Partaj bunuri Comune

Sentinţă civilă 611 din 24.02.2009


Sedinta publica din 24.02.2009

Sentinta civila nr. 611

Sub nr.... din ... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de reclamanta ...., domiciliata în ....., prin care în contradictoriu cu pârâtul ..., domiciliat în ....., solicita instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei si obligarea pârâtului la plata a 1/2 din datoriile comune.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca în timpul casatoriei cu pârâtul, partile au dobândit mai multe bunuri comune, fiecare având o cota egala de contributie la dobândirea acestora. A mai aratat reclamanta, ca în ceea ce priveste datoriile comune, au împrumutat diferite sume de bani de la diverse banci, sume împrumutate pentru cheltuielile legate de întretinerea familiei si pentru interventiile chirurgicale pe care le-a suferit minorul rezultat din casatoria partilor.

În sustinerea actiunii, reclamanta a depus în copie contractele de credite bancare (filele ....).

Nu au fost indicate temeiurile de drept.

La termenul de judecata din ...., reclamanta a depus la dosarul cauzei un înscris intitulat "tranzactie" si a solicitat sa se ia act de învoiala lor. De asemenea, tot la termenul de judecata din data de ....., partile prezente personal au precizat ca tranzactia depusa la acel termen reprezinta vointa lor de a pune capat litigiului.

Instanta, având în vedere disp.art.271 C.pr.civ., potrivit caruia "partile se pot înfatisa oricând în cursul judecatii pentru a cere sa se dea o hotarâre care sa consfinteasca învoiala lor", va lua act de învoiala partilor, pe care o va consfinti, cu urmatorul continut:

"TRANZACTIE,