Reabilitare

Sentinţă penală 611 din 10.11.2015


Petentul DV a solicitat instanţei să constate că a intervenit reabilitarea sa de drept cu privire la pedepsele de 2 ani închisoare cu suspendare aplicată prin SP 32/2001 a Judecătoriei CM, definitivă prin DP 659/2001 a CASv. şi 35.000 lei ROL aplicată prin DP 902/2001 a Tribunalului Suceava. Având în vedere că faptele pentru care a fost condamnat petentul au fost săvârşite în 1999 şi amenda a fost plătită în 2001, având în vedere că hotărârile din străinătate de condamnare a petentului pentru alte trei infracţiuni nu au fost recunoscute în România, instanţa a constatat îndeplinite condiţiile reabilitării şi a admis cererea aşa cum a fost formulată.