Reabilitare

Sentinţă penală 158 din 16.05.2013


Prin cererea formulată la data de 20.02.2013, condamnatul D.N.A. a solicitat constatarea reabilitării sale de drept faţă de condamnările la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 628/2000 a Tribunalului Timiş şi la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 114/2004 a Judecătoriei Piatra Neamţ.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că nu a mai suferit alte condamnări şi a depus la dosar cazier judiciar şi certificat judiciar, copii ale celor două hotărâri judecătoreşti, certificat de atestare fiscală, adeverinţă de venit, două caracterizări, certificat de căsătorie şi de naştere a copiilor săi.

Analizând materialul probator al cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală 628/10.07.2000 a Tribunalului Timiş  petentul a fost condamnat la 2 pedepse cu închisoarea de câte 6 luni (urmând a executa pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare) pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 67 al. 1,2 Lg. nr. 56/1992 şi art. 68 lit. a Lg. nr. 56/1992.

Prin sentinţa penală nr. 114/21.01.2004 a Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin decizia penală nr. 260/A/29.04.2004 a Tribunalului Neamţ, aceleaşi petent a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 rap. la art. 208 al. 1,2, 209 al. 1 lit. a,e,i cod penal.

Conform art. 134 al. 1 cod penal reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 1 an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune.

Aşadar, faţă de condamnarea la pedeapsa rezultantă de 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr. 628/10.07.2000 a Tribunalului Timiş s-a împlinit termenul de reabilitare, iar condamnatul nu a mai comis vreo altă infracţiune în acest termen.

Întrucât condamnatul nu a săvârşit din nou o infracţiune înlăuntrul termenului de încercare stabilit pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 114/2004 a Judecătoriei Piatra Neamţ şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, iar termenul de încercare s-a împlinit la data de 10.05.2008, instanţa conform art. 498 cod pr. penală raportat la art. 86 cod penal constată intervenită reabilitarea de drept a condamnatului.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reabilitarea de drept a condamnatului D.N.A., instanţa în baza art. 498 cod pr. penală rap. la art. 134 şi art. 86 cod penal va constata intervenită reabilitarea de drept a condamnatului D.N.A., pentru condamnările la pedepsele de 6 luni închisoare aplicată prin S.P. nr. 628/10.07.2000 a Tribunalului Timiş şi 2 ani închisoare aplicată prin S.P. nr. 114/21.04.2004 a Judecătoriei Piatra Neamţ

Potrivit art. 502 cod pr. penală se va dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să se facă menţiunea despre această reabilitare pe cele  două sentinţe penale.

Conform art. 192 al. 3 cod pr. penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.