Contestaţie în anulare pentru motivul prevăzut de art.317 alin.1 pct.1 cod procedură civilă. Admisibilitate în cazul citării prin publicitate a pârâtului cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de art.95 cod procedură civilă.

Decizie speta 4 din 08.01.2008


SPETA NR.4

Contestatie în anulare pentru motivul prevazut de art.317 alin.1 pct.1 cod procedura civila. Admisibilitate în cazul citarii prin publicitate a pârâtului cu nerespectarea conditiilor prevazute de art.95 cod procedura civila.

Potrivit art.317 ali.1 pct.1 cod procedura civila hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, în cazul când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii.

Contestatia în anulare pentru motivul prevazut de art.317 alin.1 pct.1 cod procedura civila este admisibila daca reclamantul a obtinut cu rea credinta citarea pârâtului prin publicitate.

Contestatia în anulare este admisibila si atunci când reclamantul nu a fost de rea-credinta, dar nu s-au respectat conditiile prev. de art. 95 Cod proc. civila, în sensul ca reclamantul nu a dovedit ca a facut tot ce i-a stat în putinta pentru a afla domiciliul pârâtului.

SECTIA CIVILA – Decizia Civila nr.16/A/2007 irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursului intimatei în contestatie conform deciziei civile nr.36/2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia - Sectia pentru cauze cu minori si de familie.

Prin sentinta civila nr.706/2002 pronuntata de Judecatoria Orastie s-a respins contestatia în anulare introdusa de contestatorul PCM împotriva sentintei civile nr.1005/2005 pronuntata de Judecatoria Orastie.

În considerentele hotarârii s-a retinut ca prin sentinta civila nr.340/2001 pronuntata de Judecatoria Orastie s-a pronuntat divortul partilor, iar minorele au fost încredintate spre crestere si educare mamei si tatal a fost obligat la pensie în favoarea minorelor. S-a mai aratat ca minorele au locuit cu mama lor în Grecia din 2002, iar în 30.07.2005 mama lor a decedat, astfel ca sora mamei lor a înaintat actiune civila la Judecatoria Orastie (dos.1311/2005) prin care a solicitat a-i fi încredintate cele doua minore, pe motiv ca locuiesc cu ea, au ramas în grija ei si frecventeaza scoala din Grecia.

În acest dosar al Judecatoriei Orastie cu nr.1311/2005, reclamanta (matusa minorelor) si-a ales domiciliul procesual în Hunedoara , iar pârâtul tatal minorelor a fost citat de la ultimul domiciliul cunoscut din Orastie, str. Academician David Prodan nr.27, însa din citatii rezulta ca acesta si-a schimbat domiciliul în Craiova, la 16.08.2005.

S-a mai retinut ca contestatorul a fost plecat si el în Spania, din septembrie 2001 pâna în septembrie 2005, când a revenit în tara pentru trei saptamâni, ca în aceasta perioada nu le-a vizitat pe minore, iar în 24.07.2006 s-a întors în Spania.

A considerat apoi prima instanta ca la solutionarea dosarului nr.1311/2005 pârâtul PCM a fost citat corect de la ultimul domiciliul, la usa instantei si prin publicitate în ziarul, „ROMÂNIA LIBERA”

În plus de aceasta, s-a apreciat ca, întrucât el a luat cunostinta de sentinta civila nr.1005/2005 pronuntata în dosarul nr.1311/2005, la data de 12.10.2005 când a formulat si el la Judecatoria Craiova o cerere de reîncredintare a minorelor, contestatia în anulare împotriva sentintei civile nr.1005/2005 introdusa la 5.06.2006 este tardiva întrucât nu a respectat termenul de 15 zile prevazut de art.319 alin.2 cod procedura civila.

Împotriva sentintei civile nr.706/2006 pronuntata de Judecatoria Orastie a declarat apel contestatorul PCM solicitând admiterea contestatiei în anulare împotriva sentintei civile nr.1005/2005 pronuntata în dosarul nr.1311/2005 al Judecatoriei Orastie, desfiintarea acestei sentinte si rejudecarea cauzei.

În motivarea apelului, contestatorul a aratat ca la data solutionarii dosarului nr.1311/2005 el avea deja domiciliul în Craiova, ca intimata cunostea despre faptul evacuarii sale din locuinta din Orastie, indicata ca adresa de domiciliu al pârâtului în actiune, astfel ca citarea lui s-a facut cu rea-credinta si s-a solutionat cauza cu lipsa de procedura.

Apelul contestatorului s-a considerat fondat pentru urmatoarele considerente:

Citarea pârâtului PCM în dosarul nr.1311/2005 al Judecatoriei Orastie s-a facut într-adevar nelegal, numai prin publicitate si afisare la usa instantei din Orastie, dat fiind ca reclamanta din acest dosar ( cumnata pârâtului) avea cunostinta ca pârâtul era plecat în Spania si putea sa îl contacteze pentru a-l înstiinta de proces sau a-i afla exact adresa, asa cum a facut-o si când l-a anuntat de decesul fostei sale sotii.

De asemenea, putea sa-i indice ca adresa domiciliul parintilor pârâtului din Craiova, astfel ca sa dovedeasca buna-credinta în derularea procedurala a cauzei.

Cum pârâtul nu a fost legal citat la solutionarea dosarului nr. 1311/2005, sentinta civila nr. 1005/2005 data în acel dosar este nelegala.

S-a mai aratat apoi ca în mod eronat prima instanta a apreciat ca tardiv introdusa contestatie în anulare întrucât hotarârea de reîncredintare minori este una susceptibila de executare silita, astfel ca în conformitate cu art. 319 al. 2 teza I, contestatia în anulare se poate face oricând înainte de începutul executarii silite ( în speta ea nu a fost demarata).

Asa fiind, s-a admis ca fondat apelul contestatorului împotriva sentintei civile nr. 706/2006 pronuntata de Judecatoria Orastie care a fost schimbata în sensul admiterii contestatiei în anulare, desfiintarii sentintei civile nr. 1005/2005 pronuntata de Judecatoria Orastie si trimiterii spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.