Talharie calificata, furt calificat

Decizie 8 din 28.08.2015


Dosar nr. 1607/283/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PUCIOASA

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din data de  28.08.2015

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI: M.G. 

GREFIER : P.A.M.

Ministerul Public – Parchetul  de pe lângă  Judecătoria Pucioasa

a fost reprezentat de procuror S.A.

Pe rol soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor - B.I., şi S.M.C,  pentru savarsirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, două fapte de furt calificat (persoane vătămate Biserica G.V. şi I.E.), fapte prevăzute de art.233-234 alin.1 lit.a, c, d şi f C.p., şi art.228-229 alin.1 lit.b şi d (două fapte) C.p, toate cu aplicarea art.41 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatii B.I., personal si asistat de apărător din oficiu, O.C.  în baza delegaţiei de asistenţă judiciară din oficiu seria DB nr. 4171/2015 (fila 5) şi S.M.C., personal si asistat de apărător din oficiu C.A.,  în baza delegaţiei de asistenţă judiciară din oficiu seria DB nr. 4172/2015 (fila 6).

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

În conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. (8) C. proc. pen, judecătorul de drepturi şi libertăţi le aduce la cunoştinţă inculpaţilor infracţiunile de care sunt acuzaţi, încadrarea juridică şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-le atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva lor.

Inculpaţii B.I. şi S.M.C. sunt de acord să dea declaraţie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpaţilor, conform dispoziţiilor art. 225  alin. (7) C. proc. pen., declaraţiile acestora fiind consemnate si ataşate la dosarul cauzei

Nemaifiind alte cereri de formulat se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că solicită luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţi pentru o perioadă de 30 zile, având în vedere că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă, fără dubii, săvârşirea de către aceştia a infracţiunilor de tâlhărie calificată şi a celor două fapte de furt calificat,  fapte care prezintă o gravitate deosebit de mare. învederează judecătorului de drepturi şi libertăţi că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul S.M.C., organele de poliţie au identificat amprentele acestuia, în biserica din V.P, iar din probele adiminstrate a rezultat că a doua zi acesta a efectuat convorbiri telefonice de pe telefonul celuilalt inculpat, fapt din care rezultă ca acesta, contrar susţinerilor sale, s-a aflat în zona.  Din referatul întocmit de organele de cercetare penală rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 223 alin. 2 Cod proc. pen, astfel că pentru aceste motive se solicită admiterea propunerii formulate.

Apărătorul  din oficiu al inculpatului, B.I., Av. O.C.,  solicita respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive în raport de poziţia procesuală a inculpatului, care a recunoscut şi a regretat fapta săvârşită, şi arată că nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 223 CPP, iar lăsarea în libertate a inculpatului nu prezintă pericol pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale.  Se solicită luarea faţă de inculpat a unei alte măsuri preventive, respectiv măsura controlului judiciar, prev. de art. 202 alin. 4 lit. c Cpp.

Apărătorul din oficiu al inculpatului S.M.C. pune aceleaşi concluzii, respectiv de respingere a propunerii Parchetului de luare a măsurii arestării preventive, având în vedere că învederând instanţei că lăsarea acestuia în libertate nu poate impieta asupra procesului penal, solicită luarea faţă de inculpat a măsurii controlului judiciar.

Inculpatul B.I., având cuvântul în  final,  arată că regretă săvârşirea faptelor şi lasă la aprecierea judecătorului soluţionarea propunerii de arestare.

Inculpatul S.M.C., având cuvântul în final, arata că nu a săvârşit faptele de care a fost acuzat, nu este vinovat şi doreşte să fie lăsat în libertate, aceasta şi în contextul în care mama sa suferă de o boală foarte gravă, necesitând suportul şi prezenţa sa. 

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI,

Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.08.2015 sub nr.1607/283/2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa  a solicitat să se dispună arestarea preventivă a inculpaţilor B.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, două fapte de furt calificat (persoane vătămate Biserica G.V. şi I.E.), fapte prevăzute şi pedepsite de art.233-234 alin.1 lit.a, c, d şi f C.p., şi art.228-229 alin.1 lit.b şi d (două fapte) C.p, toate cu aplicarea art.41 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen. şi, - S.M.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, două fapte de furt calificat (persoane vătămate Biserica  G.V. şi I.E), fapte prevăzute şi pedepsite de art.233-234 alin.1 lit.a, c, d şi f C.p., şi art. 228-229 alin.1 lit.b şi d (două fapte) C.p, toate  cu aplicarea art.41 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen.

