Furt calificat

Sentinţă penală 172 din 25.03.2013


Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr/P/2012 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul T M, recidivist, deţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Bacău, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 al.l raportat la art. 209 al.l lit. i C.pen, cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.pen. şi art. 37 lit. b din C.pen., constând în aceea că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la începutul lunii august 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior în locuinţa părţii vătămate C M, situată în or. Comăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 4.000 lei, prejudiciu parţial recuperat; la începutul lunii septembrie 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior în garajul anexă la locuinţa părţii vătămate L B L, situată în or. Comăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 1.100 lei, prejudiciu parţial recuperat; la sfârşitul lunii septembrie 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior prin efracţie într-o anexă la locuinţa părţii vătămate D E, situată în or. Dărmăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 2.000 lei, prejudiciu parţial recuperat.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că în fapt, la începutul lunii august 2012, inculpatul T M se întorcea cu bicicleta de la locuinţa mamei sale situată în or. Comăneşti, către domiciliul său din or. Dărmăneşti, jud. Bacău. In timp ce se deplasa pe str. Moldovei din or. Comăneşti, inculpatul a hotărât să pătrundă prin escaladare în curtea locuinţei părţii vătămate C M situată la nr. 104,după care s-a deplasat la uşa de acces a locuinţei. Constatând faptul că aceasta nu este asigurată, inculpatul a pătruns în interior şi şi-a însuşit o haină de damă din blană de culoare neagră, o butelie de aragaz, articole de îmbrăcăminte, prosoape, bibelouri, seturi de pahare, un fier de călcat, două coşuri şi două vase ornamentale metalice, o vază din sticlă de culoare maro, mai multe scule şi două genţi de voiaj în care a încărcat bunurile sustrase. Inculpatul a transportat bunurile sustrase cu ajutorai bicicletei la domiciliul său din or. Dărmăneşti, jud. Bacău, o parte dintre acestea valorificându-le în târgul din or. Dărmăneşti.

La începutul lunii septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în timp ce se deplasa cu bicicleta către com. Brusturoasa, prin oraşul Comăneşti, inculpatul T M s-a oprit în faţa unui imobil de pe str. Minerului art. 121 şi escaladând gardul împrejmuitor a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate L B L.

Inculpatul s-a deplasat la unul dintre garajele situate la subsolul imobilului şi a pătruns în interior, uşa de acces nefiind asigurată, după care a încărcat în geanta de voiaj pe care o avea asupra art. mai multe scule electrice şi unelte de pescuit, bunuri pe care le-a transportat la domiciliul său din or. Dărmăneşti cu ajutorul bicicletei.

La sfârşitul lunii septembrie 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul s-a deplasat cu bicicleta la un imobil situat în or. Dărmăneşti, jud. Bacău, imobil proprietatea părţii vătămate D E. Inculpatul a escaladat gardul împrejmuitor al imobilului şi s-a deplasat în partea din spate unde a pătruns într-o anexă prin forţarea uşii de acces. Inculpatul a coborât în beciul situat la subsol de unde a sustras două bidoane cu vin a câte 25 litri fiecare, pe care le-a urcat pe bicicletă şi le-a transportat la domiciliu. Ulterior s-a întors la locuinţa părţii vătămate şi a mai sustras două bidoane din plastic ce conţineau băuturi alcoolice, precum şi o pâlnie, două pălării, trei căldări, cuţite şi furculiţe pe care le-a transportat de asemenea la domiciliul său.

