Plângere Impotriva rezoluţiilor parchetului. Admisibilitate.

Sentinţă penală 24 din 18.02.2009


Plângere împotriva rezoluţiilor parchetului.Admisibilitate.

Este inadmisibilă plângerea formulată potrivit dispoziţiilor art.2781 Cod procedură penală împotriva rezoluţiei prin care Parchetul de pe lângă Tribunal a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul tentativei la infracţiunea de omor,şi a trimis cauza Parchetului de pe lângă Judecătorie,în vederea începerii urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală gravă.

La data de 30.10.2008, petentul M A M a formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 365/P/2008.

În motivarea plângerii petentul arată că în mod greşit s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii P D V, R M M şi R O S sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 20 rap. la art. 174 Cod penal în condiţiile în care aceştia i-au aplicat lovituri cu sabia în cap, după ce l-au pus în imposibilitate de a se apăra, că intensitatea loviturii a fost una suficientă pentru a produce decesul întrucât se constată şi în prezent un rest metalic in calota sa craniană, că neproducerea rezultatului s-a datorat numai faptului că a parat în parte lovitura cu mâna stângă, că nu au fost audiaţi toţi martorii ce cunoşteau împrejurările conflictului şi că nu s-au avut în vedere toate actele medicale pe care le deţine, în principal raportul de expertiză medico legală care stabileşte că leziunile suferite i-au pus viaţa în primejdie.

Examinând plângerea şi dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

La data de 11.07.2008, numitul M E a formulat un denunţ adresat IPJ Vâlcea în sensul că în data de 06.07.2008, un grup de trei persoane au aplicat mai multe lovituri fiului său M A provocând-i leziuni ale integrităţii corporale.

În urma efectuării unor acte premergătoare, la data de 10.07.2008, organul de cercetare a propus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru a se efectua cercetări sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor.

La data de 24.07.2008, prin ordonanţă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea, a dispus conexarea a două cauze ce privesc aceleaşi fapte şi şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru a se efectua cercetări sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor.

Prin rezoluţia atacată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor şi a trimis cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea pentru continuarea cercetărilor sub aspectul infracţiunii prev. de art. 182 Cod penal.

În acest sens, prin rezoluţia din 19.09.2008, a fost confirmată începerea urmăririi penale privind pe R M M, P D V, R O S pentru infr. prev. de art. 181 şi 182 Cod penal, precum şi faţă de M A M, M M A şi P D G, pentru infr. prev. de art. 181 Cod penal, efectuând în continuarea acte de urmărire penală, acte ce au fost întrerupte datorită înaintării dosarului la Tribunalul Vâlcea pentru soluţionarea plângerii.

Potrivit dispoziţiilor art. 2781 Cod procedură penală, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, ori după caz, de clasare, scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale, persoana vătămată poate face plângere la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa de judecată în primă instanţă.

Denumirea acestui text de lege este de plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor de netrimitere în judecată.

Soluţiile prevăzute ( în cazul admiterii) sunt cele de trimitere în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, ori de reţinere a cauzei spre judecare când probele la dosar sunt suficiente.

Rezultă de aici, cu certitudine, că legiuitorul a înţeles să se refere la acele rezoluţii de clasare, neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală, ori încetare a urmăririi penale, pronunţate ca urmare a terminării cercetărilor în cauză, fie după faza actelor premergătoare, fie după terminarea urmăririi penale, cercetări ce nu ar mai continua decît în cazul admiterii plângerii, în caz contrar neajungându-se la sesizarea instanţei.

În cauză, însă, rezoluţia atacată nu face parte dintre aceste rezoluţii la care se referă art. 2781 Cod procedură penală ci, după efectuarea unor acte premergătoare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a decis că nu este cazul să înceapă urmărirea penală sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor şi a trimis cauza Parchetului de pe lângă Judecătorie, în vedere efectuării cercetărilor şi începerii urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 182 Cod penal.

Urmare a acestei rezoluţii, aşa cum s-a arătat mai sus, s-a şi dispus în cauză începerea urmăririi penale, urmărire ce se află în desfăşurare la acest moment, nefiind finalizată.

Practic, la acest moment nu s-a pronunţat în cauză o soluţie de netrimitere în judecată ca urmare a finalizării actelor premergătoare ori a terminării urmăririi penale, care ar fi putut fi atacată potrivit disp. art. 2781 Cod procedură penală.

Infirmarea unei astfel de soluţii şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru a se dispune începerea urmăririi penale sub aspectul tentativei de omor, ar duce la situaţia absurdă în care pentru aceeaşi faptă, s-ar efectua urmărirea penală în continuare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea pentru infracţiunea prev. de art. 182 Cod penal şi s-ar începe şi s-ar efectua urmărirea penală în paralel şi de către Parchetul de pe lângă Tribunal pentru infracţiunea prev. de art. 20 rap. la art. 174 Cod penal, deşi, în mod evident, aceeaşi faptă şi aceiaşi făptuitori nu pot forma obiectul a două sau mai multe urmăriri penale simultan.

Practic, în urma probelor ce se vor administra în cursul urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Judecătorie se poate, la orice moment, schimba încadrarea juridică a faptei şi se va declina competenţa, în funcţie de situaţia de fapt ce va fi stabilită.

Atât din ipoteza art. 2781 Cod procedură penală cît şi din soluţiile ce se pot pronunţa în cazul admiterii plângerilor reiese cu claritate faptul că atâta timp cît urmărirea penală se desfăşoară in rem şi in personam, nu se poate face plângere împotriva rezoluţiilor dispuse in cauza respectivă pentru aceeaşi faptă şi aceeaşi persoană, ci numai împotriva rezoluţiei sau ordonanţei prin care , la terminarea urmăririi penale se va dispune netrimiterea în judecată.

Nu se poate cenzura de către instanţă, în timpul urmăririi penale, încadrarea juridică dată faptei de către procuror, aceasta putând fi cenzurată numai după sesizarea instanţei în faza de judecată, prin schimbarea încadrării juridice.

O soluţie a instanţei prin care s-ar infirma  o astfel de rezoluţie şi s-ar dispune ca urmărirea penală în curs să se efectueze sub o altă încadrare juridică şi de către un alt organ de urmărire, nu face parte din cele prevăzute de lege şi nici un ar putea fi prevăzută întrucât ar institui o subordonare ierarhică a procurorului faţă de instanţa de judecată.

Faţă de cele expuse, instanţa constată că rezoluţia nr. 365/P/2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea nu face parte din cele dispuse controlului instanţei pe calea prevăzută de art. 2781 Cod procedură penală, astfel că plângerea va fi respinsă, cu consecinţa obligării petentului la plata cheltuielilor judiciare către stat.