Delapidare

Sentinţă penală 153 din 08.03.2011


INSTA

Sub nr X/189/2010 din 29.07.2010 a fost inregiS la inSta dosarul nr. X/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, impreuna cu Rechizitoriul  din 09 iulie 2010 , prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatelor:

-  B A – fiica lui X, cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie, vaduva, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 290 al.1 Cod penal; art. 2151 Cod penal si art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;

 - D C X, studii superioare, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 290 al.1 Cod penal, art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal si 2151 Cod penal  (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal)  toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

-  N Y – X, cetatean roman, studii 12 clase, functionar economic, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunii prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

-  R M X, studii 12 clase, functionar economic, casatorita, fara antecedente penale – pentru savarsirea infractiunii prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal impotriva partii vatamate C.A.R.Pensionari – B.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului inSta retine urmatoarele :

In perioada 2005-2006, inculpatele B A si D C au fost angajate in cadrul CAR Pensionari B, pe functiile de contabil si respectiv casier, timp in care inculpatele N Y si R M au ocupat posturile de functionar economic, locuri de munca pe care acestea din urma le detin si in prezent.

Profitand de faptul ca N Y si R M erau angajate ale unitatii susmentionate si aveau o relatie de incredere cu  colegele lor , in perioada sus amintita, inculpatele B A si D C au luat hotararea de a obtine diverse credite pe numele unor persoane decedate, inexistente sau cu date de identificare ori  de domiciliu nereale.

Astfel, in perioada august 2005 – iunie 2006 , inculpatele D C si B A si  in perioada 01 iunie –  14 decembrie 2006,  inculpata B A indeplinind succesiv functia de casier la Casa nr.3 a unitatii de credit, au obtinut un nr. de 24 si respectiv 26 de credite pe baza unor cereri de imprumut, pe care le-au si semnat in fals, la care au anexat cupoane sau copii dupa cupoanele de pensii ale persoanelor care semnau in calitate de giranti formularele de pe verso cererilor de imprumut, intitulate angajament de plata, atestand ca aceste persoane aveau cunostinta de imprumuturile solicitate de titularii cererilor de imprumut, cu distinctiile pe perioade si inculpate, dupa cum vor fi detaliate mai jos.

Dupa completarea lor, inculpatele se deplasau cu cererile de imprumut la functionarele economice R M si N Y, care avizandu-le de conformitate, fara a mai verifica realitatea datelor consemnate si fara a mai solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, la depunere si inregistrare si  le inaintau conducerii unitatii,  pentru aprobare, desi potrivit fisei postului aveau obligatiile de verificare si certificare in sensul celor mai sus aratate.

Ulterior, inculpatele D C si B A indeplinind in perioadele respective functia de casier, semnau in calitatea pe care o aveau la rubrica „Achitat”, ridicau sumele de bani acordate cu titlu de imprumut pe care le foloseau in interes personal.

La data de 17.01.2007, Comisia de Cenzori formata din numitii S G – presedinte si O L si R D – cenzori, impreuna cu comisia de verificare formata din E M – presedinte, B i X– membri, stabilita de Consiliul Director l CARP B efectuand un control in 2007 la Casa nr.3, vizand perioada august 2005-decembrie 2006 si constatand la confruntarea cererilor de imprumut cu fisele de evidenta, ca adresele titularilor nu corespund, a dispus efectuarea unor verificari pe teren.

Intrucat verificarea acestor aspecte, a condus la concluzia certa ca unii dintre titularii cererilor de imprumut nu erau cunoscuti la adresele mentionate, altii erau decedati de cativa ani, fondul cotizant consemnat pe cereri nu corespundea cu suma reala inregistrata in calculatoare, la data de 30.03.2007 au fost sesizate organele de politie.

  In consecinta, la data de 07.05.2007, organele de politie procedand la verificarea datelor de identificare ale persoanelor inscrise pe cererile de imprumut la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei,  au constatat urmatoarele : -X– Serviciul Criminalistic.

Din raportul de expertiza grafoscopica nr. 31779 din 15.01.2010  intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul  I.P.J V, intocmit si atasat la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

-Scrisul de mana de pe cererile de imprumut puse la dispozitie a fost executat de numitele B A si D C , dupa cum este mentionat in tabelul din cuprinsul raportului;

- Semnaturile literare de la rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererile de imprumut si chitantele de pe numele P D si G E au fost probabil executate de catre numita B A;

- Semnaturile literare de rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererea de imprumut si chitanta pe numele S M au fost probabil executate de numita D C;

- Pentru celelalte semnaturi de la rubricile semnatura si semnatura de primire de pe cererile de imprumut si chitantele puse la dispozitie, precum si cele de pe angajamentele de plata de pe reversul cererilor nu se poate stabili daca au fost executate de numitele B A sau D C, datorita executarii arbitrare (la intamplare) a acestora, precum si lipsei probelor de semnaturi a titularilor sau unei mentiuni exprese cu numele fictive.

