vătămate din autoturism portofelul conţinând acte de identitate şi bani şi, împreună cu N.F. i-au înţepat cu cuţitele cauciucurile autoturismului.

2. În noaptea de 14/15.10.2007, inculpaţii C. Ghe. şi O.A. s-au deplasat la Oficiul Poştal nr.17 din Calea G., unde în timp ce incupatul Oace a asigurat paza, inculpatul C. a pătruns în interior prin tăierea lacătelor ce asigurau uşa de acces. Ei au fost însă surprinşi de lucrătorii de poliţie ai secţiei 20 aflaţi în patrulare, astfel încât au fugit fără a reuşi să sustragă vreun bun.

3. În noaptea de 31.10./01.11.2007, inculpatul C. Ghe., împreună cu alţi patru indivizi neidentificaţi, a pătruns mascat (cu toţii purtau cagule) în interiorul Agenţiei Crângaşi a Raiffeisen Bank SA din Calea C., au reorientat camerele video, pe care le-au acoperit ulterior cu cutii de carton şi au sustras bancomatul ce conţinea suma de 88.040 lei.

La data de 07.11.2007, lucrătorii de poliţie au organizat o acţiune de căutare pe Lacul Morii, ocazie cu care au fost găsite carcasa şi componentele bancomatului sustras, identificat după dimensiuni, marcă şi serie. În apropierea acestora au fost găsite şi o rangă metalică, un topor, un levier şi alte piese sfărâmate ale bancomatului.

4. În noaptea de 3/4.12.2007, inculpaţii Ghe.M., B.C.A., S.A., B.I. şi C. Ghe. au pătruns prin tăierea lacătelor şi forţarea sistemelor de siguranţă în Agenţia nr.75 a Companiei Naţionale „L. R.”, de unde au sustras suma de 6000 lei şi mai multe lozuri.

5. În noaptea de 29/30.12.2007, inculpaţii B.C.A. şi C.Ghe. au sustras o remorcă auto marca Rema cu nr. de înmatriculare B-80-PPC, aparţinând părţii vătămate S.V., ce se afla parcată în faţa locuinţei acesteia din Intrarea I. Valoarea prejudiciului astfel creat este de 1000 lei.

6. La data de 31.01.2008, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului S.A. din B., str. N.G., au fost găsite şi ridicate, ca fiind deţinute fără drept, un pistol marca Rohm RG 88, având introduse în încărcător trei cartuşe cu bile de cauciuc, un pistol Walther P99 calibru 9 mm, cu un cartuş în încărcător, 4 cartuşe cu glonţ calibru 9 mm, o baterie şi un tub de artificii.

7. În noaptea de 07/08.10.2007, persoane rămase necunoscute au pătruns în incinta SC „V.T.” SRL prin forţarea uşilor din material PVC şi au sustras aparatură electronică, scule electrice profesionale şi o sumă de bani, prejudiciul total creat fiind de 52.958 lei.

Deşi instanţa de fond a apreciat că sunt unele indicii în sensul că inculpatul Ghe.M. ar putea fi autorul faptei, nu există probe concludente şi acest sens care să permită condamnarea sa.

8. În perioada 27-29.10.2007, inculpaţii C.Ghe., B.C.A., B.I. şi P.D., prin forţarea unui lacăt, au sustras din incinta SC „A.C.” Int. SRL mai multe aparate de aer condiţionat, scule profesionale, aparatură electronică şi 9 telefoane mobile, prejudiciul astfel creat fiind de circa 150.000 lei.

9. În noaptea de 21/22.11.2007, inculpaţii P.D., S.A: şi F.D.N. au pătruns prin forţarea uşii de acces în incinta SC „M.” Câmpia Turzii SA şi au sustras o casă de bani în care se aflau bonuri de motorină Petrom, acte, trei cărţi de identitate şi trei dubluri de chei pentru autoturisme, unităţi centrale de calculator şi laptop-uri, prejudiciul fiin de 40.000 lei.

10. La data de 12.12.2007, după ora 16.30, inculpatul C. Ghe., fiind ghidat telefonic de inculpata C.V., a pătruns în incinta Oficiului Poştal Bolintin Deal din str. Dispensarului nr.1, judeţul G., prin forţarea uşii de acces şi a sustras o casă de bani având în interor acte, chitanţe şi legitimaţii de serviciu. Prejudiciul astfel creat a fost de 1000 lei.

11. În noaptea de 14/15.12.2007, autori necunoscuţi au pătruns prin tăierea şi forţarea lacătelor de la uşa de acces în incinta Oficiului Poştal C., judeţul G., cu scopul de a sustrage bunuri.

Instanţa a apreciat că deşi există unele indicii în sensul că autorul faptei ar putea fi inculpatul C.Ghe., acestea nu sunt de natură să răstoarne prezumţia de nevinovăţie de care el beneficiază şi să justifice condamnarea, astfel încât s-a dispus achitarea lui.

12. În perioada 15-17.12.2007, persoane rămase neidentificate au pătruns prin escaladarea unui geam în incinta SC P. SA, cu sediul în comuna D., de unde au sustras mai multe laptopuri, un videoproiector Sanyo şi mai multe tichete de masă, creându-se un prejudiciu de 27.000 lei.

Instanţa a apreciat că indiciile existente în cauză sunt insuficiente pentru a răsturna prezumţia de nevinovăţie, astfel încât a dispus achitarea inculpaţilor C.Ghe. Ghe.M., S.A., P.D., B.C.A., Ghe.B. şi B.I. pentrtu furtul respectiv.

13. În noaptea de 19/20.12.2007, inculpatul C.Ghe., împreună cu alte persoane rămase neidentificate, prin forţarea şi escaladarea unui geam termopan, au sustras din incinta SC A. Dacia SA, situată în comuna C. nr.1-3 judeţul I., mai multe alarme auto, scule electrice, laptopuri, unităţi centrale de calculator, DVD-uri auto, prejudiciul fiind de aproximativ 67.400 lei.

14. În noaptea de 22/23.12.2007, inculpaţii S.A., C. Ghe. şi B.I. au pătruns prin spargerea şi escaladarea unui geam în incinta SC „N.A.” P., situată pe autostrada Bucureşti – Piteşti, de unde au furat o casă de bani, bonuri valorice şi un laptop, prejudiciul fiind de 19.000 lei.

