Furtul

Sentinţă penală 237 din 27.09.2019


Prin rechizitoriul  nr.390/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal din data de  04.04.2019, a fost trimis în judecată, în stare de libertate , inculpatul T........ N........, pentru săvârşirea infracţiunile de furt calificat prev.de art.228 al.1 – 229 alin.2 lit.b Cp şi tentativă la infracţiunea de furt calificat , prev. şi ped. de art. 32 alin. 1, rap. la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 2, lit. b C.p., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că inculpatul T........ N........ locuieşte în oraşul Ș................, jud. Argeş, iar în ziua de 21.02.2017, a plecat din localitatea de domiciliu împreună cu un prieten şi a mers pe raza mun. Caracal, cu intenţia de a sustrage bunuri din spaţii comerciale.

În jurul orei 16,30, inculpatul T........ N........ a intrat în magazinul ce aparţinea de SC P.... B..... G......., cu sediul în mun. Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. ......., jud. Olt, având ca obiect principal de activitate comercializarea produselor de îngheţată.

Inculpatul fiind însoţit de prietenul său, a solicitat vânzătoarei meniul şi a început să-l consulte şi la  un moment dat vânzătoarea a părăsit  incinta încăperii amenajate  pentru servirea clienţilor pătrunzând în magazia spaţiului comercial, moment în care inculpatul a profitat de această împrejurare şi întrucât în local nu se mai afla nicio altă persoană, a pătruns într-o încăpere alăturată ce era folosită de personalul unităţii ca spaţiu de birou, altă încăpere decât magazia unităţii, în care nu avea acces publicul.

Inculpatul a început să caute prin această încăpere şi în sertarul unui birou a găsit suma de 1300 lei pe care a luat-o şi a părăsit încăperea respectivă.

Cu banii asupra sa, inculpatul, însoţit de prietenul său a părăsit incinta magazinului tocmai în momentul în care vânzătoarea revenea în încăpere. Inculpatul i-a spus vânzătoarei că s-a răzgândit şi nu mai doreşte să cumpere nimic, după care a părăsit spaţiul respectiv.

Întrucât vânzătoarea a realizat că acel comportament al inculpatului este suspect a verificat locul în care ţinea banii, împrejurare în care a constatat că aceştia au dispărut, încercând să-i ajungă pe cei doi , însă nu i-a mai găsit în zonă.

În urma sesizării organelor de poliţie, lucrătorii de poliţie s-au deplasat la faţa locului şi au ridicat înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere ale societăţilor comerciale învecinate.

Procedându-se la vizualizarea  imaginilor s-a observat că imediat după părăsirea magazinului, inculpatul împreună cu prietenul său s-au deplasat în grabă pe trotuarul  dispus în faţa  societăţilor comerciale, în direcţia străzii Aleea S..........., observându-se totodată faptul că inculpatul avea în mâna stângă mai mulţi bani.

Pe parcursul urmăririi penale, organele de cercetare penală au procedat la efectuarea unei recunoaşteri după fotografii a persoanei ce a sustras banii din incinta magazinului aparţinând SC P.... B..... G....... SRL Caracal, prilej cu care persoana vătămată S....... V........ I........ care era şi vânzătoare la momentul comiterii faptei, l-a recunoscut pe inculpatul T...... N.......... ca fiind cel care în ziua de 21.02.2017 a sustras din magazin suma de 1300 lei.

Fiind audiat, inculpatul T........ N........ a recunoscut fapta săvârşită, arătând că în ziua de 21.02.2017, în jurul orei 16,30, a intrat în magazinul aparţinând SC SC P.... B..... G....... SRL Caracal, şi profitând de neatenţia vânzătoarei şi de împrejurarea că în magazin nu se mai afla nicio altă persoană, a sustras suma de 1300 lei, după care a părăsit incinta respectivă.

Se mai arată în rechizitoriu că, tot la data de 21.02.2017, în jurul orei 17,05, după ce a săvârşit fapta descrisă la punctul 1 din rechizitoriu , inculpatul a mers la  magazinul ce aparţine SC C..... C.....SRL Caracal situat pe strada Calea Bucureşti din mun. Caracal şi profitând de neatenţia lucrătorilor comerciali a pătruns într-o încăpere ce era folosită ca birou şi vestiar pentru angajaţi, încăpere la care nu avea acces publicul. Inculpatul a început să caute prin corpurile de mobilier obiecte pe care să le poată însuşi, însă nu a găsit nimic care să-i atragă atenţia.