In mod concret, inculpata D C a completat si semnat in fals cererile de imprumut catre titularii acestora, dupa cum urmeaza, cu mentiunea ca unele dintre aceste rubrici sunt semnate de catre inculpata B A: -  X

In cazul inculpatei B A, s-a constatat ca aceasta a completat si semnat in fals cererile, angajamentul de plata  sau chitantele de achitare a imprumuturilor catre titularii acestora, in cazul urmatoarelor  contracte: - Nr. 2230/22.12.2005 – pe numele X

Mentionam ca, pentru trei dintre cereri, si anume cele cu nr. 1319/16.08.2005 pe numele I si 2184/15.12.2005 pe numele C M, respectiv nr. 8065/31.07.2006 pe numele X, nu s-a putut stabili daca scrisul apartine inculpatelor D C si B A, dar tinand cont faptul ca in cazul primelor doua, casier in perioada respectiva era D C, iar in cazul celei de-a treia, casier dupa plecarea acesteia, postul a fost preluat de B A, este evident ca tot acestea au ridicat imprumuturile si de pe aceste contracte.

Din acest punct de vedere, raportul de expertiza intocmit in cauza, concluzioneaza ca pentru rubricile care nu sunt completate in tabelul intocmit nu se poate stabili daca scrisul executat apartine inculpatelor, dar aceasta datorita variabilitatii sau deghizarii scrisului in litigiu.

In modalitatea prezentata, inculpatele D C si B A au produs un prejudiciu in dauna CAR Pensionari B de 158.841,50 lei din care suma de 139.144 lei este prejudiciul efectiv, iar diferenta o reprezinta penalitatile de intarziere (dobanzi penalizatoare).

In opinia expertului , se sustine ipoteza ca ,  admitand ca sumele ridicate cu titlu de imprumut in baza cererilor de imprumut  intocmite in perioada august 2005 – 01.06.2006 au fost insusite tot de catre inculpata B A cu exceptia imprumuturilor luate pe numele S E, D, L M, G A si P care au fost insusite  de inculpata D C, Comisia de Cenzori a C.A.R. Pensionari B a calculat un prejudiciu in total de 139.144 lei din care pana in luna decembrie 2006, inculpata B A a achitat 68.014 lei, ramanand un rest  de recuperat  imputabil  ambelor inculpate in opinia expertului,  in suma de 74.030,90 lei, delimitat astfel:

- suma de 12.140 lei de catre inculpata M C – reprezentand imprumuturi intocmite in fals si platite de ea in luna decembrie 2005 pe numele S E,, D, L M, G A si P N ;

- suma de 61.890,90 lei de catre inculpata B A - reprezentand imprumuturi intocmite in fals si platite de ea,  incepand cu luna iunie 2006, dupa plecarea inculpatei M C de pe postul de casier .

In cursul cercetarilor, in baza expertizei contabile efectuate in cauza,  s-a stabilit ca inculpata B A a incasat sume de bani cu titlul de imprumut pe baza unor cereri de imprumut intocmite in fals si pe numele  : A I – in suma de 1.565,6 lei si S D – in suma de 1.340,3 lei si care nu au fost rambursate, precum si un imprumut in suma de 6.319 lei – pe numele sau.

Din raportul de expertiza contabila judiciara intocmit in cauza si atasat la dosarul cauzei, rezulta ca prejudiciul total creat  prin faptele celor  4 salariate  este de 158.841,5 lei – retinandu-se ca suma  din care 12.140 lei fost insusita  inculpata D C ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare – 5 contracte asa cum au fost mentionate mai sus ( perioada august 2005 - 01 iunie 2006 imprumuturilor luate pe numele S E, DM, L M, G A si  Ni care au fost insusite  de inculpata D C)  si suma de  146.701,50 lei insusita de inculpata B A  ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare, pentru celelalte contracte ( in perioada  august 2005- 14 decembrie 2006) .

Analizand actele dosarului, expertizele efectuate in cauza, inSta constata urmatoarea situatie cu privire la prejudiciile produse partii vatamate prin faptele inculpatelor:

 -  din prejudiciul total susmentionat, precizam ca in cursul cercetarilor a fost recuperat prejudiciul produs de catre inculpata D C, prin fapta de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu complicitatea inculpatei B A,  in perioada august 2005- 01 iunie 2006, dar si cu contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M,  cu un prejudiciul  in suma de  12.140 lei, recuperat integral , achitat doar de inculpata D C .

- prejudiciul produs de inculpata  B A pentru fapta de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  in perioada august 2005- 01 iunie 2006, cu complicitatea inculpatei D C , dar si cu contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M,  este de  total  49.960 lei, si a fost achitat integral, si prin efortul subStial  al inculpatei B A.

- ulterior,  pentru prejudiciul creat dupa 01 iunie 2006,  inculpata B A a mai achitat , prin efortul propriu,  o parte din prejudiciu creat prin fapta sa de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  infractiune savarsita  si prin contributia infractionala a inculpatelor N Y si R M ,  in prezent , din intreg prejudiciul fiind  recuperata  suma de  89.372,8 lei, ramanand un rest de recuperat de 69.468,70 lei, imputabil celor 3 inculpate care au activat ulterior datei de 01 iunie 2006, respectiv , inculpatelor B A, N Y si R M,  pentru motivele ce urmeaza a fi mai jos.

