Art. 208-209, 211,192 cod penal

Sentinţă penală 54 din 17.02.2010


Dosar numarul 1436/216/2009  art.  208-209, 211, 192 Cod penal

R O M Â NI A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES JUDETUL ARGES

SENTINTA PENALA NR. 54

Sedinta publica din 17 februarie 2010

Completul compus din:

Presedinte: MB

Grefier: MU

Parchetul de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges

reprezentat  prin procuror: NM

Pe rol fiind spre solutionare procesul penal înregistrat la data de 19 iunie 2009 privind pe  inculpatii MVC,  trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, prin rechizitoriul întocmit la data de 18 iunie 2009 în dosarul de urmarire penala numarul 665/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges, judetul Arges, MCN, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, prin acelasi rechizitoriu, SGh, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, prin acelasi rechizitoriu, în prezent toti detinuti în Penitenciarul Colibasi, judetul Arges, parti vatamate fiind GM, EE, domiciliati în comuna Bradulet, satul Bradulet, judetul Arges.

Fondul cauzei a fost dezbatut în sedinta publica din data de 11 februarie 2010, ocazie cu care sustinerile partilor din acea data au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

J U D E C A T O R I A

Deliberând, constata:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Curtea de Arges, întocmit la data de 18 iunie 2009 în dosarul de urmarire penala numarul 665/P/2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, în stare de arest preventiv, a inculpatilor: MVC, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, MCN, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, SGh, pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal. 

În actul de sesizare s-a retinut ca în noaptea de 21/22 aprilie 2009 inculpatii MCN si MVC, aflându-se în comuna Bradulet, judetul Arges, la locuinta inculpatului SGh, în urma unei hotarâri luate de comun acord, în jurul orelor 2200 -2230, au patruns prin efractie în magazinul apartinând P.F.I. „Gherase Mihai” din acea localitate, de unde au sustras bunuri în valoare de 2093 lei, pe care le-au transportat la domiciliul lui SGh. Ulterior, inculpatii MCN si MVC, revenind si având paza asigurata de catre inculpatul SGh, au sustras si alte bunuri, pe care, de asemenea, le-au transportat la domiciliul aceluiasi inculpat.

În aceeasi noapte, în jurul orelor 2400, cei trei inculpati au patruns, fara drept, dupa ce în prealabil au întrerupt de la tabloul electric alimentarea cu energie a locuintei, în imobilul casa al partilor vatamate, EA si EE, din aceeasi localitate, sustragând de la acestea, prin folosirea violentei si a actelor de amenintare, lovindu-le cu pumnii si picioarele si amenintându-le cu moartea, suma de 1620 lei, 10 l. rachiu, cascaval si oua. În timpul comiterii faptelor inculpatii le-au produs partilor vatamate leziuni traumatice care, pentru EE au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijire medicala, iar în ceea ce îl priveste pe EA, desi s-au constatat traumatisme, s-a apreciat ca nu se impune acordarea unor astfel de zile.

Inculpatul MVCeste la prima abatere penala.

Inculpatul MCNse afla în stare de recidiva postcondamnatorie, deoarece prin sentinta penala numarul 218/10 iulie 2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, pronuntata în dosarul numarul 647/216/2008, definitiva prin neapelare, a fost condamnat la pedeapsa  închisorii de un an închisoare, cu executare în conditiile art. 81 Cod penal pentru savârsirea altor infractiuni de furt calificat.

Inculpatul SGh se afla în stare de recidiva postexecutorie, asa cum rezulta si din fisa de cazier judiciar a acestuia.

Inculpatii au fost nesinceri pe parcursul urmaririi penale, revenind asupra declaratiilor si nerecunoscând multe dintre faptele comise.

Partea vatamata, GM, s-a constituit parte civila doar cu suma de 1933 lei, deoarece o parte din bunuri i-au fost restituite de catre inculpatul MCN.

Partile vatamate, EA si EE, s-au constituit parti civile cu suma de 1800 lei.

Aceasta situatie de fapt a rezultat din coroborarea urmatoarelor mijloace de proba: declaratiile inculpatilor, declaratiile martorilor SGh, SAI, PGA, SM, SI, EM, EGh, plângerea si declaratiile partilor vatamate, EE, EA, GM, procesele-verbale de cercetare a locului faptei, procesele – verbale de reconstituire a faptelor, împreuna cu plansele fotografice anexe, certificatele de cazier judiciar ale inculpatilor.

În cursul cercetarii judecatoresti s-au ascultat partile vatamate EE si EA (f. 197-198, 200-201), inculpatii (f-158-164) si s-au audiat martorii SM (f. 199), EM (f. 202-203), EGh (f. 204-205), SGh (f. 206), PAG (f. 207), BL (f. 280-281), VEL (f. 283).

Cu privire la martorii SI si SAI s-a facut aplicatiunea art. 327 alin. 3 Cod procedura penala, deoarece acestia nu s-au putut prezenta în fata instantei pentru a fi audiati.

În cursul judecatii s-a efectuat o constatare tehnico-stiintifica pentru determinarea comportamentului simulat al inculpatilor, întocmindu-se raportul numarul 44916/a/13 ianuarie 2010 de catre Inspectoratul Politiei Judetene Arges (f. 265-279).

Cei trei inculpati au fost arestati preventiv în faza de urmarire penala, aceasta masura fiind mentinuta pâna la solutionarea în fond a cauzei.

Inculpatul SGh nu a recunoscut savârsirea niciuneia dintre faptele pentru care a fost trimis în judecata, iar ceilalti doi au recunoscut doar savârsirea faptelor de furt calificat în dauna partii vatamate GM, nerecunoscând si comiterea celorlalte fapte asupra sotilor E. Acesti din urma inculpati au fost de acord sa-l despagubeasca pe GMcu suma solicitata, cei trei nefiind de acord cu despagubirea partilor vatamate EA si EE.

GM a solicitat 1993 lei despagubiri civile, iar sotii E, în solidar, suma de 1700 lei.

Prin încheierea de sedinta din data de 14 ianuarie 2010, instanta a pus în discutie schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care inculpatii au fost trimisi în judecata prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:

-pentru inculpatul MVC, din infractiunile

prev. de art. prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,  în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, 

-pentru inculpatul MCN, din infractiunile

prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,

-pentru inculpatul SGh, din infractiunile prev. de

art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, în infractiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Examinând întregul material probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În ziua de 21 aprilie 2009, cei trei inculpati s-au întâlnit la locuinta lui SGh din comuna Bradulet, judetul Arges, unde s-au distrat, au facut gratare, consumând mâncare, bauturi alcoolice si bauturi racoritoare. La acea distractie au mai participat si martorii SAI, VEL si PGA.

Seara, în jurul orelor 2200-2230, inculpatii MVC si MCN s-au deplasat la un magazin apartinând partii vatamate GM, situat în satul Bradulet. Aici au gasit închis, au fortat usa de acces si au patruns în interior de unde au sustras bauturi alcoolice si racoritoare, dulciuri, cafea si alune, pe care apoi le-au transportat la locuinta inculpatului SGh. Dupa aceea, la un interval scurt de timp, inculpatii au apreciat ca furasera prea putine bunuri si au revenit la acelasi magazin, de data aceasta toti trei. În magazin au patruns tot inculpatii M si M, care au sustras bunuri de acelasi fel, iar inculpatul S a asigurat paza afara. Valoarea totala a bunurilor sustrase a fost de 2093 lei, conform listei de inventar întocmita de partea vatamata (f. 165-167 dos. u.p.). Si aceste noi bunuri sustrase au fost transportate la locuinta aceluiasi inculpat.

Dupa alte câteva minute, cei trei inculpati au hotarât, de comun acord, sa mearga la locuinta partilor vatamate EA si E, din aceeasi localitate, pentru a sustrage bani si bunuri, inculpatul S  spunându-le celorlalti inculpati ca locuinta respectiva este izolata si partile vatamate sunt persoane în vârsta.

Astfel, în jurul orelor 2430, sau putin mai târziu, inculpatii au ajuns la acea locuinta, au  patruns cu totii în curte, fara  drept, iar inculpatul M s-a dus în spatele casei si a întrerupt curentul electric. Dupa ce au lasat locuinta fara curent electric, inculpatii au intrat în casa partilor vatamate care dormeau. Ele au fost trezite de zgomotele produse, dar inculpatii, dându-si seama de acest lucru, au intrat în dormitorul lor si au început sa le ameninte cu moartea, sa le loveasca cu pumnii si cu picioarele, cerându-le sa spuna unde au banii.

Neavând însa succesul scontat, inculpatii, dupa ce au pus peste batrâni niste haine si saltele, pentru ca acestia sa nu tipe, au cautat mai departe prin toate camerele si, pâna la urma, inculpatul M a gasit suma de 1610 lei si a sustras-o. Inculpatii S si M au sustras si ei dintr-o camera o damigeana de 10 l cu tuica, o bucata de cascaval si niste oua, dupa care au parasit locuinta si si-au împartit banii furati.

În urma violentelor produse asupra lor de catre inculpati, partile vatamate EE si EA au suferit leziuni traumatice corporale, femeia necesitând pentru vindecare chiar 8-9 zile de îngrijire medicala (f. 59, 63 dos. u.p.).

În legatura cu infractiunea de furt calificat comis la magazinul lui GM de catre inculpatii M si M nu exista nici un dubiu, inculpatii recunoscând savârsirea acestei fapte si o parte din bunurile sustrase fiind predate personal chiar de catre inculpatul M, în ziua de 27 aprilie 2009 (f. 160-164 dos. u.p.).

În legatura cu participarea lui SGh la comiterea faptei de furt calificat, aceasta rezulta din declaratiile inculpatilor M si M din cursul urmaririi penale (f. 67-70, 91-92, 97-99 dos. u.p.). De remarcat ca aproape toate aceste declaratii au fost date în prezenta aparatorilor, deci nu se poate retine ca inculpatii ar fi fost fortati de catre politisti sa declare în vreun anumit fel si sa recunoasca faptele comise. Prin aceleasi declaratii date în aceleasi conditii, inculpatii M si M au recunoscut si savârsirea faptelor de tâlharie si de violare de domiciliu asupra partilor vatamate E, precizând ca, alaturi de ei, a participat si inculpatul SGh, ca si coautor la comiterea acestor infractiuni.

Chiar daca inculpatul S nu a recunoscut savârsirea niciuneia dintre fapte, împrejurarea ca si el este un participant la comiterea lor, rezulta din coroborarea tuturor probelor administrate în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

În legatura cu bunurile furate de la magazinul lui GM si ca si S Gh este în cunostinta de cauza, o proba care întareste aceasta convingere este declaratia martorului SI, care a precizat ca s-a trezit în beciul casei sale cu mai multe bunuri (o sticla de bautura, cafea, un aspirator, un alt plic) a caror provenienta nu o cunoaste. Acel martor a declarat ca singurul care îi cunostea casa era SGh si, posibil, ca acest inculpat sa le fi ascuns acolo (f. 115 dos. u.p.).

Un martor foarte important în legatura cu dovedirea faptelor  comise de inculpati, si pe care acestia nu au avut cum sa-l convinga sa-si schimbe depozitia în faza de judecata, deoarece  plecase în strainatate de mai mult timp, este SAI. Acest martor a declarat ca, în seara zilei de 21 aprilie 2009, pe la orele 2100, aflându-se la gospodaria lui SGh s-a dus la culcare împreuna cu martorele VL si PA, în locuinta parintilor inculpatului. A stat acolo ½ ora, dupa care s-a dus împreuna cu VL la casa separata a lui SGh. A stat si acolo puti si, în jurul orelor 2200, i-a vazut pe inculpatii M si M ca au plecat împreuna, iar dupa cca.1 ora a plecat si SGh din gospodarie (f. 102-103 dos. u.p.).

De asemenea, martora PAG a declarat în faza de urmarire penala ca cei trei inculpati, în jurul orelor 2200 ale zilei de 21 aprilie 2009, au ramas afara (f. 104 dos. u.p.). Aceasta martora si-a schimbat declaratia în faza de judecata într-un mod radical, sustinând ca nu stie daca inculpatul SGh se afla la locuinta lui în acea seara (f. 207), astfel ca declaratia respectiva nu poate fi luata în seama.

Declaratia martorei VL din cursul judecatii (f. 283) nu se coroboreaza nici ea cu cele din faza de urmarire penala ale acestei martore (f. 106-107 dos. u.p.). Astfel, în cursul urmaririi penale, aceasta martora a declarat, la fel ca si alti martori, ca la gospodaria lui SGh exista doua case distincte care fac corp comun si ca initial ea a stat în casa batrânilor, a iesit de acolo dupa un timp si s-a dus la casa lui SGh. Martora a mai precizat în aceeasi faza procesuala ca a stat la calculator în casa lui SGh împreuna cu martorul SAI, între orele 2200-2300, dupa care s-a dus si s-a culcat în casa batrânilor, trezindu-se a doua zi la ora 1000. În faza de judecata, aceeasi martora a declarat cu totul altceva, spunând ca inculpatul SGh ar fi stat si el sus, ar fi coborât apoi la locuinta de jos a mamei sale în jurul orelor 2300, iar în jurul orelor 2400 martora a coborât din camera de sus pentru a mânca ceva si l-a vazut pe inculpatul S prezent. Aceasta martora se mai contrazice si cu privire la faptul ca a precizat în cursul judecatii ca inculpatul S statea în casa cu mama sa, cu toate ca la urmarirea penala declarase ca locuinta lui este alta decât cea a parintilor. Asadar, si declaratia lui VEL din cursul judecatii nu reflecta adevarul si nu poate fi luata în considerare.

Si declaratia martorei BL, bunica inculpatului MCN, din cursul judecatii este la fel de nesincera. Ea a declarat în aceasta faza procesuala ca în ziua de 21 aprilie 2009, pâna la orele 2300, acest inculpat a stat tot timpul la ea acasa, dupa care a plecat si s-a întors la ora 0100 noaptea (f. 280). Aceeasi martora a declarat în faza de urmarire penala (f. 108 dos. u.p.) ca, în ziua de 21 aprilie 2009 ea s-a aflat la munca la un alt consatean si s-a întors acasa pe la orele 1700, negasindu-l acolo pe inculpat. A mai sustinut ca inculpatul nu a venit acasa în acea noapte, si a doua zi dimineata, la ora 0600. Iata deci o contradictie esentiala. Este limpede nesinceritatea martorei din cursul judecatii, de vreme ce inculpatul M nu avea cum sa fie acasa toata ziua de 21 aprilie 2009m când toate celelalte probe converg ca el se afla la petrecerea organizata în ziua respectiva la locuinta lui SGh.

Asadar, concluzia este ca toate declaratiile de martori ale apropriatilor inculpatilor s-au schimbat voit în cursul judecatii, probabil la povetele avocatilor autorilor faptelor, pentru a se denatura adevarul si a se crea confuzii, neconcordante, care sa induca în eroare instanta de judecata. Din tot acest context, rezulta în mod evident ca cei trei inculpati au plecat de la locuinta lui SGh în noaptea de 21 aprilie 2009, în jurul orelor 2300-2330, si ca ei sunt autorii faptelor infractionale comise asupra partilor vatamate GM, EA si EE.

S-a sustinut în mod constant de catre aparatorii inculpatilor ca locuinta lui EA este una situata pe un teren izolat si mai abrupt si ca de la magazinul lui GM nu se poate ajunge pe jos decât în câteva ore, nu într-o ora si ca. Astfel, inculpatii nu aveau cum sa fie acolo la miezul noptii pentru a comite faptele de tâlharie si de violare de domiciliu. Aceasta sustinere este nefondata si este contrazisa chiar de catre declaratia partii vatamate EA, care a declarat ca de la locuinta lui SGh se poate ajunge prin niste gradini la locuinta sa, pe jos, în cca. 10 minute (f. 58 dos. u.p.). Asadar, daca inculpatii M si  M au plecat initial de la locuinta lui SGh, în  jurul orelor 2200, si s-au întors cu bunurile furate de la magazin în jurul orelor 2300, dupa care toti trei s-au dus la acelasi magazin, este evident ca distanta dintre locuinta inculpatului S si magazinul lui GM se putea parcurge în mai putin de o ora pe jos. Daca la acest timp mai adaugam cele 10 minute, timp care se face, prin gradini, pe jos, de la locuinta lui SGh pâna la cea a partilor vatamate E, rezulta ca distanta totala poate fi parcursa cam într-o ora. Acesta este si intervalul de timp în care inculpatii au sustras ultima data bunuri de la magazinul lui GM, fata de faptele comise la locuinta sotilor E.

Referitor la declaratia lui MCN de la fila numarul 96 dosar urmarire penala, în sensul ca aceasta declaratie a fost data la 16 aprilie 2009, mai înainte de savârsirea faptelor, instanta apreciaza ca este vorba de o eroare materiala cu privire la data mentionata, probabil fiind vorba despre 16 iunie 2009, când acelasi inculpat a dat si o declaratie pe un formular tipizat si înseriat (f. 95-96 dos. u.p.).

Faptul ca la fata locului nu s-au gasit amprentele digitale ale vreunui inculpat nu conduce automat la concluzia ca acestia nu ar fi autorii faptelor. Era evident ca inculpatii au urmarit cât mai mult sa nu lase urme la locul comiterii infractiunilor, iar lipsa unor amprente nu poate fi apreciata ca o cauza de achitare a celor trei.

Sustinerea inculpatului M ca el nu cunostea locuinta sotilor E si nu stia de unde sa întrerupa curentul electric este si ea nefondata. Martora EM a declarat ca inculpatul M mergea frecvent la locuinta acestor parti vatamate  si o cunostea foarte bine (f. 116 dos. u.p.), la fel ca si inculpatul S, care a si întrebat-o pe martora în ziua de 23 aprilie 2009 daca el ar fi banuit de altii de savârsirea infractiunii de tâlharie (f. 117 dos. u.p.). Era deci foarte simplu ca acesti doi inculpati sa-i explice inculpatului M amplasamentul casei batrânilor si ce trebuie sa faca acesta pentru a le întrerupe curentul electric, aceasta hotarâre putând fi luata deoarece inculpatul respectiv nu era cunoscut de partile vatamate ori de alte persoane din zona.

Nu prezinta nicio relevanta faptul ca sotii E l-ar fi recunoscut dupa voce pe unul dintre agresori ca fiind acel „Vasile din Corbeni”, care le muncise anterior în gospodarie. Partile vatamate sunt persoane foarte în vârsta, cu diverse probleme de sanatate fizica si psihica si este posibil ca el sa nu mai poata distinge totul în mod clar, mai ales ca si inculpatii ar fi putut vorbi atunci simulat, pentru a nu fi recunoscuti nici macar dupa vocile lor.

Si în declaratiile inculpatilor din cursul urmaririi penale exista neconcordante semnificative, ceea ce întareste convingerea instantei ca ei au fost nesinceri si au încercat sa scape de raspunderea penala.

Astfel, inculpatul M, care în multe declaratii a recunoscut savârsirea faptelor asupra sotilor E, a declarat în altele ca în acea noapte a dormit la SGh în casa de jos, iar acesta se afla si el sus si dormea (f. 67-70, 72-77 dos. u.p.). De asemenea, inculpatul respectiv a mai sustinut ca în ziua de 21 aprilie 2009 se afla deja de doua zile la locuinta lui S, în timp ce Stincea a declarat ca M a venit la el acasa în ziua de marti, 21 aprilie 2009 (f. 85 dos. u.p.). Acelasi inculpat S a mai sustinut ca a dormit acasa cu SM si cu VEL, în timp ce SM a declarat ca nu s-a mai întâlnit cu inculpatul în perioada 19-23 aprilie 2009 (f. 114 dos. u.p.).

De asemenea, si inculpatul M a avut unele declaratii în totala neconcordanta cu situatia reala de fapt, relatând ca acel chef s-a terminat la ora 0400 dimineata în ziua de 22 aprilie 2009 si ca el a stat numai la locuinta lui SGh, începând cu 21 aprilie 2009 orele 1200 si pâna la terminarea chefului (f. 100-101 dos. u.p.).

Faptul ca toti inculpatii au mintit în aceasta cauza este întarit si de raportul de constatare tehnico-stiintifica pentru detectarea comportamentului simulat, întocmit de Inspectoratul Politiei Judetene Arges la solicitarile exprese ale inculpatilor, lucrare prin care s-a stabilit ca cei trei, la întrebarile relevante ale cauzei cu privire la faptele comise la locuinta sotilor E, au avut reactii specifice comportamentului simulat (f. 264-279).

Faptele comise au fost recunoscute de catre inculpatii M si M si cu ocazia reconstituirii facute de catre politie (f. 124- 155 dos. u.p.).

În raport de toate cele mai sus, instanta apreciaza ca toate faptele pentru care inculpatii sunt acuzati exista si au fost comise de acestia.

În drept, faptele inculpatilor MCN si MVC de a sustrage în noaptea de 21/22 aprilie 2009, în mod repetat, în baza unei rezolutii infractionale unice, din magazinul apartinând partii vatamate GM, prin efractie, bunuri în valoare de 2093 lei, la cea de a doua fapta paza fiindu-le asigurata de inculpatul SGh, si ulterior de a patrunde, fara drept, si de a sustrage prin violenta si amenintare, împreuna cu inculpatul SGh, din gospodaria partilor vatamate EA si EE, bani si alte produse, constituie infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, de art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. b si alin 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic art. 33 lit. a Cod penal.

Faptele inculpatului SGh de a primi de la inculpatii M si M bunurile sustrase de acestia initial din magazinul lui GM, dupa o întelegere prealabila, apoi de a le asigura paza celor doi în aceeasi noapte, cu ocazia sustragerii altor bunuri din acelasi magazin si ulterior de a patrunde fara drept si de a sustrage, prin violenta si amenintare, împreuna cu ceilalti doi inculpati, bani si alte produse din gospodaria numitilor EA si EE, constituie infractiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, de art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. b si alin 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic art. 33 lit. a Cod penal.

Inculpatului MNC îi sunt aplicabile si prevederile art. 37 lit. a Cod penal pentru fiecare fapta, deoarece, prin sentinta penala numarul 218/10 iulie 2008 a Judecatoriei Curtea de Arges., el a fost condamnat la un an închisoare, cu executare în conditiile art. 81 Cp si cu un termen de încercare de trei ani, iar faptele deduse judecatii de fata au fost comise înauntrul acestui termen (f. 200 dos. u.p.).

Pentru inculpatul SGh sunt aplicabile disp. art. 37 lit. b Cod penal cu privire la fiecare fapta, deoarece prin sentinta penala numarul 2848/17 noiembrie 2005 a Judecatoriei Pitesti, el a fost condamnat la trei ani închisoare, cu executare în conditiile art. 57 Cod penal, fiind arestat la 08 decembrie 2004 si eliberat la 21 ianuarie 2007 (f. 197 dos. u.p.).

În baza art. 334 Cod procedura penala, instanta va dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care inculpatii au fost trimisi în judecata prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:

-pentru inculpatul MVC, din infractiunile

prev. de art. prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,  în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, 

-pentru inculpatul MCN, din infractiunile

prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,

-pentru inculpatul SGh, din infractiunile prev. de

art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, în infractiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Aceasta schimbare  de încadrare juridica a unor fapte se impune, deoarece textele pe care le-a stabilit procurorul la aceasta operatiune, pentru infractiunile de violare de domiciliu si de tâlharie, nu contin descrierea faptelor, ci reprezinta numai variantele agravante ale acelor infractiuni. Este vorba despre o chestiune de tehnica juridica, fiind obligatoriu ca faptele sa fie încadrate si raportat la textul de lege care descriu continutul constitutiv ale acestora ca si infractiuni.

În baza tuturor textelor de lege mentionate mai sus inculpatii urmeaza sa fie condamnati. La stabilirea pedepselor ce li se vor aplica pentru fiecare fapta în parte se va tine seama de criteriile de individualizare prev. de art. 72 Cod penal.

Inculpatii nu au recunoscut savârsirea faptelor cu exceptia celor de furt calificat de la magazinul lui GM, recunoscute de inculpatii M si M.  Inculpatul M a comis si anterior alte fapte de furt calificat, iar inculpatul SGh are si el la activ o multitudine de infractiuni anterioare, ambii fiind condamnati la pedepse cu închisoare, si chiar privative de libertate.  Cei doi inculpati recidivisti traiau în anturajul altor persoane si cu totii erau predispusi la comiterea de faradelegi (f. 194-195 dos. u.p.). Inculpatul M nu mai locuieste cu partii sai, familia lui fiind dezbinata, astfel ca si el poate avea un anturaj necorespunzator, dovada stând faptele deduse acestei judecati.

Faptele analizate în acest dosar prezinta un grad foarte ridicat pe pericol social, mai ales infractiunile de tâlharie comise asupra sotilor E, prin modul de operare al inculpatilor, care si-au planificat în mod minutios actiunile lor nelegale, tocmai în speranta ca nu pot fi niciodata depistati si trasi la raspundere penala.

Prejudiciul cauzat partilor vatamate nu a fost recuperat si este unul apreciabil, mai ales  pentru sotii E. Suma ce reprezinta despagubirile pentru acestia poate reprezenta agoniseala lor de mai multa vreme si resursele necesare pentru a-si duce viata de azi pe mâine, tinând seama de starea lor de sanatate precara si de vârsta lor înaintata.

Starea de recidiva în care se afla doi dintre inculpati reprezinta un element de periculozitate sporita a acestora, un element ce defineste personalitatea lor. Inculpatii respectivi trebuiau sa fie constienti de consecintele noilor fapte si de ceea ce înseamna sa fii recidivist penal, dar nu au avut în vedere acest aspect si astfel trebuie sa suporte, din nou, rigorile legii penale, de data aceasta aplicându-li-se unele pedepse mai aspre. Se observa ca acesti inculpati nu s-au putut resocializa dupa aplicarea sanctiunilor penale anterioare,  ca nu le-au pasat de ceea ce au facut, neîntelegând mai nimic din acele condamnari.

Fata de cele mai sus, se apreciaza ca nu poate fi nici pe departe vorba de vreo achitare a vreunuia dintre inculpati sau de retinere a unor circumstante atenuante judiciare în favoarea acestora. Pentru inculpatul M pedepsele de câte trei ani închisoare pentru infractiunile de furt calificat si  de violare de domiciliu si pedeapsa de sapte ani închisoare pentru infractiunea de tâlharie sunt suficiente si proportionale cu toate elementele de individualizare a sanctiunii analizate pe larg mai sus. Faptele fiind comise în concurs real, se va face si aplicatiunea disp. art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de sapte ani închisoare, în conditiile art. 57 Cod penal.

Pentru inculpatul MCN, se apreciaza ca pedeapsa de patru ani închisoare pentru infractiunea de furt calificat, pedeapsa de patru ani închisoare pentru infractiunea de violare de domiciliu si pedeapsa de sapte ani si sase luni închisoare pentru infractiunea de tâlharie, sunt în concordanta cu aceleasi elemente de individualizare a sanctiunii prevazute de legea penala. Si pentru acest inculpat se va face aplicatiunea disp. art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, urmând ca el sa execute pedeapsa cea mai grea, de sapte ani si sase luni închisoare. În baza art. 83 Cod penal, urmeaza a se revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de un an închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala numarul 218/10 iulie 2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare, pedeapsa care nu se va contopi cu pedeapsa rezultanta stabilita pentru infractiunile deduse judecatii de fata. Pedeapsa totala de opt ani si sase luni închisoare se va executa în conditiile art. 57 Cod penal. Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei anterioare trebuie sa opereze, deoarece noile fapte au fost comise în cursul termenului de încercare de trei ani, care a început sa curga din vara anului 2008.

Pentru inculpatul SGh, se apreciaza ca pedeapsa de patru ani închisoare pentru infractiunea de complicitate la furt calificat, pedeapsa de patru ani închisoare pentru infractiunea de violare de domiciliu si pedeapsa de opt ani închisoare pentru infractiunea de tâlharie, sunt în concordanta cu aceleasi elemente de individualizare a sanctiunii prevazute de art. 72 Cod penal. Acest inculpat a avut o atitudine de negare a faptelor si are un cazier judiciar foarte bogat, savârsind si anterior unele infractiuni cu un pericol social destul de ridicat. Si pentru acest inculpat se va face aplicatiunea disp. art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, urmând ca el sa execute pedeapsa cea mai grea, de opt ani închisoare. Fata de periculozitatea ridicata a faptuitorului, de nerecunoasterea faptelor, de modul lor de comitere si de încercarea permanenta de a induce în eroare organele judiciare, se apreciaza ca la aceasta pedeapsa trebuie adaugat un spor de doi ani, urmând ca inculpatul sa execute în total o pedeapsa de 10 ani închisoare, în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, se vor interzice fiecarui inculpat drepturile prev. de art. 64 lit. a si b Cod penal, ca pedeapsa accesorie. Nu se justifica si interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. c-e Cod penal, raportându-ne la natura si gravitatea faptei, la persoana inculpatilor si la practica recenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului în materie.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedura penala rap. la art. 88 Cod penal, se va deduce din pedeapsa aplicata fiecarui inculpat perioada retinerii si arestarii preventive, începând cu data de 27 aprilie 2009 pâna la zi.

În baza art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedura penala rap. la art. 350 alin. 1 Cod procedura penala, se va mentine starea de arest preventiv a fiecaruia dintre inculpati.

Faptele pentru care inculpatii sunt astazi judecati sunt sanctionate de lege cu pedepse mai mari de patru ani închisoare, iar cei trei prezinta în continuare un pericol concret pentru ordinea publica. Acest pericol rezulta din modalitatea în care au operat, din alegerea victimelor, coroborat cu nerecunoasterea savârsirii majoritatii faptelor, influentarea unor martori din cursul judecatii, care si-au schimbat radical depozitiile, aspecte care îngreuneaza munca organelor judiciare în aflarea adevarului. Faptele comise sunt foarte grave, doi dintre inculpati sunt recidivisti si traiesc într-un anturaj în care exista premisele savârsirii de noi astfel de fapte foarte periculoase. În acest context, subzista conditiile care au determinat arestarea preventiva a inculpatilor în dosarul de fata, iar masura preventiva trebuie sa fie mentinuta.

Pe latura civila a cauzei, partea vatamata GM s-a constituit parte civila împotriva inculpatilor cu suma de 1993 lei reprezentând c/valoarea unor bunuri furate si nerestituite (f. 168 dos. u.p.), iar sotii E cu suma de 1700 lei, din care 1600 lei reprezinta suma de bani furata, iar restul c/valoarea bunurilor luate de inculpati (10 l tuica, o bucata de cascaval, 1 l ulei si niste oua – f. 197-198, 200-201 si 58 si 62 dos. u.p.).

Inculpatii M si M au fost de acord sa-l despagubeasca pe GM cu suma solicitata de acesta. Despagubirile calculate de GM, în urma inventarului facut la magazinul sau (f. 160-167 dos. u.p.), nu au fost contestate, deci sunt certe si urmeaza a-i fi acordate de catre instanta, inculpatii urmând sa le plateasca în solidar.

Pentru partile vatamate E, acestora li se va acorda suma  solicitata în cursul judecatii, deoarece 1600 lei au fost furati de catre inculpati si acestia au recunoscut furtul în declaratiile lor din faza de urmarire penala, iar c/valoarea tuturor celorlalte bunuri sustrase se ridica în mod cert la suma de 100 lei.

Niciuna dintre partile vatamate nu au solicitat si daune morale.

Asadar, în baza art. 14 si 346 Cod procedura penala si art. 998 – 999 Cod civil si 1003 Cod civil, se vor admite actiunile civile formulate de partile civile, si inculpatii vor fi obligati, în solidar, la plata sumei de 1993 lei catre GM si a sumei de 1700 lei catre EE si EA.

În baza art. 191 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, fiecare inculpat va fi obligat la câte 2000 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care suma totala de 1200 lei reprezentând onorariile pentru aparatorii din oficiu, se vor avansa din fondurile speciale ale Ministerul Justitiei. Aceasta suma relativ ridicata ce reprezinta cheltuielile judiciare se justifica, dupa cum urmeaza: 1200 lei s-a stabilit drept cheltuieli în faza de urmarire penala, prin rechizitoriu, 1200 lei reprezinta toate onorariile aparatorilor din oficiu desemnati pentru inculpati de-a lungul procesului, în special cu ocazia judecarii masurilor preventive ce s-au luat împotriva lor, iar restul de 3600 lei reprezinta cheltuielile din faza de judecata, având în vedere multitudinea de termene acordate, numarul mare al citatiilor emise la fiecare termen, probele administrate si alte operatiuni care au necesitat cheltuieli.

Partile vatamate nu au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

În baza art. 334 Cod procedura penala, schimba încadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatii au fost trimisi în judecata prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:

-pentru inculpatul MVC, din infractiunile

prev. de art. prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,  în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, 

-pentru inculpatul MCN, din infractiunile

prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, în infractiunile prev. de art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,

-pentru inculpatul SGh, din infractiunile prev. de

art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 2 Cod penal si art. 211 alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal si cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, în infractiunile prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal, art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal, fiecare cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal si cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal,

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod

penal, condamna pe inculpatul MVC,  la trei ani închisoare.

În baza art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat, la trei  ani închisoare.

În baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat la sapte  ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b Cod penal, inculpatul Mihailovici Vasile Catalin va executa pedeapsa cea mai grea de sapte ani închisoare, în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, condamna pe inculpatul MCN, în prezent detinut în Penitenciarul Colibasi, judetul Arges, la patru ani închisoare.

În baza art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat, la patru  ani închisoare.

În baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat la sapte ani si sase luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b Cod penal, inculpatul MCN va executa pedeapsa cea mai grea de sapte ani si sase luni închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de un an închisoare aplicata aceluiasi inculpat prin sentinta penala numarul 218/10 iulie 2008 a Judecatoriei Curtea de Arges, definitiva prin neapelare, pedeapsa care nu se contopeste cu pedeapsa rezultanta stabilita pentru infractiunile deduse judecatii de fata. Pedeapsa totala de opt ani si sase luni închisoare se va executa în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208 alin. 1 Cod penal – art. 209 alin. 1 lit. a, g si i Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal, condamna pe inculpatul SGh, în prezent detinut în Penitenciarul Colibasi, judetul Arges, la patru ani închisoare.

În baza art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat, la patru  ani închisoare.

În baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b si alin. 2 ind. 1 lit. a si c Cod penal cu aplic. art. 37 lit. b Cod penal,  condamna pe acelasi inculpat la opt  ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b Cod penal si art. 39 alin. 4 Cod penal, inculpatul SGh va executa pedeapsa cea mai grea de opt ani închisoare, la care se adauga un spor de doi ani, inculpatul urmând sa execute zece ani închisoare, în conditiile art. 57 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 1 si 2 Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale, interzice fiecarui inculpat drepturile prev. de art. 64 lit. a si b Cod penal, ca pedeapsa accesorie.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedura penala rap. la art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicata fiecarui inculpat perioada retinerii si arestarii preventive, începând cu data de 27 aprilie 2009 pâna la zi.

În baza art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedura penala rap. la art. 350 alin. 1 Cod procedura penala, mentine starea de arest preventiv a fiecaruia dintre inculpati.

În baza art. 14 si 346 Cod procedura penala si art. 998 – 999 Cod civil si 1003 Cod civil, admite actiunile civile formulate de partile civile GM, domiciliat în comuna Bradulet, satul Bradulet, judetul Arges si EA si EE, domiciliate în comuna Bradulet, satul Bradulet, judetul Arges, si-i obliga pe inculpati, în solidar, la plata sumei de 1993 lei catre GM si a sumei de 1700 lei catre EE si EA.

În baza art. 191 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, obliga pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 2000 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care onorariile pentru aparatorii din oficiu, avocat SB – 600 lei, avocat CD – 300 lei, avocat MS – 300 lei, se vor avansa din fondurile speciale ale Ministerul Justitiei.

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 17 februarie 2010.

PRESEDINTE,  GREFIER,