Furtul calificat - influenţarea declaraţiilor

Hotărâre 58 din 18.05.2015


Dosar nr. ***/305/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE

SENTINŢA PENALĂ NR. 58/2015

Şedinţa din şedinţa publică din data de 18 mai 2015

PREŞEDINTE:

GREFIER :

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public,

B. C, procuror la Parchetul

de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe

Pe rol fiind soluţionarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B. E. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi influenţarea declaraţiilor, prevăzute de art.  228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 272 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal.

Dezbaterile în cauza de faţă au loc în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 Cod procedură penală, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată, sunt înregistrate prin mijloace tehnice.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul B. E. personal în stare de arest preventiv şi asistat de apărătorul ales avocat S. A. I. şi interpretul autorizat H. H. M, lipsă fiind persoanele vătămate A. S. N. şi B. S. B.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că Serviciul de probaţiune Braşov a depus la dosarul cauzei raportul de evaluare psihosocial solicitat pe seama inculpatului.

La întrebarea instanţei inculpatul arată că nu înţelege limba română şi doreşte desemnarea unui interpret autorizat pentru asigurarea traducerii mersului dezbaterilor din limba română în limba maghiară şi invers.

Interpretul autorizat H. H. M. va asigura pentru inculpat interpretarea mersului dezbaterilor din limba maghiară în limba română şi invers.

Apărătorul ales al inculpatului, avocat S. A. I. având în vedere concluziile pe care le va prezenta pe fondul cauzei invocă la acest termen de judecată în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal excepţia de neconstituţionalitate având în vedere faptul că dispoziţiile textului de lege al articolului menţionat sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Constituţia României.

De asemenea, arată faptul că în aplicarea legii penale mai favorabile Curtea Constituţională a României a arătat că, în condiţiile în care s-a ales o anumită lege penală toate celelalte instituţii aferente cauzei trebuie să fie alese din aceeaşi reglementare legală, ori în materia suspendării executării pedepsei, există dispoziţiile art. 81 şi art. 83 Vechiul Cod penal, dispoziţiile art. 91 Noul Cod penal precum şi dispoziţiile tranzitorii, respectiv art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal, ori astfel cum sunt reglementate dispoziţiile acestui text de lege, sunt neconstituţionale prin faptul că nu permit aplicarea legii penale mai favorabile sens în care solicită sesizarea Curţii constituţionale în acest sens.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 invocată de apărătorul ales al inculpatului.

Apărătorul ales al inculpatului avocat S. A. I. arată că astfel cum sunt reglementate dispoziţiile legale la care a făcut referire mai sus nu permit aplicarea legii penale mai favorabile, ori în raport cu dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Constituţia României dispoziţia legală este neconstituţională.

Reprezentanta Ministerului Public apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu fondul cauzei astfel nu se impune sesizarea Curţii Constituţionale cu această excepţie  sens în care solicită respingerea cererii.

Inculpatul prin interpret arată că formulează aceeaşi cerere ca şi apărătorul ales.

Instanţa se va pronunţa prin hotărâre în prezenta cauză având în vedere faptul că ridicarea unei astfel de excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecata cauzei.

Atât reprezentanta parchetului, cât şi apărătorul inculpatului şi inculpatul prin interpret arată că nu mai au alte cereri de formulat în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa, văzând că nu mai sunt cereri de formulat, în baza art. 387 Cod procedură penală constată terminată cercetarea judecătorească şi în baza art. 388 Cod procedură penală acordă cuvântul la dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public în baza art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor prevăzută de art. 272 alin. 1 Cod penal.

De asemenea, în baza art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. g Cod de procedură penală solicită încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. b Cod penal ca urmare a intervenirii împăcării părţilor şi lăsarea ca nesoluţionată a laturii civile în temeiul art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală, pentru infracţiunea de furt calificat.

În baza art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală solicită menţinerea arestării preventive şi deducerea din pedeapsa ce va fi pronunţată a perioadei de reţinere şi arestare preventivă a inculpatului, respectiv din data de 16.02.2015 la zi, conform dispoziţiilor art. 72 alin. 1 Cod penal.

Solicită totodată restituirea către inculpat a cheii imobilului unde acesta se întâlnea cu numitul B. P. A. depusă la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna potrivit dovezii  existente la dosarul cauzei din data de 26.02.2015, precum şi restituirea către inculpat a sumei de 25000 forinţi, depusă la OTP Bank, a sumelor de 3000 lei, respectiv 180 euro consemnate la CEC Bank Sfântu Gheorghe, având în vedere dispoziţiile art. 404 alin. 4 lit. f Cod de procedură penală.

În ceea ce priveşte suma de 100 de lei ridicată de la numitul B. P. A. solicită confiscarea specială a acesteia în baza art. 112 alin. 1 lit. d Cod penal având în vedere faptul că aceasta este suma acordată de inculpat pentru a-l determina pe acesta să săvârşească o faptă de natură penală.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 Noul Cod de procedură penală solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat potrivit.

Apărătorul ales al inculpatului avocat S. A. I. în ceea ce priveşte infracţiunea de furt calificat solicită încetarea procesului penal întemeiată pe dispoziţiile art. 16 lit. g Cod de procedură penală în sensul că în termenul prevăzut de lege inculpatul şi persoanele vătămate au realizat împăcarea care s-a finalizat printr-o declaraţie dată în faţa instanţei de judecată.