15. S-a mai stabilit, pe baza probatoriilor administrate, că în noaptea de 07/08.01.2008, autori necunoscuţi au sustras, prin exercitarea de violenţe asupra paznicului G.M., din incinta SC A. N. SRL suma de 8.300 lei.

Instanţa a apreciat că indiciile existente nu pot justifica o condamnare a inculpaţilor F.D.N., F.G. şi S.A. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie menţionate, deoarece nu a fost infirmată prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază.

16. În noaptea de 08/09.01.2008, inculpaţii S.A. şi F.D.N., prin lovirea şi ameninţarea paznicului, urmată de escaladsarea unui geam, au sustras din incinta SC B. Ind. SRL, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, o casă de bani, 5 laptopuri, 2 GPS auto şi un DVD player, prejudiciul fiind de aproximativ 20.000 lei.

17. În noaptea de 12/13.01.2008, inculpaţii C.Ghe., Ghe.M., B.I. şi D.A. au pătruns prin escaladarea unui geam în incinta SC S. România şi SC S. Credit (ambele având acelaşi sediu, în comuna C.) şi au sustras bonuri de masă şi un telefon mobil, în timp ce inculpatul B.C.A. asigura supravegherea locului faptei.

O parte dintre tichetele de masă au fost primite şi completate în fals, cu date fictive, de către inculpata D.A.C., concubina inculpatului C.Ghe., în vederea valorificării lor în interes personal.

18. În noaptea de 12/13.01.2008, în jurul orelor 5.00, inculpaţii S.A., P.D. şi F.D.N. au pătruns în incinta SC „R.M.” P., prin tăierea gardului împrejmuitor, urmată de forţarea şi escaladarea unui geam, de unde au sustras o casă de bani. Prejudiciul astfel creat a fost stabilit la un cuantum de 13127,29 lei.

S-a reţinut de asemenea că pentru această faptă nu există probe concludente în sensul participării şi a inculpaţilor F.G. şi A.V., astfel încât s-a dispus achitarea acestora.

19, 20 şi 21. Instanţa de fond a mai stabilit că în noaptea de 17/18.01.2008, inculpaţii C.Ghe., B.C.A., Ghe.M., B.I., S.A. şi A.V. au încercat să pătrundă în incinta Cooperativei de credit „U.” din comuna V., judeţul T., distrugând sistemul de alarmă cu intenţia de a sustrage bunuri.

Ulterior, aceeaşi inculpaţi au pătruns în incinta Oficiului poştal S., judeţul T., prin ruperea belciugelor şi a lacătelor de la uşa de acces şi uşile interioare, fără a sustrage nimic.

În fine, în cursul aceleiaşi nopţi, inculpaţii au pătruns prin forţarea uşii de acdes la nivelul sistemelor de asigurare în Agenţia BRD, sucursala D., judeţul T., de unde au sustras o casă de bani ce conţinea documente.

22. În noaptea de 28/29.01.2008, inculpaţii C. Ghe., S.A., Ghe.M. şi Ghe.B. au pătruns prin forţarea unui geam aflat la parter în incinta magazinului „M.” C. şi au sustras un aparat foto, în timp ce inculpaţii O.A. şi B.C.A. au supravegheat locul faptei din exteriorul clădirii.

23. În noaptea de 29/30.01.2008, inculpaţii B.I., Ghe.M. şi S.A. au pătruns, prin tăierea gardului şi forţarea uşii de acces în incinta BMC T.B. SA din comuna C., în timp ce inculpaţii B.C.A. şi O.A. asigurau supravegherea locului faptei şi au sustras o casă de bani, pe care au abandonat-o, fiind surprinşi de pliţitii comunitari.

24. În noaptea de 30/31.01.2008, inculpaţii B.C.A., C. Ghe., Ghe.M. şi S.A. au pătruns prin tăierea gardului împrejmuitor şi forţarea uşii de acces în incinta SC C. Motors, situată în Ploieşti, de unde au sustras o casă de bani, prejudiciul fiind de 50.687 lei. În acest timp inculpatul B.I. se afla în zonă şi supravegherea locul faptei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apeluri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului  6 Bucureşti, partea civilă SC V. Tel, precum şi inculpaţii Ghe. M., C.M.M., Ghe.B., N.F., O.A., B.C.A., B. I., S.A., C. Ghe., O.A., D.A., A.V., P.D., F.D.N., F.G., D.A.C. şi C.V., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia penală nr.182/A din 07.10.2011, Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a penală a constatat că sentinţa atacată este legală şi temeinică sub toate aspectele, astfel încât a respins apelurile ca nefondate.

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut, sub un prim aspect, că prin apelul declarat de Parchet a fost criticată sentinţa în privinţa greşitei ac hitări a inculpaţilor:

1. Ghe. M. (fapta din 7/8.10.2007 în dauna părţii vătămate SC „V” Tel SA).

2. Ghe. B. (fapta din 15/16.12.2007 din incinta SC „P” SA).

3. Ghe. M., Ghe.B. şi S.A. (19/20.12.2007, din incinta SC Automobile Dacia SA).

4. S.A., F.D.N. şi F.G. (7/8.01.2008, în dauna părţii vătămate SC A. Napoli SRL).

5. P.D. şi F.G. (8/9.01.2008, parte vătămată SC B. Ind SA Rm. Vâlcea).

6. Opiţeanu Adrian (3 fapte, în noaptea de 17/18.01.2008, părţi vătămate fiind Cooperativa de credit „U.”, Oficiul Poştal S. şi Agenţia BRD D.).

Examinând aceste critici, tribunalul a reiterat, cu o motivare amplă, argumentele pentru care instanţa de fond a considerat că, în cele 6 cazuri, soluţia legală şi temeinică, în acord cu materialul probator administrat, este aceea de achitare a inculpaţilor.

Astfel, în privinţa pretinsei achitări greşite a inculpatului Ghe. M. (pct.1 din apel), s-a arătat că din întregul material probator nu rezultă dovezi care să creeze convingerea fermă a judecătorului că inculpatul ar fi săvârşit această faptă.

