Furt prin efracţie. Violare de domiciliu. Diferenţieri

Decizie 242 din 17.05.2004


În cazul savârsirii unui furt prin efractie, exista o singura infractiune – complea -  de furt calificat, violarea de domiciliu absorbindu-se în mod natural în continutul acesteia.

Efractia ca mijloc de savârsire a furtului, presupune o actiune care învinge obstacolele si ale carei consecinte pot consta uneori, în lezarea substantei lucrului, iar alteori în înlaturarea unui obstacol sau dispozitiv de închidere.

Judecatoria Craiova prin sentinta penala nr.858 din 24 februarie 2004 l-a condamnat pe inculpatul V.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infractiunea prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu art. 37  lit. a Cod penal si la 4 ani închisoare pentru infractiunea prev. de art. 208 alin.1 lit. g Cod penal cu art. 37 lit. a Cod penal, astfel ca dupa contopirea pedepselor s-a dispus sa execute pedeapsa cea mai mare de 4 ani închisoare prin privare de libertate. S-a revocat si beneficiul liberarii conditionate pentru restul neexecutat de 367 zile dintr-o pedeapsa anterioara de 3 ani si 6 luni închisoare.

S-a retinut ca în noaptea de 19/20 mai 2003, aflat sub influenta bauturilor alcoolice a patruns pe poarta de acces asigurata a partii vatamate S.N. si a sustras un cal, cauzând un prejudiciu de 6.000.000 lei.

Instanta de fond a apreciat ca s-au comis doua infractiuni aflate în concurs, una de violare de domiciliu si o alta de furt calificat, la individualizare avându-se în vedere între altele, pericol social concret al faptelor, recunoasterea acestora, cuantumul prejudiciului, dar si starea de recidiva a inculpatului, condamnat anterior la 3 ani si 6 luni închisoare pentru infractiuni de acelasi gen.

Tribunalul Dolj, prin decizia penala nr.354 din 19 aprilie 2004, a respins ca nefondat apelul inculpatului motivând ca pedepsele au fost corect individualizate atât sub aspectul cuantumului cât si al modalitatii de executare iar încadrarea juridica  adoptata a fost apreciata ca exacta în concordanta cu probatoriul administrat.

Împotriva acestei decizii a declarat recursul inculpatul, reiterând critica de netemeinicia hotarârii, cale de atac care a fost admisa prin decizia penala nr.930 din 7 iulie 2004, dar pentru alte considerente.

Din examinarea actului de sesizare precum si din starea de fapt retinuta în considerentele hotarârilor, rezulta ca inculpatul a patruns pe poarta de acces în domiciliul partii vatamate, în conditiile în care aceasta era asigurata cu un dispozitiv de închidere – drug – pe care l-a îndepartat.

În aceasta circumstanta, patrunderea inculpatului în domiciliul partii vatamate, face parte din latura obiectiva a infractiunii de furt calificat, prin efractie, asa încât nu mai poate fi retinuta ca infractiune distincta , de sine statatoare, aceea  prevazuta de art. 192 alin.2 Cod penal, astfel ca s-a procedat la reîncadrarea faptelor într-o singura infractiune de furt .

Cât priveste cuantumul pedepsei s-a apreciat ca acesta este bine individualizat în raport de împrejurarea ca în antecedente a mai savârsit acelasi gen de infractiuni.

Domenii speta