Furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie, faptă prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. g şi i Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal5

Sentinţă penală 231/2012 din 10.02.2012


MINISTERUL PUBLIC este reprezentat de procuror, …, din cadrul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ….

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile  art. 304 Cod de procedură penală.

Pe rol, soluţionarea cauzei penale privind trimiterea în judecată a inculpatului H J, în stare de arest preventiv, sub acuzaţia comiterii infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie, faptă prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. g şi i Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul H J, aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul …, asistat de av. din oficiu T A în baza delegaţiei emisă de Baroul … nr. … şi traducătorul autorizat de limba maghiară desemnat în cauză L R, partea vătămată G D şi partea vătămată C G, lipsă fiind părţile vătămate H V, C M, P G şi P A-S.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :

Partea vătămată G D arată că înţelege să se constituie parte civilă în cauză cu suma de 5500 lei, reprezentând despăgubiri civile.

De asemenea, partea vătămată C G arată că înţelege să se constituie parte civilă în cauză, cu suma de 300 lei, reprezentând despăgubiri civile.

Instanţa pune în discuţia inculpatului H J, prin intermediul traducătorului autorizat de limba maghiară, dacă doreşte să uzeze de prevederile 320/1 Cod procedură penală,  cu privire la recunoaşterea faptelor şi judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi aduce la cunoştinţa inculpatului consecinţele acestei recunoaşteri.

Inculpatul H J, prin intermediul traducătorului autorizat de limba maghiară, asistat de avocat, arată că doreşte să uzeze de procedura recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 320 ind. 1 Cod de procedură penală, recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată şi doreşte să fie judecat pe baza probelor existente în dosarul de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

În baza art. 322 Cod procedură penală, instanţa face o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei.

În baza art. 323 Cod procedură penală instanţa procedează la audierea inculpatului H J, prin intermediul traducătorului autorizat de limba maghiară, cele declarate fiind consemnate, iar declaraţia ataşată la dosar, după ce a fost citită şi semnată de acesta.

Instanţa, pune în discuţie admisibilitatea în principiu, a cererii inculpatului H J, de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul inculpatului solicită ca instanţa să încuviinţeze cererea inculpatului H J de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Reprezentantul parchetului solicită a se dispune schimbarea încadrării juridice, în sensul de a se reţine în concurs fapta de la pct.1 din rechizitoriu,  prev. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. g şi i Cod penal, cu aplic. art.37 lit. a Cod penal, cu fapta în formă continuată la pct. 2, 7 din rechizitoriu, din perioada noiembrie-decembrie 2011, prev. de art.208 al. 1, art.209 al. 1, lit. g şi i Cod penal, cu aplic. art.41 al. 2 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal, ambele cu aplic. art.33 lit. a Cod penal, apreciind că nu se poate reţine că inculpatul a acţionat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

Instanţa pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei de la pct. 1 din rechizitoriu, în senul solicitat de reprezentantul parchetului.

Apărătorul inculpatului lasă la aprecierea instanţei.

Inculpatul, prin intermediul traducătorului autorizat arată că nu are nimic de spus cu privire la solicitarea schimbării încadrării juridice.

Instanţa, se va pronunţa prin hotărâre asupra admisibilităţii procedurii speciale.

Reprezentantul parchetului, apărătorul inculpatului şi inculpatul arată că nu au cereri de formulat în cauză.

Având în vedere declaraţia dată de inculpat precum şi prevederile art. 320/1 Cod procedură penală, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul parchetului arată că susţine rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …, şi consideră faptele reţinute în sarcina inculpatului dovedite cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto, procesul verbal de reconstituire, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică, din care rezultă faptul că urmele papilare au fost create de inculpat, procesul verbal de conducere în teren, dovezile de ridicare a bunurilor sustrase de la inculpat şi de predare către părţile vătămate, declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile martorilor care au fost audiaţi în faza de urmărire penală şi declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului.

Apreciind că vinovăţia inculpatului este dovedită, astfel cum a fost şi recunoscută de acesta în faţa instanţei solicită a se dispune condamnarea sa în baza art. 208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal,  cu aplic. art. 37 lit. a) Cod penal şi  în baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal, la câte o pedeapsă cu închisoarea just individualizată stabilită între limitele legale, astfel cum rezultă în urma aplicării dispoziţiilor art.320/1 al. 7 Cod procedură penală, pentru fiecare din cele două infracţiuni săvârşite, cu aplic. art.42 Cod penal în privinţa infracţiunilor săvârşite în formă continuată, ţinând seama că s-au săvârşit 6 acte materiale.

