Pretentii

Sentinţă civilă 4724 din 25.06.2009


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr.

Sedinta publica de la ....

Completul compus din:

PRESEDINTE: --------

GREFIER: -----------

 Pe rol  fiind judecare actiunii civile pentru pretentii formulata de reclamanta  D.I.A împotriva pârâtei SC A. SA.

 La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pârâta, prin consilier juridic S. G , lipsa fiind reclamanta, reprezentata de avocat B.A

 Procedura de citare este legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, aparatorul reclamantei a depus la dosar adresa nr.32/23.06.2009 emisa de SC I. SRL Tg-Jiu si raportul de expertiza întocmit în cauza de catre Serviciul de Medicina Legala Gorj dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat si, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul în fond.

 Avocat B.A, pentru reclamanta, a solicitat  admiterea actiunii, cu precizarea ulterioara, fara cheltuieli de judecata. S-a aratat ca  daunele materiale au fost dovedite în cauza cu martorii audiati si actele sub semnatura privata încheiate cu privire la împrumuturile contractate, iar întinderea daunelor morale rezulta din aceleasi depozitii, martorii audiati si raportul de expertiza facând referire la  starea de sanatate a reclamantei în prezent si evolutia acesteia în viitor.

 Consilier juridic S.G, pentru pârâta, a solicitat admiterea actiunii în limita pretentiilor dovedite, urmând a se avea în vedere si faptul ca, potrivit Ordinului nr.3108/2004, despagubirile se pot acorda numai în limita sumei de 200.000 lei. Cu privire la daunele materiale a aratat ca la dosar nu au fost depuse chitante si bonuri cu privire la cheltuielile efectuate, iar cu privire la daunele materiale s-a aratat ca întinderea acestora este lasata la aprecierea instantei.

 JUDECATA

 

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr. reclamanta D.I.A a chemat în judecata  pârâta SC A. SA, solicitând instantei ca,  prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 200.000lei Ron,  actualizata de la data de 01.07.2006 pâna  la data platii efective,  reprezentând despagubiri civile, renta globala începând cu data de 01.07.2006 si pâna la data de 31.08.2008, renta lunara începând cu data de 01.09.2008 pâna la încetarea starii de nevoie si daune morale pentru prejudiciul cauzat reclamantei,  fara cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii , reclamanta a aratat ca în data de 01.07.2006 se afla în calitate de pasager în autoturismul cu numar de înmatriculare ........, condus de C.V, autoturism implicat într-un accident rutier în urma caruia conducatorul auto si-a pierdut viata, iar ceilalti trei pasageri au suferit leziuni traumatice , reclamanta fiind afectata cel mai grav.

 A aratat ca a suferit un traumatism cranio- cerebral grav, fractura cominutiva mandibulara cu avulsii dentare, traumatism toracic cu fracturi costale , contuzie pulmonara dreapta, fractura la ambele oase gamba stânga, fractura la ambele oase antebrat drept, fractura ram ilio- ishio- pubian bilateral etc.

 S-a mai precizat ca, de la data producerii accidentului rutier si pâna în prezent, a fost internata frecvent în spital, fiind diagnosticata cu tetrapareza spastica post traumatica, crize comitiale majore si partiale secundare, hidrocefalee, având nevoie permanenta de însotitor, fiind imobilizata la pat.

Ca, prin ordonanta din data de 12.06.2008, pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti în dosaul nr. 1756/P/2007, s-a stabilit ca vina exclusiva în producerea evenimentului rutier a revenit conducatorului autoturismului, C.V, decedat în urma evenimentul rutier, autoturismul fiind asigurat la SC A SA, conform politei de asigurare obligatorie de raspundere civila seria ............din data de  .........., valabila în perioada ................

Ca,  în urma accidentului, viata reclamantei  s-a schimbat radical, nemaiputând fi integrata în societate, iar ca urmare a starii de sanatate are nevoie de atentie permanenta fiind imobilizata la pat, toata familia sa facând eforturi financiare deosebite pentru a putea beneficia de asistenta medicala si de recuperare, fiind nevoiti sa vânda o serie de bunuri si animale din gospodarie.