Simpla împrejurare că, după mai multe luni, la domiciliul concubinei inculpatului au fost găsite bunuri recunoscute de martorul P.Ghe.M. ca fiind similare celor sustrase din sediul SC „V.T.” SA, nu constituie, prin ea însăşi, o probă de vinovăţie împotriva acestui inculpat.

Şi în privinţa inculpatului Ghe. B., tribunalul a apreciat că, în lipsa şi a altor dovezi care să ateste participarea sa la săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate SC „P” SA, instanţa de fond, în mod corect a dispus achitarea sa.

Referitor la cel de-al treilea motiv de apel invocat de Parchet, şi anume greşita soluţie de achitare a inculpaţilor Ghe. M., Ghe. B. şi S.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calfiicat din incinta SC „A. D.” SA, Tribunalul a reţinut că găsirea, după un interval lung de timp, a unor bunuri, dintre cel menţionate de partea civilă, la domiciliile lor, nu este de natură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie.

Referitor la infracţiunea de tâlhărie din noaptea de 7/8.01.2008 în dauna părţii vătămate SC „A” N. SRL, tribunalul şi-a însuşit motivarea instanţei de fond în sensul că prezenţa inculpaţilor F.D.N. şi S.A., în acea noapte, la circa 400 m de sediul părţii vătămate, cu aproximativ 30-45 minute înainte de săvârşirea faptei, nu constituie, în lipsa coroborării cu alte mijloace de probă, o dovadă concludentă în senul că inculpaţii ar fi autorii infracţiunii de tâlhărie. Pe de altă parte, nici participarea inculpatului F.G. la săvârşirea aceleiaşi fapte nu este probată de organele de urmărire penală, împrejurarea că în acea noapte el ar fi purtat mai multe convorbiri telefonice cu ceilalţi doi inculpaţi, fiind nerelevantă din punct de vedere penal.

În ceea ce priveşte motivul de apel invocat de Parchet în sensul greşitei achitări a inculpaţilor P.D. şi F.G. pentru infracţiunea de tâlhărie din noaptea de 08/09.01.2008, în dauna părţii vătămate SC „B.I. S” Rm. Vâlcea, tribunalul a reţinut că învinuirea se bazează în mod exclusiv pe procesele-verbale de verificare a terminalelor mobile din zonă şi de redare a unor convorbiri telefonice, care nu se coroborează cu nici un mijloc de probă.

La fel, şi în privinţa inculpatului O. (pct.6 din motivele de apel ale Parchetului), rechizitoriul se bazează exclusiv pe două convorbiri telefonice între acesta şi alţi doi inculpaţi, discuţiile neavând relevanţă penală şi nefiind în măsură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie.

În consecinţă, tribunalul a constatat că toate criticile formulate sunt nefondate, apelul declarat de Parchet fiind respins ca atare, conform prevederilor art.379 pct.1 lit.b C. pr. pen.

În ceea ce priveşte apelul declarat de partea civilă SC „V.T.” SA, acesta a fost de asemenea respins ca nefondat, cu motivarea că, prin achitarea inculpatului Ghe.M. pentru această faptă, nu există, cel puţin la acest moment, răspunderea civilă delictuală în sarcina vreunei persoane.

În ceea ce priveşte apelurile declarate de către inculpaţii N.F., Ghe.B., Ghe.M., O.A., S.A., D.A., A.V., C.V., C. Ghe., B.I., P.D., B.C.A., C.M.M. şi O.A., în sensul că nu au săvârşit faptele pentru care au fost trimişi în judecată, Tribunalul a reluat analiza probatoriilor pentru fiecare faptă şi participant în parte, ajungând la concluzia că soluţiile de condamnare dispuse de instanţa de fond sunt corecte.

În acest sens, au fost coroborate mijloacele materiale de probă, dovezile ştiinţifice administrate, depoziţiile martorilor şi ale părţilor vătămate, procesele-verbale încheiate de organele de poliţie, înscrisurile, procesele-verbale de interceptare a unor convorbiri telefonice şi declaraţiile inculpaţilor.

Toate aceste dovezi au fost considerate concludente, astfel încât nu au fost primite susţinerile inculpaţilor prin care au solicitat achitarea.

Toţi inculpaţii au invocat, în subsidiar, un motiv de apel privind pretinsa individualizare greşită a răspunderii penale, susţinându-se că pedepsele aplicate sunt prea severe.

Tribunalul a constatat, sub acest aspect, că instanţa de fond a avut în vedere criteriile prevăzute de art.72 C. pen., şi anume circumstanţele reale în care fiecare faptă a fost săvârşită, urmările socialmente periculoase produse, inclusiv valoarea prejudiciilor, precum şi toate elementele de circumstanţiere personală ale fiecărui inculpat.

S-a arătat în considerentele deciziei că instanţa de fond a avut în vedere contribuţia concretă a fiecărui inculpat la săvârşirea faptelor, ierarhia dintre participanţi, care rezultă din convorbirile telefonice înregistrate, antecedentele penale ori lipsa acestora, situaţia familială, pronunţând pedepse proporţionale şi echilibrate, conform cu scopurile educative şi preventive prevăzute de art.52 C. pen.

În consecinţă, apelurile tuturor inculpaţilor au fost respinse ca nefondate, conform prevederilor art.379 pct.1 lit.b C. pr. pen.

Împotriva acestei decizii au declarat recursuri Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, partea civilă SC „V.T.” SRL şi inculpaţii P. A. D., S. A., D. A., A. V., C. Ghe., O. A., B. C. A., F.D.N., O.A., Ghe. M., Ghe. B., N. F., B. I., D.A.C., C.V. şi C. M.M., acesta din urmă decedcând pe parcursul soluţionării recursurilor.

Examinând recursul declarat de către Parchet, Curtea reţine că acesta conţine patru mari categorii de critici:

I. Nelegalitatea deciziei sub aspectul menţinerii soluţiei de condamnare a inculpaţilor C. Ghe., B.C.A., Ghe. M., B. I. şi D.A. pentru săvârşirea altor infracţiuni decât cele pentru care aceştia au fost trimişi în judecată (pct.11 din rechizitoriul nr.1721/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti), caz de casare prevăzut de art.3859 pct.12 C. pr. pen.

