Fara titlu

Sentinţă penală 1185 din 08.06.2010


DOSAR NR. ..................

JUDECĂTORIA SECTORULUI ...........................

SENTINŢA PENALĂ NR.

Şedinţa publică din ...........................

Instanţa compusă din:

Preşedinte - ....................................

Grefier – ..............................................

Ministerul Public a fost reprezentat de către procuror ...................................., de la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului .................................

Pe rol soluţionarea plângerii formulate de petentul ...................................... în contradictoriu cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ...................... şi cu intimata ..........................., împotriva ordonanţei din ................................... în dosarul de parchet nr..........................................

Dezbaterile au avut loc la termenul din data de ................................ fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când,

 

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de .............................., sub numărul ................................, petentul ................................. a formulat plângere împotriva ordonanţei din ........................ în dosarul de parchet nr................................. în contradictoriu cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ......................... şi cu intimata ...........................................

La termenul din ............................... instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii plângerii formulate.

Analizând actele dosarului din prisma excepţiei invocate, instanţa constată că plângerea petentului împotriva ordonanţei din ................................ a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ............................... în dosarul de parchet nr........................................ a fost formulată mai înainte ca petentul să formuleze conform art.2781 al.1 C.p.p. rap. la art.278 C.p.p. plângere la prim procuror.

Astfel petentul se adresează direct instanţei la data de .......................... (data plicului cu care a fost trimisă plângerea), Parchetul depunând, la solicitarea instanţei, o plângere la prim-procuror a petentului, înregistrată la data de ................................... Din conţinutul dosarului de urmărire penală, ataşat în cauză, rezultă că primul-procuror a respins plângerea petentului la .....................................

Se constată astfel că instanţa nu putea fi învestită la ...................................... cu plângere împotriva ordonanţei procurorului, în contextul în care primul-procuror a soluţionat aceeaşi plângere a petentului la data de ..............................................

Plângerea adresată instanţei, în condiţiile în care petentul nici nu a înţeles să se prezinte la judecată, nu poate fi calificată decât ca o plângere împotriva ordonanţei procurorului din data de ................................., formulată mai înainte ca petentul să fi formulat plângere la prim-procuror aşa cum cere expres art.278 al.1 C.p.p.

Art.2781 al.1 C.p.p. arată că se poate formula plângere la instanţă „după respingerea plângerii formulate conform art.275-278 C.p.p….”, aspect ce nu a fost respectat de către petent. Cum plângerea nu poate fi formulată omisso medio în faţa instanţei aceasta apare ca inadmisibilă şi va fi respinsă ca atare. Se constată în acest sens că instanţa nu mai este ţinută să înainteze plângerea spre soluţionare către parchet (ca o plângere greşit îndreptată), de vreme ce însuşi petentul a procedat în acest sens şi a trimis ulterior plângerea şi la Parchet, aceasta fiind înregistrată la ................................... şi soluţionată la ......................................... În contextul verificării ulterioare a termenului de depunere a plângerii la prim-procuror în .......................... de zile de la data comunicării ordonanţei din ................................................., se va ţine cont de prima plângere înaintată, deci, în contextul în care aceasta ar fi cea adresată Judecătoriei Sectorului ........................................., de data de ........................................., petentul nefiind prejudiciat sub acest aspect în vreun fel.

Faţă de toate aceste considerente instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii plângerii formulate la .......................................... şi o va respinge ca atare.

În baza art.192 alin.2 C.pr.pen., va obliga petentul la plata sumei de ……………………. lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii plângerii formulate de petent la .................................

Respinge plângerea formulată de petentul ............................................ în contradictoriu cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ................................. şi cu intimata ..........................., împotriva ordonanţei din ...................................... în dosarul de parchet nr............................., ca inadmisibilă.

În temeiul art. 192 al.2 C.p.p. obligă petentul la plata sumei de …………………… lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ………………………………….

PREŞEDINTEGREFIER

2