Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 6645 din 28.10.2009


Dosar nr. .......Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 6645

Sedinta publica de la 28.10.  2009

Completul compus din:

PRESEDINTE: ...................

Grefier: ....................

 Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de catre  petenta SC V.R.S.A., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Gorj.

 La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

 Procedura de citare fiind legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatându-se dosarul în stare de judecata si având în vedere ca  partile au solicitat  judecarea cauzei si în lipsa,  instanta  a retinut cauza spre  solutionare.

 

 J U D E C A T  A

 

 Prin plângerea  înaintata de catre IPJ G. cu adresa nr.  ........... si  înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu sub nr. ............ si la data de ........., petenta SC V.R.S.A. a solicitat ca, prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimatul IPJ G.,  sa se dispuna  înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale în cuantum de 500 lei aplicata prin procesul verbal de contraventie seria AY nr. .......... încheiat de catre IPJ G - Serviciul politiei de ordine publica, cu sanctiunea avertisment.

În motivare,  petenta  a aratat ca, la data de 13.07.2009, inspectori ai IPJ G. au efectuat  un control la sediul V.R.- Agentia T-J. , verificând îndeplinirea cerintelor prevazute de lege pe linia securitatii unitatilor financiar bancare, iar, în urma controlului, nu  s-au constatat nereguli privind securitatea agentiei bancare, a angajatilor acesteia care manipuleaza banii sau a clientilor care efectueaza operatiuni bancare, agentia functionând în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe linie de securitate.

A sustinut petenta ca,  totusi, la efectuarea  controlului,  inspectorii au considerat ca exista o mica neconcordanta cu dispozitiile legale în ceea ce priveste sistemul de televiziune cu circuit închis al bancii, în sensul ca sistemul cu circuit închis avea arhivat imagini din urma cu 11 zile si nu cu 30 de zile, cum prevede  HG 1010/2004.

A aratat petenta ca, într-adevar, la momentul efectuarii controlului, la  verificarea sistemului de televiziune,  împreuna cu agentii de politie, au constatat ca acesta stoca imagini cu doar 11 zile în urma, aspect care petenta considera ca nu este o neregula, ci o disfunctionalitate tehnica a sistemului electronic computerizat din cadrul sistemului, deoarece numarul de zile pentru stocare imaginilor este o chestiune de setare manuala a sistemului. 

A sustinut petenta ca, imediat  dupa momentul constatarii  de catre inspectori a disfunctionalitatii respective, aceasta a fost remediata printr-o simpla setare.

Petenta a sustinut ca, fata de aspectele expuse, considera ca atât faptele contraventionale retinute în sarcina sa, cât mai ales consecinta acestora, nu sunt de natura sa atraga stabilirea unei amenzi, nici chiar în cuantumul minim prevazut de lege.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe disp. H.G. 1010/2004,  Legea nr. 333/2003 si art. 16 , 17, 31  si urm. din O.G. nr. 2/2001.

La plângere, petenta a anexat, în copie, procesul verbal de contraventie contestat.

În aparare, intimatul IPJ G. a anexat, la plângerea formulata de petenta, raportul agentului constatator din 21.08.2009.

 Analizând actele si lucrarile existente la dosar, instanta urmeaza a respinge plângerea cu urmatoarea motivare:

Prin procesul verbal de contraventie contestat, petenta a fost sanctionata contraventional  cu amenda în cuantum de 500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 29 pct. 7  combinat cu  art.7 lit.f din H.G. nr. 1010/2004.

Ca stare de fapt, s-a retinut ca, în data de 13.07.2009,  în urma controlului efectuat la V.R-Agentia T.J., str. C.B.,  s-au constatat  deficiente cu privire la lipsa duratei minime de arhivare imagini preluate de sistemul de televiziune cu circuit închis 11 zile, fata de minimul prevazut de lege  de 30 de zile.

Art.1 alin.3 din anexa nr. 3 din HG 1010/2004 stabileste ca " Aplicatiile cu sisteme de alarmare împotriva efractiei se proiecteaza, se instaleaza si se utilizeaza cu respectarea prezentelor norme tehnice.", nerespectarea acestor dispozitii constituind contraventie potrivit disp. art.7 alin.1 lit.f.

Petenta nu a respectat toate normele tehnice si anume cele prevazute în art.29 pct.7 din HG nr.1010/2004, cu privire la arhivarea imaginilor înregistrate, potrivit carora arhivarea imaginilor înregistrate  se realizeaza pe o perioada de 30 de zile.

În consecinta, instanta constata ca petenta a savârsit contraventia retinuta în sarcina sa prin procesul verbal contestat, motiv pentru care va respinge plângerea, chiar petenta recunoscând savârsirea contraventiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre  petenta SC V.R.S.A. împotriva procesului verbal de contraventie seria AY nr. ............ încheiat de catre IPJ G- Serviciul politiei de ordine publica, în contradictoriu cu  intimatul IPJ G.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 28.10.2009, la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte, Grefier,

 .................... ...................

1

Domenii speta