Ca,  pentru a putea fi internata la diferite unitati medicale din tara, unde a suportat nenumarate interventii chirurgicale, a fost nevoita familia sa contracteze diferite împrumuturi de la cunostinte.

S-a mai aratat ca, pe lânga prejudiciul material si moral suferit, reclamanta a mai suferit si un prejudiciu de agrement, contând în pierderea posibilitatilor de îmbogatire spirituala , divertisment,  nemaiputând sa aiba o viata normala, fiindu-i spulberata speranta întemeierii unei familii sau participarii la viata sociala de vreme ce este paralizata total.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art 998- 999 cod civil , art. 49,50 din Legea 136/1995, ordinul nr. 3108/10.12.2004.

În dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar, în copie,  polita de asigurare obligatorie de raspundere civila seria......., ordonanta din 12.06.2008, pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Carbunesti în dosarul nr. 1756/P/2007 , expertiza criminalistica întocmita în dosarul de urmarire penala , acte medicale din care rezulta starea de sanatate a reclamantei, bilete de iesire din spital, înscrisuri sub semnatura privata în care sunt consemnate împrumuturile contractate de familia reclamantei de la diversi cetateni , fotografii în care este filmata reclamanta înainte de accident.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând admiterea actiunii doar în limita sumelor dovedite de reclamanta si în conformitate cu plafonul despagubirilor în vigoare în anul 2006, conform ordinului CSA nr. 3108/2004.

Pe lânga proba cu acte reclamanta a solicitat si încuviintarea probei testimoniale propunând ca martori pe B. D , B.V , M.I, M. I, V. D, instanta încuviintând cererea de probatoriu si audiind martorii propusi.

În urma administrarii probatoriilor încuviintate s-a pronuntat sentinta civila nr.8970/2008, prin care s-a admis actiunea si a fost obligata pârâta sa plateasca reclamantei  suma de 200.000 lei, actualizata de la data de 01.07.2006 si pâna la data platii efective, cu titlu de daune morale si  despagubiri civile, inclusiv renta globala si 3000 lei, renta periodica, începând cu data pronuntarii sentintei si pâna la încetarea starii de nevoie.

S-a retinut ca, având în vedere starea de sanatate a reclamantei în prezent si în viitor, aceasta are nevoie permanent de îngrijiri medicale si însotitor, fiind îndreptatita la despagubiri în cuantum de 200.000lei si renta în cuantum de 3000 lei.

Împotriva sentintei a declarat recurs pârâta, aratând ca instanta de fond a acordat despagubiri peste valoarea maxima stabilita prin lege pentru prejudicii produse tertelor persoane în anul 2006.

Ca, la stabilirea despagubirilor, se are în vedere diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate primite din fondurile asigurarilor sociale de stat  si indemnizatia primita de la unitatea unde îsi desfasura activitatea si cheltuielile prilejuite de accident, constând în transport, spitalizare, recuperare, proteze, alimentatie suplimentara, probate cu documente justificative, documente care nu au fost depuse la dosar.

Reclamanta a raspuns la motivele de recurs invocate de pârâta, aratând ca despagubirile solicitate trebuie actualizate la data platii efective deoarece nu au fost achitate la nivelul anului 2006, astfel ca nu se poate vorbi de depasirea plafonului maxim stabilit de lege.

Ca, prejudiciul suferit a fost dovedit cu  acte si martori, întinderea acestuia fiind  mult mai mare decât suma acordata de instanta, însa s-a limitat la suma de 200.000lei, tocmai pentru a nu depasi plafonul maxim stabilit de lege pentru anul 2006.

Prin decizia civila nr.66/2009 recursul a fost admis, sentinta a fost casata, iar cauza s-a trimis spre rejudecare.

S-a retinut de catre instanta de control judiciar ca  instanta de fond nu a stabilit care este suma acordata cu titlu de daune morale si care este cu titlu de daune materiale  si nu a motivat acordarea unei despagubiri peste limita maxima stabilita de lege la nivelul anului 2006.

Cu ocazia rejudecarii dosarul  a fost înregistrat sub nr. ....

