Ucidere din culpa. Daune morale

Decizie 557 din 05.12.2005


Domeniu -  Ucidere din culpă

Tip - decizie penală

Nr. - 557/ 05 decembrie 2005

Autor - Tribunalul Vrancea – Secţia penală

1. Ucidere din culpă. Daune morale

Prin sentinţa penală nr. 750/04 oct. 2005 a Judecătoriei Panciu, inculpatul SD a fost condamnat pentru infracţiunea de ucidere din culpă , prev. de art. 178, al. 2,3 Cod penal cu aplicarea art. 74 si 76, lit. b Cod penal la 3 ani închisoare.

S-a admis cererea privind obligarea inculpatului la prejudiciul viitor.

S-a reţinut in sarcina inculpatului că la data de 21 dec. 2004 în timp ce conducea autoturismul, datorită vitezei excesive si a consumului de alcool, a oboselii si a neatenţiei , a pierdut controlul volanului părăsind sensul de mers , a derapat, a intrat cu partea stângă spate a autovehiculului intr-o  bornă kilometrică după care a lovit cu partea stângă spate talazul şanţului din dreapta drumului, după care, autovehiculul a fost proiectat pe partea carosabilă. În timpul impactului cu şanţul , autoturismului i s-au deschis portierele din faţă, astfel că inculpatul si martorul CC au fost proiectaţi pe câmp, iar victima OG, fiul părţii civile care se afla pa bancheta din spate , a fost proiectat din autoturism si a decedat.

Prin expertiza medico-legală s-a stabilit că între leziunile de violenţă cauzate si deces există raport primar de cauzalitate.

Cu privire la acţiunea civilă  instanţa a reţinut că partea civilă a dovedit cheltuielile ocazionate de înmormântare si pomenile ulterioare. Pentru acordarea daunelor morale instanţa a reţinut că obţinerea lor nu trebuie să constituie o îmbogăţire fără just temei, iar pentru prejudiciul  viitor constând in cheltuielile  viitoare cu tratamentul medicamentos si şedinţe de psihoterapie, instanţa a apreciat că deşi este real, el poate fi determinat numai in prezent nu si în viitor.

Partea civilă a declarat apel împotriva sentinţei, contestând, printre altele, cuantumul daunelor morale, in sensul că instanţa a apreciat greşit întinderea prejudiciului, cuantumul  stabilit nereflectând prejudiciul cauzat si nici compensarea lor. Partea civilă a considerat că determinarea  prejudiciului moral înseamnă evaluarea multilaterală a tuturor consecinţelor negative produse si a implicaţiilor lor, pe toate planurile vieţii sociale ale persoanei lezate, a importanţei pe care o are valoarea nepatrimonială lezată pentru persoana vătămată, a duratei consecinţelor si a intimităţii durerilor fizice si psihice cauzate , criterii de care, în opinia sa, instanţa nu a ţinut seama. Partea civilă si-a declarat intenţia de a folosi in scopuri umanitare suma acordată cu titlul de daune morale.

Inculpatul a declarat apel împotriva sentinţei invocând , printre alte motive, faptul că daunele morale nu au fost dovedite si că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, daunele morale pot fi acordate numai persoanei vătămate nu si părinţilor săi.

Tribunalul, a admis apelul părţii civile sub aspectul cuantumului daunelor morale stabilit de instanţa de fond, în sensul majorării acestora, având in vedere suferinţa psihică deosebită a părţii civile relevată de martorul TG. Tribunalul a apreciat insă că daunele nu pot fi acordate la nivelul sumei solicitată de apelantă deoarece scopul pentru care legiuitorul a permis cuantificarea prejudiciului moral este compensarea suferinţei persoanei prejudiciate si nu a pierderii efective cauzate ,care nu poate fi nici echivalată in bani si nici asigurarea unor fonduri suficiente pentru efectuarea unor acte de caritate de către apelantă.

Tribunalul a reţinut ca fiind nefondată critica adusă de inculpat vizând inadmisibilitatea acordării de daune morale altei persoane decât victima infracţiunii. Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a avut in vedere dispoziţiile  art. 24 Cod procedură penală, conform căruia are calitatea de parte vătămată in procesul penal, printre altele, si persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare morală. Este si cazul părţii  civile care a fost prejudiciată din punct de vedere moral ca urmare a pierderii unicului fiu, într-un accident tragic, produs de inculpat.