În baza art.83 Cod penal, solicită a se dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani închisoare, care a fost aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei … şi solicită a se dispune executarea acesteia în întregime alături de fiecare din cele două pedepse stabilite în cauză. În baza art.34 lit. b Cod penal, solicită a se dispune contopirea pedepselor astfel aplicate, aplicarea pedepsei celei mai grele, la care solicită a se dispune adăugarea unui spor, pedeapsă care să fie executată de inculpat în regim privativ de libertate.

În baza art.71 al. 2 Cod penal solicită a se dispune aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II lit. b C. penal până la terminarea executării pedepsei principale.

În baza art.88 Cod penal solicită a se dispune deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei reţinerii şi arestului preventiv din 13.12.2011, la zi, iar în baza art.350 Cod procedură penală, solicită a se dispune menţinerea măsurii arestului preventiv luată faţă de inculpat.

Pe latura civilă a cauzei, în baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală,  cu ref. la art. 998, solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile  în favoarea părţilor civile, C M, H V, G D şi C G, în măsura dovedirii lor. Solicită a se constata că părţile vătămate P G şi P A nu formulează pretenţii civile în cauză, prejudiciile fiind recuperate. În baza art. 191 al. 1 Cod procedură penală solicită a se dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul inculpatului solicită a se da eficienţă prevederilor art.320/1 al. 7 Cod procedură penală, cu reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 al. 1 lit. c Cod penal, iar cu privire la modalitatea de executare  lasă la aprecierea instanţei.  Pe latură civilă nu se opune cu privire la admiterea pretenţiilor civile în măsura dovedirii lor.

În timpul dezbaterilor se prezintă în sala de şedinţă partea civilă H VC.

Partea civilă C G având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei.

Partea civilă G D având cuvântul, arată că îşi menţine pretenţiile formulate.

Partea civilă H V C având cuvântul, arată că îşi menţine pretenţiile formulate în faza de urmărire penală.

Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă, prin intermediul traducătorului autorizat, concluziile puse în cauză de reprezentantul parchetului, de apărătorul acestuia precum şi concluziile puse în cauză de părţile civile.

Inculpatul, având cuvântul, prin intermediul traducătorului autorizat arată  că regretă faptele comise.

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND :

Constată că prin rechizitoriul nr. … din … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, înregistrat la instanţă la data de … a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul H J, sub acuzaţia comiterii infracţiunii de furt calificat, în formă continuată, prev. de art.208 al.1-209 al.1 lit.g,i Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal. 

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut în sarcina inculpatului că,  în luna mai 2011 şi în perioada nov. – dec. 2011, pe timp de noapte şi prin escaladare, a sustras mai multe  bunuri din curţi sau anexe aparţinând mai multor persoane din …, cauzându-le prejudicii.  S-a mai arătat că, în condiţiile în care, faptele inculpatului constituie acte materiale comise în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, fiind săvârşite la intervale scurte de timp şi prin acelaşi mod de operare, va fi reţinută o singură infracţiune de furt calificat, în formă continuată, potrivit art. 208 – 209 al. 1 lit. g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal, privind recidiva poscondamnatorie.

În cauză a fost aplicată, la cererea inculpatului H J, asistat de apărătorul din oficiu şi în prezenţa interpretului de limbă maghiară, procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, introdusă prin Legea nr. 202/2010, procedură  reglementată de art.320/1 Cod procedură penală, modificat prin O.U.G. nr. 121/2011. Astfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor,  aşa cum au fost descrise în rechizitoriu şi a fost de acord ca judecarea cauzei  să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

Faţă de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa, văzând că faptele inculpatului H J sunt stabilite, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, apreciază că procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, prev. de art.320/1 Cod procedură penală, este aplicabilă în cauză

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală,  cunoscute şi însuşite de inculpat, instanţa reţine în fapt următoarele:

 1.) În noaptea de 27/28.05.2011, prin escaladarea gardului de la imobilul aparţinând părţii vătămate C M, situat în …,  inculpatul a sustras din curte un cărucior metalic,  evaluat la suma de 100 lei. Inculpatul a declarat că a sustras căruciorul pentru a  transporta fier vechi la centrele de colectare. Susţine că l-a păstrat o perioadă de timp, după care  l-a vândut unui necunoscut.