De asemenea, în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 272 alin. 1 Cod penal pune concluzii de condamnare având în vedere limitele noi de pedeapsă ca urmare a faptului că inculpatul a optat pentru aplicarea procedurii simplificate prevăzută de lege iar în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei consideră că din punct de vedere formal pedeapsa care urmează să fie aplicată inculpatului poate fi executată şi în regimul prevăzut de art. 91 Noul Cod penal şi anume suspendarea sub supraveghere, cu precizarea că are în vedere că pentru a susţine o asemenea solicitare faptul că dispoziţiile art. 91 alin. 1 lit. b Cod penal prevăd posibilitatea aplicării unei astfel de sancţiuni penale ca modalitate de executare sub supraveghere având în vedere că în prezenta speţă este vorba despre pluralitate intermediară ori dispoziţiile art. 44 din Noul Codul penal prevede într-o astfel de situaţie că regimul sancţionator este cel prevăzut pentru concursul de infracţiuni însă având în vedere noile limite de pedeapsă ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile ar putea fi aplicată o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere.

Totodată arată că referitor la dispoziţiile art. 91 alin. 1 lit. b Cod penal legea nu face nici o deosebire în ceea ce priveşte modalitatea în care a fost executată o pedeapsă anterioară ci se menţionează clar faptul că nu se poate aplica această modalitate de executare a pedepsei dacă persoana respectivă a fost condamnată anterior la o pedeapsă mai mare de un an, ori inculpatul nu a fost condamnat la o pedeapsă mai mare de un an acesta fiind condamnat la o pedeapsă de şase luni închisoare cu suspendare condiţionată în condiţiile dispoziţiilor art. 81 Cod penal.

Mai arată de asemenea faptul că a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal având în vedere că astfel cum este reglementată această dispoziţie legală face imposibilă aplicarea legii penale mai favorabile pentru considerente de mai sus.

Cu privire la elementele de circumstanţiere personală a inculpatului solicită să se aibă în vedere recunoaşterea în totalitate a faptelor săvârşite, deşi în raportul de evaluare întocmit în cauză se face menţiune că nu ar fi recunoscut în totalitate faptele însă instanţa poate contrazice această afirmaţie având în vedere că inculpatul a recunoscut faptele astfel cum au fost descrise prin actul de sesizare, cu solicitarea să se aibă în vedere faptul că are doi copii minori în întreţinere iar în ceea ce priveşte poziţia acestuia având în vedere perioada destul de lungă de timp de când este în arest preventiv acesta a înţeles care sunt rigorile legii nu numai cu privire la prezenta cauză ci şi în ceea ce priveşte conduita sa în viitor faţă de rigorile legii în general.

Inculpatul prin interpret având ultimul cuvânt solicită aplicarea unei pedepse cu suspendarea sub supraveghere având în vedere faptul că are loc de muncă precum şi doi copii minori în întreţinere.

Instanţa rămâne în pronunţare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţarea hotărârii, se constată lipsa inculpatului B. E. şi a persoanelor vătămate A. S. N. şi B. S. B.

I  N S T A N Ţ A

DELIBERÂND

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe întocmit la data de 09.03.2015 sub nr. …/P/2014 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe de judecată la data de 11.03.2015 sub nr. …/305/2015 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului B. E, fiul lui T. şi L, născut la data de ...1972 în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe, str. …, jud. Covasna, în prezent arestat în penitenciarul Codlea jud. Braşov, posesor al CI seria … nr. … C.N.P. …. , cetăţean român, studii 8 clase, căsătorit, cu antecedente penale, sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art.  228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b şi d, al. 2 lit. b Cod penal şi influenţarea declaraţiilor, prevăzută de art. 272 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal.

În esenţă, prin actul de sesizare a instanţei de judecată s-a reţinut că  în noaptea de 11/12.12.2014 în intervalul orar 22,00-01,00, inculpatul ar fi pătruns prin efracţie în locuinţa persoanei vătămate A. S. N, de unde ar fi sustras 1450 euro, 350 lei, bijuterii din aur în greutate de 50-70 gr, precum şi tichete de masă , bunuri aparţinând persoanelor vătămate A. S. N. şi B. S. B, iar la sfârşitul lunii noiembrie 2014 inculpatul l-ar fi contactat pe numitul B. P. A, inculpatul propunându-i acestuia ca în schimbul sumei de 10000 lei, să accepte să fie audiat ca martor , la propunerea inculpatului, în cadrul unui proces penal aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov în care inculpatul era cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, inculpatul dictându-i acestuia aspectele pe care numitul B. P. A. urma să le declare în faţa instanţei de judecată, cei doi întâlnindu-se în repetate rânduri, iar inculpatul i-ar fi indicat în amănunt numitului B. P. A. ceea ce trebuie să declare în instanţă, cei doi interpretând inclusiv rolurile celor care participă la şedinţa de judecată.

Audiat în cursul urmăririi  penale inculpatul a arătat faptul că recunoaşte faptele care îi sunt imputate, dar nu doreşte să dea declaraţii cu privire la modul de comitere a acestora, fiind dispus să acopere prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii de furt calificat şi să se împace cu persoanele vătămate.

Prin încheierea din data de 15.04.2015 judecătorul de cameră preliminară a constatat remediate neregularităţile actului de sesizare şi a dispus începerea judecăţii cu privire la inculpat, sub aspectul comiterii faptelor imputate.

La termenul din data de 27 aprilie 21015 prezenţi în faţa instanţei, atât inculpatul cât şi cele două persoane vătămate au învederat faptul că s-au împăcat sub aspectul infracţiunii de furt calificat, persoanele vătămate neavând alte pretenţii civile sau penale faţă de inculpat.

La acelaşi termen, inculpatul a solicitat judecarea cauzei pe procedura simplificată, întemeiată pe dispoziţiile art. 374 al. 4 Cod procedură penală, menţionând că recunoaşte faptele şi este de acord cu toate probele administrate până la acel moment.

După punerea în discuţia părţilor a cererii formulate, instanţa a admis-o, în temeiul art. 375 al. 2 Cod  procedură penală.

