Recurs tardiv – nu a fost formulat in termenul prevazut de lege

Sentinţă penală 5 din 29.10.2009


ROMANIA

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA PENALA

Recurs tardiv – nu a fost formulat in termenul prevazut de lege.

Prin decizia penala …a Tribunalului Brasov, s-a dispus:

Admite exceptia tardivitatii formularii recursului;

Respinge ca fiind tardiv formulat recursul declarat de recurenta petenta GFCG prin reprezentant legal impotriva sentintei penale nr.1293/2007 a Judecatoriei Brasov.

In baza art.192 alin 2 Cod procedura penala obliga recurentul sa plateasca statului suma de 40 lei cu titlu de cheltuieli judiciareDefinitiva

Pentru a dispune astfel, s-a retinut:

Prin sentinta penala nr. …,Judecatoria B, in temeiul art 278/1 alin 8 lit a Cod procedura penala a respins ca nefondata plangerea formulata de petenta GFCG impotriva rezolutiei procurorului 302/P/2006 dispusa la data de 7.02.2007 de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov si a mentinut rezolutia atacata.

In temeiul art 192 alin 2 Cod procedura penala a obligat petenta la plata sumei de 30 RON cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunta aceasta solutie judecatoria a retinut ca actele premergatoare intocmite in cauza au fost efectuate cu respectarea legii. Privitor la starea de fapt corect retinuta in raport de materialul probator administrat,instanta a constatat ca solutia dispusa este temeinica. Petenta a atacat solutia parchetului pe considerentul ca in urma controalelor efectuate a reiesit faptul ca aceleasi mijloace auto au incarcat in rafinarie combustibil de tip M care in cursul aceleiasi zile a ajuns la destinatarul SC AMERICAN COMPANY SRL motorina. S-a apreciat ca o astfel de actiune  a  administratorului de a achizitiona marfa de calitate inferioara scutita de taxe si de a o vinde ca si produs de calitate superioara,purtator de taxe,intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 297 Cod penal. S-a mai considerat ca prin neplata sumelor corespunzatoare catre fondul special al drumurilor publice FSDP prin utilizarea finala a produsului carburant, calculate la valoarea totala de 6.267.122.444 lei s-sa savarsit infractiunea de evaziune fiscala prev de art 10,11 si 13 din Legea nr. 87/1994.Actele premergatoare efectuate in cauza infirma aceste aprecieri.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petenta GFCG criticand sentinta atacata pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitand admiterea recursului casarea sentintei atacate desfiintarea rezolutiei din 7.02.2007 emisa in dosarul penal nr. 302/P/2006 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov si retrimiterea cauzei la parchet in vederea inceperii urmaririi penale fata de FAMS administrator al SC ALC SRL pentru savarsirea infractiunilor prev de art 289 Cod penal 290 Cod penal, art 291 cod penal art 10,11,13 din legea nr. 87/1994 cu aplicarea art 13 Cod penal si art 297 Cod penal .

In motivare se arata ca starea de fapt nu a fost corect retinuta de instanta care a interpretat gresit actele normative aplicabile in cauza, a facut abstractie de modul concret obiectiv si necontestat al actelor de falsificare de documente si de calitate a marfurilor de intrerupere a unor firme paravan,cat si de actele materiale care reprezinta infractiunile de evaziune fiscala si fals in contabilitate.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata carecursul declarat a fost tardiv formulat.

Potrivit Incheierii Sedintei Publice din data de 11.07.2007 instanta de fond a constat cauza in stare de judecata si dat cuvantul la dezbateri ambelor parti prezente. Petenta a fost reprezentata in cauza de consilierul juridic care a si pus concluzii asupra fondului cauzei. Instanta a amanat pronuntarea o zi mai tarziu la data de 12.07.2007.

Potrivit art. 385/3 Cod procedura penala termenul de recurs este de 10 zile daca legea nu dispune altfel,iar procedura prev. de art. 278/1 Cod procedura penala nu contine norme derogatorii de la dispozitiile mai sus amintite.

Potrivit art. 363 alin 3 Cod procedura penala dispozitii la care face trimitere art. 385/3 alin 2 Cod procedura penala termenul de recurs incepe sa curga de la pronuntare pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la  pronuntare. Textul nu face distinctie dupa cum partea este persoana juridica sau fizica,singurele precizari pe care le face legiuitorul vizand starea de arest ori de militar a inculpatului,precum si cazul in care acesta este internat intr-un centru de reeducare sau institut medical educativ.

In speta,petenta a declarat recurs la data de 21.03.2008 motivand ca hotararea pronuntata nu i-a fost comunicata. Dupa cum am expus legea nu prevede obligativitatea instantei de a comunica dispozitivul hotararii partii care a fost prezenta la dezbateri cu exceptiile mai sus aratate.

Constatand ca recursul a fost formulat cu depasirea termenului prev. de lege,instanta,in baza art. 385/15 pct. 1 lit. a Cod procedura penala va respinge ca atare cererea formulata de petenta recurenta GFCG,iar in baza art. 192 alin 2 Cod procedura penala o va obliga pe recurenta a plati statului suma de 40 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.