Concluziile expertului vor  fi avute in vedere de inSta, doar cu privire la datele tehnice care rezulta din actele contabile si nu cu privire la incadrarea juridica, raspunderea penala si legatura de cauzalitate dintre fapta, autor si prejudiciu, aceste atribute revenind exclusiv inStei si nu expertului.

Astfel, inSta apreciaza  ca autorii prejudiciului sunt toti faptuitorii care prin activitatea lor infractionala, in perioadele mai sus mentionate, in care au avuta calitatea de angajati ai partii vatamate,  au facut posibila producerea unui  asemenea prejudiciu, respectiv obtinerea imprumuturilor  si insusirea acestora de catre o parte dintre inculpate, in mod nelegal, fiind nerelevant aspectul ca doar o parte dintre inculpate  au profitat de pe urma rezultatului infractiunii.

In consecinta, si inculpatele R M  si N Y, au ajutat la crearea prejudiciului, prin infractiunea de rezultat savarsite de acestea, neglijenta in serviciu in forma continuata  prev.  de art. 249  alin. 1  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fara semnaturile  acestor angajate pe contractele de imprumut in baza functiei detinute , avizarea de conformitate, fara a mai verifica realitatea datelor consemnate si fara a mai solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, la inregistrare si  inaintare conducerii unitatii pentru aprobare, nu ar fi fost posibila, obtinerea sumelor de imprumut din fondul CAR., ulterior insusite de inculpatele B A si D C.

Prin acelasi rechizitoriu, procurorul a dispus: scoaterea de sub urmarire penala fata de inculpatele B A si D C, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual si uz de fals – prev. de art. 289 si art. 291 Cod penal, motivat de faptul ca inscrisurile intitulate „Cereri de imprumut” completate si semnate in fals de inculpate in calitate de angajate la C.A.R. Pensionari B, nu au caracter oficial, deoarece nu provin de la o unitate de interes public,  din cele prevazute de art. 145 Cod penal.

Deoarece in cursul cercetarilor, din probatoriul adminiS in cauza  a rezultat ca sumele de bani ridicate in mod fraudulos de catre inculpatele B A si D C, s-a realizat si cu concursul numitei B Andreea, procurorul a disjuns cauza  cu privire la aceasta, in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la delapidare – prev. de art. 26 rap.la art. 2151 cod penal.

De asemenea, procurorul a dispus disjungerea cauzei  privind si pe numitii Ll, G si E M in vederea continuarii cercetarilor  pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 190 Cod penal si art. 246 Cod penal ( sesizarile din oficiu a organelor de politie din data de 10.09.2007  , 28.09. 2007 si 10.10. 2007 si sesizarea C.A.R. Pensionari – Comisia de Cenzori si a dispus continuarea cercetarilor fata de numitii B Andreea, Luca Toricel, G M si E M sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la delapidare, fals sub semnatura privata si abuz in serviciu contra intereselor persoanelor – prev. de art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal, art. 290 si art. 246 Cod penal.

Cele retinute mai sus rezulta din : declaratiile inculpatelor , declaratiile martorilor O L –S G –R D –V C-M ,S V ,– B ,C E –C R – B, F F – B, S M – B, E G-T –D Ma – B, proces-verbal de aplicarea a sechestrului asigurator pe locuinta si terenul aferent apartinand  inculpatei B A si incheierea nr. 5172/87/04.06.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara V ,fisa postului inculpatelor ,proces-verbal de verificare a persoanelor inscrise pe cererile de imprumut intocmite in fals la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei din cadrul Serviciului Public Comunitar B,probe de scris ridicate de la C R, D C,raport de expertiza grafoscopica nr. 31.779 din 15.01.2010 intocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J. V, raport de expertiza contabila judiciara nr. 830 din 25.07.2007  intocmit de Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului V si  supliment la raportul de expertiza, cererile de imprumut (ordin de plata, chitante si angajamente de plata) intocmite si semnate in fals de inculpatee,procese-verbale de confruntare intre inculpate ,dosarul privind procesul-verbal de verificare a gestiunii la casa nr. 3 intocmit de catre Comisia de Cenzori din cadrul C.A.R .Pensionari B.

Inculpata B A este in varsta de 55 ani, are studii 12 clase, fara ocupatie, vaduva, fara antecedente penale, a avut o pozitie nesincera in cursul cercetarilor, nerecunoscand faptele comise.  In faza de cercetare judecatoreasca a solicitat judecata in baza procedurii de drept comun, manifestand o atitudine de tergiversare a solutionarii cauzei, prin cereri repetate si nejustificate de  amanare a cauzei.

Inculpata D C este in varsta de 31 ani, are studii superioare, consilier credite bancare la B.R.D. B, casatorita, fara antecedente penale, a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscand si regretand faptele comise.

Inculpata N Y este in varsta de 51 ani, are studii 12 clase, functionar economic la C.A.R. Pensionari B, casatorita, fara antecedente penale, a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscut si regretand fapta comisa.