S-a arătat sub acest aspect că prin rechizitoriu s-a reţinut că în noaptea de 12/13.01.2008 cei cinci inculpaţi au pătruns prin escaladarea unui geam în incinta SC S. România SRL şi SC S. Credit SRL, ambele având acelaşi sediu şi au sustras bonuri de masă şi un telefon mobil (prejudiciu de 3815 lei).

Inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru o singură infracţiune de furt calificat.

Instanţa de fond, confirmată în apel, nu a schimbat încadrarea juridică dintr-o infracţiune în două (doar pentru inculpatul B. s-a făcut aplicarea art.334 C. pr. pen., schimbându-se însă încadrarea juridică din autorat în complicitate), ci i-a condamnat, în mod greşit, pentru două infracţiuni de furt calificat.

II. Al doilea motiv al recursului Parchetului vizează greşita încadrare juridică, dată la instanţa de fond şi menţinută în apel, faptei reţinute în sarcina inculpatului C. Ghe. (31.10./01.11.2007, în dauna părţii vătămate Raiffeisen Bank SA – Agenţia Crângaşi), caz de casare prevăzut de art.3859 pct.17 C. pr. pen.

S-a arătat că, în mod necontestat, valoarea prejudiciului cauzat prin această faptă este de 414.826,03 lei, compus din 325.786,03 lei contravaloarea bancomatului furat şi distrus şi 88.040 lei suma sustrasă. Aşa fiind, devin incidente prevederile art.209 alin.4 C. pen. privind consecinţele deosebit de grave ale infracţiunii de furt calificat (pagubă de peste 200.000 lei, conform prevederilor art.1462 C. pen.), ceea ce are consecinţe asupra limitelor de pedeapsă şi a răspunderii penale a inculpatului.

III. Cel de-al treilea motiv de recurs al Parchetului vizează nelegala confiscare globală, în temeiul art.118 lit.e C. pen., de la inculpaţi, a unor sume de bani reprezentând foloase infracţionale, fără a le defalca pe fiecare dintre inculpaţii beneficiari (art.3859 pct.171 C. pr. pen.).

IV. În fine, s-a mai susţinut că instanţa de control judiciar a omis să motiveze decizia în sensul menţinerii soluţiei de achitare a inculpaţilor în cele 6 cazuri de acest gen (art.3859 pct.9 C. pr. pen.) şi că există contradicţii între probele ce atestă vinovăţia inculpaţilor şi considerentele ce argumentează achitarea acestora (art.3859 pct.18 C. pr. pen.).

Examinând recursul declarat de către Parchet în contextul probatoriilor administrate pe întreaga durată a procesului, Curtea reţine următoarele:

Primul motiv formulat, vizând condamnarea inculpaţilor C. Ghe., B. C.A., Ghe. M., B. I. şi D.A. pentru două infracţiuni în loc de una singură (fapta din 12/13.01.2008, în dauna părţilor vătămate SC S. România şi SC S. Credit) este întemeiată. Părţile vătămate aveau acelaşi sediu, iar pluralitatea lor, în cazul infracţiunilor contra patrimoniului, nu atrage o pluralitate de infracţiuni, ca în cazul faptelor contra persoanei, astfel încât prin rechizitoriu s-a procedat corect în sensul reţinerii unei infracţiuni unice de furt calificat.

Doctrina şi practica judiciară sunt, în această materie, constante în sensul existenţei unei unice infracţiuni, astfel încât se constată că instanţa de fond, confirmată în apel, i-a condamnat în mod greşit pe cei cinci inculpaţi pentru două infracţiuni de furt calificat.

Aşa fiind, reţinându-se incidenţa prevederilor art.3859 pct.12 C. pr. pen., Curtea va admite recursul Parchetului sub acest aspect, ca şi pe cele ale inculpaţilor C. Ghe., B.C.A., Ghe. M., B.I. şi D.A., numai în ceea ce priveşte fapta unică din 12/13.01.2008.

În consecinţă, casându-se decizia şi în parte sentinţa pronunţată în fond, se va proceda la rejudecare în temeiul art.38515 pct.2 lit.d C. pr. pen.:

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen. se va dispune condamnarea inculpatului C. Ghe. la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare (fapta din 12/13.01.2008, în dauna părţilor vătămate SC S. România SRL şi SC S. Credit România IFN SA), sancţiune considerată ca reflectând criteriile de individualizare prevăzute de art.72 C. pen.

În baza art.26 C. pen. raportat la art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen. va fi condamnat inculpatul B.C.A. la 4 ani închisoare (fapta din 12/13.01.2008, în dauna aceloraşi părţi vătămate).

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C. pen. se va contopi această pedeapsă cu celelalte sancţiuni aplicate prin sentinţă, dispunându-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.

În acelaşi timp, date fiind numărul infracţiunilor comise, gradul lor de pericol social ridicat, împrejurările săvârşirii faptelor şi circumstanţele personale ale inculpatului, Curtea apreciază că un spor de pedeapsă de 2 ani închisoare este necesar pentru atingerea scopurilor educative şi preventive prevăzute de art.52 C. pen.

Se va face aplicarea art.71-64 lit.a şi b C. pen.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen. va fi condamnat inculpatul Ghe. M. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru aceeaşi faptă comisă din 12/13.01.2008 în dauna celor două părţi vătămate.

Conform art.83 C. pen. se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.387/2007 a Judecătoriei Buftea, definitivă prin neapelare la 31.07.2007, ce va fi cumulată la pedeapsa aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C. pen. se va contopi această pedeapsă cu cele aplicate în prezenta cauză, dispunându-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 7 ani şi 6 luni închisoare.

Curtea apreciază că în raport de criteriile instituite prin art.72 C. pen. şi ţinând seama de numărul şi gravitatea infracţiunilor, de caractrerul lor organizat şi violent, de poziţia importantă a inculpatului în cadrul grupului, de urmările produse, inclusiv prin prisma nivelului ridicat al prejudiciilor, este necesară aplicarea unui spor de pedeapsă de 2 ani închisoare, astfel încât inculpatul va executa o pedeapsă rezultantă de 7 ani închisoare.

Se va face aplicarea art.71-64 lit.a şi b C. pen.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.I., Curtea va dispune în rejudecare condamnarea lui în baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen. la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea comisă în noaptea de 12/13.01.2008, în dauna celor două părţi vătămate.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C. pen. se va contopi această pedeapsă cu celelaltge sancţiuni aplicate prin setninţă şi se va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.

