Aur confiscat abuziv. Noţiunea de “obiect de aur”. Restituire în temeiul oug nr.190/2000.

Decizie 1484/A din 07.10.2004


Aur confiscat abuziv. Noţiunea de “obiect de aur”. Restituire în temeiul OUG nr.190/2000.

Aurul ars de mină confiscat se încadrează în categoria obiectelor de aur supuse restituirii conform art. 3 din O.U.G. nr. 190/2000

Secţia civilă - decizia civiă nr. 1484/A/2004

Prin sentinţa civilă nr. 1034/2004 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, a fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanta N.M. împotriva pârâtului Statul Român prin B.N.R., având ca obiect restituirea aurului confiscat abuziv în cantitate de 7162 aur ars (aur fin) de mină, de la antecesorul reclamantei sau c/valoarea acestuia în bani. S-a  reţinut în considerentele sentinţei că aurul de mină nu se încadrează în prevederile art. 3 din OUG nr. 190/2000, iar pe de altă parte, chiar dacă antecesorul reclamantei se ocupa cu mineritul-aşa cum s-a susţinut în acţiune-nu avea dreptul să păstreze  aur de mină, fiind contrar prevederilor art.9 din Legea nr.638/1946.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta, solicitând schimbarea acesteia în sensul admiterii acţiunii, cu motivarea că art. 3 şi art.34/1 din OUG nr. 190/2000 se referă expres la obiecte din metale preţioase, iar bulgărul de aur se încadrează în această categorie, Legea nr.638/1946 fiind inaplicabilă în cauză. Sub un alt aspect, se face trimitere la art.6 din Legea nr.213/1998 raportat la preluarea cu titlu valabil a bunului, apreciindu-se că trebuie analizat caracterul abuziv al preluării aurului, de către stat în întregul context legislativ de la acea dată.

Prin decizia civilă nr. 1484/A/2004, Curtea de Apel a admis apelul reclamantei şi a schimbat sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

S-a reţinut că, de la antecesorul reclamantei a fost confiscată o bucată de 96 gr. aur ars de mină, care a fost valorificat în folosul statului şi care conţinea 71,62 gr. aur fin. Potrivit art.3 şi art.34/1 din OUG nr.190/2000 pot forma obiectul restituirii, “bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale preţioase şi aliajele lor”, iar bucata de aur de mină se încadrează, evident, în categoria obiectelor de aur. Cât priveşte modalitatea de preluare a aurului, Curtea apreciază că a fost una abuzivă întrucât au fost încălcate prevederile art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi ale art. 12 din Constituţia României din 1952.