În cauză a fost efectuat şi un referat de evaluare cu privire la inculpat.

În fapt, instanţa reţine că, potrivit depoziţiei numitului B. P. A. (f. 183), din luna octombrie 2013 până la sfârşitul lunii decembrie 2014 numitul B. A. P. (iniţial inculpat în cauză) a locuit la domiciliul martorului M.B., pe strada … din mun. Sfântu Gheorghe, fiind vecin cu persoana vătămată A. S. N.

În această perioadă inculpatul B. E. l-a căutat pe B. P. A, pe care îl cunoştea, iar cu acea ocazie inculpatul a aflat că persoana vătămată A. S. N. deţine suma de 70000 euro în locuinţa sa, sumă pe care urma să o întrebuinţeze pentru achiziţionarea unui apartament.

În luna octombrie 2014 inculpatul i-a propus numitului B. P. A. să îl ajute să sustragă bani din locuinţa persoanei vătămate, acesta din urmă fiind de acord şi urmând să primească 20% din suma pe care inculpatul urma să o sustragă .

La sfârşitul lunii noiembrie 2014 inculpatul i-a remis lui B. P. A. un telefon mobil marca Samsung, cei doi urmând să ţină legătura prin telefon, înţelegerea fiind în sensul ca B. P. A. să îi trimită inculpatului un mesaj de pe acel telefon, în momentul în  care persoana vătămată urma să plece de la domiciliu.

Totodată, B. P. A. i-a indicat inculpatului modul în care erau poziţionate camerele  din locuinţa persoanei vătămate, precum şi faptul că locuinţa nu era prevăzută cu alarmă .

La data de 11.12.2014 în jurul orelor 22,30 B. P. A. i-a trimis un mesaj inculpatului, prin care l-a anunţat că se afla împreună cu persoana vătămată la locuinţa martorului M. B, inculpatul luând în acel moment hotărârea de a pătrunde în locuinţa persoanei vătămate şi de a sustrage bani.

Persoana vătămată a rămas în locuinţa martorului M. B. până în jurul orelor 01,00, după care s-a deplasat la domiciliu, constatând că locuinţa sa fusese spartă, iar din interior lipseau sumele de 1450 euro, 350 lei, bijuterii din aur, precum şi tichete de masă, bunuri ce aparţineau persoanei vătămate şi prietenei sale – persoana vătămată B. S. B.

Inculpatul nu a descris modalitatea de comitere a faptei, precizând doar că recunoaşte comiterea acesteia .

Potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului aflat la fila 27 dosar s-a  constatat faptul că uşa principală de acces în locuinţă nu prezenta urme de forţare, iar fereastra unei încăperi de la demisol având destinaţia unei camere de fitness a fost găsită în poziţia larg deschis fără urme de forţare, iar uşa aflată la capătului holului a fost găsită prezentând urme de forţare, în locuinţă fiind descoperite urme de răvăşire, persoana vătămată reclamând sustragerea bunurilor menţionate mai sus.

Ulterior, potrivit declaraţiei lui B. P. A, inculpatul i-a trimis un mesaj pe telefon, prin care îi solicita să arunce telefonul în foc, numitul B. P. A. remiţând însă acest telefon martorului M. B, de unde a fost  ridicat de către organele de poliţie, B. P. A. menţionând şi faptul că după sărbătorile de Crăciun l-a căutat pe inculpat, acesta fiind foarte precaut (verificând dacă B. P. A. nu avea aparatură tehnică de înregistrare), după care inculpatul i-a spus că a avut un complice la comiterea faptei şi că ar fi sustras suma de 960 euro, precum şi bijuterii din aur, cu acea ocazie inculpatul i-a remis lui B. P. A. suma de 600 lei pentru ajutorul acordat.

În ceea ce  priveşte infracţiunea de furt calificat imputată inculpatului , constând în faptul că la data de 11/12.12.2014 acesta a pătruns în locuinţa persoanei vătămate A. S. N, de unde a sustras sume de bani şi bijuterii din aur, precum şi tichete de masă, bunuri ce aparţineau persoanelor vătămate A. S. N. şi B. S. B, instanţa are în vedere faptul că astfel cum rezultă din manifestarea de voinţă a părţilor, exprimată în faţa instanţei de judecată, la termenul din 27.04.2015, părţile s-au împăcat, persoanele vătămate învederând faptul că nu mai au pretenţii civile sau penale cu privire la inculpat.

Infracţiunea imputată inculpatului a fost încadrată juridic în prevederile art. 228 al. 1, 229 al. 1 lit. b şi d, al. 2 lit. b  Cod penal.

 Potrivit  art. 231 al. 2 Cod penal în cazul faptelor prevăzute de art. 228, art. 229 al. 1, al. 2 lit. b şi c Cod penal împăcarea înlătură răspunderea penală.

Totodată, potrivit art. 159 Cod penal împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres, iar împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă , producând efecte dacă a avut loc până la citirea actului de sesizare.

Având în vedere aspectele menţionate, prevederile textelor de lege menţionate, manifestarea de voinţă a părţilor în sensul împăcării, intervenită înainte de citirea actului de sesizare, în baza art. 396 al. 6 Cod de procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. g  Cod de procedură penală instanţa va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului BALAZS EMIL, fiul lui Tibor şi Luiza, născut la data de 16.10.1972 în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. F, ap. 32, jud. Covasna, în prezent arestat în penitenciarul Codlea jud. Braşov, posesor al CI seria KV nr. 217977, C.N.P. 1721016141036, cetăţean român, studii 8 clase, căsătorit, cu antecedente penale, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 al. 1, art. 229 al. 1 lit. b şi d, al. 2 lit. b Cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.