Prin ordonanta procurorului din 04.06.2010, in dosarul nr. 2261/P/2009, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala  fata de inculpata N Y, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 249 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal, si aplicarea unei sanctiuni cu caracter adminiSiv – amenda in cuantum de 200 lei.

Inculpata R M este in varsta de 42 ani, are studii 12 clase, functionar economic la C.A.R. Pensionari, casatorita are 2 copii minori, fara antecedente penale,  a avut o pozitie sincera in cursul cercetarilor, recunoscand si regretand fapta comisa.

La judecarea cauzei in prima inSta, la primul termen de judecata , pana la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatele: D C N Y si  R M au declarat personal ca recunosc savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a inStei si solicita ca judecata sa se faca in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, in aplicarea dispozitiilor art. 3201 Cod procedura penala privind  judecata in cazul recunoasterii vinovatiei.

Inculpatele au declarat ca recunosc in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a inStei si nu solicita administrarea de probe, cu exceptia inscrisurilor in circumStiere pe care le pot administra la acest termen de judecata si au solicitat ca judecata sa aiba loc in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, pe care le cunosc si le insusesc.

Fata de probatoriul adminiS in cauza , inSta apreciaza ca in modalitatea descrisa mai sus:

-  Faptele inculpatei D C de a completa si semna in fals, in calitate de casier la C.A.R. Pensionari B cereri de imprumut, angajamente de plata si chitante, in numele unor persoane fie decedate, cu date de identitate nereale sau care nu au solicitat imprumuturi in perioada august 2005 – 01.06.2006, in vederea obtinerii de imprumuturi, atat pentru inculpata B A, cat si in numele sau – intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la delapidare, precum si delapidare, fiecare in forma continuata – prev. de art. 290 al.1 Cod penal, art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal si 2151 Cod penal  (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal)  toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

 -  Faptele inculpatei N Y de a aviza pentru conformitate, in calitatea lor de functionare economice la CAR Pensionari, cererile imprumut si angajamente de plata, intocmite de catre inculpatele B A si D C, privind veridicitatea datelor consemnate pe aceste inscrisuri, si fara a solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, contrar sarcinilor de serviciu inscrise in fisa postului – intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta in serviciu  in forma continuata– prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

 -  Faptele inculpatei  R M de a aviza pentru conformitate, in calitatea lor de functionare economice la CAR Pensionari, cererile imprumut si angajamente de plata, intocmite de catre inculpatele B A si D C, privind veridicitatea datelor consemnate pe aceste inscrisuri, si fara a solicita prezenta girantilor si titularilor de credit, contrar sarcinilor de serviciu inscrise in fisa postului – intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta in serviciu  in forma continuata– prav. de art. 249 al.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal.

Procurorul a apreciat prin actul de sesizare al inStei, ca  faptele inculpatei B A de a-si insusi diverse sume de bani cu titlu de imprumuturi, in calitate de contabil si casier la C.A.R. Pensionari B, atat prin completarea si semnarea in fals de cereri de imprumut, angajamente de plata si chitante intocmite in numele unor persoane decedate, inexistente sau care nu au solicitat imprumuturi, cat si prin intermediul inculpatei D C, care la randul sau a ridicat sume de bani cu titlu de imprumut - in mod fraudulos -  in cazul a cinci persoane – intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare si complicitate la delapidare, fiecare in forma continuata – prev. de art. 290 al.1 Cod penal; art. 2151 Cod penal si art. 26 rap.la art. 2151 Cod penal (fiecare cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal) toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Audiate fiind in cererile privind aplicarea procedurii speciale prev. de art. 3201 Cod procedura penala , inculpatele D C , N Y si  R M au recunoscut in totalitate faptele cu privire la  savarsirea carora a fost trimis in judecata, in modalitatea retinuta in rechizitor , motivandu-si gestul prin faptul ca aceasta era practica  pe care au gasit-o la CAR Pensionari si au avut incredere in baza raporturilor de serviciu,  in inculpata B A in exercitarea atributiilor acesteia.

In consecinta, inSta, a dat eficienta cererilor celor trei  inculpate , D C , N Y si  R M,  apreciind ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 3201 aliniat 1-6  Cod procedura penala  , a admis cererea si a trecut la  judecarea cauzei  numai in baza probelor adminiSe in faza de urmarire penala, trecand la solutionarea laturii penale motivat de faptul ca, din probele adminiSe, rezulta ca faptele celor trei inculpate sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana acestora  pentru a permite stabilirea unor pedepse, faptele pentru care sunt  trimise in judecata inculpatele avand un regim sanctionator care exclude pedeapsa detentiunii pe viata.

 InSta a apreciat ca pentru solutionarea actiunii civile  privind pe inculpata D C, nu  se impune administrarea de noi  probe in fata inStei, expertizele efectuate in cauza., in timpul urmaririi penale, raspunzand complet la toate obiectivele, iar prejudiciul a fost achitat integral, pentru perioada in care s-a desfasurat activitatea sa infractionala, asa cum s-a aratat mai sus, atat prin contributia sa exclusiva pentru fapta sa de delapidare, cat si prin contributia coinculpatei B A, pentru infractiunea de complicitate la delapidare retinuta in sarcina inculpatei D C, perioada analizata fiind august 2005- 01 iunie 2006.

