Furt calificat

Sentinţă penală 133 din 06.04.2012


Dosar nr. 440/244/2012 - furt calificat -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HUŞI – JUDEŢUL VASLUI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 133/2013

Şedinţa publică de la  06 aprilie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE  : T.C.

Grefier : R.M.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi reprezentat de procuror  M.M.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpat P.I, domiciliat în  , în prezent deţinut în Penitenciarul  , trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi nr. , pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g şi i” cod pen. cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen., art.75 lit.”c” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen., inculpaţii C.R.F., domiciliat în  , C.V.I., domiciliat în , P.C. domiciliat în , toţi trimişi în judecată prin acelaşi rechizitoriu pentru săvârşirea a câte unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g,i” cod pen, cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 99 şi următ. cod pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”d” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen., inculpat C.M.I., domiciliat în , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1, lit.”a,g şi i” cod pen, cu aplic.art.41 alin.2 cod pen., art. 75 lit.”c” cod penal şi inculpat P..V.I., domiciliat în  , CNP pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g, şi i” cod pen., cu aplic.art.75 lit.”c” cod pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”d” cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul P.I.  în stare de arest asistat de apărător ales av. A.V. cu împuternicire avocaţială la dosar, inculpatul P.R.F.  asistat de av.A.V. apărător ales, inculpatul C.M.I. asistat din oficiu de av. D.M. (substituire ptr.av. G.O.), inculpatul C.V.A. asistat din oficiu de av.Ţ.C. (substituire ptr.av. H.P.), inculpatul P.C. asistat din oficiu de av.M.G., inculpatul P.V.E. asistat din oficiu de av. Ţ.C., partea vătămată R.A.A., părţile responsabile civilmente C.A., C.N. P.E., lipsind:

 - parte vătămată  - C.C.

 - parte vătămată  - M.V.

 - parte vătămată  - P.M.

 - parte vătămată  - SC

 - parte vătămată  - T.V.

-  SERVICIUL DE PROBATIUNE DE PE LANGA TRIBUNALUL

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, s-a asigurat prezenţa în instanţă a inculpatului P.I. aflat în stare de arest, iar prezentul termen de judecată a fost acordat în vederea administrării probatoriului, respectiv probei cu acte în circumstanţiere solicitată de către inculpaţi prin apărători.

Inculpaţii prin apărători depun la dosar acte în circumstanţiere respectiv caracterizări şi arată că nu mai au probe de formulat.

Partea vătămată R.A.A. interpelat, arată că nu se constituie parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat.

Instanţa constată cercetarea judecătorească terminată şi dă cuvântul la fond.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul la fond expune conţinutul actului de sesizare al instanţei, arată că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată constând în aceea că aceştia au comis în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, mai multe furturi pe raza comunei , prejudiciile create prin faptele lor  a fost evaluat la suma de 8000 lei şi au fost recuperate în totalitate, iar inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor. Inculpatul P.I. a participat la toate faptele, ţinându-se cont şi de faptul că acesta anterior, a mai fost condamnat pentru fapte similare, la data de instanţa a admis propunerea de arestare preventivă formulată pe numele acestuia, iar potrivit fişei de cazier rezultă că, prin s.p. cu nr. a Judecătoriei Huşi, a fost condamnat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracţiuni la Legea nr. 26/1996, cu aplic. art. 81 cod pen., iar prin ordonanţa cu nr. i-a fost aplicată o sancţiuni administrativă pentru art. 192 alin.2 cod pen. Pune concluzii de condamnare a inculpatului P.I. la o pedeapsă cu închisoarea executată în regim de detenţie, cu deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive, iar pentru ceilalţi inculpaţi condamnarea la câte o pedeapsă cu închisoarea pentru care să se dispună suspendarea condiţionată a executării pedepselor, a se constata recuperarea prejudiciilor cu respingerea pretenţiilor civile formulate de partea vătămată M.V. ca fiind nedovedite şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Av. A.V. apărător ales al inculpatului P.I. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului să fie reţinută atitudinea sinceră a acestuia, patul că prejudiciul a fost recuperat, are o situaţie familială deosebită şi a avut o buna comportare în societate aşa cum rezultă din caracterizările depuse la dosar ca acte în circumstanţiere. Solicită orientarea spre o pedeapsă minimă, urmând a se reţine şi faptul că inculpatul a solicitat judecarea cauzei conform procedurii simplificate. Pentru inculpatul C.R.F.solicită a se avea în vedere faptul că acesta a recunoscut săvârşirea faptelor, nu este cunoscut cu antecedente penale, solicită aplicarea unei măsuri educative ca fiind suficientă pentru reeducarea inculpatului. Angajament.

Av. D.M. din oficiu pentru inculpatul C.M.I. având cuvântul la fond solicită pentru inculpat aplicarea unei  măsuri educative, precum şi a se avea în vedere atitudinea de recunoaştere şi regret a inculpatului, Oficiu neachitat.

Av. Ţ.C. din oficiu pentru inculpaţii C.V.A. şi P.V.E. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor să fie reţinute circumstanţele reale şi personale ale inculpaţilor, vârsta fragedă a acestora. Solicită respingerea pretenţiilor civile formulate de partea vătămată M.V. ca fiind nedovedite. Oficiu neachitat.

Av. M.G. din oficiu pentru inculpatul P.C. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepsei să fie reţinută atitudinea sinceră a inculpatului, circumstanţele reale şi personale favorabile acestuia, solicită aplicarea unei pedepse orientate sub minimum special prevăzut de legea penală cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Oficiu neachitat.

Inculpaţii având ultimul cuvânt regretă săvârşirea faptelor.

Instanţa lasă cauza în pronunţare, după deliberare dându-se sentinţa de faţă:

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă;

Sub nr. , s-a înregistrat la această instanţă, Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, nr. , în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: P.I. - pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a,g şi i”cod pen., cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen.şi art. 75 lit. „c” cod pen.; C.M.I. – pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a,g şi i” cod pen., cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 75 lit. „c” cod pen.; P.V.E. – pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208, 209 lit. „a, g şi i” cod pen., cu aplic. art. 75 lit. „c” cod pen.; C.V.E.  - pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a,g şi i” cod pen., cu aplic. art. 41 alun.2 cod pen. şi art. 99 şi urmat. Cod pen.; C.R.F. - pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a,g şi i” cod pen., cu aplic. art. 41 alun.2 cod pen. şi art. 99 şi urmat. Cod pen. şi P.C. - săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a,g şi i” cod pen., cu aplic. art. 41 alun.2 cod pen. şi art. 99 şi urmat. cod pen.

Pentru a dispune astfel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi, a reţinut că inculpaţii au comis în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, mai multe furturi pe raza comunei Inculpaţii au solicitat să fie judecaţi în procedură simplificată prev.de art. 320 cod pr.pen. şi în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cumosc şi le însuşesc. Inculpatul P..I. a fost trimis în judecată în stare de arest. Audiaţi fiind, inculpaţii au recunoswcut în totalitate săvârşirea faptelor aşa cum sunt reţinute în sarcina lor, prin actul de inculpare.

Prejudiciile create prin faptele lor  a fost evaluat la suma de 8000 lei şi au fost recuperate în totalitate.

Instanţa, deliberând asupra ansamblului materialului probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, reţine:

În fapt, în noaptea de , inculpaţii P.I. şi C.R.F., s-au hotărât să se deplaseze la locuinţa părţii vătămate M.V. din satul , cu scopul de a sustrage bunuri de la autoturismul acestuia, care era parcat în garaj.

Cei doi au escaladat gardul părţii vătămate, apoi ajunşi în faţa uşii garajului, au forţat sistemul de închidere cu care era asigurată uşa, iar de la autoturism au sustras următoarele bunuri: o roată, cricul şi cheia de roţi. Aceste bunuri au fost transportate la locuinţa inculpatului Pandelea Ionel, iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, au fost găsite bunurile şi recuperate de către partea vătămată.

Astfel, valoarea pagubei de 310 lei a fost recuperată, partea vătămată declarând că nu se constituie parte civilă.

În noaptea de , inculpatul P.I., împreună cu inculpaţii C.R.F., C.V.A., C.M.I., P.C. şi P.V.E., au comis un nr.de 6 furturi de pe raza aceleiaşi localităţi, iar bunurile sustrase au fost transportate la căruţa inculpatului C.M.I., care se afla pe un şes din apropierea locuinţelor părţilor vătămate, după cum urmează:

Inculpatul P.I. şi învinuiţii C.R.F., C.V.A. şi C.M.I., au pătruns prin aceeaşi modalitate în garajul aceleiaşi părţi vătămate, de unde au sustras de această dată, două roţi şi acumulatorul auto. Bunurile au fost duse la căruţă, iar ulterior la locuinţa inculpatului C.M.I.