Prin cererea aflata la fila 9 reclamanta si-a precizat actiunea, aratând ca suma de 120.000 lei reprezinta daune materiale, iar suma de 80.000 lei reprezinta daune morale, sume ce urmeaza a fi actualizate la data platii efective, iar, în situatia în care despagubirile nu vor fi acordate în limita sumei solicitate sa fie obligata pârâta la plata unei rente periodice în cuantum de 3000 lei lunar.

Reclamanta a mai depus la dosar acte medicale, respectiv: bilet de iesire din spital  23.02.2009- 12.03.2009 si  chitante cu privire la împrumuturi contractate.

S-a solicitat administrarea probei testimoniale, fiind audiati martorii C. I si C. I. Ion .

Instanta a solicitat emiterea unei adrese catre fostul loc de munca al reclamantei, respectiv SC I SRL Tg-Jiu, cu privire la veniturile pe care le-ar fi realizat reclamanta în prezent, raspunsul fiind înaintat cu adresa nr.32/23.06.2009( fila 23).

S-a dispus efectuarea unei expertize medicale pentru a se stabili care este starea de sanatate a reclamantei  în prezent si evolutia acesteia în viitor, raportul fiind depus la fila 24 din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea stare de fapt:

În data de 01.07.2006 pe raza localitatii Licurici a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate doua autoturisme,respectiv autoturismul cu numar de înmatriculare ------condus de C.V,si autoturismul cu numar de înmatriculare -------, condus de A. T. L, în urma caruia au rezultat victime C.V. care a decedat pe loc, iar pasagerii din primul autoturism au suferit leziuni traumatice, printre acestia aflându-se si reclamanta D. I. A. care a fost internata imediat dupa accident în Spitaul Clicic de Urgenta Bucuresti în perioada 02.07.2006-19.09.2006, cu diagnosticul traumatism cranio- cerebral grav, fractura cominutiva mandibulara cu avulsii dentare, traumatism toracic cu fracturi costale , contuzie pulmonara dreapta, fractura la ambele oase gamba stânga, fractura la ambele oase antebrat drept, fractura ram ilio- ishio- pubian bilateral etc.

Potrivit depozitiilor martorilor audiati, la data externarii nu existau sperante de viata pentru reclamanta, parintii si fratii aducând-o acasa, în localitatea--------

Între timp reclamanta a mai început sa-si revina din starea în care se afla, ceea ce a determinat rudele  sa înceapa un tratament de recuperare la unitati specializate, sa o duca periodic la controale medicale  stabilite, sa-i acorde permanent îngrijire si supraveghere si sa se intereseze de  posibilitatile  de recuperare în strainatate.

Pentru toate aceste demersuri ale familiei, facute din  dorinta de a o vedea pe reclamanta asa cum o stiau înainte de accident, parintii si fratii au apelat la cunoscuti si au împrumutat periodic sume de bani, asa cum rezulta din chitantele si depozitiile martorilor audiati, au vândut animale si bunuri, fratii au muncit la padure si au renuntat sa-si mai întemeieze familii, iar mama  nu se mai ocupa de gospodarie asa cum o facea înainte, fiind tot timpul în preajma reclamantei.

Martorii audiati în cauza au descris-o pe reclamanta ca fiind o persoana vesela, comunicativa, care îsi ajuta parintii la muncile gospodaresti, care participa activ la viata sociala, era prezenta la petreceri, avea un prieten cu care intentiona sa se casatoreasca,iar  dupa accident legatura de prietenie s-a rupt.

Au aratat martorii ca în prezent reclamanta nu se poate deplasa singura  si poarta scutece de unica folosinta, fiindu-i spulberata orice speranta de a putea redeveni un om normal, care sa se deplaseze si sa-si poarte singura de grija.

Din raportul de expertiza efectuat în cauza rezulta ca afectiunile de care sufera reclamanta îi confera o deficienta globala grava, care se încadreaza în gradul I de invaliditate, prognosticul evolutiv în viitor fiind rezervat

La toate cheltuielile  facute de parintii si fratii  reclamantei, rudele celui vinovat de producerea accidentului si societatea de asigurare la care era asigurat acesta nu au  participat.