InSta a apreciat ca pentru solutionarea actiunii civile  privind pe inculpatele N Y si  R M, in legatura de indivizibilitate cu  actiunea civila privind pe inculpata B A, se impune  analizarea acesteia in fata inStei, care va continua judecarea cauzei privind pe inculpata B A, atat in latura penala, cat si in latura civila, aceasta inculpata intelegand sa opteze pentru judecata sa in baza procedurii de drept comun, iar prejudiciul  nu a fost achitat integral, motiv pentru care urmeaza ca sa fie disjunsa cauza cu privire la aceste aspecte.

Fata de cele expuse, rezulta ca faptele penale mai sus descrise, exista, au fost savarsite de catre inculpate , iar urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal adminiSe.

Conform art. 38 Cod penal ,  in cazul de indivizibilitate prevazut in art. 33 lit. a), precum si in toate cazurile de conexitate, inSta poate dispune, in interesul unei bune judecati, disjungerea cauzei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat.

Conform art. 3201 Cod procedura penala, judecata in cazul recunoasterii vinovatiei:  InSta de judecata solutioneaza latura penala atunci cand, din probele adminiSe, rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

 Daca pentru solutionarea actiunii civile se impune administrarea de probe in fata inStei, se va dispune disjungerea acesteia.

 Conform art. 347 Cod procedura penala, care reglementeaza rezolvarea separata a actiunii civile,  inSta poate dispune disjungerea actiunii civile si amanarea judecarii acesteia intr-o alta sedinta, in cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale.

Fata de cererile inculpatelor D C , N Y si  R M, de a fi judecate in baza procedurii speciale de judecata in cazul recunoasterii vinovatiei, raportat la atitudine inculpatei D C de a achita integral prejudiciul produs prin fapta sa de delapidare, fiind de asemenea recuperat integral si prejudiciul produs prin fapta acesteia de complicitate la delapidare, inSta apreciaza ca este necesar, oportun pentru buna judecare a cauzei, disjungerea actiunii penale privind pe inculpata B A si disjungerea actiunii civile privind pe inculpatele B A, N Y si R M, pentru atingerea scopului noii institutii reglementate prin art. 320 1 Cod procedura penala, respectiv operativitate in economia actului de administrare a justitiei, dand eficienta unui drept  instituit in favoarea inculpatelor prin noua reglementare  de la art. 320 1 Cod procedura penala, instituit prin Legea 202/2010, inSta apreciind ca rezolvarea laturii penale privind pe inculpata B Anisora si a pretentiilor civile privind pe inculpatele B A, N Y si R M,  ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale privind pe inculpatele D C , N Y si  R M, beneficiare ale  dispozitiilor art. 320 1 Cod procedura penala.

 Cele trei  inculpate  care au recunoscut in totalitate faptele, nu trebuie sa fie expuse consecintelor unui proces indelungat, solicitat a se judeca pe calea dreptului comun,  doar de una dintre inculpate, respectiv de  B A.

Trebuie avuta in vedere finalitatea procesului penal declansat, in care tragerea la raspundere penala si  se poate realiza intr-un timp rezonabil si optim pentru inculpatele care au recunoscut, care au dreptul sa uzeze de aceasta procedura speciala, in conditiile recuperarii prejudiciului, cu efect asupra  momentului in care devine definitiva hotararea si respectiv, pe cale de consecinta a timpului scurs pana la reabilitarea acestora. Avantajele acestei proceduri, sunt un drept,  de care cele trei inculpate s-au prevalat, prezenta cauza fiind in etapa in care poate opera disjungerea raportat la trasaturile concrete ale spetei, neregasindu-se in cauza, in opinia inStei,  circumSte reale care prin rasfrangerea asupra inculpatelor sa impuna in mod imperios un caracter indivizibil in solutionarea cauzei , faptele fiind separate, iar intinderea prejudiciului nu conditioneaza incadrarea juridica data faptelor .

Desi activitatea inculpatelor este in aparenta globala, faptele au fost savarsite distinct, de fiecare inculpata, in functia si atributiile distincte de serviciu, conform fisei postului, fiecare fapta fiind distincta de activitatea infractionala a celorlalte inculpate.

In baza textelor de lege enuntat mai sus si a dispozitiilor art. 345 Cod Procedura Penala ,  inSta urmeaza sa aplice fiecarei inculpate - D C , N Y si  R M- ,  cate o pedeapsa pentru fiecare fapta,  (excluzand fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, retinuta in sarcina inculpatei M ( fosta  D)  C pentru motivele mai jos  explicate) ,  la individualizarea carora  se vor avea in vedere disp. art. 52 si 72 Cod Penal.

