Furtul (art.208 C.p.)

Sentinţă penală 67/2011 din 11.03.2011


Dosar nr. ________

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ Nr. 67/2011

Şedinţa publică de la 11 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ________

Grefier ________

Cu participarea d-lui procuror I.G. din cadrul

Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul A.L., din comuna ......... nr. ....., judeţul ........, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii

de furt prev. de art. 208 al.1 rap. la art. 210  Cod penal, parte civilă Sz.I..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru inculpat av. N.Z., desemnat din oficiu, martorii A.K. şi S.B.Sz., lipsind inculpatul şi

partea civilă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a restituit de către Postul de Poliţie ......... mandatul de aducere şi procesul verbal

din care rezultă imposibilitatea executării (f.85-87) şi procesul verbal de afişare a citaţiei (89).

Se ia declaraţie scrisă celor doi martori- sub prestare de jurământ – declaraţiile se consemnează în scris şi se ataşează la dosar (f.96,97).

Reprezentantul Parchetului nu mai are cereri în probaţiune şi solicită acordarea cuvântului pe fond.

Avocatul desemnat din oficiu al inculpatului nu mai are cereri de formulat, considerând cauza în stare de judecată.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa declară terminată faza cercetării judecătoreşti, trece la dezbateri şi acordă

cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului prezintă pe larg rechizitoriul, consideră că săvârşirea faptei a fost dovedită. Cere condamnarea inculpatului şi

obligarea la plata despăgubirilor civile pe seama părţii civile, totodată obligarea la plata cheltuielilor avansate de stat.

Avocatul inculpatului nu contestă starea de fapt, încadrarea juridică este legală. Cere stabilirea unei pedepse în raport cu gradul de pericol

social al faptei şi aplicarea circumstanţelor atenuante, având în vedere paguba mică şi dat fiind faptul că nu s-a putut restitui bijuteriile, fiind deja

topite. Totodată cere aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiţionată, fiind de acord cu despăgubirea părţii civile. Onorariu în sarcina

Ministerului de Justiţie.

INSTANŢA

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc înregistrată la această instanţă sub nr.________ s-a

dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.L. pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev.de art.210 Cod penal şi raportat la art.208 alin.1 Cod penal.

În fapt s-a reţinut în sarcina inculpatului că în perioada de 6-7 aprilie 2010 partea vătămată l-a găzduit în locuinţa sa şi la data de

14 aprilie 2010 a sustras un ghiul bărbătesc din aur cu inscripţia L. şi o pereche de cercei de aur şi o verighetă din aur cauzând un prejudiciu de

 1.000 lei (f.10).

După ce inculpatul a fost audiat în calitate de făptuitor s-a sustras de la urmărirea penală.

Analizând lucrările dosarului instanţa constată:

În perioada 6-7 aprilie 2010 partea vătămată Sz.I. l-a găzduit pe inculpat în locuinţa sa din .............. str............... bl..... -... ap.....

Inculpatul profitând de faptul că a rămas singur la data de 14 aprilie a sustras un ghiul din aur bărbătesc cu inscripţia L., o verighetă de

aur bărbătească şi o pereche de cercei de aur.

La data de 19 aprilie 2010 Sz.I. a depus o plângere penală împotriva inculpatului pentru sustragerea bijuteriilor şi s-a constituit parte

civilă cu suma de 1000 lei. (f.11).

După comiterea faptei inculpatul la data de 9 aprilie 2010 s-a deplasat la Casa de amanet S.C. G.R. SRL .................., cu punct de

lucru în .............., str............... Bl....., ap....., jud..............

Vânzătoarea A.K. a declarat că în anul 2010 a venit inculpatul şi a oferit spre vânzare o verighetă de aproximativ 5 gr. Cu această

ocazie inculpatul a prezentat carnetul de identitate şi a semnat contractul de amanet nr.C 234 din 9 aprilie 2010.

În ziua de 15 aprilie 2010 inculpatul a amanetat ghiulul de aur la casa de amanet S.C. V. SRL din .................. iar preţul obţinut a fost de 180 lei.

Martorul S.B.Sz., angajat la S.C. V. SRL, a declarat în faţa instanţei că îşi aminteşte că i-a fost adus un ghiul de aur cu o înscripţie (f.46).

Nu s-a putut recupera cele două bijuterii fiind topite.

Audiat în calitate de făptuitor A.L. a recunoscut comiterea faptei. (f.19).

Ulterior, înainte de terminarea cercetării penale inculpatul şi-a părăsit domiciliul.

Deşi legal citat inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei sustrăgându-se de la judecată.

Din întreg materialul administrat în cauză instanţa stabileşte că fapta inculpatului de a sustrage bijuteriile de aur ale părţii vătămate,

la care locuia, constituie infracţiune de furt prev.de art.210 rap.la art.208 alin.1 Cod penal.

La individualizarea şi dozarea pedepsei ce i se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere lipsa antecedentelor penale, reţinându-se

 ca circumstanţe atenuante şi apreciind că o pedeapsă a cărei executare să fie suspendată condiţionat va realiza scopul pedepsei.

În şedinţa din data de 26 noiembrie 2009 partea vătămată Sz.I. s-a constituit parte civilă cu suma de 1200 lei, susţinând că de la data

comiterii furtului valoarea aurului a crescut.

Potrivit site Băncii Naţionale a României (http.www.bnr.ro/curs valutar : HTML aprox.?year) gramul de aur la data de 14 aprilie 2010

valora 112,9516 lei, iar la data de 11 martie – data pronunţării setinţei valora 138,44 lei.

Martora A.K. – angajata unei case de amanet – a declarat în faţa instanţei că verigheta de aur de aproximativ 5 gr a fost amanetată

 pentru suma de 240 lei în momentul de faţă valorează 300 lei. (f.15,47).

Având în vedere perioada scursă de la data comiterii faptei – timp în care partea civilă era lipsită de folosinţa acestor bunuri şi

creşterea preţului aurului instanţa va admite cererea părţii civile.

Pentru cele de mai sus instanţa va condamna inculpatul A.L. - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 al.1 rap. la art. 210 Cod penal,

cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76 lit.d Cod penal la 8 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 Cod penal  va fixa un termen

de încercare de 2 ani şi 8 luni.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83,84 Cod penal.

Va obliga inculpatul să plătească părţii civile 1200 lei despăgubiri civile.

Va obliga inculpatul să plătească în favoarea statului 1200 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei, onorariu avocaţional din oficiu,

se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpatul A.L.- fiul lui D. şi A., născut la ............... în ..................., cetăţenia română, studii generale, fără ocupaţie, fără loc de

 muncă, domiciliat în comuna ......... nr. ....., judeţul ........, posesorul CI seria ... nr. .............. eliberat de Poliţia or. .............. , CNP: ...............  - pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 al.1 rap. la art. 210 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76 lit.d Cod penal la 8 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 Cod penal fixează un termen d

e încercare de 2 ani şi 8 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83,84 Cod penal.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile 1200 lei despăgubiri civile.

Obligă inculpatul să plătească în favoarea statului 1200 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei, onorariu avocaţional din oficiu,

se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare cu inculpatul şi partea civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

________________