 Sub aspectul situaţiei de fapt parchetul a reţinut în referatul de luare a măsurii arestării preventive următoarele:  Prin ordonanţa din data de 21.08.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de tâlhărie calificată prevăzută de art.233-234 alin.1 lit. c, d, f C.p., faptă constând în aceea că în noaptea de 20/21.08.2015, 2 persoane mascate au pătruns în locuinţa persoanei vătămate I.E. din comuna V.P., iar prin exercitarea de ameninţări cu un cuţit au deposedat-o de 2 telefoane mobile şi suma de 150 lei.

Prin ordonanţa din data de 27.08.2015 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 233 - 234 alin. 1 lit. c, d, f C.p, în infracţiunea prevăzută de art.233-234 alin. 1 lit. a, c, d si f, C.p. şi extinderea urmăririi penale şi cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de viol, prevăzute de art. 32 rap. la art.218 al.1 şi 3 lit. f C. p.

Prin ordonanţa din data de 27.08.2015 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de B.I. şi S.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233 - 234 alin.1 lit.a, c, d şi f C.p. şi tentativă la infracţiunea de viol, prevăzută de art.32 rap. la art.218 al.1 şi 3 lit.f C.p. cu aplicarea art.38 alin.1 C.p. şi art.41 C.p.

Prin ordonanţa din data de 28.08.2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de B.I. şi S.M.C. pentru săvârşirea a câte două infracţiuni de furt calificat în stare de recidivă şi concurs, fapte prevăzute de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. şi art.38 alin.1 C.p.

Prin ordonanţele din 21.08.2015 s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pe o durată de 48 ore a localizării, interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor-SMS, MMS, mesagerie vocală a următoarelor numere de telefon:

- postul telefonic cu numărul de apel ……… utilizat de către numitul B.I.

- postul telefonic cu numărul de apel ……… utilizat de către numitul S.M.C.

-  aparatul cu seria….., care a fost folosit în după-amiaza zilei de 21.08.2015 de postul telefonic cu nr. de apel …….. ;

- posturile telefonice cu numărul de apel …..aparţinând persoanei vătămate I.E.;

- aparatul telefonic cu seria IMEI  şi seria IMEI  aparţinând persoanei vatamate I.E.;

de la data de 21.08.2015 ora 12.30 până la data de 23.08.2015 ora 12.30 a localizării, interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor SMS, MMS, mesagerie vocală a următoarelor numere de telefon:

- postul telefonic cu numărul de apel ……, aparţinând persoanei vătămate I.E.;

- postul telefonic cu numărul de apel ……, aparţinând persoanei vătămate I.E..

- postul telefonic cu seria IMEI ………, aparţinând persoanei vătămate I.E..

Prin încheierea instanţei din 24.08.2015, s-a dispus luarea, pe o perioadă de 28 de zile,  începând cu data de 24.08.2015 orele 16.00 şi până la data de 20.08.2015 orele 16.00 a măsurii de supraveghere tehnică a localizării, interceptării şi înregistrării a convorbirilor şi comunicărilor SMS, MMS, mesagerie vocală a următoarelor:

- postul telefonic cu numărul de apel ….., utilizat de către numitul B.I. …;

- postul telefonic cu numărul de apel …….., utilizat de către numitul  S.M.C.

-  aparatul cu seria IMEI , care a fost folosit în după-amiaza zilei de 21.08.2015 de postul telefonic cu numărul de apel ………;

- posturile telefonice cu numărul de apel …..aparţinând persoanei vătămate I.E.;

- aparatul telefonic cu seria IMEI …. şi seria IMEI ………. aparţinând persoanei vătămate I.E..

Prin ordonanţele din data de 27.08.2015 s-a dispus reţinerea suspectului S.M.C. pe o durata de 24 de ore, începând cu data de 27.08.2015, orele 22.00 până în data de 28.08.2015 orele 22.00 şi reţinerea suspectului B.I. pe o durată de 24 ore începând cu data de 27.08.2015 orele 23.50 până la data de 28.08.2015 orele 23.50.

Din  actele efectuate se constată că există probe din care rezultă că suspecţii B.I. şi S.M.C. au săvârşit infracţiunile pentru care s-a început urmărirea penală.

Astfel, din procesul verbal de sesizare din oficiu, procesul verbal de cercetare la fata locului, declaraţia persoanei vătămate, actele medico-legale, declaraţiile suspecţilor, procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice rezultă că în noaptea de 20/21.08.2015 suspecţii B.I. şi S.M.C. au smuls grilajul metalic de protecţie al ferestrei şi, prin spargerea geamului, au pătruns în interiorul bisericii din satul G.V., de unde au sustras mai multe haine bisericeşti, un ceas de perete precum şi un cuţit, au mers în pădurea din apropiere, unde, din obiectele de îmbrăcăminte, şi-au confecţionat măşti pentru deghizare şi au abandonat restul bunurilor. În continuare suspecţii s-au deplasat pe uliţa Vlădeşti întrucât suspectul S.M.C. cunoştea faptul că persoanei vătămate I.E. deţine sume de bani. În jurul orelor 02:00, suspecţii B.I. şi S.M.C. au pătruns pe fereastra locuinţei persoanei vătămate I.E. din comuna V.P., după care, au mers în bucătărie unde au consumat produse alimentare şi băuturi alcoolice. Cei doi suspecţi au fost surprinşi de persoana vătămată, moment în care cei doi, prin constrângere fizică, au imobilizat şi au ameninţat persoana vătămată cu un cuţit pentru a le spune unde îşi ţine banii, au luat 150 lei din portofelul aflat în geanta persoanei vătămate. În continuare cei doi au sustras două telefoane mobile şi cheia autoturismului persoanei vătămate şi au părăsit imobilul. După ce au părăsit imobilul persoanei vătămate suspecţii au mers pe raza comunei V.B. s-au oprit la o anexă gospodărească-povarnă, unde au forţat uşa de la intrare şi s-au adăpostit până spre dimineaţă, timp în care au folosit telefoanele persoanei vătămate pentru a suna la linia erotică. Dimineaţă, întrucât au observat mai multe de maşini de poliţie, au sustras trei pături, două cojoace şi un topor şi au mers în pădurea din zona povarnei iar, în jurul orelor 15.00, au plecat pe malul râului Ialomiţei până în municipiul T. unde au vândut telefoanele persoanei vătămate.

Având în vedere că inculpaţii B.I. şi S.M.C. se află în situaţia prevăzută de art. 223 alin. 1 lit. a şi d şi alin. 2 din C. proc. pen., respectiv, inculpaţii deşi cunoşteau că sunt căutaţi de organele de poliţie s-au sustras cercetărilor şi au mai săvârşit o infracţiune de tâlhărie pe raza municipiului Târgovişte, existând pericolul ca inculpaţii să mai săvârşească alte fapte de tâlhărie .

Judecătorul de drepturi și libertăți analizând actele si lucrările dosarului constată următoarele: Potrivit art. 202 alin. (1) C. proc. pen., „măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.”

Potrivit alin. (3) al art. 202 C. proc. pen., “orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.

De asemenea, conform art. 223 alin. (1) C. proc. pen.,  „măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, ... numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani şi pe baza evaluării gravității faptei , a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, se constată că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Raportând dispoziţiile legale invocate la situaţia de fapt relevată de actele şi lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor.

Astfel, sub aspectul situației de fapt, judecătorul de drepturi și libertăți reține din probatoriul administrat până în prezent în cauză că în noaptea de 20/21.08.2015, inculpații B.I. și S.M.,  au pătruns prin efracție respectiv prin smulgerea grilajului de protecție al ferestrei și prin spargerea geamului în interiorul Bisericii din comuna V.P. satul G.V. de unde și-au însușit fără drept două perechi de haine bisericești, un ceas de perete și un cuțit care  a fost folosit de inculpat pentru secționarea mânecilor hainelor.

Negăsind nicio sumă de bani, inculpații s-au deplasat ulterior la imobilul persoanei vătămate I.E. din comuna V.P. animați de aceiași dorință de a-și procura ilegal și facil resurse financiare.

După pătrunderea inculpaților în interiorul locuinței persoanei vătămate I.E. aceștia și-au însușit fară drept din geanta persoanei vătămate suma de 150 lei.

Nemulțumiți de suma găsită inculpații au imobilizat persoana vătămată care între timp s-a trezit și și-a părăsit dormitorul  și prin amenințarea acesteia cu cuțitul precum și cu suprimarea vieții în cazul în care aceasta alertează vecinii au încercat să obțină de la aceasta și alte sume de bani. Persoana vătămată, le-a învederat continuu inculpaților că nu are alte sume de bani, implorându-i in permanentă să–i lase fiica bolnavă și care  dormea în camera alăturată în pace.

Din dormitorul comun al persoanei vătămate și al fiicei acesteia, inculpații și-au însușit două telefoane mobile, care utilizau posturile telefonice cu numerele ………….. Tot prin amenințarea cu suprimarea vieții, inculpații au reușit să părăsească imobilul persoanei vătămate I.E., care de teama amenințărilor inculpaților nu a alertat imediat poliția, ci ulterior, după ce aceștia părăsiseră zona.

Procedând la examinarea fiecărei condiții în parte de luare a acestei măsuri preventive, judecătorul de drepturi și libertăți constată că din probele administrate până în prezent în cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă, că inculpații sunt autorii faptelor reținute în sarcina acestora.

Astfel, după săvârșirea faptei, postul telefonic cu nr. de apel…..aparținând persoanei vătămate I.E., a fost folosit după comiterea faptei pentru a contacta postul telefonic cu nr. ……., aparținând inculpatului B.I., inculpat care, a recunoscut săvârșirea faptei, în modalitatea mai sus expusă, descriind în detaliu, modul de săvârșire al faptelor. Depoziția acestui inculpat se coroborează cu depoziția persoanei vătămate I.E., care în cuprinsul declarației,  a descris în detaliu situația de fapt, în aceeași modalitate  cu cea a inculpatului B.I..

În ceea ce-l privește pe inculpatul S.M.C., poziția acestuia de nerecunoaștere a faptei, vine în contradicție cu probatoriul administrat până la acest moment în cauză.

În acest sens se reține că, inculpatul, a învederat cu ocazia audierii sale, în procedura luării măsurii arestării preventive, în fața judecătorului de drepturi și libertăți, faptul că nu s-a aflat pe raza comunei V.P., împreună cu inculpatul B.I.și nici nu a intrat în vreo biserică aflată pe raza acestei comune, afirmație care, este contrazisă de faptul că la cercetarea la fața locului efectuată la biserica din com. V.P. a fost ridicată o urmă papilară care a fost ulterior, în urma examinării în baza de date a sistemului AFIS identificată ca aparținând inculpatului S.M.C..

De asemenea, urmare a interceptărilor și localizărilor efectuate în cauză, a rezultat că, în zilele de 22 august 2015, ora 20: 18 min., ora 15: 11 min., 11 : 03 min, 11: 06 min, și 23 august ora 11: 09 min, 11: 22 min, 16: 45 min, terminalul mobil cu nr. 0734 960379, deținut de către inculpatul B.I., este folosit de inculpatul S.M.C., pentru a iniția diferite apeluri telefonice.

Folosirea terminalului mobil al inculpatului B.I. se coroborează cu afirmația acestui inculpat, privitoare la participarea la săvârșirea faptelor și a inculpatului S.M.C. și la rămânerea celor doi de la momentul săvârșirii faptelor până la momentul prinderii acestora de către organele de poliție, împreună. Aceste probe însă vin în contradicție cu afirmația inculpatului  S.M.C., care a arătat că, nu a participat la săvârșirea faptelor ci s-a întâlnit în două împrejurări diferite, pentru o scurtă perioada de timp, cu inculpatul B.I., inițiind cu ocazia celor două întâlniri, două  apeluri telefonice.

De asemenea, din localizările prin mijloace tehnice, efectuate în cauză,  a rezultat că în data de 22.08.2015 (fila 17 dup) postul telefonic cu nr. 0720 079 558, deținut de inculpatul S.M.C. a fost identificat și poziționat geografic la orele 10: 17 și orele 10:24 pe str. Petrești din Com. V.P., probă care din nou vine în contradicție cu depoziția inculpatului S.M.C., care a arătat că a fost o singură dată în com. V.P.în urmă cu 9/10 zile, iar de atunci nu a mai mers niciodată până în prezent.

Identificarea poziției acestui inculpat a avut loc în contextul în care, acesta este apelat de o persoană necunoscută căreia îi comunica faptul că este (”cu B. și nu știe unde să se ducă”).

Totodată, în ziua de 22.08.2015, orele 10:33, postul telefonic al inculpatului S.M. C-tin cu nr. …….., este apelat de postul telefonic cu nr. ….., ocazie cu care inculpatul îi spune interlocutorului că este cu B., și și-a rupt pantalonii.

Toate aceste localizări și interceptări dovedesc conduita procesuală nesinceră a inculpatului S.M. C., care a negat prezența în com. V.P.,  în scopul împiedicării stabilirii situației de fapt dar, în schimb, conturează suspiciunea rezonabilă că și acest inculpat a participat la săvârșirea faptelor din cadrul prezentului dosar.

Se remarcă în privința acestui inculpat o inconsecvenţă în relatarea şi expunerea făcută în fața judecătorului de drepturi și libertăți și în ceea ce privește propriile afirmații referitoare la momentele în care s-a aflat împreună cu inculpatul B.I., acesta arătând inițial că nu s-a întâlnit cu B. decât în două împrejurări diferite, în care a și inițiat două apeluri telefonice de pe telefonul acestuia, însă ulterior arătând că a fost prins de organele de poliție în orașul Brașov împreună cu inculpatul B.I.

Fără a proceda la o analiză minuţioasă necesar a fi efectuată de judecătorul fondului în situaţia pronunţării unei sentinţe care să reţină vinovăţia sau nu a inculpaţilor în săvârşirea faptelor reţinute în sarcina acestora, judecătorul de drepturi și libertăți constată că  fiind investit cu soluţionarea propunerii de luare a măsurii arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi, din mijloacele de proba administrate până la acest moment în cauză au rezultat probe de natura a crea suspiciunea rezonabilă că cei doi inculpaţi au săvârşit faptele  reţinute în sarcina acestora.

Procedând la o analiză a proporţionalităţii măsurii faţă de circumstanţele concrete ale săvârşirii faptelor, judecătorul de drepturi și libertăți constată că deşi măsura arestului preventiv este o măsură de excepţie, cea mai aspră din cele prevăzute de codul de procedură penală, această măsură se impune cu evidenţă determinat de circumstanţele concrete ale săvârşirii faptelor precum şi de antecedentele celor doi inculpaţi.

Circumstanţele concrete au în vedere modalitatea în care inculpații au săvârșit infracțiunea de tâlhărie și anume faptul că aceștia au pătruns fără drept și pe timpul nopții în locuința persoanei vătămate I.E. pe care au amenințat-o și au lovit-o cu scopul de a obține alte sume de bani în afara celei pe care deja și-o însușiseră și au continuat să o amenințe cu moartea pentru a-și asigura scăparea.

 Se reţine de asemenea, că ambii inculpați nu se află, nici pe departe, la primul conflict cu legea penală, suferind multiple condamnări pentru infracțiuni de furt calificat, condamnări care au fost executate fără însă ca acestea să fi constituit vreun avertisment sau vreun mijloc de reeducare a celor doi inculpați.

Perseverența inculpaților în săvârșirea de infracțiuni  nu relevă decât necesitatea luării celei mai ferme măsuri preventive.

Inculpatul B.I.a recunoscut chiar în cadrul prezentului dosar săvârșirea și a altor fapte care nu fac obiectul dosarului, fiind instrumentate de alte organe de poliție decât cele din raza de competență a Judecătoriei Pucioasa, recunoaștere care a fost, la un moment dat, făcută și de inculpatul S.M.C. însă, ulterior retractată pe motiv că nu reprezintă decât rezultatul acțiunii violente a organelor de poliție asupra sa.

Sub aspectul necesităţii şi proporţionalităţii măsurii luate în raport de circumstanţele cauzei, în jurisprudenţa CEDO, necesitatea a fost apreciată ca un criteriu care justifică măsurile privative ori restrictive de libertate dacă acestea sunt oportune, rezonabile, absolut necesare şi cerute de împrejurările situaţiei. Ilustrativă în acest sens este hotărârea Curţii în cauza Witold Litwa c. Poloniei în care s-a reţinut că detenţia unei persoane este o măsură justificată dacă alte măsuri mai puţin severe s-au dovedit ineficiente pentru apărarea interesului urmărit.  În cauză se constată că aceste criterii sunt întrunite, condamnările anterioare suferite de inculpați și executarea pedepselor primite  dovedindu-se absolut ineficiente.

Față de cele de mai sus, rezultă că privarea celor doi inculpați de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 202 C. proc. pen., art. 223 alin. (1) şi alin. (2) C. proc. pen. şi art. 226 C. proc. pen., va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa  şi va dispune arestarea preventivă a inculpaţilor pe o durată de 30 de zile, de la 28.08.2015 la 26.09.2015 inclusiv.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor din oficiu, O.C. cu delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria DB nr. 4171/2015 și C.A. cu delegație pentru asistență judiciară obligatorie seria DB nr. 4172/2015, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor:

- B.I şi, S.M.C., pe o durată de 30 de zile, de la 28.08.2015 pana la data de 26.09.2015  inclusiv.

În baza art.275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48  de ore de la pronunţare pentru inculpat şi pentru Ministerul Public.

Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.08.2015, ora 16,20.

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, GREFIER,

M.G. P.A.M.