Prezent la termenul de judecată din data de 25.03.2013, inculpatul arată că recunoaşte fapta astfel cum este ea descrisă în actul de sesizare al instanţei, îşi însuşeşte materialul de urmărire penală, şi solicită ca judecarea art. să fie efectuată în baza acestuia, nu solicită alte probe în latură penală, şi solicită aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală. In urma punerii în discuţie, instanţa a admis cererea inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, la începutul lunii august 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior în locuinţa părţii vătămate C M, situată în or. Comăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 4.000 lei, prejudiciu parţial recuperat; la începutul lunii septembrie 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior în garajul anexă la locuinţa părţii vătămate L B L, situată în or. Comăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 1.100 lei, prejudiciu parţial recuperat; la sfârşitul lunii septembrie 2012, a pătruns prin escaladare în curtea şi ulterior prin efracţie într-o anexă la locuinţa părţii vătămate D E, situată în or. Dărmăneşti, jud. Bacău şi a sustras mai multe bunuri în valoare de 2.000 lei, prejudiciu parţial recuperat.

Situaţia de fapt a fost reţinută în urma coroborării declaraţiei

inculpatului din faza cercetării judecătoreşti, cu probele administrate la

urmărirea penală, respectiv: procese verbale de consemnare a plângerii sau

denunţului oral(fl. 11,62,77); procese verbale de cercetare la faţa locului şi

planşefotografice(fl. 12-19,63-66,78-84);declaraţiilepărţilor

vătămate(fl.20-22,67-68,85-88); proces verbal din data de 29.11.2012 de efectuare a percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului T M şi planşă fotografică(fl.36-46); dovadă de predare- primire bunuri(fl.23,69,94); declaraţiile martorilor(fl.24-26); declaraţiile inculpatului T M(fl.l04-109).

In data de 29.11.2012, baza autorizaţiei de percheziţie art.45/27.11.2012 emisă de Judecătoria Momeşti, a fost efectuată o percheziţie domiciliară la locuinţa proprietatea martorei B M şi în care locuia inculpatul T M, situată în or. Dărmăneşti,str. Orozontului, jud. Bacău.

In prezenţa martorului asistent C V, au fost identificate în locuinţa inculpatului cea mai mare parte a bunurilor sustrase din locuinţele părţilor vătămate C M, L B L şi D E, bunuri care au fost recunoscute şi predate acestora pe bază de dovadă.

Fiind audiat, inculpatul T M a avut o atitudine sinceră recunoscând săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată.

Instanţa apreciază că din analiza probelor rezultă că inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, în formă continuată, cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, şi având pericolul social al unei infracţiuni, motiv pentru care aceasta va fi calificată drept infracţiune şi va dispune condamnarea art. la o pedeapsă cu închisoarea.

La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea fiecărui infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului precum şi modalităţile de săvârşire a faptei Astfel, deşi recunoaşte săvârşirea faptei deduse judecăţii, şi solicită aplicarea dispoziţiilor 320 ind. 1 Cod procedură penală, instanţa va ţine seama de gravitatea intrinsecă a în contextul antecedenţei penale a acestuia, care prezintă o gamă variată de modalităţi de executare a aceleiaşi infracţiuni, şi anume furtul calificat. Instanţa va reţine faptul că o mare parte din viaţa adultă a inculpatului a fost petrecută în penitenciar, ceea ce denotă o persistenţă infracţională  dusă la extrem.

Instanţa apreciază că scopul preventiv şi sancţionator al pedepsei nu poate fi atins decât cu privare de libertate, motiv pentru care va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 Cod penal.

în baza art. 350 Cod procedură penală va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

In baza art. 88 Cod penal va deduce din durata pedepsei durata reţinerii de 24 de ore şi a arestului preventiv din data de 09.01.2013 ora 19,30 la zi.

In privinţa laturii civile, instanţa reţine că sunt întrunite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există o faptă ilicită, un prejudiciu, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia făptuitorilor, şi condiţia suplimentară recuperării pagubelor în procesul penal, cea a constituirii de parte civilă, motiv pentru care în baza art. 14, 346 Cod procedură penală, 1349 Cod civil, va obliga inculpatul T M la plata către partea civilă CM a sumei de 1500 lei reprezentând daune materiale, către partea civilă L B L a sumei de 300 lei.

Va lua act că partea vătămată D E nu s-a constituit parte civilă.

Va dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei pentru avocat  M L.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală, va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta