Majorare pensie

Sentinţă civilă 37 din 10.02.2009


SENTINŢA CIVILA NR. 431 DIN 10 FEBRUARIE 2009

Prin cererea înregistrata sub nr… din 06.01.1009, reclamanta … în calitate de reprezentant legal al minorului …, a chemat în judecată pe pârâtul …, pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere în sumă de 47,5 lei la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Tulcea in funcţie de veniturile pe care acesta le realizează.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri,in copie: cartea de identitate a reclamantei, certificatul de naştere al minorului … iar la solicitarea instanţei s-a ataşat sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Tulcea.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin  s.c. nr. … a Judecătoriei Tulcea in favoarea  minorului …, ns. la … de la 47, 5 lei la  1/4 din venitul net lunar permanent al pârâtului, începând cu data introducerii acţiunii 6.01.2009 şi până la majoratul minorului.

Urmează ca, in temeiul art. 274 Cod pr. civilă, să fie obligat pârâtul la plata sumei de 100 lei către reclamanta reprezentând cheltuieli de  judecată.