La puţin timp, de această dată însoţiţi şi de ceilalţi doi inculpaţi, fraţii P.C. şi P.V.E. , acesta din urmă rămânând la căruţă şi asigurând paza, au pătruns prin efracţie în imobilul părţii vătămate P.M., de unde au sustras 10 saci cu porumb ştiuleţi. Sacii au fost duşi la căruţă, apoi toţi cei cinci s-au deplasat la un bar din apropiere unde au stat aproximativ o oră şi au consumat băuturi alcoolice. De acolo, inculpatul P.V.E. a plecat acasă, iar la aceeaşi parte vătămată s-au întors ceilalţi cinci, care prin aceeaşi modalitate au mai sustras încă 10-12 saci cu porumb şi pe care i-au transportat la căruţă.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate a fost evaluat la suma de 500 lei şi recuperat prin restituire, motiv pentru care aceasta a declarat că nu se constituie parte civilă.

De la această parte vătămată, cei patru s-au deplasat la magazinul SC aparţinând lui P.D. şi în timp ce inculpaţii C.V.A. şi C.M.I. au rămas la căruţă, în curtea magazinului au intrat inculpatul C.R.F., de unde au sustras două calorifere din fontă în valoare de 300 lei.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate a fost recuperat prin restituire, aceasta declarând că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

După ce au părăsit curtea magazinului, cei patru s-au deplasat şi la partea vătămată Ţ.V., unde au intrat prin escaladarea gardului şi de aici au sustras 22 bucăţi ţeava fier în valoare de 500 de lei, pe care le-au transportat cu căruţa la locuinţa inculpatului C.M.I.

Prejudiciul a fost recuperat de partea vătămată prin restituire, aceasta declarând că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

În continuare, cei patru s-au deplasat la partea vătămată R.A.A., unde au pătruns toţi prin escaladarea geamului de la un atelier de tâmplărie, de unde au sustras următoarele bunuri: o drujbă electrică, o freză manuală cu motor, un pendulator cu motor electric pentru debitat material lemnos, chei fixe, o presă, un ferăstrău de mână, mai multe şuruburi şi un bidon de plastic de 5 litri în care se afla motorină.

Bunurile au fost transportate cu căruţa la locuinţa inculpatului C.M.I. unde au fost găsite de organele de poliţie.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate a fost evaluat la suma de 2500 lei şi a fost recuperat prin restituire, partea vătămată declarând că nu se constituie parte civilă.

În noaptea de  , inculpaţii P.I. şi C.R.F. au pătruns prin escaladarea porţii, în curtea părţii vătămate C.C., apoi au forţat încuietoarea uşii de acces de la beciul locuinţei şi au sustras mai multe bunuri: un lanţ pentru drujbă, un cric auto, o pompă de benzină, o lamă drujbă, difuzor cu carcasă culoare neagră, o filieră şi un burghiu.

Prejudiciul evaluat la suma de 3.250 lei a fost recuperat de partea vătămată, bunurile fiindu-i restituite în urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului P.I., motiv pentru care partea vătămată a precizat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Având în vedere multitudinea de fapte comise într-un interval scurt de timp, valoarea importantă a bunurilor sustrase, faptul că inculpatul P.I. a participat la toate faptele, ţinându-se cont şi de faptul că acesta anterior, a mai fost condamnat pentru fapte similare, la data de instanţa a admis propunerea de arestare preventivă formulată pe numele acestuia, emiţându-se mandatul de arestare cu nr. 

Situaţia de fapt, astfel reţinută, rezultă din analiza coroborată a declaraţiilor inculpaţilor, cu cele ale martorilor audiaţi, precum şi cu aspectele consemnate în procesele verbale încheiate de organele de cercetare penală.

Astfel, fiind audiaţi inculpaţii, au recunoscut comiterea faptelor, aşa cum s-au reţinut, iar depoziţiile lor analizate în lumina disp.art.69 cod pr.pen. serveşte la aflarea adevărului întrucât se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

În drept, fapta inculpatului P.I., care în perioada singur sau împreună cu inculpaţii C.R.F., C.M.I., C.V.A. şi P.C., pe timp de noapte şi prin escaladare au pătruns în imobilele părţilor vătămate M.V., P.M., P.D..D, R.A.A. şi C.C., de unde au sustras diferite bunuri din posesia şi detenţia părţilor vătămate, evaluate la suma de 8.000 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 208, 209 lit. „a, g şi i” cod pen., cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen.

Fapta inculpatului P.V.E., de a asigura paza în noaptea de în timp ce inculpaţii P.I. şi C.V.A., C.M.I. şi P.C., au sustras 10 saci cu porumb de la partea vătămată P.M., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208, 209 lit. „a, g şi i” cod pen.

La încadrarea juridică a faptelor, în sarcina inculpatului şi a învinuiţilor majori, vor fi reţinute disp. prev. de art. 75 lit. „c” cod pen., iar a învinuiţilor minori, disp. prev. de art. 99 şi urmat. cod pen.

Având în vedere modul de comitere al faptelor, multitudinea de părţi civile şi vătămate, natura bunurilor sustrase, durata relativ mică în care acestea au fost comise, apreciem că inculpaţii au comis faptele în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, motiv pentru care la încadrarea juridică a faptelor vor fi reţinute disp. prev. de art. 41 al. 2 cod pen.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că atitudinea subiectivă a inculpaţilor faţă de faptele săvârşite şi urmările acestora se caracterizează prin intenţia directă, forma vinovăţiei prev. de art.19 pct.1 cod pen.

Văzând că faptele deduse judecăţii există, constituie infracţiuni şi a fost comise de inculpat cu vinovăţie, instanţa va dispune antrenarea răspunderii penale a acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor se va avea în vedere gradul concret de pericol social al faptelor, de modalitatea şi împrejurările săvârşirii faptei, de urmările produse şi cele care se puteau produce, de valoarea prejudiciului, de persoana inculpaţilor. Astfel, cu excepţia inculpatului P.I., cei cinci inculpaţi nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, au domiciliul în comuna Boţeşti, iar inculpaţii C.R.F., P.C. şi C.V.A. sunt minori, cu vârsta cuprinsă între 16 ani jumătate şi 17 ani.

Potrivit înscrisurilor existente în dosar rezultă că, inculpatul minor P.C. a absolvit 7 clase, în clasa a VIII-a fiind declarat repetent îşi ajută părinţii la treburile gospodăreşti şi nu a creat probleme pe raza comunei.

Inculpatul C.R.F. provine dintr-o familie cu posibilităţi materiale, relaţiile dintre el şi membrii familiei se bazează pe un climat de înţelegere şi sprijin reciproc, este elev în clasa a IX-a la grupul Şcolar , iar relaţiile cu membrii comunităţii sunt normale.

Inculpatul C.V.A. a abandonat în luna decembrie 2011 cursurile şcolare ale Liceului în clasa a XII-a, în familie relaţiile sunt normale, iar veniturile se compun doar din ajutorul social şi alocaţia pentru copii.

Inculpatul P.I.  are ca studii 10 clase, acesta este necăsătorit, agricultor şi este cunoscut cu antecedente penale. Potrivit fişei de cazier rezultă că, prin s.p. cu nr. a Judecătoriei Huşi, a fost condamnat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracţiuni la Legea nr. 26/1996, cu aplic. art. 81 cod pen., iar prin ordonanţa cu nr. i-a fost aplicată o sancţiuni administrativă pentru art. 192 alin.2 cod pen.

În raport cu data săvârşirii noilor infracţiuni, se împlinise termenul de încercare de 2 ani şi 9 luni pentru condamnarea din anul 2007, reţinând vinovăţia inculpatului P.I. în ce priveşte săvârşirea infracţiunii susmenţionate, instanţa îl va condamna la o pedeapsă în limitele prevăzute  de textul încriminator şi cu aplicarea art. 3201 cod pr.pen.

Pe durata prev. de art.71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pr. pen.

În baza art. 350 cod pr. pen. menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În temeiul disp. art. 88 cod pen, deduce la zi, durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului începând cu data de

Luând în considerare disp. art.3201 cod pr. pen. şi având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpaţilor majori C.M.I. şi P.V.E. şi a inculpaţilor minori C.V.A., C.R.D.  şi P.C., care sunt tineri, fără antecedente penale, de atitudinea sinceră şi cooperantă pe care acesta a avut-o în timpul procesului penal, de recunoaştere şi de regret a săvârşirii faptelor, instanţa le va acorda circumstanţe judiciare atenuante, prev.de art.74 lit.”a,b” cod pen., dispunând, ca în baza art.76 lit.”d” cod pen., coroborarea pedepselor aplicate sub minimul special prev.de lege pentru infracţiunea furt calificat în formă continuată.

La individualizarea modalităţii de executare a pedepselor, instanţa, din analiza coroborată a lucrărilor şi materialelor dosarului şi-a format convingerea că scopul real al acesteia, prev.de art.52 cod pen., poate fi realizat prin neexecutarea în regim de detenţie.

Pe durata prev.de art.71 al.2, cod pen., interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prev.de art.64, lit.”a”  teza a II-a şi lit. „b” cod pen. (iar inculpaţii minori după împlinirea vârstei de 18 ani).

Raportat acestor considerente, în baza art.81 şi 82 cod pen., se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i inculpatului termen de încercare.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev.art.83 cod pen.

Pe durata prev.de art.71, al.2 cod pen., suspendă executarea pedepselor accesorii. (iar inculpaţii minori după împlinirea vârstei de 18 ani).

În baza art. 348 cod pr.pen., constată prejudiciile recuperate de partea vătămată P.M., Ţ.V., R.A.A., C.C. şi  SC şi ia act că nu se constituie părţi civile în cauză.

Partea vătămată M.V. s-a constituit în faza de cercetare judecătorească părţi civile în cauză cu suma de 310 lei şi care reprezintă contravaloarea bunurilor sustrase din automobilul proprietatea sa.

Instanţa reţine că toate bunurile sustrase de către inculpaţii P.I. şi C.R.F. au fost depistate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la inculpatul P.I. şi restituite părţii vătămate M.V.. Raportat acestor considerente, instanţa va respinge pretenţiile civile ale acestei părţi vătămate.

Văzând  prev.art.191 cod pr.pen.

PENTRU ACESTE EMOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă inculpaţii:

- P.I. – fiul lui  , născut la data de  , în  , CNP , domiciliat în sat  , la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g şi i” cod pen. cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen., art.75 lit.”c” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen.

Pe durata prev. de art.71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pr. pen.

În baza art. 350 cod pr. pen. menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

În temeiul disp. art. 88 cod pen, deduce la zi, durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului începând cu data de 

- C.M.I. – fiul lui şi , născut la , în mun. CNP domiciliat în sat  , fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1, lit.”a,g şi i” cod pen, cu aplic.art.41 alin.2 cod pen., art. 75 lit.”c” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen.

Pe durata prev. de art. 71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pen.

În baza art.81 şi 82 cod pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i inculpatului termen de încercare de 4 ani.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale în baza art. 71 alin.5 cod pen. dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

- P.V.E. – fiul lui şi născut la data în mun.  , domiciliat în  CNP , fără antecedente penale, la pedeapsa de  8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g, şi i” cod pen., cu aplic.art.75 lit.”c” cod pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”d” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen.

Pe durata prev. de art. 71 alin.2 cod pen. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pen.

În baza art. 81 şi 82 cod pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i termen de încercare de 2 ani şi 8 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale în temeiul disp. art. 71 alin.5 cod pen., dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

- C.V.A. – fiul lui şi  , născut la data de în mun.  , domiciliat în  , fără antecedente penale.

- C.R.F. – fiul lui şi  , născut la data de în mun.  , domiciliat în sat  , jud. CNP  , fără antecedente penale.

- P.C. – fiul lui şi născut la data de în comuna  , domiciliat în satul  , CNP  , fără antecedente penale, la câte o pedeapsă de câte 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea a câte unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g,i” cod pen, cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 99 şi următ. cod pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”d” cod pen. şi art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen.

Pe durata prev. de art. 71 alin.2 cod pen., interzice fiecărui inculpat exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod pen. (numai după împlinirea vârstei de 18 ani).

În baza art.81 şi 110 cod pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-le fiecărui inculpat, termene de încercare de câte 1 an şi 2 luni.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra respectării disp.art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, dispsune în baza art. 71 alin.5 cod pen. şi suspendarea pedepselor accesorii (după împlinirea vârstei de 18 ani  pentru fiecare minor).

În temeiul disp.art. 348 cod pr. pen., constată prejudiciile recuperate de către părţile vătămate P.M., T.V., R.A.A., C.C. şi SC şi ia act că nu se constituie părţi civile în cauză.

Respinge pretenţiile civile ale părţii vătămate M.V., ca fiind nedovedite

Obligă fiecare inculpat să achite câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Constată că inculpaţii P.I. şi C.R.F. au fost asistaţi de apărători aleşi.

Onorariile apărătorului din oficiu pentru inculpaţii C.M.I., C.V.A., P.C. şi P.V.E., în sumă de câte 400 lei se stabilesc în sarcina Ministerului Justiţiei şi vor fi virate în conturile Baroului Avocaţi Vaslui.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul P.I.şi de la pronunţare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 

PREŞEDINTE,GREFIER,