Cu ocazia cercetării la fața locului au fost ridicate mai multe urme papilare, iar Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică efectuat în cauză a relevat faptul că 2 urme papilare au  fost create de către inculpatul  H J.

Partea vătămată C M a formulat pretenții civile în sumă de 100 lei.

Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: declarațiile părţii vătămate, procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto,  raportul de constatare tehnico-ştiinţifică,  procesul -verbal  de reconstituire și planșa foto,  declaraţiile martorilor asistenţi S A şi G D,  precum şi declaraţiile  inculpatului.

2.) Într-o noapte din perioada 01.12.-06.12.2011, inculpatul,  care cunoştea locuinţa părţii vătămate H V C, situată în…, întrucât anterior a prestat diferite munci la acesta, a escaladat gardul imobilului, după care, pe un geam, a pătruns în încăperea în care se afla cazanul de încălzire, de unde  a rupt aprox 6 metri de țeavă de cupru, aferentă instalației. A doua zi dimineaţa, inculpatul a vândut cuprul sustras la un centru de colectare a fierului vechi, în zona Ioșia. A primit suma  de 150 lei, însă, întrucât  nu a avut actul de identitate la el,  nu i s-a eliberat chitanță.

Cu ocazia cercetării la fața locului a fost ridicată o urmă papilară de pe geamul ferestrei prin care s-a făcut accesul în imobil, rezultând faptul că aceasta a  fost creată de către inculpat. 

Cu ocazia reconstituirii, acesta a explicat modalitatea de comitere a faptei.

Partea vătămată H V C a formulat pretenții civile în sumă de 2000 lei, reprezentând ţevile de cupru sustrase şi antigelul scurs din instalaţie. Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:  declarațiile părţii vătămate,  procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, procesul-verbal de reconstituire și planșa foto, declaraţiile martorilor asistenţi S A şi G D,  declaraţiile  inculpatului.

3.) În noaptea de 07/08.11.2011, prin escaladarea gardului imobilului aparţinând părţii vătămate G D din …,  inculpatul a sustras din curte o baterie auto, 2 discuri din otel de cca. 50 kg,  6 lingouri de oţel, în greutate de cca. 60 kg,  2 greutăți de cântar a câte 10 kg, o nicovală,  elemente de şenilă de tractor -40 kg, cabluri electrice și un picior de la o fântână veche,  cauzând un prejudiciu în sumă de cca. 5.000 lei. Aflat în curte, a deschis poarta de acces cu o cheie aflată în yala interioară. Într-un cărucior avut la el  a  încărcat bunurile sustrase, făcând două transporturi, până în spatele unui garaj, unde le-a ascuns până dimineaţa, când le-a predat la un centru de colectare, cu suma de 72,90 lei.

De la centrul de colectare aparținând S.C. R S.R.L., s-a ridicat în copie, chitanța  nr. …, întocmită pe numele inculpatului  cu ocazia predării bunurilor sustrase.

 Deși partea vătămată a susținut că materialele sustrase au fost mult mai multe, respectiv i-au fost sustrase mai multe kg de fier, din chitanţa de predare a bunurilor sustrase rezultă faptul că materialele sustrase au avut o greutate de 100 kg.

 Partea vătămată G D a formulat iniţial pretenții civile în sumă de 5.000  lei, iar în instanţă a formulat pretenţii de 5.500 lei, necontestate de inculpat.

Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:  declaraţia părţii vătămate,  procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto,  procesul- verbal  de reconstituire și planșa foto, declaraţiile martorilor asistenţi I P D şi S A, chitanța nr. … privind predarea materialelor la centrul de colectare,  declaraţiile  inculpatului.

4.)  În noaptea de 29/30.11.2011, inculpatul a  escaladat gardul imobilului  aparţinând părții  vătămate  P G,  situat în …,  după care din interior a  sustras un fierăstrău electric Makita și o mașină de găurit, cauzând un prejudiciu în sumă de  700 lei. Inculpatul ştia  faptul că va  găsi astfel de bunuri, deoarece anterior a observat faptul că se lucrează cu astfel de scule la construcția imobilului.

Bunurile le-a vândut martorului V S G, cu suma de 50 lei, persoană de la care au fost ridicate de către organele de poliţie şi  restituite părții vătămate.

Partea vătămată P G nu a mai  formulat ulterior pretenții civile în cauză.

 Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă  declarațiile părţii vătămate, procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto,  proces  verbal  de reconstituire și planșa foto,  dovadă ridicare/predare bunuri,  declaraţiile martorilor asistenţi B E şi B R E, declaraţia martorului  V S G, precum şi cu declaraţiile  inculpatului.

5.) În noaptea de 07/08.12.2011, prin escaladarea gardului de la imobilul părţii vătămate C G, din …, inculpatul a sustras  20 bare de fier, o sanie precum și alte materiale feroase, cauzând un prejudiciu de cca. 150 lei. Bunurile le-a transportat  la un garaj din apropiere, de unde, cu ajutorul martorului  NV, inculpatul le-a  transportat cu mașina acestuia, la un centru de colectare.

Bunurile au fost predate de către martor  la centrul de colectare, conform chitanței nr. …, inculpatul motivând că nu are buletinul la el. Martorul a precizat că nu cunoștea proveniența acestora.

Partea vătămată C G a formulat pretenții civile în sumă de 150 lei.

Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:  declaraţia părţii vătămate, procesul  verbal de cercetare la faţa locului, proces  verbal  de reconstituire și planșa foto,  declaraţia martorului N V, chitanța  nr. …,  privind predarea materialelor la centrul de colectare,  declaraţiile martorilor asistenţi G D şi S A, declaraţiile  inculpatului.

 6.) În noaptea de 11/12.12.2011, inculpatul a escaladat din nou gardul imobilului părţii vătămate CG, din …, de unde a sustras mai multe deșeuri din fier, respectiv bare de fier de 2 cm grosime şi 1,80 m lungime, cauzând un prejudiciu în sumă de cca.100 lei. De precizat că inculpatul ştia despre aceste bunuri deoarece în data de 08.12.2011 a mai sustras bunuri din curtea respectivă.

Bunurile le-a transportat  la un garaj din apropiere,  de unde,  ulterior, cu ajutorul martorului  N V, le-a  transportat, cu mașina acestuia, la un centru de colectare. Martorul  a predat bunurile la centrul de colectare, conform chitanței nr. …. Acesta a precizat că nu cunoștea proveniența fierului.

În legătură cu această faptă, partea vătămată C G  a formulat iniţial pretenții civile în sumă de 100 lei.  Ulterior,  în faţa instanţei, a formulat pretenţii civile totale de 300 lei, pentru ambele fapte (pct. 5 şi 6), sumă necontestată de inculpat.

Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: declaraţia părţii vătămate,  procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto,  chitanța  nr. …,  privind predarea materialelor la centrul de colectare,  declaraţia martorului N V,  declaraţiile  inculpatului.

7.) În noaptea de 12/13.12.2011, prin escaladarea gardului imobilului în construcţie, aparţinând părții  vătămate  P A,  din …inculpatul a pătruns în  curte, de unde a sustras o combină muzicală şi conductori electrici - cca 20 kg, cauzând un prejudiciu în sumă de  1.200 lei. Inculpatul ştia despre existenţa acestor bunuri, deoarece în data de 29/30.11.2011 a mai sustras din curtea respectivă, - pct. 4. Bunurile sustrase  au fost ridicate de la acesta de către organele de poliție, fiind restituite părții vătămate.

Prejudiciul fiind recuperat, partea vătămată P A nu a mai  formulat pretenții civile în cauză.

 Săvârşirea acestei fapte de către inculpat rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: declarațiile părţii vătămate,  procesul  verbal de cercetare la faţa locului și  planşa foto,  proces  verbal  de conducere în teren, dovadă ridicare/predare bunuri,  declaraţiile  inculpatului.

În raport de starea de fapt reţinută mai sus, instanţa apreciază că încadrarea juridică a faptelor, astfel cum a fost stabilită prin rechizitoriu, nu poate fi primită ca atare, pentru că nu se poate considera că inculpatul a acţionat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale atunci când a comis fapta din cursul lunii mai 2011, reţinută la pct. 1 din rechizitoriu, în raport de faptele comise în perioada noiembrie-decembrie 2011, reţinute la pct. 2-7 din rechizitoriu. Este evident că, datorită intervalului lung de timp,  fapta din cursul lunii mai 2011 a avut la bază o rezoluţie infracţională distinctă, fiind astfel o infracţiune de furt calificat de sine stătătoare, aflată în concurs real cu infracţiunea continuată de furt calificat, respectiv cu cele 6 acte materiale de furt calificat comise în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi prin acelaşi mod de operare, în timpul nopţii, prin escaladare,  în perioada  noiembrie-decembrie 2011.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 334 Cod procedură penală, va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului  H J  din art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal ( pct. 1-7 R),  în art.208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal,  cu aplic. art. 37 lit. a) Cod penal (pct. 1 R) şi  art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal ( pct. 2-7 R), toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal.