Conform acestor texte de lege,  la stabilirea si aplicarea pedepselor se va  tine seama si de limitele de pedeapsa fixate de lege, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

 La individualizarea  judiciara a pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal si anume dispozitiile partii generale, gradul de pericol concret al faptei, imprejurarile concrete  in care aceasta a fost comisa.

InSta va pronunta condamnarea inculpatelor, care beneficiaza  cu privire la pedeapsa ce va fi aplicata de inSta, de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in cazul pedepsei inchisorii, si de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in cazul pedepsei amenzii ca efect al aplicarii  art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala avand in vedere ca sunt aplicabile dispozitiile  judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei.

Modul de comportare in societate, caracterizat prin disciplina in munca si o viata conforma cu regulile de convietuire sociala, poate determina concluzia ca inculpatele nu au comis infractiunea datorita inclinatiei acestora pentru comiterea unor fapte antisociale, ci ca urmare a unui complex de imprejurari care au contribuit ca inculpatele sa se abata de la conduita acestora obisnuita.

Avand in vedere persoana si conduita inculpatelor D C , N Y si  R M , anterior savarsirii faptei prin inexistenta antecedentelor penale,  fiind cunoscute ca persoane linistite,  preocuparea acestora de  realiza venituri din munca, cat si atitudinea acestora  dupa comiterea faptelor, sincera, contextul relational  creat de raporturile de serviciu, bazate pe incredere, cutuma vicioasa in baza careia functiona CAR pensionari  B si care se transmitea noilor angajati ca avand aparenta unei reguli legale,  inSta apreciaza  ca aceste aspecte pot fi retinute la individualizarea pedepsei si ca aceste imprejurari constituie circumSte atenuante in favoarea  fiecarei inculpate , in temeiul art. 74 alin. 1 lit. a  si 74 alin. 2 Cod Penal , urmand ca inSta, in temeiul art. 76 Cod Penal, sa coboare fiecare  pedeapsa sub limita speciala  prevazuta de lege pentru fiecare infractiunea mai sus retinuta in sarcina inculpatelor,  urmand sa aplice o pedeapsa orientata sub limita minima prevazuta de lege va efect al aplicarii  dispozitiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala, apreciind ca este suficienta pentru reeducarea inculpatelor si atingerea scopului preventiv al pedepsei, aplicarea pedepsei amenzii penale.

InSta apreciaza ca aceasta sanctiune penala este eficienta, proportionala cu gravitatea faptei si conduita inculpatelor, avand in acelasi timp si un caracter disuasiv, pastrandu-si ratiunea pentru care a fost instituita si legiferata.

Cu privire la inculpata D C , inSta va constata ca faptele sunt savarsite in concurs real in temeiul art. 33 lit. a Cod penal si in consecinta, in temeiul art. 34 lit. b Cod penal va  contopi toate pedepsele in pedeapsa cea mai grea

Avand in vedere ca inculpatele  nu au antecedente penale , inSta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia. 

Astfel , in temeiul art. 81  Penal, inSta va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei  aplicate fiecarei inculpate.

In temeiul art. 82  Cod Penal, se va fixa termen de incercare,  incepand cu data ramanerii definitive a hotararii  si in temeiul art. 71 alin.5  Cod Penal, se va suspenda executarea pedepselor accesorii privind interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a , b si c  Cod Penal  pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei princiPe a inchisorii.

Se va atrage atentia  fiecarei  inculpate  asupra disp. art. 83 Cod Penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Cu privire la infractiunea de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, retinuta in sarcina inculpatei M ( fosta  D)  C  inSta apreciaza ca a intervenit  o cauza de nepedepsire prevazuta de lege in aplicarea dispozitiilor  art. 10 lit. alin. 1 litera  i 1 Cod procedura  penala cu referire la art. 74 1 aliniat 2 teza II-a Cod penal.

„ In cazul savarsirii infractiunilor de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata si neglijenta in serviciu, prevazute in prezentul cod, ori a unor infractiuni economice prevazute in legi speciale, prin care s-a pricinuit o paguba, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la solutionarea cauzei in prima inSta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.

Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune adminiSiva, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

Dispozitiile prevazute la alin. 1 si 2 nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune de acelasi gen, prevazuta de prezentul cod, intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 si 2.”

Inculpata nu are antecedente penale, a savarsit infractiunea de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, iar prejudiciul produs este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, si  in cursul urmaririi penale pana la solutionarea cauzei in prima inSta, invinuita in acea faza procesuala, in prezent inculpata, a  acoperit integral prejudiciul cauzat, devenind imperative aplicarea dispozitiilor mai sus mentionate. Astfel, suma  din care 12.140 lei , care  fost insusita  inculpata D C ca efect al savarsirii infractiunii de delapidare – 5  cereri - contracte asa cum au fost mentionate mai sus ( perioada august 2005 - 01 iunie 2006 imprumuturilor luate pe numele S E, D Ni care au fost insusite  de inculpata D C)  , a fost achitata integral de inculpata D C , prin efortul sau propriu, si in consecinta, inculpata va  beneficia de circumSta prev. de art. 74 1 Cod penal,  care este o circumSta personala  , textul referindu-se expres la comportamentul procesual al inculpatului, si personal ,  de achita fapta si nu la recuperarea in sine a prejudiciului.

Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca,  in baza art. alin. 1 litera  i 1 Cod procedura penala, exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege.

In consecinta,  in temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. alin. 1 litera  i 1 Cod procedura  penala cu referire la art. 74 1 aliniat 2 teza II-a Cod penal,  va  inceta procesul penal,  pornit impotriva inculpatei  M ( fosta  D)  C ,  fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria B din 09 iulie  2010, in dosar nr. 4097/P/2008, pentru savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu un prejudiciul  in suma de  12.140 lei, recuperat integral.

Va aplica inculpatei M ( fosta  D)  C sanctiunea cu caracter adminiSiv - amenda  adminiSiva de 1000 (una mie )  lei ,  in limitele prev. de art. 91 Cod penal.

Cu privire la cealalta fapta, complicitate la delapidare in forma continuata  prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, desi art.  74 1 Cod penal  se aplica si cu privire la aceasta fapta,  iar prejudiciul total  pentru contractele incheiate pana la plecarea sa din calitatea de angajat al CAR Pensionari B - 01.06.2006,  a fost achitat integral -  recuperat, este irelevanta circumSta recuperarii integrale a prejudiciului pentru perioada  mai sus mentionata,  deoarece, din actele dosarului,  rezulta  ca  acest prejudiciu a fost achitat  prin efortul subStial al inculpatei B A, care , de altfel si l-a insusit,  circumSta personala operand eventual in favoarea acestei inculpate, si in consecinta, de aceasta circumSta personala, apartinand altei inculpate,  nu poate beneficia inculpata D C. Pe cale de  in consecinta,  se va aplica o pedeapsa, cu privire la aceasta fapta,  asa cum s-a dispus mai sus.

In temeiul art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod civil  inSta  va constata recuperat integral prejudiciul  in suma de  12.140 lei produs partii vatamate C.A.R. Pensionari – B de catre inculpata M ( fosta  D)  C prin savarsirea infractiunii  de delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  prin cele 5 contracte - cerere de imprumut  nr. 2174 din 13.12.2006 - titular Pintilie Ni- 2500 lei, cerere de imprumut nr. 2983 din 29.11.2005- titular L M- 2500 lei;  cerere de imprumut nr. 2216 din 20.12.2005 – titular S E- 2500 lei; -  cerere de imprumut nr. 2245 din 20.11.2005. titular Ghenghea A- 2500 lei; - cerere de imprumut nr. 2108 din 30.11.2005 – titular D M – 2500 lei.

Pentru actele intocmite impreuna cu inculpata B A in calitate de autor al faptei de delapidare,  cu complicitatea inculpatei D C, dar cu prejudiciul achitat de inculpata  B A, inSta va constata recuperat prejudiciul  in suma de  49.960  lei produs partii vatamate C.A.R. Pensionari – B de catre inculpata M ( fosta  D)  C impreuna cu inculpata B A ,  prin savarsirea  de catre inculpata D C a infractiunii  de complicitate la delapidare in forma continuata  prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , prejudiciu produs in perioada in care inculpata D C  a fost angajata la CAR Pensionari B,  deci pentru contractele incheiate pana  la data de 01.06.2006,  respectiv un numar de 25 de contracte.

Prejudiciu total de 158.841,5 lei, a fost  recuperat partial in suma de  89.372,8 lei , prin contributia inculpatelor D C si B A, persoane  care au si profitat de bani, insusind imprumuturile , in modalitatile , cuantumurile si din  contractele mai sus aratate.

Cu privire la inscrisurile falsificate integral sau partial de inculpata Damina C, inSta apreciaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 14 Cod procedura penala, cu referire la art. 346 si 348 Cod procedura penala,  conform carora ,  repararea pagubei se face potrivit dispozitiilor legii civile:

a) in natura, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfiintarea totala ori partiala a unui inscris si prin orice alt mijloc de reparare;

In caz de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, inSta se pronunta prin aceeasi sentinta si asupra actiunii civile.  InSta, chiar daca nu exista constituire de parte civila, se pronunta asupra repararii pagubei materiale si a daunelor morale in cazurile prevazute in art. 17, iar in celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii.

 In consecinta va declara false si va dispune anularea in intregime a inscrisurilor  urmatoare:

1 .- cerere de imprumut  nr. 2174 din 13.12.2006 - titular P N- 2500 lei;

2. - cerere de imprumut nr. 2230 din 25.11.2003 - titular P T-2500 lei;

3- cerere de imprumut nr. 2956 din 25.11.2005 - titular P M -C- 2500 lei;

4- cerere de imprumut nr. 1867 din 14.11.2005 - titular P C-2500 lei;

5- cerere de imprumut nr.  2198 din 19.12.2005- titular  C M- 2500 lei;

6-  cerere de imprumut nr. 1694 din 17.10.2005- titular P V - 2500 lei;

7-  cerere de imprumut nr. 2093 din 30.11.2005- titular V B-2500 lei;