Sub aspectul comiterii infracţiunii de influenţarea declaraţiilor, imputată inculpatului, în fapt instanţa reţine următoarele:

La sfârşitul lunii noiembrie 2014 inculpatul l-a contactat  pe Bakk Peter Antal la domiciliul martorului Mike Barna, inculpatul l-a întrebat dacă este interesat să câştige 10000 lei, în schimbul acestei sume Bakk Peter Antal urmând să fie prezentat ca martor într-un proces penal aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov în care inculpatul era cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

Numitul Bakk Peter Antal a fost de acord cu propunerea inculpatului, iar peste două zile cei doi s-au deplasat la locuinţa socrilor lui Bakk Peter Antal, iar aici inculpatul i-a dictat acestuia ce trebuia să spună la proces, inculpatul având asupra sa documente pe care le-a folosit pentru a-i dicta lui Bakk Peter Antal ce anume urma să declare în faţa instanţei de judecată.

Înţelegerea dintre cei doi a fost în sensul ca Bakk Peter Antal să declare în faţa instanţei că este unul din cei doi martori ce fuseseră propuşi anterior de inculpat, dar care în realitate nu existau, iar porecla acestuia urma să fie „Ghiţă” .

În cursul lunii decembrie 2014 inculpatul l-a încunoştinţat pe Bakk Peter Antal că urma să îl propună ca martor la termenul acordat de instanţă pentru data de 20.01.2015, Bakk Peter Antal i-a solicitat inculpatului să-i remită jumătate din suma de bani promisă, însă inculpatul i-a spus că îi va da suma de 5000 lei după ce va depune mărturie, iar dacă Bakk Peter Antal nu este de acord, inculpatul va găsi o altă persoană în acest scop.

Bakk Peter Antal a fost de acord, discuţia fiind auzită şi de martorul Mike Barna.

Inculpatul şi Bakk Peter Antal s-au întâlnit ulterior de mai multe ori, inculpatul spunându-i lui Bakk Peter Antal că acesta  trebuia să înveţe ce să declare la proces, cei doi interpretând chiar rolurile celor care participă la şedinţa de judecată (inculpatul interpretând rolului judecătorului).

În luna ianuarie 2015 inculpatul i-a remis lui Bakk Peter Antal cheia unei locuinţe ce îi aparţinea,  situată pe strada Viitorului din mun. Sfântu Gheorghe, inculpatul vizitându-l pe acesta după mutarea sa în locuinţă, după lăsarea întunericului.

Inculpatul i-a spus lui Bakk Peter Antal că nimeni nu trebuia să ştie că acesta locuieşte acolo, iar în timpul întâlnirilor dintre cei doi nicio altă persoană nu era de  faţă.

Totodată, inculpatul i-a remis lui Bakk Peter Antal suma de 100 lei pentru a se deplasa la Curtea de Apel Braşov în data de 17.02.2015, spunându-i că dacă nu va crea suspiciuni, inculpatul va scăpa de închisoare.

Organele de poliţie au ridicat ulterior de la numitul Bakk Peter Antal cheia locuinţei remisă de inculpat, precum şi înscrisul ce cuprindea datele dictate de  inculpat în cursul lunii decembrie 2014.

Starea de fapt astfel reţinută rezultă din materialul probatoriu administrat, fiind de altfel recunoscută şi de inculpat.

Astfel, în cursul urmăririi penale, inculpatul a menţionat că recunoaşte faptele imputate, nedorind să dea o declaraţie cu privire la modalitatea de comitere a acestora, însă în faţa instanţei a precizat faptul că i-a solicitat lui Bakk Peter Antal să dea declaraţie mincinoasă într-un dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov în care inculpatul era cercetat, spunându-i acestuia ce trebuia sa declare, promiţându-i în schimb o sumă de bani.

Declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului se coroborează şi cu celelalte mijloace de probă administrate, respectiv proces verbal din 14.01.2015 (f. 26 ) prin care se menţionează faptul că la data respectivă numitul Bakk Peter Antal s-a prezentat la organele de poliţie, informându-le cu privire la solicitarea inculpatului de a depune mărturie mincinoasă, proces verbal din data de 15.01.2015 (f. 51) prin care se menţionează predarea de către Bakk Peter Antal către organele de poliţie a două înscrisuri redactate în limba  maghiară despre care acesta susţinea că i-au fost dictate de inculpat pentru a declara acele aspecte în faţa Curţii de Apel Braşov, înscrisurile fiind depuse la filele 53-58 dosar, din traducerea acestora rezultând aspectele pe care urma să le declare în faţa instanţei numitul Bakk Peter Antal, referitor la fapta pentru care inculpatul era cercetat în acel dosar penal.

În acelaşi sens sunt şi înscrisurile aflate la filele 60-74 dosar, respectiv informaţii de pe portalul instanţelor de judecată, din care rezultă faptul că inculpatul a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Braşov, cauza aflându-se în curs de soluţionare în calea de atac a apelului, pe rolul Curţii de Apel Braşov, precum şi încheierea de şedinţă a Curţii de Apel Braşov din data de 20.01.2015 din care rezultă că la acel termen de judecată apărătorul inculpatului a solicitat audierea ca martor a numitului „Boc Petru Ghiţă” ca fiind persoana care i-ar fi înmânat inculpatului în şase rânduri cartele Selgros pentru a cumpăra cantităţi de alcool medicinal, inculpatul cumpărând alcoolul şi predându-l ulterior, fără a fi interesat care este destinaţia acestuia,  instanţa de judecată admiţând proba solicitată şi fixând termen de judecată pentru audiere în data de 20.01.2015 - aspecte ce se coroborează şi cu declaraţia numitului Bakk Peter Antal, în sensul indicat anterior.

Totodată, declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului se coroborează şi cu declaraţia lui Bakk Peter Antal (f. 183), precum şi cu dovada de ridicare de la acesta a cheii remise de inculpat  (f. 76), dovada ridicării telefonului mobil folosit de  numitul Bakk Peter Antal pentru a ţine legătura cu inculpatul (f. 164) .

Totodată, în declaraţia aflată la fila 193 dosar, martorul Mike Barna arată că la sfârşitul lunii august inculpatul a început să vină la locuinţa sa unde locuia  şi Bakk Peter Antal,  martorul asistând la mai multe discuţii purtate de cei doi, martorul declarând că la un moment dat l-a auzit pe inculpat care i-a propus lui Bakk Peter Antal să fie martor într-un proces pe care îl are la o instanţă din Braşov, referitor la o cantitate de spirt, inculpatul spunându-i lui Bakk Peter Antal ceea ce trebuie să declare judecătorului, în schimb, numitul Bakk Peter Antal urmând să primească o sumă de bani.

Astfel cum rezultă din încheierile şi mandatele de supraveghere tehnică emise de Judecătoria Sfântu Gheorghe (f. 263-290) în cauză au fost emise mandate de supraveghere tehnică vizând încuviinţarea pătrunderii în imobilului situat pe strada Viitorului din mun. Sfântu Gheorghe (locuinţa unde a stat numitul Bakk Peter Antal, ca urmare a punerii la dispoziţia sa de către inculpat) şi a montării tehnicii adecvate în vederea înregistrării audio-video pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice ce urmau a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice, precum şi interceptarea şi înregistrarea pe suport optic a convorbirilor şi comunicaţiilor efectuate prin telefon, efectuate de la numărul de telefon aparţinând inculpatului, numitului Bakk Peter Antal, înregistrarea audio-video în mediu ambiental a discuţiilor purtate între inculpat şi Bakk Peter Antal.

 În acest sens sunt şi  proceselor verbale aflate la filele 291-320 dosar ce conţin redarea rezumativă a discuţiilor purtate de inculpat şi Bakk Peter Antal, din aceste discuţii rezultând aspectele reţinute mai sus, în sensul că inculpatul i-a cerut lui Bakk Peter Antal să declare ca martor în cauza penală aflată pe rolul Curţii de Apel Braşov în care inculpatul era cercetat, inculpatul indicându-i acestuia ceea ce trebuia să declare.

Pe baza întregului material probatoriu în sensul celor reţinute, instanţa constată că inculpatul se face vinovat de comiterea cu intenţie directă, a faptei reţinute în sarcina sa, respectiv a infracţiunii de influenţarea declaraţiilor prevăzută de art. 272 al. 1 Cod penal, în drept fapta acestuia care la sfârşitul lunii noiembrie 2014 l-a contactat pe numitul Bakk Peter Antal şi i-a propus acestuia ca în schimbul sumei de 10000 lei, să accepte să fie audiat ca martor, la propunerea inculpatului, în cadrul unui proces penal aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov în care inculpatul era cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, i-a dictat acestuia aspectele pe care numitul Bakk Peter Antal urma să le declare în faţa instanţei de judecată, cei doi întâlnindu-se în repetate rânduri, inculpatul indicând  în amănunt numitului Bakk Peter Antal ceea ce trebuie să declare în instanţă, întrunind elementele constitutive ale acestei infracţiuni, pentru comiterea acesteia inculpatul urmând a răspunde penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa are în vedere prevederile art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modalităţile de comitere a faptei - prin oferirea unei sume de bani în schimbul depoziţiei mincinoase, prin indicarea în amănunt a aspectelor pe care numitul Bakk Peter Antal urma să le declare în faţa instanţei în procesul penal, inclusiv interpretând rolurile participanţilor la proces pentru un efect garantat, starea de pericol creată pentru valoarea socială, infracţiunea de influenţarea declaraţiilor fiind o infracţiune ce aduce atingere înfăptuirii justiţiei, depoziţiile martorilor fiind deosebit de utile în activitatea instanţelor de judecată, a judecătorului chemat să soluţioneze o cauză penală, tocmai de aceea o astfel de infracţiune prezintă în opinia instanţei un grad ridicat de pericol social, scopul urmărit fiind acela de pronunţare a unei soluţii de achitare cu privire la inculpatul ce fusese condamnat în primă instanţă la o pedeapsă cu închisoarea sub aspectul comiterii infracţiunii pentru care a fost cercetat, conduita procesuală a inculpatului, persoana acestuia, inculpatul fiind condamnat anterior sub aspectul comiterii altei fapte de natură penală la o pedeapsă de 6 luni cu suspendare condiţionată, comiterea faptei deduse judecăţii intervenind astfel în cursul termenului de încercare stabilit de instanţă,  mai mult, inculpatul fiind cercetat şi condamnat în primă instanţă sub aspectul comiterii unei alte fapte de natură penală, toate aceste aspecte denotând perseverenţă infracţională din partea inculpatului.

 Instanţa are în vedere şi aspectele reliefate în cuprinsul referatului de evaluare din care rezultă că inculpatul este o persoană ce provine dintr-o familie legal constituită, în prezent are o relaţie cu numita Timar Mihaela, cei doi având şi doi copii, relaţiile inculpatului cu familia sa fiind dintre cele mai bune, existând înţelegere, interes şi susţinere reciprocă,  inculpatul a urmat cursurile gimnaziale, ulterior, după frecventarea timp de câteva luni a şcolii profesionale, inculpatul a abandonat şcoala, preferând să lucreze ca muncitor necalificat în construcţii, prin referatul de evaluare menţionându-se şi faptul că inculpatul beneficiază de factori care pot descuraja un comportament infracţional (nivelul crescut de integrare familială, relaţiile bune cu soţia sa, implicarea în creşterea copiilor, ataşamentul faţă de familie), existând însă şi factori care ar putea conduce la reiterarea comportamentului infracţional (trecutul infracţional, superficialitatea şi dezinvoltura cu care se implică în întreprinderi şi fapte cu potenţial crescut  de risc infracţional, gestionarea defectuoasă a intereselor personale, tendinţa achizitivă accentuată, manifestată prin recurgerea chiar şi la mijloace şi căi aflate la limita ilicitului în vederea rezolvării problemelor), iar având în vedere echilibrul dintre aceşti factori, riscul ca inculpatul să comită o nouă infracţiune este de nivel mediu.