Constatând vinovăţia inculpatului, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, instanţa, în baza art. 208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic.art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, îl va condamna  pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de 2 ani  şi 2 luni închisoare ( pct. 1  R).

Întrucât această infracţiune a fost comisă în cursul termenului de încercare de 4 ani stabilit în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, instanţa, în baza art. 83 Cod penal va  revoca beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei … definitivă prin nerecurare la 28.03.2011 şi, în consecinţă, va dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată în cauză, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare.

De asemenea, în legătură cu actele materiale reţinute la pct. 2-7,  comise fiind în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, instanţa, constatând vinovăţia inculpatului, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat,  în baza art. 208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic.art.41 alin. 2, art. 42 Cod penal, art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la o pedeapsă de 4 ani  şi 6 luni închisoare ( pct. 2-7  R).

Întrucât şi această infracţiune (cele 6 acte materiale de furt calificat) a fost comisă în cursul termenului de încercare de 4 ani stabilit în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr… a Judecătoriei …, instanţa, în baza art. 83 Cod penal, va  revoca beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin nerecurare la 28.03.2011 şi va dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată în cauză, astfel că inculpatul va  executa pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare.

Infracţiunile fiind în concurs real, instanţa, în baza art. 33  lit. a) Cod penal, cu aplic. art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, va contopi pedepsele de 4 ani şi 2 luni închisoare şi  6 ani şi 6 luni închisoare, aplicate în cauză,  va aplica pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care  va mai adăuga un spor de 2 luni închisoare, inculpatul H J urmând să execute  în final  pedeapsa principală  rezultantă de 6 ani  şi 8 luni  închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art.71 Cod penal, instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale, ca pedeapsă accesorie.

Având în vedere că, prin încheierea nr. …/2011 din ….2011 a Judecătoriei …, inculpatul a fost arestat pentru 29 de zile, până în data de 11.01.2012, iar prin încheierea din ….2012 măsura arestului preventiv a fost menţinută, apreciind că temeiurile care au stat la baza arestării preventive a inculpatului subzistă şi în prezent, instanţa, în baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală,  va menţine măsura arestării preventive a inculpatului, măsură luată prin încheierea de arestare preventivă nr. …/M/….2011 a Judecătoriei …(mandat de arestare preventivă nr…./M/….2011) şi menţinută prin încheierea din ….2012, iar în baza art. 88 Cod penal  urmează să scadă din pedeapsă durata reţinerii  şi arestării preventive de la  ….2011 până la zi.

La individualizarea pedepselor aplicate în cauză s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială a codului penal, pericolul social concret al faptelor, împrejurările în care au fost comise, inculpatul  săvârşind faptele  pe timp de noapte şi de fiecare dată prin escaladarea gardurilor imobilelor părţilor vătămate, urmărind să sustragă de regulă, fier vechi, pentru valorificarea lui rapidă, cuantumul  relativ ridicat al prejudiciului total, nerecuperat până în prezent decât în mică măsură, circumstanţele personale ale inculpatului, recidivist în raport de pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru infracţiuni de furt calificat şi violare de domiciliu,  prin sentinţa penală nr… a Judecătoriei …, definitivă prin nerecurare la 28.03.2011, inculpatul dovedind astfel perseverenţă infracţională,  iar pe de altă parte s-a ţinut seama de persoana inculpatului, în vârstă de 22 ani,  fără ocupaţie, fără loc de muncă,  atitudinea constant cooperantă a acestuia, care, încă din faza de urmărire penală a recunoscut faptele de care este acuzat, a participat la reconstituiri, iar în faţa instanţei a uzat de procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, limitele de pedeapsă fiind astfel reduse cu 1/3, conform art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, constatând că prejudiciul cauzat prin faptele ilicite ale inculpatului nu a fost recuperat decât în mică măsură şi că răspunzător de producerea prejudiciului se face inculpatul, care nu a contestat valoarea prejudiciului, astfel cum a fost evaluat în fiecare caz în parte, instanţa, în baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 998 C.civ.  din 1864 (vechiul Cod civil era în vigoare încă la data faptei comise în cursul lunii mai 2011), va obliga inculpatul H J să plătească părţii civile  CM suma de  100 lei, cu titlu de  despăgubiri civile(pct. 1 R).