Curtea apreciază că în raport de criteriile instituite prin art.72 C. pen., ţinând seama de numărul şi gravitatea faptelor, de natura lor specifică unei criminalităţi organizate şi violente, de contribuţia inculpatului la comiterea lor, un spor de pedeapsă de 2 ani închisoare este absolut necesar pentru atingerea scopurilor educative şi preventive prevăzute de art.52 C. pen., astfel încât inculpatul va executa o pedeapsă rezultantă de 7 ani închisoare.

Se va face aplicarea prevederilor art.71-64 lit.a şi b C. pen.

În privinţa inculpatului D.A., Curtea va dispune condamnarea acestuia, în baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i C. pen., pentru infracţiunea comisă în noaptea de 12/13.01.2008 în dauna părţilor vătămate SC S. România SRL şi SC S. Credit România IFN SA, la o pedeapsăm de 3 ani închisoare.

Aplicând prevederile art.33 lit.a şi 34 lit.b C. pen., Curtea va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită cu un an închisoare în raport de numărul şi gravitatea infracţiunilor, astfel că inculpatul va executa o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare.

Se va face aplicarea art.71-64 lit.a şi b C. pen.

Cel de-al doilea motiv de recurs formulat de Parchet este de asemenea întemeiat.

În mod necontestat, prejudiciul cauzat prin infracţiunea de furt calificat săvârşită de inculpatul C. Ghe. la 31.10/01.11.2007 în dauna părţii vătămate Raiffeisen Bank SA, este de 414.826,03 lei, din care 326.786,03 lei contravaloarea bancomatului sustras şi distrus şi 88.040 lei suma sustrasă. În consecinţă, faţă de prevederile art.1462 C. pen.: „prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei …”, devin incidente dispoziţiile alin.4 ale art.209 C. pen.: „Furtul care a produs consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea uno drepturi …”.

Aşa fiind, în rejudecare, Curtea va dispune condamnarea inculpatului C. Ghe., în baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, c, e, g şi i şi alin.4 C. pen., cu aplicarea art.37 lit.b C. pen., la o pedeapsă care să reflecte gradul deosebit de ridicat de pericol social al faptei, împrejurările concrete în care aceasta a fost comisă, valoarea prejudiciului şi perseverenţa infracţională a inculpatului, care este recidivist postexecutoriu.

Coroborarea acestor elemente va conduce Curtea la concluzia că o pedeapsă de 13 ani închisoare reflectă criteriile instituite prin art.72 C. pen. şi asigură realizarea scopurilor educative şi preventive prevăzute de art.52 C. pen.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C. pen. se va contopi această pedeapsă cu celelalte sancţiuni aplicate prin sentinţă, dispunându-se ca inculaptul să o execute pe cea mai grea, de 13 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 3 ani închisoare, care să reflecte numărul şi gravitatea faptelor, ca şi postura inculpatului, aceea de a fi unul dintre liderii grupului infracţional organizat.

Aşa fiind, inculpatul C. Ghe. va executa o pdeapsă rezultantă de 16 ani închisoare.

Se va face aplicarea art.71-64 lit.a şi b C. pen.

Curtea va constata că este întemeiat şi cel de-al treilea motiv de recurs formulat de Parchet, referitor la modul în care instanţa de fond, confirmată de cea de apel, a procedat la aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale prevăzute de art.118 lit.e C. pen.

Instanţa de fond a procedat la stabilirea unor sume globale, cu titlu de confiscare, ca şi cum între inculpaţi ar fi existat solidaritate. Or, măsura de siguranţă a confiscării are caracter personal, iar instanţa urma să defalce sumele respective pentru fiecare inculpat, în limitele folosului infracţional realizat.

Aşa fiind, în rejudecare, admiţându-se, exclusiv sub acest aspect, şi recursurile declarate de inculpaţii N. F., Ghe. B. şi S.A., se va dispune în baza art.118 lit.e C. pen. confiscarea de la fiecare dintre inculpaţi a următoarelor sume: Ghe. M. – 1315,09 lei şi 50 lei; N. F. – 50 lei; Ghe. B. – 50 lei; C. Ghe.– 1315,09 lei şi 7849 lei; B.I. - 1315,09 lei şi 7849 lei; B.C.A. – 1315,09 lei şi S.A. – 7849 lei.

Ultimul motiv de recurs al Parchetului are, aşa cum s-a menţionat deja, două temeiuri:

- omisiunea instanţei de apel de a motiva soluţia de menţinere a achitării unor inculpaţi pentru un număr de 6 infracţiuni şi

- contradicţia dintre probele ce atestă vinovăţia şi achitarea inculpaţilor.

Sub aceste aspecte, recursul este vădit nefondat.

Cu o motivare amplă şi extrem de laborioasă, extinsă pe aproximativ 80 de pagini, tribunalul a analizat punctual cele 6 infracţiuni pentru care instanţa de fond pronunţase achitarea şi a menţinut în mod temeinic această soluţie.

Au fost examinate, atât din perspectiva Parchetului, cât şi a instanţei de fond, datele şi indiciile ce păreau să contureze vinovăţia, cât şi ansamblul dovezilor şi al apărărilor inculpaţilor.

S-au analizat pe larg inclusiv convorbirile telefonice ale acestora, în contextul celorlalte mijloace de probă, iar argumentele şi concluziile au deplină acoperire faptică.

Pe de altă parte, aşa cum în mod corect au stabilit atât instanţa de fond, cât şi cea de apel, nu există nici contradicţie între aceste dovezi şi soluţiile de achitare. Tribunalul a motivat, în fiecare caz în parte, cu privire la inexistenţa unor probe concludente de vinovăţie şi de ce simplele indicii, necoroborate cu dovezi pertinente, nu pot înfrânge prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpaţii.

În consecinţă, Curtea reţine că soluţiile de achitare dispuse în cauză sunt legale, temeinice, amplu şi convingător motivate în raport de probatoriile administrate.

În ceea ce priveşte recursul declarat de partea civilă SC V. T. SRL, Curtea reţine că aceasta a solicitat să-i fie acoperit prejudiciul cauzat prin infracţiune. Or, aşa cum în mod corect au reţinut ambele instanţe, nu există temei pentru răspunderea civilă delictuală a inculpatului Ghe.M. în condiţiile în care acesta a fost achitat pentru infracţiunea de furt în dauna părţii vătămate, cu motivarea că fapta nu a fost comisă de către el.

În consecinţă, soluţia de respingere a acţiunii civile formulate de recurenta parte civilă este corectă, iar recursul va fi respins ca nefondat, conform prevederilor art.3851 pct.1 lit.b C. pr. pen.

Cu privire la recursurile declarate de inculpaţi, Curtea reţine următoarele:

1. Aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, recurentul inculpat C.M.M. a decedat după momentul declarării recursului şi până la soluţionarea acestuia.

În consecinţă, Curtea va dispune, în rejudecare, admiţând recursul în baza art.3859 pct.15 C. pr. pen., că potrivit art.11 pct.2 lit.b1 raportat la art.10 lit.g C. pr. pen. să se înceteze procesul penal împotriva acestui inculpat pentru infracţiunile prevăzute de art.211 alin.1, alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C. pen., cu aplicarea art.75 lit.c C. pen. şi prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 republicată.

2. Referitor la recursul declarat de inculpatul P.D. Acesta este nemotivat, iar cu prilejul dezbaterilor s-a solicitat reducerea pedepsei rezultante de 6 ani închisoare ce i-a fost aplicată, invocându-se lipsa antecedentelor penale.

Examinând această solicitare, Curtea apreciază că ea nu poate fi primită. Instanţa de fond, confirmată de cea de apel, l-a condamnat pe inculpat pentru cele trei infracţiuni de furt calificat la două pedepse de câte 4 ani închisoare şi una de 5 ani închisoare, dispunându-se să o execute pe cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de un an închisoare, astfel încât acesta urmează să execute în final 6 ani închisoare.

Această pedeapsă reflectă în mod adecvat criteriile prevăzute de art.72 C. pen. şi ţine seama de gradul de pericol social ridicat al faptelor şi de împrejurările concrete în care au fost comise – în mod organizat, cu violenţă şi cauzând prejudicii importante.

Nu există nici un temei pentru atenuarea răspunderii penale a inculpatului, astfel că recursul va fi respins ca nefondat, conform prevederilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

3. Privitor la recursul declarat de inculpatul S.A., Curtea reţine următoarele:

Recursul va fi admis, aşa cum s-a arătat deja, pentru motivul nr.3 din recursul declarat de Parchet, vizând nedefalcarea sumelor confiscate în baza art.118 lit.e C. pen., stabilindu-se că de la acest inculpat se va confisca doar 1315,09 lei şi respectiv 7849 lei.

Prin concluziile puse cu prilejul dezbaterilor, recurentul inculpat a solicitat, prin avocat, să-i fie redusă pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare, deoarece nu are antecedente penale şi regretă faptele.

Această cerere nu poate fi primită.

Recurentul inculpat a fost unul dintre cei mai activi membri ai grupării infracţionale, fiind autor, coautor sau complice la un număr de 12 infracţiuni (cele mai multe de furt calificat şi tâlhărie în formă agravată) pentru care a fost condamnat. Gradul de pericol social ridicat al faptelor, modul organizat şi violent în care au fost comise, valoarea prejudiciilor, reclamă un tratament sancţionator adecvat, menit să realizeze scopurile educative şi preventive instituite prin art.52 C. pen.

Pe de altă parte, în raport de numărul şi gravitatea infracţiunilor, sporul de pedeapsă de 2 ani închisoare este pe deplin justificat, astfel încât nu există nici un temei pentru atenuarea răspunderii penale.

În consecinţă, solicitările recurentului inculpat vizând redozarea pedepsei nu pot fi primite.

4. Referitor la recursul declarat de inculpatul D.A.

Acest recurs a fost admis în contextul admiterii motivului de recurs al Parchetului privind greşita condamnare a unui număr de 5 inculpaţi (printre care şi D.A.) pentru două infracţiuni de furt calificat în loc de una singură (fapta din 12/13.01.2008 în dauna părţilor vătămate SC S. România SRL şi SC S. Credit România IFN SA).

Recursul este nemotivat, iar cu prilejul dezbaterilor recurentul inculpat a solicitat reducerea pedepsei rezultante de 4 ani închisoare la care a fost condamnat.

Această cerere nu poate fi primită.

Recurentul inculpat a săvârşit o infracţiune de furt calificat şi alta de tăinuire, este cunoscut cu antecedente penale, nu are ocupaţie şi loc de muncă, iar pedeapsa stabilită reflectă criteriile de individualizare prevăzute de art.72 C. pen. şi nu există nici un temei pentru a fi redusă.

5. În privinţa recursului declarat de inculpatul A.V., Curtea reţine următoarele:

Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare (din care 1 an închisoare ca spor în condiţiile concursului reale de infracţiuni), reţinându-i-se în sarcină comiterea a două tentative de furt calificat şi a unei infracţiuni consumate de furt calificat.

Cu prilejul dezbaterilor asupra recursului, inculpatul a solicitat să i se reducă pedeapsa, despre care a arătat că este prea severă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul nu este întemeiat.

Cele două instanţe au apreciat corect asupra tratamentului sancţionator adecvat, folosind criteriile prevăzute de art.72 C. pen., circumstanţiate în raport de împrejurările cauzei. Caracterul organizat al activităţii infracţionale, modul în care au operat inculpaţii, între care şi recurentul A.V., denotă un grad de pericol social deosebit de ridicat. Cum nu există nici un temei pentru atenuarea răspunderii penale, recursul declarat de inculpat va fi respins ca nefondat, potrivit prevederilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

6. Referitor la recursul inculpatului C. Ghe.

Acesta a fost deja admis în sensul condamnării sale doar pentru o infracţiune unică de furt calificat, comisă în noaptea de 12/13.01.2008.

Tot în privinţa acestui inculpat a fost admis recursul Parchetului, schimbându-se încadrarea juridică pentru fapta de furt calificat în dauna SC Raiffeisen Bank SA – Agenţia C. (31.10./01.11.2007), în sensul reţinerii agravantei prevăzute de art.209 alin.4 C. pen. şi condamnării sale la o pedeapsă de 13 ani închisoare.

