Furt

Sentinţă penală 232 din 11.04.2011


JUDECĂTORIA MONEŞTI JUDEŢUL BACĂU

s.p.232/11.4.2011

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr...../P/2010 al Parchetului Moineşti,

jud. Bacău şi înregistrat sub nr...../260/2011 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a

fost trimisă în judecată inculpata A M- pentru săvârşirea infracţiunii de determinare la tăiere de arbori, faptă prevăzută şi pedepsită de art.31 alin.2 Cod penal raportat la art.108 alin.l lit.a alin.2 lit.a din Legea nr.46/2008.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpata A M la data de 24.02.2010 a determinat două persoane să taie 50 de arbori nemarcaţi de pe proprietatea sa , cauzând un prejudiciu în valoare de 903,4 lei.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In ziua de 24.02.2010 , inculpata A M a rugat pe L G şi L A să o ajute să taie 50 de arbori , specia salcie şi prun , cu diametre cuprinse între 6 şi 44 cm, nemarcaţi, care se aflau pe proprietatea sa pe malul pârâului S.

A considerat că astfel face curăţenie de primăvară şi să evite formarea unor baraje în faţa apei , în condiţiile în care în anii anteriori pe acelaşi considerent pârâul a provocat inundaţii.

Aducându-i-se la cunoştinţă inculpatei prevederile art.320 indice 1 Cod proc penală , aceasta arată că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute in actul de sesizare a instanţei si solicita ca judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penala.

Conform art. 320 indice 1 Cod proc penală, pana la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic ca recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute in actul de sesizare a instanţei si solicita ca judecata sa se facă in baza probelor administrate in faza de urmărire penala. Judecata poate avea loc numai in baza probelor administrate in faza de urmărire penala, doar atunci când inculpatul declara ca recunoaşte in totalitate faptele reţinute in actul de sesizare a instanţei si nu solicita administrarea de probe, cu excepţia inscrisurilor in circumstantiere pe care le poate administra la acest termen de judecata.

Instanţa de judecata soluţionează latura penala atunci când, din

probele administrate, rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevăzute de lege, in cazul pedepsei închisorii, si de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsa prevăzute de lege, in cazul pedepsei amenzii.

Situaţia de fapt a fost dovedită prin procesul verbal de constatare la faţa locului(fila 9 dosar urmărire penală) şi declaraţiile date în faza de urmărire penală a martorilor :............

Fapta inculpatei A M care la data de 24.02.2010 a determinat două persoane să taie 50 de arbori nemarcaţi de pe proprietatea sa , cauzând un prejudiciu în valoare de 903,4 lei. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de determinare la tăiere de arbori, faptă prevăzută şi pedepsită de art.31 alin.2 Cod penal raportat la art. 108 alin.l lit.a alin.2 lit.a din Legea nr.46/2008 , pentru care se va dispune pedeapsa amenzii penale

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatei care a avut o poziţie sinceră în instanţă , este la prima încălcare a legii penale , conform caracterizărilor depuse la dosarul aceasta are un comportament deosebit în societate.

Inculpata este văduvă şi are o pensie de urmaş în valoare de 350 lei lunar.

Conform art.52 Cod penal, rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără plata amenzii penale.

In baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatei pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 lin.2 Cod penal.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va lua act că partea civilă nu a avut pretenţii

Se va lua act că inculpata a avut apărător ales.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală va fi obligat inculpata la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Domenii speta