Investire cu formula executorie-necompetenta teritoriala

Sentinţă civilă 2020 din 09.06.2010


 Investire cu formula executorie-necompetenţă teritoriala

Data publicarii pe portal: 17.06.2010

 Prin sentinţa pronunţata in cauza nr. 5572/311/2010 Judecătoria Slatina a admis excepţia necompetenţei teritoriale absolute a Judecătoriei Slatina invocată din oficiu.

S-a declinat competenţa de soluţionare a cererii creditoarei SC D SRL privind învestirea cu formulă executorie asupra înscrisului constatator al creanţei reprezentat de – biletul la ordin BTRL3BT nr. 9456578, emis de SC G. T. SRL, la data de 08.12.2008, la Drăgăşani, pentru suma de 24839,80 lei, scadent la 07.12.2009, plătibil la Drăgăşani, în favoarea Judecătoriei Drăgăşani.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 26.05.2010, sub nr. 5572/311/2010, creditoarea SC D SRL a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin BTRL3BT nr. 9456578, emis de SC G.T. SRL la data de  08.12.2008 la Drăgăşani, pentru suma de 24839,80 lei, scadent la 07.12.2009 plătibil la Drăgăşani.

În drept creditoarea a invocat dispoz. Legii nr. 58/1934 şi ale art. 372-373 C.p.civ, timbrând legal cererea.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: justificare refuz şi bilet la ordin.

În şedinţa din camera de consiliu din data de 09.06.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritorial absolute a Judecătoriei Slatina.

Analizând exceptia invocată prin prisma dispozitiilor legale incidente în cauză, instanta reţine următoarele:

Potrivit disp. art. 374 alin.1 C.p.c. „ hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prev. de art. 269 alin.1 C.p.c.” iar învestirea cu formulă executorie  se dispune, potrivit disp. alin.2 din art. 374 alin.1 C.p.c. de către prima instanţă.

Dispoziţiile referitoare la învestirea cu formulă executorie au ca scop nu numai de a pune la dispoziţia celor interesaţi posibilitatea de realizare a drepturilor, în cazul în care debitorul nu le aduce la îndeplinire de bunăvoie, ci constituie în acelaşi timp o garanţie procesuală a debitorului pentru prevenirea oricărui abuz în exercitarea dreptului de către creditorul urmăritor, aceste dispoziţii având un caracter imperativ.

Referitor la instanţa competentă să dispună învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin  din  analiza disp. art. 106 alin.1 raportat la art. 61 din Legea nr. 58/1934, art. 5  şi art. 10 alin.1 pct.3 C.p.c. instanţa constată că aceasta este judecătoria, fie cea de la locul de plată, fie cea de la sediul emitentului.

Dispoziţiile referitoare la instanţa competentă a dispune învestirea cu formulă executorie sunt imperative, creditorul având însă posibilitatea de a sesiza, fie judecătoria de la locul plăţii, fie pe cea de la sediul emitentului.

 Pe cale de consecinţă competenţa în materia învestirii cu formulă executorie a biletului la ordin este absolută, nu relativă, părţile neputând deroga de la ea (a se vedea în acelaşi sens decizia ÎCCJ nr. 3344/01.11.2006).

Din analiza biletului la ordin depus la dosarul cauzei, instanţa constată că locul plăţii se află în localitatea Drăgăşani iar sediul emitentului se află în aceeasi localitate după cum se observă de pe ştampila aplicată de acesta pe biletul la ordin.

În consecinţă, instanţa competentă a dispune învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin BTRL3BT nr. 9456578, emis de SC G.T. SRL la data de  08.12.2008 la Drăgăşani, pentru suma de 24839,80 lei, scadent la 07.12.2009 plătibil la Drăgăşani este Judecătoria Drăgăşani.

Excepţia de necompetenţă teritorială absolută este o excepţie de procedură şi dilatorie, putând fi invocată şi de către instanţa de judecată din oficiu.

Domenii speta