Recurentul inculpat C. este unul din liderii grupului infracţional organizat, cu o contribuţie majoră la activitatea acestuia, fiind condamnat în prezenta cauză pentru un număr de 14 infracţiuni, în mare majoritate furturi calificate cauzatoare de prejudicii importante.

Recurentul inculpat a solicitat să i se redozeze pedeapsa rezultantă, cu motivarea că în calitate de denunţător şi de martor a contribuit la anihilarea unui alt grup infracţional periculos.

Această împrejurare a fost parţial confirmată de către Parchet, dar ea nu este de natură să constituie vreo cauză de nepedepsire ori de reducere a sancţiunii.

Caracterul organizat şi violent al activităţii grupării din care a făcut parte recurentul inculpat, modul de operare, valoarea mare a prejudiciilor cauzate, atitudinea procesuală negativă conduc la ideea că pedeapsa rezultantă, de 16 ani închisoare, deşi severă, nu este exagerată. Sancţiunea cea mai mare, de 13 ani închisoare, este mai apropiată de limita minimă prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, iar sporul de pedeapsă se justifică prin numărul şi gravitatea infracţiunilor.

Faţă şi de circumstanţele personale ale recurentului inculpat – recidivist postexecutoriu, fără ocupaţie şi loc de muncă, solicitarea de atenuare a răspunderii penale nu poate fi primită.

7. În privinţa recursului declarat de inculpatul O.A., Curtea reţine următoarele:

Cu prilejul dezbaterilor, recurentul inculpat a solicitat să se dispună achitarea sa pentru cele două infracţiuni de complicitate la furt calificat, în temeiul prevederilor art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C. pr. pen., iar în subsidiar redozarea pedepsei rezultante de 5 ani închisoare.

Curtea constată, în primul rând că inculpatul a mai fost trimis în judecată pentru alte două infracţiuni de tentativă la furt calificat, însă instanţa de fond, confirmată de cea de apel, a analizat probele în acuzare şi a concluzionat că ele sunt insuficiente pentru a fundamenta condamnarea.

Pentru celelalte două fapte însă (ambele din 29/30.01.2008), instanţele au constatat în mod corect că săvârşirea infracţiunilor şi vinovăţia inculpatului sunt în afară de orice dubiu, astfel încât critica formulată nu poate fi primită.

În privinţa individualizării judiciare a răspunderii penale, se constată că pedepsele de câte 4 ani închisoare şi sporul de 1 an închisoare sunt pe deplin justificate. Inculpatul este fără ocupaţie, cunoscut cu antecedente penale, iar faptele comise şi maniera în care au fost executate relevă un grad ridicat de pericol social.În consecinţă, cum dispoziţiile art.72 şi 512 C. pen. au fost respectate, recursul declarat de inculpat va fi respins ca nefondat, în temeiul art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

8. Recursul declarat de inculpatul B.C.A.

Prin recursul său motivat, acest inculpat a formulat un număr de cinci critici la adresa sentinţei şi a deciziei:

- instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tututor motivelor apelului declarat împotriva sentinţei;

- fapta din 12/13.01.2008 constituie o infracţiune unică, şi nu două;

- confiscarea globală a foloaselor infracţionale este greşită, sumele trebuiau defalcate;

- nu există probe de vinovăţie certe pentru faptele din 2/3.12.2007, 29/30.12.2007, 17/18.01.2008 şi 12/13.01.2008M

- în subsidiar, pedeapsa rezultantă aplicată este prea severă, urmând a fi reapreciată.

Curtea reţine în primul rând că motivele nr.2 şi 3, privind unicitatea faptei din 12/13.01.2008 şi defalcarea sumelor supuse confiscării au fost deja analizate şi admise, fiind comune cu criticile formulate de Parchet.

În privinţa pretinsei omisiuni a instanţei de fond de a analiza toate criticile formulate împotriva sentinţei, această susţinere nu poate fi primită. Aşa cum s-a arătat deja, tribunalul a examinat motivele de apel împotriva sentinţei şi s-a pronunţat asupra lor printr-o motivare amplă, detaliată şi convingătoare.

Pe de altă parte, se constată că în privinţa infracţiunilor pentru care recurentul inculpat a fost condamnat, probele de vinovăţie sunt concludente, săvârşirea faptelor de către acesta fiind în afară de orice dubiu. Când aceste dovezi nu au fost hotărâtoare, instanţa de fond, confirmată în apel, l-a achitat pe inculpat pentru o infracţiune de furt calificat, apreciind că prezumţia de nevinovăţie nu a fost infirmată.

În fine, în ceea ce priveşte redozarea pedepsei rezultante, această solicitare nu poate fi primită. Cele 10 infracţiuni de furt calificat, în calitate de autor sau complice, majoritatea fiind fapte consumate, dar şi două rămase în stadiu de tentativă, modul de operare, bazat pe organizare şi violenţă, valoarea prejudiciilor, denotă un grad de pericol social deosebit de ridicat. În acest context, executarea pedepsei celei mai grele, de 5 ani închisoare, sporită cu 2 ani închisoare, reprezintă un tratament sancţionator adecvat, în acord cu prevederile art.72 şi 52 C. pen.

9. În privinţa recursului declarat de inculpatul F.D.N.

Curtea constată că acesta a solicitat achitarea în temeiul prevederilor art.10 lit.c C. pr. pen. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina sa, iar în subsidiar să i se reducă pedeapsa.

Recurentul inculpat a fost condamnat pentru două infracţiuni de furt calificat şi una de tâlhărie, în condiţiile în care vinovăţia sa a fost stabilită fără dubiu, instanţele făcând o analiză foarte laborioasă a dovezilor administrate. Că este aşa o demonstrează şi faptul că atunci când aceste probatorii nu au fost considerate concludente, instanţele considerând că prezumţia de nevinovăţie nu a fost infirmată, nu au ezitat să îl achite pe inculpat pentru infracţiunea de tâlhărie în dauna părţilor vătămate SC A. N. SRL şi G.M.

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a răspunderii penale, Curtea constată că aceasta este corectă. Numărul şi gravitatea faptelor, modul de operare organizat şi precis, ca şi datele ce caracterizează persoana inculpatului – fără ocupaţie, cunoscut cu antecedente penale, atestă că nu există nici un temei pentru atenuarea răspunderii penale.

