Divort

Sentinţă civilă 362 din 03.02.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 362

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de ……………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. …………… cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în …………, în contradictoriu cu pârâtul …………, domiciliat în …………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între ei la data de ………., şi înregistrată sub nr. ………. în Registrul stării civile al Primăriei ………….. din vina exclusivă a soţului pârât, să i se încredinţeze spre creştere şi educare minorul …………., născut la data de …………, iar pârâtul să fie obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la ………., iar din convieţuirea lor a rezultat minorul …………., născut la data de ………….

A arătat reclamanta că, după naşterea minorului, pârâtul a plecat din ţară, nu a mai manifestat interes faţă de familie şi a refuzat să mai trimită bani pentru întreţinerea minorului şi pentru achitarea ratelor la creditele contractate de acesta înainte de căsătorie.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri, iar în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin. 2, art. 43 alin. 1 şi 3 din Codul familiei.

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, au fost audiaţi martorii ……….., ……….. şi ………...

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat la dosarul cauzei la data de ……… (fila 14 din dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la ……….., iar din convieţuirea lor a rezultat minorul ………., născut la data de ………...

Probatoriu testimonial administrat în cauză a dovedit, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea vieţii de familie făcându-se vinovat soţul pârât care imediat după naşterea minorului a plecat din ţară refuzând să mai contribuie la cheltuielile legate de întreţinerea gospodăriei, de creşterea şi educarea copilului.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că în cauza de faţa s-a făcut dovada unor motive temeinice ce fac imposibilă continuarea căsătoriei părţilor, motiv pentru care potrivit art.38 din Codul Familiei va dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soţului pârât.

Cum între părţi nu a intervenit nici o înţelegere cu privire la nume, instanţa în conformitate cu dispoziţiile art.40 C.fam. va dispune ca reclamanta să revină la numele anterior căsătoriei, acela de „...........”.

Cu privire la minorul ……….., născut la data de …….., având în vedere concluziile referatului de anchetă socială şi vârsta acestuia,  instanţa apreciază că este în interesul acestuia să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei reclamante care dispune de condiţii materiale şi morale pentru a-i asigura o dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţă, pârâtul va fi obligat să-i plătească minorului pensie de întreţinere în sumă de 170 lei lunar, începând cu data introducerii cererii, 28.03.2008 şi până la majoratul minorului.

Domenii speta