Reabilitare judecătorească - respinsă

Sentinţă penală 37 din 02.04.2021


Prin cererea formulată la data de 17 martie  2021 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi, judeţul Dolj, sub numărul X/230/2021, petentul – condamnat D.  D.a solicitat să se constate îndeplinite condiţiile reabilitării de  drept, privind condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui  autovehicul de către o persoană care  are o îmbibaţie  alcoolică  mai  mare  de 0,80 g/l prev. şi ped. de  art.  87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată cu  aplicarea  art. 5 din Codul penal, privind  legea penală mai  favorabilă, pronunţată de Curtea  de Apel Craiova prin decizia penală definitivă nr. X din data de 18  decembrie 2015 în dosarul nr. X/230/2015.

In fapt, s-a arătat că prin decizia penală  menţionată mai  sus a fost condamnat la  pedeapsa  de  1 an închisoare cu  suspendarea condiţionată a  executării pedepsei pe durata termenului  de încercare  de trei  ani conform art. 82  Cod penal, pe  care  a  executat-o, iar din momentul  executării  au  trecut mai mult  de  trei  ani, timp în care nu  a mai  săvârşit  altă infracţiune.

In drept cererea  a fost întemeiată pe  dispoziţiile art.  165  din Noul  Cod  penal.

In dovedirea  cererii  de  reabilitare  a  anexat, în  fotocopie,  hotărârea  de condamnare.

Prin Rezoluţia judecătorului din data de 17 martie 2021, pentru termenul de judecată stabilit la data de 02 aprilie 2021 s-a dispus citarea petiţionarului – condamnat D. D.. Totodată s-a dispus ataşarea dosarelor nr. X/230/2015 al Judecătoriei Filiaşi în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. X/2015 şi  nr. X/230/2015 al  Curţii  de Apel  Craiova în care  s-a pronunţat  Decizia nr. X/18.12.2015 .

Analizând temeinicia cererii de reabilitare formulată de către petent, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin decizia penală definitivă nr. X din data de 18  decembrie 2015 în dosarul nr. X/230/2015 al Curţii  de Apel Craiova, s-a dispus condamnarea inculpatului D. D. la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata  termenului  de încercare de  3 ani, fixat conform dispoziţiilor art. 82  din vechiul codul penal, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui  autovehicul de către o persoană care  are o îmbibaţie  alcoolică  mai  mare  de 0,80 g/l prev. şi ped. de  art.  87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată cu  aplicarea  art. 5 din Codul penal, privind  legea penală mai  favorabilă,

La data de 17 martie 2021 petentul – condamnat D. D.a solicitat să se constate îndeplinite condiţiile reabilitării sale cu privire la condamnarea suferită.

Potrivit dispoziţiilor art. 165 din Codul Penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte doi ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decursul de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.

De asemenea, potrivit art. 167 din Codul penal, termenul de reabilitare se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

Alin. (4) al  aceluiaşi text  de lege  prevede că în caz  de suspendare  sub  supraveghere a  executării pedepsei, termenul  curge  de la data  împlinirii  termenului  de supraveghere.

În cauză, instanţa constată că petentul – condamnat  D. D. a fost  condamnat definitiv prin  Decizia nr. X/18.12.2015  a Curţii  de Apel  Craiova la pedeapsa  de  1 an închisoare cu  suspendarea condiţionată  a  executării pedepsei aplicate pe o durată  de  3  ani situaţie în care, termenul  reabilitării de drept curge de la data  împlinirii  termenului  de încercare respectiv de la data de 18.12.2018 şi  urmează  a se împlini la data de  18  decembrie 2021.

Prin urmare, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea cererii de reabilitare. Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 165 din Codul penal, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de reabilitare formulată de petentul D. D..

În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, va obliga petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.