În consecinţă, cum hotărârile atacate sunt, în ceea ce-l priveşte pe recurentul inculpat, legale şi temeinice, recursul va fi respins ca nefondat, conform prevederilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

10. Recursul declarat de inculpatul O. A.

Recurentul inculpat a solicitat reducerea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru complicitate la tentativă de furt calificat.

Curtea constată că această sancţiune, foarte apropiată de limita minimă prevăzută de lege, nu poate fi în nici un caz considerată ca fiind prea severă, în condiţiile în care inculpatul este fără ocupaţie şi loc de muncă, are antecedente penale, iar fapta prezintă un grad însemnat de pericol social.

În consecinţă, recursul va fi respins ca nefondat, în baza dispoziţiilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

11. Referitor la recursul declarat de inculpatul Ghe. M.

Acesta a susţinut că instanţa de fond nu s-a pronunţat, în ceea ce-l priveşte, asupra unei fapte privind furtul unui bancnomat şi a solicitat reducerea pedepsei.

Curtea constată, sub un prim aspect, că recursul inculpatului a fost admis în legătură cu condamnarea sa pentru o unică infracţiune de furt în noaptea de 12/13.01.2008, iar nu pentru două fapte, precum şi în privinţa defalcării sumelor supuse confiscării speciale.

În privinţa propriilor susţineri, acestea nu pot fi primite. Curtea constată că instanţa de fond s-a pronunţat în legătură cu toate faptele cu care a fost investită, neexistând nicio neconcordanţă în sensul menţionat.

Referitor la individualizarea pedepsei, inculpatul Ghe. M. este unul dintre liderii grupării infracţionale, având o participare majoră la comiterea unor infracţiuni deosebit de grave, atent organizate şi desfăşurate cu violenţă. Recurentul inculpat este fără ocupaţie şi loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, astfel încât nu există nici un temei pentru atenuarea răspunderii sale penale.

12. Recursul declarat de inculpatul Ghe. B.

Şi acest recurs a fost admis în privinţa defalcării sumelor supuse confiscării speciale.

Solicitarea inculpatului de a se redoza pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare nu poate fi însă primită, în condiţiile în care faptele – tâlhărie în formă agravată şi furt calificat, prin modul lor de săvârşire – în grup, pe timp de noapte, cu violenţă denotă un pericol social ridicat. Nu există aşadar nici un temei pentru a se atenua răspunderea penală, care a fost stabilită în concordanţă cu criteriile instituite prin art.72 C. pen.

13. Referitor la recursul declarat de inculpatul N. F.

Acesta a fost admis exclusiv în privinţa defalcării sumelor ce fac obiect al confiscării speciale, ca efect al admiterii recursului Parchetului pe aspectul menţionat.

În privinţa solicitării sale de a i se redoza pedeapsa, Curtea apreciază că o astfel de cerere nu poate fi primită, individualizarea judiciară fiind realizată în mod corect de către instanţa de fond, confirmată în apel.

Ţinând seama de împrejurarea că recurentul inculpat era minor la momentul comiterii faptei de complicitate la tâlhărie în formă agravată, instanţele i-au aplicat o pedeapsă de doar 3 ani şi 6 luni închisoare, deşi era fără ocupaţie şi loc de muncă, iar în prezent este arestat în altă cauză. Nu există aşadar nici un temei pentru o atenuare a răspunderii penale, prevederile art.72 C. pen. fiind corect aplicate.

14. În legătură cu recursul declarat de inculpatul B.I.

Ca efect al constatării ca întemeiate a unor critici formulate de Parchet, şi recursul acestui inculpat a fost admis, însă exclusiv în privinţa unităţii de infracţiune a faptei din 12/13.01.2008 şi a defalcării sumelor ce fac obiect al confiscării speciale.

Cu prilejul dezbaterii asupra recursurilor, inculpatul a solicitat în principal achitarea sa, în temeiul prevederilor art.10 lit.c C. pr. pen., iar în subsidiar redozarea pedepsei, despre care a arătat că este prea severă.

Examinând aceste susţineri, Curtea apreciază că ele nu pot fi primite.

Instanţele au făcut o analiză minuţioasă a materialului probator şi i-au condamnat pe inculpaţii din prezenta cauză doar atunci când dovezile cu privire la comiterea faptelor au fost pertinente şi concludente, iar prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată. Această constatare este valabilă şi în cazul recurentului inculpat B., care a fost achitat pentru două dintre infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată. Cu privire însă la celelalte 9 fapte, instanţele au reţinut şi motivat corect că săvârşirea lor de către inculpat şi vinovăţia acestuia sunt în afară de orice dubiu.

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a răspunderii penale, este reală împrejurarea, dovedită cu o adresă oficială emisă de Parchet, în sensul că recurentul inculpat a contribuit, printr-un denunţ şi o declaraţie, la soluţionarea unui dosar penal considerat important. Acest fapt nu poate însă prevala asupra considerentelor în sensul că pedeapsa rezultantă aplicată, de 7 ani închisoare, este corect individualizată în raport de prevederile art.72 C. pen.

Numărul şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, caracterul lor organizat, violent şi periculos, modul de operare, urmările produse, ca şi faptul că inculpatul, cunoscut cu antecedente penale, este fără ocupaţie şi loc de muncă, atestă că nu există nici un temei pentru diminuarea răspunderii penale a acestuia.

15. Cu privire la recursul declarat de inculpata D.A.C., Curtea reţine următoarele:

Vinovăţia acestuia este dovedită în mod cert prin probatoriile administrate, iar pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare de 3 ani reflectă criteriile de individualizare prevăzute de art.72 C. pen.

În consecinţă, recursul declarat de inculpată va fi respins, ca nefondat, conform prevederilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

16. În legătură cu recursul declarat de inculpata Constantin Violeta.

Aceasta a fost condamnată la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, dispunându-se suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 5 ani.

Nu există nici un dubiu privind vinovăţia inculpatei, iar pedeapsa aplicată nu poate fi considerată ca prea severă.

Cum niciuna dintre ipotezele prevăzute de art.3859 C. pr. pen. nu este întrunită, recursul va fi respins ca nefondat, conform prevederilor art.38515 pct.1 lit.b C. pr. pen.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei şi ale deciziei.

Văzând şi dispoziţiile art.192 şi urm. Cod procedură penală,

Domenii speta