8- cerere de imprumut nr. 2058 din 25.11.2005 – titular C R- 2500 lei ;

9- cerere de imprumut nr. 2068 din 28.11.2005 – titular B C– 2500 lei;

10 - cerere de imprumut nr. 2220 din 21.12.2005 – titular C F- 2500 lei;

11 - cerere de imprumut nr. 1989 din 17.11.2005 – titular P I – 2500 lei;

12 - cerere de imprumut nr. 2983 din 29.11.2005- titular L M- 2500 lei;

13 -  cerere de imprumut nr. 2216 din 20.12.2005 – titular S E- 2500 lei;

14 -  cerere de imprumut nr. 2005 din 18.11.2005 – titular M E – 2500 lei;

15 -  cerere de imprumut nr. 2576 din 14.12.2005 – titular M V- 2500 lei;

16 -  cerere de imprumut nr. 2245 din 20.11.2005. titular G A- 2500 lei;

17 - cerere de imprumut nr. 1758 din 26.10.2005 – titular S M- 2500 lei;

18 - cerere de imprumut nr. 2136 din 06.12.2005- titular L O -  2000 lei;

19 - cerere de imprumut nr. 2170 din 13.12.2005 – titular CE- 2500 lei;

20 - cerere de imprumut nr. 2207 din 19.12.2005 – titular G V – 2500 lei;

21 - cerere de imprumut nr. 2108 din 30.11.2005 – titular D M – 2500 lei;

22  - cerere de imprumut nr. 2577 din 14.12.2005 – titular C R – 2500 lei;

23  -  cerere de imprumut nr. 2077 din 29.11.2005 – titular A Aa- 2500 lei;

24 - cerere de imprumut nr. 1755 din 26.10.2005 – titular F F – 2500 lei;

25 -  cerere de imprumut nr. 627 din 30.01.2006 – titular D I – 2500 lei.

Ca o consecinta a condamnarii, in temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedura penal  va obliga pe inculpatele  M ( fosta  D)  C, N Y,  R M sa plateasca, fiecare ,  statului cheltuieli judiciare , din care onorariu  partial avocat din oficiu pentru fiecare  inculpata in faza de judecata,  va fi platita Baroului V din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. , motivat de faptul  ca pe parcursul  judecatii  fiecare inculpata a beneficiat de serviciile unui avocat ales.

Va disjunge cauza privind pe inculpata B A , in latura penala si civila si cu privire la inculpatele N Y  si  R M , in latura civila, cu precizarea  ca  este aceeasi  latura civila cu privire la toate trei  inculpatele, pentru argumentele mai sus aratate, latura civila disjunsa privind acelasi prejudiciu, creat in mod solidar de cele trei inculpate, si pe cale de consecinta, obligarea inculpatelor la plata acestui prejudiciu,urmand a fi facuta  tot in solidar.

 In consecinta, va disjunge cauza privind pe inculpata B A fata de care  s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in  judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria B  din  data de 09 iulie  2010 ,  in dosar nr. 4097/P/2008, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata  in forma continuata  prev.  de art. 290  alin. 1  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, delapidare in forma continuata  prev. de art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si complicitate la delapidare in forma continuata  prev. de art. 26 raportat la art. 215 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  in concurs real cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,  in dauna partii vatamate  C.A.R. Pensionari - B, si dispune continuarea judecarii cauzei fata de aceasta inculpata, in latura penala si in latura civila,  cu precizarea ca in latura civila,  va disjunge aceeasi actiune civila , atat cu privire la inculpata B A, cat si cu privire la inculpatele N Y  si  R M , in latura civila  , cu privire la diferenta de prejudiciu ramas nerecuperat.

Infractiunea de  neglijenta in serviciu  este  incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane,  partea vatamata C.A.R. Pensionari B fiind o persoana juridica de drept privat financiara nebancara.

InSta apreciaza ca exista legatura de indivizibilitate cu privire la acest aspect al solutionarii laturii civile privind  diferenta de prejudiciu privind pe toate cele trei inculpate, deoarece s-a produs prin activitatea infractionala a fiecareia dintre acestea, un unic prejudiciu,  desi a fost  insusit doar de inculpata B A.

Desi de acest prejudiciu  nu a beneficiat nici una din celelalte doua inculpate, pentru activitatea efectuata , atat inainte, cat si dupa plecarea inculpatei D C – devenita dupa divort prin revenire la numele anterior - M,  deci pentru actele incheiate ulterior datei de 01 iunie 2006, cu privire la care a ramas o parte din prejudiciu nerecuperat,  cu toate acestea, pentru o completa, legala si echitabila solutionare a cauzei cu privire la latura civila, in  aplicarea  si interpretarea dispozitiilor art.  249 Cod penal, rezultand din economia textului ca  neglijenta in serviciu este o infractiune de rezultat, de prejudiciu, este  necesara disjungerea cauzei pentru solutionarea completa a laturii civile.

 Va fixa termen pentru continuarea judecarii cauzei disjunse la data de 05 aprilie 2011,  cand vor fi citate partile.

17

10

Domenii speta