Prin actiunea de fata, asa cum a fost precizata ulterior,  reclamanta solicita obligarea societatii de asigurare de a o despagubi cu suma de 120.000 lei, cu titlu de daune materiale si 80.000 lei , cu titlu de daune morale, actualizata la data platii efective, iar în cazul în care cuantumul despagubirii ar fi sub aceasta limita sa fie obligata pârâta si la plata unei rente periodice.

Potrivit art.998-999orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.

În speta de fata s-a facut dovada ca reclamanta a suferit un prejudiciu în urma evenimentului rutier produs din vina exclusiva a conducatorului auto C. V. decedat, acesta fiind asigurat la ---------potrivit politei de asigurare obligatorie de raspundere civila seria -......din data de  ......., valabila în perioada.............

Potrivit art. 49  din Legea nr. 136/1995 asiguratul acorda despagubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule.

În speta de fata s-a facut dovada ca familia reclamantei a împrumutat începând cu luna  iulie 2006 si pâna în prezent, sume ce depasesc suma solicitata cu titlu de despagubiri civile, aceste împrumuturi fiind folosite, asa cum au declarat martorii audiati, exclusiv pentru tratamentul reclamantei.

Desi nu exista documente cu privire la cheltuirea sumelor  împrumutate, este de necontestat faptul ca, având în vedere starea de sanatate a reclamantei si încercarile disperate ale familiei de a-i îmbunatati acesteia situatia, sumele împrumutate nu sunt excesive si nu au avut alta destinatie.

Astfel, pârâta va fi obligata sa plateasca reclamantei suma de 120.000 lei cu titlu de daune materiale.

Pe lânga acest prejudiciu material reclamanta a suferit, în mod indiscutabil, si un prejudiciu moral.

Întinderea acestui prejudiciu trebuie raportata la durerea fizica, la prejudiciul estetic, la prejudiciul fiziologic  si la prejudiciul de agrement.

În ceea ce priveste durerea fizica instanta retine, din actele medicale depuse la dosar, ca aceasta înca mai subzista, însa nu are un anumit grad de intensitate, iar aceasta durere, trebuie indemnizata independent de suferinta morala, imposibil de cuantificat.

Prejudiciul estetic este, de asemenea, dovedit. Reclamanta  este diagnosticata cu cicatrice la nivel cervical, asimetrie oculara, pareza faciala, tremuraturi, cicatrice la nivelul buzelor.

Prejudiciul fiziologic consta în privarea reclamantei de avantajele unei vieti normale, pierderea capacitatii de munca, imobilizarea la pat, dependenta de o alta persoana..

Reclamanta este lipsita de orice forma de agrement a vietii însesi,transformându-se într-o persoana cu handicap în toate activitatile vietii cotidiene,  astfel ca prejudiciul de agrement este evident.

Victima este o persoana tânara si nu se mai poate bucura de avantajele speciale vârstei.

În raport de toate aceste considerente, instanta apreciaza ca prejudiciul moral suferit de reclamata depaseste suma de 80.000 lei, solicitata de aceasta.

Cum , reclamanta a solicitat obligarea pârâtei numai la plata sumei de 120.000 lei, cu titlu de daune materiale si 80.000 lei, daune morale, instanta va obliga pârâta sa suporte acest prejudiciu.

Se are în vedere si Ordinul nr.3108/2004  care stabileste pentru nivelul anului 2006 o limita maxima pentru despagubiri de 200.000 lei.

Suma stabilita cu titlu de despagubiri civile va fi actualizata la data platii efective, începând cu data ramânerii definitive a prezentei sentinte.

Nu se poate acorda actualizarea sumei începând cu data producerii evenimentului rutier deoarece pentru aceasta suma reclamanta nu are înca un titlu  de creanta,  întinderea despagubirii  stabilindu-se în aceasta cauza, obligatia de plata a pârâtei fiind scadenta la dat ramânerii definitive a prezentei sentinte.

Se va lua act ca nu s-au  solicitat cheltuieli de judecata

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta D. I A. împotriva pârâtei SC A SA -, cu precizarea ulterioara, în parte.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 120.000 lei, daune materiale si 80.000 lei, daune morale, suma actualizata la data platii efective, începând cu data ramânerii definitive a prezentei sentinte.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica azi,..........

 

 

 

 

 PRESEDINTE GREFIER

 

Domenii speta