Totodată, instanţa are în vedere şi limitele de pedeapsă, conform art. 396 al. 10 Cod procedură penală, inculpatul recunoscând comiterea faptei.

 Pentru considerentele expuse, în baza art. 272 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod de procedură penală instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni (un an şi şase luni ) închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor.

Întrucât fapta dedusă judecăţii a fost comisă în cursul termenului de încercare stabilit prin sentinţa penală nr. 25/2013 a Tribunalului Covasna, în baza art. 15 al. 2  din legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 din Vechiul Cod penal instanţa va revoca suspendarea condiţionată a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 25/03.06.2013 a Tribunalului Covasna (definitivă prin decizia penală nr. 2544/12.09.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând în final pedeapsa de 2 ani ( doi ani ) închisoare.

Conform art. 72 Cod penal, instanţa va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii  din data de 09.06.2012 până în 10.06.2012 (conform sentinţei penale nr. 25/2013 a Tribunalului Covasna), durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 16.02.2015 la zi şi va menţine starea de arest a inculpatului, apreciind că măsura arestării este legală şi temeinică, fiind dispusă cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de  lege, precum şi cu respectarea drepturilor procesuale ale inculpatului, astfel cum s-a detaliat şi în încheierile anterioare, iar temeiul avut în vedere la luarea acestei măsuri subzistă,  fiind incidente  prevederile art. 223 al. 2  Cod de procedură penală, art. 5 al. 1 lit. c din CEDO, art. 202 al. 1, 3 Cod de procedură penală, având în vedere natura faptei imputate, infracţiunea de influenţarea declaraţiilor aducând atingere bunei înfăptuiri a justiţiei, având un grad de pericol social ridicat, împrejurările şi modalităţile de comitere a faptei imputate -  prin oferirea unei sume de bani în schimbul declaraţiei mincinoase date în faţa judecătorului în cadrul unui proces penal în care inculpatul era cercetat sub aspectul comiterii altei infracţiuni,  prin indicarea în detaliu a aspectelor pe care martorul trebuia să le declare, prin repetarea şi chiar interpretarea rolurilor participanţilor la proces, văzând şi persoana inculpatului – care are condamnări anterioare, aspect ce denotă perseverenţă infracţională, ineficienţa sancţiunilor aplicate anterior, instanţa având în vedere şi faptul că săvârşirea acestei infracţiuni a intervenit în perioada în care inculpatul se afla sub măsura controlului judiciar dispusă într-o altă cauză penală,  precum  şi scopul măsurilor preventive, criteriile avute în vedere la alegerea unor astfel de măsuri, apreciind pentru toate aceste motive că în situaţia lăsării inculpatului în libertate există pericol concret pentru ordinea publică, pericol ce rezultă atât din natura şi gravitatea faptei, dar şi din circumstanţele şi modalităţile de comitere a faptei imputate, descrise anterior

 În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, astfel cum rezultă din declaraţia persoanelor vătămate, instanţa va constata că  persoanele vătămate Antal Szabolcs Norbert, domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe str. Cetăţii nr. 28 jud. Covasna şi Balazs Szende Beata, cu domiciliul în mun. Sfântu Gheorghe str. Aleea Luceafărului nr. 12 bl. 61 sc. K ap. 10 jud. Covasna, au renunţat la pretenţiile civile formulate iniţial în cauză.

 Totodată, instanţa va constata că prin încheierea din data de 24.03.2015 s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului şi restituirea bunurilor menţionate în ordonanţa din data de 27.02.2015 dată în dosar nr. 3210/P/2014 al parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe către persoana interesată Balazs Mihaela.

 Întrucât în cursul urmăririi penale s-a dispus măsura sechestrului cu privire la sumele de bani ridicate de la inculpat, având în vedere faptul că sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat părţile s-au împăcat, persoanele vătămate învederând că nu mai au pretenţii civile, o asemenea măsură neavând în prezent o justificare pentru a fi menţinută, instanţa va dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanţa din data de 23.02.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi va dispune restituirea către inculpat a sumelor de 3000 lei, 180 euro şi 25000 forinţi , ca urmare a împăcării părţilor sub aspectul infracţiunii de furt calificat şi a renunţării la pretenţiile civile de către persoanele vătămate.

Întrucât inculpatul a remis lui Bakk Peter Antal suma de 100 lei pentru ca acesta să se deplaseze în mun. Braşov, la Curtea de Apel Braşov în scopul de a depune mărturie mincinoasă în cauza penală menţionată, în baza art. 112 al. 1 lit. d Cod penal instanţa va dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 100 lei (menţionată în ordonanţa din data de 23.02.2015 a parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe) .

Având în vedere că organele de poliţie au dispus ridicarea cheii de la imobilul situat în strada Viitorului din mun. Sfântu Gheorghe unde locuia numitul Bakk Antal Peter, imobil aparţinând inculpatului, aceasta nefiind supusă confiscării speciale, văzând şi dispoziţiile art. 112 Cod penal, instanţa va dispune restituirea către inculpat a cheii ridicate şi depuse la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna potrivit dovezii seria H nr. 0079739/26.02.2015.

În cauză fiind ridicat telefonul mobil remis de inculpat numitului Bakk Peter Antal pentru a ţine legătura referitor la comiterea faptelor imputate, în sensul menţionat anterior, văzând şi dispoziţiile art. 112 al. 1 lit. b Cod penal instanţa va dispune confiscarea specială de la inculpat a telefonului mobil marca Samsung aflat la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna potrivit dovezii seria H nr. 0079740/ 26.02.2015.

Văzând dispoziţiile art. 275 al. 1 pct. 2 lit. d Cod procedură penală, precum şi cele ale art. 274 al. 1 Cod procedură penală va  obliga pe inculpat la plata sumei de 450 lei şi pe persoanele vătămate la plata către stat a sumelor de câte 10 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 400 lei - cheltuieli judiciare avansate în faza de urmărire penală, suma de 70 lei- cheltuieli judiciare avansate în faza de judecată, instanţa reţinând aceste cheltuieli în raport cu culpa procesuală a părţilor, împăcarea părţilor sub aspectul infracţiunii de furt calificat intervenind abia la termenul din data de 27.04.2015, iar inculpatul a fost trimis în judecată şi sub aspectul comiterii unei alte infracţiuni, cea prevăzută de art. 272 al. 1 Cod penal).

În ceea ce priveşte cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012, instanţa constată următoarele:

Apărătorul ales al inculpatului a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012, faţă de  dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Constituţia României, cu raportare şi la decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 prin care s-a stabilit în sensul că aplicarea legii penale mai favorabile se apreciază în mod global, apărătorul inculpatului susţinând că dispoziţiile art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 încalcă dispoziţiile Constituţiei României, inculpatul fiind trimis în judecată sub aspectul comiterii unei infracţiuni după intrarea în vigoare a Noului cod penal, legea penală aplicabilă fiind astfel legea nouă, or, dispoziţiile art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 fac referire la situaţii tranzitorii, stabilind faptul că regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. 1 din textul de lege menţionat, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de codul penal din 1969, astfel încât în situaţia de faţă ar fi incidente atât dispoziţii din legea penală nouă, cât şi dispoziţii din legea penală veche, iar în atare situaţie inculpatul nu ar putea beneficia de aplicabilitatea art. 91 din Codul penal nou referitor la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei eventual aplicate.

Potrivit art. 29 al. 1 din legea nr. 47/1992 Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.

În cauza de faţă, apărătorul ales al inculpatul a invocat excepţia neconstituţionalităţii unei prevederi dintr-o lege, respectiv art. 15 al. 2 din  Legea nr. 187/2012, excepţia fiind invocată într-un litigiu pendinte, iar prevederile  nu au fost anterior declarate neconstituţionale, apreciindu-se că apărătorul inculpatului a criticat dispoziţii legale ce au legătură cu soluţionarea prezentei cauze, atât timp cât inculpatul a fost anterior condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată, în temeiul art. 81 din Vechiul Cod penal.

În consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 al. 1 din legea nr. 47/1992, instanţa urmează să admită cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi va dispune sesizarea acesteia pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 faţă de dispoziţiile din Constituţia României invocate de apărătorul inculpatului.

În ceea ce priveşte punctele de vedere ale părţilor şi opinia instanţei asupra excepţiei invocate, instanţa reţine că sesizarea Curţii Constituţionale se va dispune, conform art. 29 al. 4 din legea nr. 47/1992, de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei şi va fi însoţită de dovezile depuse de către părţi.

Deşi conform textului invocat, sesizarea Curţii Constituţionale se dispune prin încheiere, în prezenta cauză excepţia a fost invocată înainte de dezbaterea cauzei pe fond, cauza fiind în stare de judecată, instanţa rămânând în pronunţare pe fondul cauzei, de altfel soluţionarea acestei cauze fiind necesar a fi efectuată cu celeritate, dat fiind faptul că inculpatul este arestat în cauză, neimpunând-se eventuala amânare a pronunţării, motiv pentru care, dată fiind situaţia menţionată, văzând şi momentul în care o astfel de excepţie a fost invocată de apărătorul ales al inculpatului, instanţa  s-a pronunţat cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale prin hotărârea pronunţată în cauză, invocarea unei astfel de excepţii neconducând la suspendarea procesului penal.

Referitor la excepţia invocată, apărătorul inculpatului a menţionat faptul că dispoziţiile art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 sunt neconstituţionale, atât timp cât acestea fac referire la faptul că regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. 1 din textul de lege menţionat, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de codul penal din 1969, astfel încât în situaţia de faţă ar fi incidente atât dispoziţii din legea penală nouă, cât şi dispoziţii din legea penală veche, iar în atare situaţie inculpatul nu ar putea beneficia de aplicabilitatea art. 91 din Codul penal nou referitor la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei eventual aplicate, combinarea unor dispoziţii din legi penale contravenind astfel dispoziţiilor din Constituţia României, precum şi deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014 care a stabilit că dispoziţiile art. 5 din codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Punctul de vedere al reprezentantei Parchetului, expus în şedinţa publică din data de 18.05.2015, a fost în sensul respingerii ca inadmisibilă a excepţiei invocate, întrucât aceasta nu ar avea legătură cu fondul cauzei.

Inculpatul şi-a însuşit punctul de vedere al apărătorului ales.

Cu privire la opinia instanţei asupra excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că această excepţie nu este întemeiată.

Astfel, textul art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 stabileşte faptul că regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. 1 din textul de lege menţionat, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de codul penal din 1969.

Textul de lege menţionat a fost instituit pentru situaţiile tranzitorii, în situaţia în care , anterior intrării în vigoare a noului cod penal, inculpatul săvârşise o infracţiune pentru care a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea în modalitatea suspendării condiţionate prevăzute de Vechiul Cod penal, prin textul art. 81.

Prin decizia nr. 265/2014 din 6 mai 2014 a Curţii Constituţionale s-a stabilit faptul că dispoziţiile art. 5 Cod penal (referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile) sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, legea penală mai favorabilă se stabileşte având în vedere momentul comiterii faptei, precum şi (în situaţia în care de la momentul comiterii faptei şi până la soluţionarea cauzei a existat o succesiune de legi ) criteriile de incriminare, condiţii de incriminare, limite de pedeapsă, modalităţi efective de executare, etc., stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile fiind efectuată în mod global.

Textul art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 a avut însă în vedere, astfel cum s-a reţinut mai sus, acele situaţii tranzitorii, când inculpatul a comis o altă infracţiune anterior intrării în vigoare a noului cod penal, pentru care i se aplicase o pedeapsă cu închisoarea în modalitatea suspendării condiţionate, suspendare ce nu fusese revocată.

De altfel, în practica judiciară s-a invocat problema aplicării dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 sau a dispoziţiilor referitoare la pluralitatea intermediară, practica instanţelor de judecată, de altfel şi decizia Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie pronunţată în materie fiind în sensul aplicării dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012  în atare situaţie, nefiind vorba de stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile pentru o infracţiune în curs de judecată, ci de o situaţie tranzitorie în sensul reţinut mai sus.

Astfel, nu se poate reţine susţinerea apărătorului inculpatului în sensul că prin aplicarea dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 s-ar ajunge la o combinare a prevederilor din legi succesive, inculpatul săvârşind fapta dedusă judecăţii după intrarea în vigoare a noului cod penal, legea penală aplicabilă fiind în atare situaţie  legea penală nouă, însă faţă de condamnarea sa anterioară la o pedeapsă cu închisoarea în modalitatea suspendării condiţionate sunt incidente dispoziţiile art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012, tocmai pentru astfel de situaţii legiuitorul a intervenit prin textul art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 .

Textul art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 nu contravine, în opinia instanţei, dispoziţiilor din Constituţia României invocate de apărătorul inculpatului.

Faţă de aceste aspecte se apreciază că excepţia invocată nu este întemeiată, motiv pentru care, văzând şi dispoziţiile art. 29 al. 4 din legea nr. 47/1992, constatând că nu există nici un motiv de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate invocată de apărătorul inculpatului, instanţa va admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 formulată de apărătorul inculpatului.

Totodată, instanţa va dispune sesizarea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.  15 al. 2 din legea nr. 187/2012 formulată de apărătorul inculpatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 al.1 lit. g  C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BALAZS EMIL, fiul lui Tibor şi Luiza, născut la data de 16.10.1972 în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. F, ap. 32, jud. Covasna, în prezent arestat în penitenciarul Codlea jud. Braşov, posesor al CI seria KV nr. 217977, C.N.P. 1721016141036, cetăţean român, studii 8 clase, căsătorit, cu antecedente penale, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 al.1, art. 229 al.1 lit. b şi d , al.2 lit. b C.pen., ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 272 al.1 C.pen. cu aplic. art. 396 al.10 C.pr.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni (un an şi şase luni) închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor.

În baza art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 din Vechiul Cod penal revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 25/03.06.2013 a Tribunalului Covasna (definitivă prin decizia penală nr. 2544/12.09.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) şi dispune executarea în întregime a pedepsei , alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând în final pedeapsa de 2 ani ( doi ani ) închisoare.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii  din data de 09.06.2012 până în 10.06.2012  (conform sentinţei penale nr. 25/2013 a Tribunalului Covasna), durata reţinerii şi arestării preventive de la data de  16.02.2015 la zi şi menţine starea de arest a inculpatului.

 Constată că persoanele vătămate Antal Szabolcs Norbert, domiciliat în mun. Sfântu Gheorghe str. Cetăţii nr. 28 jud. Covasna şi Balazs Szende Beata, cu domiciliul în mun. Sfântu Gheorghe str. Aleea Luceafărului nr. 12 bl. 61 sc. K ap. 10 jud. Covasna, au renunţat la pretenţiile civile formulate iniţial în cauză.

 Constată că prin încheierea din data de 24.03.2015 s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului şi restituirea bunurilor menţionate în ordonanţa din data de 27.02.2015 dată în dosar nr. 3210/P/2014 al parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe către persoana interesată Balazs Mihaela.

Dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanţa din data de 23.02.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi dispune restituirea către inculpat a sumelor de 3000 lei, 180 euro şi 25000 forinţi, ca urmare a împăcării părţilor sub aspectul infracţiunii de furt calificat şi a renunţării la pretenţiile civile de către persoanele vătămate.

În baza art. 112 al. 1 lit. d Cod penal dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 100 lei (menţionată în ordonanţa din data de 23.02.2015 a parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe) .

Dispune restituirea către inculpat a cheii ridicate şi depuse la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna potrivit dovezii seria H nr. 0079739/26.02.2015.

Dispune confiscarea specială de la inculpat a telefonului mobil marca Samsung aflat la camera de corpuri delicte a IPJ Covasna potrivit dovezii seria H nr. 0079740/ 26.02.2015.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 450 lei şi pe persoanele vătămate la plata către stat a sumelor de câte 10 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 al. 2 din legea nr. 187/2012  formulată de apărătorul inculpatului.

Dispune sesizarea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.  15 al. 2 din legea nr. 187/2012 formulată de apărătorul inculpatului.

 Cu drept de Apel în termen de 10 zile de la  comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2015.

 PREŞEDINTE, GREFIER,

MARIA GABRIELA MAGHIAR  RUSCĂ MARINELA

Red. M.M.G./19.05.2015;

Tehnored. R.M./19.05.2015; 

8 ex.

13

Domenii speta