La un moment dat, inculpatul a observat pe un scaun o geantă de damă şi a început să caute în interior. Inculpatul a găsit  un portofel căruia i-a verificat conţinutul şi întrucât nu a găsit sume de bani, a introdus portofelul în geantă.

Inculpatul a fost surprins de martora B........ F...... N......., astfel încât inculpatul a încetat să caute alte bunuri, motivându-şi prezenţa în încăperea respectivă prin faptul că era în căutarea unei toalete.

Pe parcursul urmăririi penale, s-a procedat la efectuarea unor recunoaşteri după fotografii de către martorii B........ F...... N....... şi C...... F......... G........., persoane care au văzut autorul faptei, prilej cu care cei doi martori l-au recunoscut pe inculpat ca fiind persoana care în ziua de 21.02.2017 a încercat să sustragă bunuri din incinta societăţii comerciale SC C..... C.....SRL Caracal.

Fiind audiat, inculpatul T........ N........ a recunoscut faptul că în ziua de 21.02.2017, în jurul orei 17,05 a pătruns într-o încăpere cu destinaţia birou din incinta magazinului aparţinând SC C..... C.....SRL Caracal situat pe strada Calea Bucureşti din mun. Caracal cu intenţia de a sustrage bunuri.

Inculpatul T........ N........ a fost reţinut pentru 24 de ore din data de 29.03.2017, ora 18,00 pana in data de 30.03.2017, orele 18,00.

Prin referatul nr. 390/P/2017 din data de 30.03.2017 al Parchetului de pe lângă Judecători Caracal s-a propus arestarea preventiva a inculpatului T........ N........ pentru 30 de zile.

Prin încheierea nr. 5/30.03.2017 a Judecatoriei Caracal a fost dispusa măsura arestării preventive la domiciliu pentru 30 de zile a inculpatului T........ N........, respectiv de la data de 30.03.2017 până la data de 28.04.2017, inclusiv.

Măsura arestării la domiciliu nu a mai fost prelungită după expirarea acesteia.

Persoana vătămată S....... V........ I........, în calitate de administrator al SC P.... B..... G....... SRL Caracal s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1300 lei, reprezentând suma de bani sustrasă. (fila 31 verso)

Persoana vătămată R....... M......, în calitate de reprezentant legal al SC C..... C.....SRL Caracal s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 300 lei, fără să precizeze semnificaţia acesteia (fila 36 verso).

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: Plângeri şi declaraţii persoane vătămate (f. 29, 31, 34, 36); Procese verbale de cercetare la fata locului si planşe foto (f. 38-47); Procese-verbale de recunoaştere persoane după fotografii şi planşe foto (f. 57-73), Proces-verbal de vizionare imagini camere de supraveghere si planşe foto (f. 80-81, 84), declaraţiile martorilor: B........ F...... N....... şi C...... F......... G......... (f. 93 şi 95), declaraţii inculpat (f. 102-106), alte acte.

În procedura de Cameră preliminară, dosarul a fost înregistrat sub nr. 1706/207/2019/a1.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu au fost formulate excepţii de către inculpată şi nici din oficiu nu se impuneau a fi fost invocate.

Astfel, prin încheierea din camera de consiliu nr.115/15.05.2019, Judecătorul de Cameră Preliminară, în baza dispoz. art.346 al.2 C.p.p, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.390/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul T...... N.........., pentru săvârşirea infracţiunilor de furt  calificat prev.de art.228 al.1 – 229 al.2 lit.b din Cp şi tentativă la furt calificat prev.de art.32 al.1 cp, rap.la art.228 al.1 – 229 al.2 lit.b din cp, ambele cu aplicarea art.38 al.1 cp.

În cauză a fost fixat ca prim termen de judecată data de 12.06.2019, pentru când au fost citate părtile.

La solicitarea instanţei, a fost înaintată la dosar copie de pe cazierul judiciar privind pe  inculpat (filele 28-29).

Ca urmare a adreselor dispuse de instanţă, au fost înaintate de către Judecătoria Piteşti, sentinţa penală nr.261 din 03.02.2010 pronunţată în dosarul nr........./280/2009 şi sentinţa penală nr.1405 din 31.08.2017 pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosrul nr.........../280/2016 privind pe inculpatul T........ N.........

La data de 26.07.2019,  inculpatului i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin.4 C.p.p. conform cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.p.p. potrivit cărora în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. 

Fiind audiat în şedinţa publică  din data de 26.07.2019, inculpatul a recunoscut în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare al instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, fiind de acord ca în cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, declaraţie care a fost consemnată şi anexată la dosar.

La data de 02.08.2019 a fost înaintată de către Judecătoria Avrig, sentinţa penală nr.126 din 16.10.2013 pronunţată în dosarul nr......./787/2013 , definitivă la 12.03.2014 prin decizia penală nr.153/A/2014 din 12.03.2014 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală privind pe inculpatul T........ N.........

Prin încheierea de şedinţă din data de 30.08.2019, instanţa a dispus în temeiul art.386 al.1 cpp, schimbarea încadrării juridice faţă de inculpatul T........ N........, din infracţiunile: furt calificat prev.de art.228 al.1 – 229 al.2 lit.b Cp şi tentativă la infracţiunea de furt calificat cu aplic.art.38 al.1 rap.la art.228 al.1 – art.229 al.2 lit.b Cp, ambele cu aplic.art.38 al.1 Cp, în infracţiunile: furt calificat prev.de art.228 al.1 – 229 al.2 lib.c cp, cu  aplicarea art.41 al.1 cp şi tentativă la infracţiunea de furt calificat prev.de art.32 al.1 rap.la art.228 al.1 – art.229 al.2 lit.b Cp, cu aplic.art.41 al.1 cp, ambele cu aplic.art.38 al.1 cp.

În şedinţa publică din data de 27.09.2019 , a fost audiată partea vătămată R....... M......, care a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză întrucât nu are nicio pretenţie faţă de inculpatul T...... N...........

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 21.02.2017, inculpatul T........ N........ a plecat din  oraşul Ş...., jud.Argeş , de la domiciliu,  împreună cu un prieten şi a mers pe raza mun. Caracal, unde în jurul orei 16,30, a intrat în magazinul ce aparţinea de SC P.... B..... G......., cu sediul în mun. Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. ...., jud. Olt, având ca obiect principal de activitate comercializarea produselor de îngheţată.

În aceste împrejurări, inculpatul T........ N........ a solicitat vânzătoarei  un meniu pentru a-l consulta. Întrucât vânzătoarea a părăsit locul special amenajat pentru servirea clienţilor, inculpatul a profitat a profitat de această împrejurare si a pătruns într-o încăpere folosita de angajatii societatii ca spaţiu de birou, in care nu avea acces publicul.

Astfel, a început  să caute in sertarul unui birou unde a găsit suma de 1300 lei pe care a luat-o şi a părăsit încăperea respectivă.

Ulterior, in magazin a sosit vânzătoarea, iar inculpatul i-a relatat acesteia că s-a răzgândit si nu mai doreşte să cumpere nimic, părăsind incinta societăţii.

Persoana vătămata S....... V........ I........ observand ca din biroul magazinului lipseste suma de 1300 lei, a plecat după inculpat si prietenul acestuia, însă nu i-a mai găsit.

Cu ocazia vizionării camerelor de supraveghe, a fost identificat inculpatul care i-a sustras suma de 1.300 lei, pe care aceasta l-a recunoscut din planşele fotografice.

Tot la data de 21.02.2017, în jurul orei 17,05, după ce a săvârşit fapta descrisă, inculpatul a mers la  magazinul ce aparţine SC C..... C.....SRL Caracal situat pe strada Calea Bucureşti din mun. Caracal.

Folosind acelaşi mod de operare, inculpatul  a pătruns într-o cameră folosita ca vestiar ca birou şi vestiar de angajaţii societăţii, unde nu aveau acces alte persoane.

Inculpatul a început să caute prin mobilierul din cameră diferite obiecte sau bani pe care să le poată însuşi, însă nu a găsit nimic care să-i atragă atenţia.

Inculpatul a găsit  pe un scaun o geantă de damă,  a început să caute în interior, găsind  un portofel. Întrucât nu a gasit nicio sumă de bani, inculpatul  a pus înapoi portofelul în geantă, fiind surprins de martora B........ F...... N........

La interpelarea martorei,  inculpatul i-a spus ca căuta un grup sanitar.

Martorii B........ F...... N....... si C.....  Fl.......l-au gasit din planşele foto pe inculpatul T........ N........ ca fiind persoana care a pătruns in incinta SC C..... C.....SRL Caracal cu intenţia de a sustrage bunuri.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, cât şi cursul judecăţii, inculpatul T........ N........  a recunoscut  în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare al instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, fiind de acord ca în cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

  Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti,  după cum urmează: Plângeri şi declaraţii persoane vătămate (f. 29, 31, 34, 36 d.u.p.); Procese verbale de cercetare la fata locului si planşe foto (f. 38-47 d.u.p.); Procese-verbale de recunoaştere persoane după fotografii şi planşe foto (f. 57-73 d.u.p.), Proces-verbal de vizionare imagini camere de supraveghere si planşe foto (f. 80-81, 84 d.u.p.), declaraţiile martorilor: B........ F...... N....... şi C...... F......... G......... (f. 93 şi 95 d.u.p.), declaraţii inculpat (f. 102-106 d.u.p.), alte acte.

În drept, fapta inculpatului T........ N........, care în ziua de 21.02.2017, în jurul orei 16,30, a pătruns fără drept într-o încăpere nedestinată publicului aferentă spaţiului comercial ce aparţinea SC P.... B..... G....... SRL Caracal şi a sustras suma de 1300 lei, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 -229 alin. 2 lit. b C.p.

În drept, fapta inculpatului T........ N........, care în ziua de 21.02.2017, în jurul orei 17,05, a pătruns fără drept într-o încăpere nedestinată publicului aferentă spațiului comercial ce aparținea SC C..... C.....SRL Caracal cu intenția de a sustrage bunuri, întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni de tentativă la infracțiunea de furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.p. rap. la art. 228 alin. 1 -229 alin. 2 lit. b C.p. ambele fapte cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. întrucât  sunt săvârşite în concurs.

Instanţa, având in vedere recunoaşterea inculpatului intervenită după citirea actului de sesizare, urmează să facă în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală reducând cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile  pentru care a fost trimis in judecata, vinovăţia inculpatului fiind pe deplin stabilită şi dovedită cu probele administrate în cauză.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul nu este la primul conflict  cu legea penală, astfel cu rezultă din cazierul judiciar depus la dosarul cauzei ( f. 28,29) fiind in stare de recidivă postexecutorie, s-a prezentat în faţa organelor judecare, a recunoscut săvârşirea faptelor penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului.

Pentru aceste motive în baza art.  228 al. 1 – 229 alin. 2, lit. b C.p., raportat la art.  41 al. 1 C.p., cu aplicarea cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p instanţa va condamna pe inculpatul T........ N........, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  furt calificat  în stare de recidivă.

În baza art.32 alin.1  şi art. 228 al. 1 – 229 alin. 2, lit. b C.p., raportat la art.  41 al. 1 C.p., cu aplicarea cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p va condamna pe inculpatul T........ N........, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa la furt  calificat în stare de recidivă.

În baza art. 65 al. 1 rap. la art. 66 al. lit. a şi b C.p., va aplica inculpatului pe lângă  fiecare dintre pedepsele principale, pedepsele  accesorii :  exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul  autorităţilor de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerare ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p., va aplica  inculpatului , pe lângă  fiecare dintre pedepsele principale,  pedepsele  complementare: exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţilor de stat, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Instanţa va constata că  pedepsele  de: 6  luni închisoare, aplicată pentru infracţiunea  de distrugere în stare de recidivă post executorie,  prev de art. 253 al. 1 C.p., cu aplicarea art.  41 al. 1 C.p. şi  art. 396 alin. 10 C.p.p, , 3 ani şi 6 luni  închisoare  aplicată pentru infracţiunea de furt  calificat ,în stare de recidivă post executorie prev. de  art. 228 alin.1 – 229 al. 2  lit. b C.p. cu aplicarea  41 al. 1 C.p, şi  art. 396 alin. 10 C.p.p, pedepsele accesorii şi  pedepsele complementare de 3 ani ,  aplicate  anterior, inculpatului T.....  N......., prin sentinţa penală nr. 1405/2017 din data de 31/08/2017pronunțată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. ......../280/2016, definitivă prin decizia penală  nr. 82/A din data de  30/01/2018 a Curţii de Apel Piteşti, sunt în concurs  prev de art. 38 alin 1,  cu faptele  de furt calificat  prev. de art. 228 al. 1 – 229 alin. 2, lit. b C.p., raportat la art.  41 al. 1 C.p.,  şi tentativă la furt calificat  prev. deart.32 alin.1  şi art. 228 al. 1 – 229 alin. 2, lit. b C.p., raportat la art.  41 al. 1 C.p., ce face obiectul cauzei.

Va repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului  prin sentinţa penală  nr. 1405/2017 din data de  31/08/2017 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. ......./280/2016, definitivă prin decizia penală  nr. 82/A din data de  30/01/2018 a Curţii de Apel Piteşti, după cum urmează:

- 6  luni  închisoare, aplicată pentru infracţiunea  de distrugere în stare de recidivă post executorie,  prev de art. 253 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.p. şi  art. 396 alin. 10 C.p.p;

- 3 ani şi 6 luni  închisoare  aplicată pentru  infracţiunea de furt  calificat ,în stare de recidivă post executorie prev. de  art. 228 alin.1 – 229 al. 2  lit. b C.p. cu aplicarea 41 al. 1 C.p, şi  art. 396 alin. 10 C.p.

- în baza art. 65 al. 1  şi 3 rap. la art. 66 al. lit. a şi b C.p., s-a aplicat inculpatului pedepsele  accesorii :  exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţilor de stat.

- în baza art. art. 67 alin. 1 şi art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p., s-a aplicat inculpatului pentru fiecare pedeapsă aplicată, pedepsele complementare: exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţilor de stat, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 38 al. 1 şi 39 al. 1 lit. b C.p., va contopi pedepsele aplicate inculpatului T.....  N....... în prezenta cauză, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani  închisoare,  la care se adaugă un spor de o treime  din celelalte pedepse principale , respectiv 2  ani , inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare,  în regim de detenţie (potrivit art. 60 din C.p.).

În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal la art. 65 al. 1 rap. la art. 66 al. lit. a şi b C.p., va aplica  inculpatului pedepsele accesorii :  exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţilor de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerare ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal rap.  art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p., se va aplica  inculpatului ca pedepsele complementare exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţilor de stat, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art.404 alin. 4, lit. a  din C.P.P raportat la art. 40 al. 3 şi art. 72  din C.p., se va deduce din durata pedepsei aplicate  de 6  ani pentru infracţiunile concurente: durata reţinerii de 24 de ore , dispusă prin ordonanţa din data de  11/08/2016, durata  arestului la domiciliu sub care s-a aflat  inculpatul,  de la data  de19/08/2016 până la data de 22/12/2016 inclusiv,  durata reţinerii de 24 de ore , dispusă prin ordonanţa din data de  29/03/2017șidurata încarcerării  în baza mandatului de executare a pedepsei  nr. 1805,  emis la data de 31/01/2018,  la zi.

Se va anula mandatul de executare nr. 1805 emis la data de 31/01/2018 , în baza sentinţei penale nr. 1405/2017 din data de  31/08/2017 pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. ......./280/2016, definitivă prin decizia penală  nr. 82/A din data de  30/01/2018 a Curţii de Apel Piteşti.

Se va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, conform prezentei hotărâri.

În baza art. 19  şi 397 din C.p.p., se va lua  act că persoanele vătămate R....... M...... şi SC C..... C.....SRL nu s-au constitui parte civilă.

În baza art.19 si 397 C.p.p. raportat 1357 C.civ , va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă  SC P.... B..... G.......  SRL  şi va obliga inculpatul la plata sumei de 1300 lei către aceasta, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 274 al. 1 din C.p.p., va obliga inculpatul T........ N........, la plata către stat a cheltuielilor judiciare în sumă de 1100 lei, din care 600 lei efectuate  în faza de urmărire penală.

Postat 30.10.2019

Domenii speta