De asemenea, instanţa, în baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 1357  C.civ.( la data faptelor din lunile nov.- dec. 2011 intrase în vigoare Noul Cod civil),  va obliga inculpatul H J să plătească părţii civile H V C suma de  2000 lei, cu titlu de  despăgubiri civile(pct. 2 R),  părţii civile G D suma de  5500 lei, cu titlu de  despăgubiri civile (pct. 3 R),  părţii civile C G suma de 300 lei, cu titlu de despăgubiri civile(pct. 5 şi 6  R), pretenţii civile necontestate de inculpat.

Instanţa va constata că partea vătămată  P G nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (pct. 4 R), respectiv va constata că partea vătămată  P A nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (pct. 7 R).

În baza art.  191 alin. 1  Cod procedură penală instanţa va obliga inculpatul, aflat în culpă procesuală,  să plătească statului  900 lei  cheltuieli judiciare, iar în baza art. 189 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu T A, în cuantum de  200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroul, conform deleg. nr..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului  H J  din art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal ( pct. 1-7 R),  în art.208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal,  cu aplic. art. 37 lit. a) Cod penal (pct. 1 R) şi  art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a) Cod penal ( pct. 2-7 R), toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal.

În baza art. 208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic.art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul H J, fiul lui natural şi …, născut la data de … în …, jud. …, cetăţenie română,  fără studii, fără ocupaţie, necăsătorit, domiciliat în …,  jud. …, CNP …, recidivist postcondamnatoriu, aflat în prezent în arest preventiv în Penitenciarul …, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de:

2 ani  şi 2 luni închisoare ( pct. 1  R)

În baza art. 83 Cod penal revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin nerecurare la 28.03.2011 şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată în cauză, astfel că inculpatul execută pedeapsa de

4 ani şi 2 luni închisoare

În baza art. 208 al.1 Cod penal-art.209 al.1 lit.g, i Cod penal, cu aplic.art.41 alin. 2, art. 42 Cod penal, art. 37 lit. a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la o pedeapsă de:

4 ani  şi 6 luni închisoare ( pct. 2-7  R)

În baza art. 83 Cod penal revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin nerecurare la 28.03.2011 şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată în cauză, astfel că inculpatul execută pedeapsa de

6 ani şi 6 luni închisoare

În baza art. 33  lit. a) Cod penal, cu aplic. art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele de 4 ani şi 2 luni închisoare şi  6 ani şi 6 luni închisoare, aplicate în cauză,  aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care mai adaugă un spor de 2 luni închisoare, inculpatul H J urmând să execute  în final  pedeapsa principală  rezultantă de:

6 ani  şi 8 luni  închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza art.71  Cod penal  interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive a inculpatului, măsură luată  prin încheierea de arestare preventivă nr. … a Judecătoriei …(mandat de arestare preventivă nr….) şi menţinută prin încheierea  din….

În baza art. 88 Cod penal scade din pedeapsă durata reţinerii  şi arestării preventive de la  ….2011 până la zi.

În baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 998 C.civ.  din 1864, obligă inculpatul H J să plătească părţii civile  C M suma de  100 lei, cu titlu de  despăgubiri civile(pct. 1 R).

În baza art. 14 şi 346 alin. 1 Cod procedură penală  rap. la art. 1357  C.civ. obligă inculpatul H J să plătească părţii civile H V C suma de  2000 lei, cu titlu de  despăgubiri civile(pct. 2 R),  părţii civile G D suma de  5500 lei, cu titlu de  despăgubiri civile (pct. 3 R),  părţii civile C G suma de 300 lei, cu titlu de despăgubiri civile(pct. 5 şi 6  R).

Constată că partea vătămată  P G nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (pct. 4 R).

Constată că partea vătămată P A nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (pct. 7 R).

În baza art.  191 alin. 1  Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească statului  900 lei  cheltuieli judiciare.

 Onorariul avocatului din oficiu T A, în cuantum de  200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului …, conform deleg. nr. ….

Cu drept de  recurs la Curtea de Apel …  în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi cu părţile civile prezente şi  de la comunicare cu inculpatul arestat şi cu  restul părţilor vătămate şi civile.

Pronunţată în şedinţa publică din  ….

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta