Plangere contraventionala.

Sentinţă civilă 4918 din 28.06.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 4918

Sedinta publica de la 28 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petenta ...,  în contradictoriu cu  intimatul IPJ Gorj,  împotriva procesului - verbal  de contraventie seria  CC nr.4487945 încheiat la data de 01.02.2010 de catre Postul de Politie Balesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns petenta si martorul asistent, ..., lipsa fiind reprezentantul  intimatului.

Procedura  legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, s-a audiat  martorul prezent, declaratia  sa  fiind  consemnata si atasata la  dosarul cauzei si constatându-se cauza  în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe  fond.

Petenta a solicitat admiterea plângerii contraventionale, anularea procesului - verbal de contraventie si exonerarea sa de plata amenzii aplicate.

I N S T A N T A

Prin  plângerea  contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg -Jiu  sub nr. 3464/318/2010, petenta ... a solicitat, în contradictoriu  cu intimatul IPJ Gorj, ca prin sentinta  ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria CC  nr. 4487945 încheiat la data de 01.02.2010 de Postul  de Politie Balesti si  exonerarea de  la plata amenzii aplicate  în cuantum de 120 lei.

În motivarea  plângerii, petenta  a aratat ca în data de 01.02.2010, a fost sanctionata contraventional pe motiv ca a oprit autoturismul marca Ford ( în realitate este vorba de Mercedes), având nr. GJ 23 LUX, la mai putin de 25 m de coltul intersectiei, în dreapta marcajului longitudinal continuu aplicat pe DN 57, obligând auto nr. B 81 LT sa încalce acest marcaj si a primit 2 puncte amenda în valoare de 120 lei si 2 puncte penalizare.

A sustinut petenta ca la aceeasi data si la aceeasi ora, respectiv 7,30 lucratorul din cadrul Postului de Politie Balesti i-a întocmit un alt proces verbal de contraventie seria CC nr. 4487876 .

De asemenea a aratat ca acelasi agent de politie i-a mai întocmit trei procese verbale de contraventie la 4, 17 si 19 febr. 2010 pentru diferite contraventii retinute în sarcina sa.

Petenta a precizat ca nu a avut cunostinta de continutul procesului verbal de contraventie contestat, întrucât nu a fost întocmit în prezenta sa, nu i-a fost comunicat actul iar martorul ...a fost pus sa semneze în necunostinta de cauza.

În drept, petenta si-a întemeiat plângerea pe disp. OG 2/2001 si a solicitat audierea martorului din acte.

În dovedirea plângerii aceasta a depus la dosar procesul verbal de contraventie contestat, sentinta civila nr. 3154/ 26.04.2010 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul 3465/318/2010,, sentinta civila nr. 2649/12.04.2010 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 3466/318/2010, sentinta civila nr. 2682/12.04.2010 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu în dosarul nr. 3463/318/2010.

Cu adresa nr. 135579/ 18.04.2010 Postul de Politie Balesti a înaintat instantei raportul agentului constatator ... si procesele verbale de contraventie întocmite pe numele petentei.

Martorul ... trecut pe procesul verbal a fost audiat la termenul din 28 iunie 2010 , declaratia sa fiind atasata la dosar.

Întrucât din declaratia martorului audiat ( care este si conducatorul auto de la masina cu nr. B 81 LTE), reiese ca acesta a vazut o masina straina care era parcata neregulamentar în comuna Balesti, în apropiere de intersectie, cam la 4-5 m, unde era linie continua, în jurul orei 8,00 dimineata, într-o zi de iarna, instanta apreciaza ca petenta a savârsit contraventia retinuta de agentul constatator ,

Martorul chiar a sustinut ca datorita parcarii neregulamentare a autoturismului a fost nevoit sa stationeze pentru a trece masinile care veneau din fata, iar dupa ce a trecut a fost oprit de agentul de politie si pus de martor.

Fata de aceste considerente urmeaza a se respinge plângerea si a se mentine procesul verbal de contraventie seria CC nr. 4487945 încheiat la data de 01.02.2010 de Postul de Politie Balesti ca temeinic si legal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Respinge plângerea contraventionala formulata de petenta ...., domiciliata  în Tg-Jiu, cartier  Bîrsesti, nr. 72 A, jud. Gorj  în contradictoriu cu intimatul IPJ Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judetul Gorj

Mentine procesul verbal de contraventie seria CC nr. 4487945 din 01.02.2010  încheiat de Postul  de Politie Balesti, ca temeinic si legal. 

Cu  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 28.06.2010, la Judecatoria  Tg-jiu.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red. D.I.

Tehn / E.C.

12.07. 2010/ 4 ex.

1