Lipsire de libertate in mod ilegal

Sentinţă penală 64 din 15.01.2014


R O M Â N I A

Judecătoria Botoşani

Dosar nr.  XXXXXX/193/2009*

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică  din xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Ministerul Public prin reprezentant

PROCUROR –

Î N C H E I E R E

Pe rol judecarea cauzei  penale privind pe inculpatul P. M., trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. şi ped. de art. 189 alin. 2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  au răspuns inculpatul, asistat de av. ales O.G. şi martorul propus de inculpat, respectiv numitul S. G., lipsă fiind  părţile vătămate P. L. A. şi  C. D..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă, după care, inculpatul, prin apărător, depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere, reprezentând un bilet de trimitere pentru investigaţii medicale al mamei inculpatului. 

În temeiul art. 327 Cod procedură penală, sub prestare de jurământ se procedează la audierea martorului S. G., declaraţia  acestuia fiind consemnată într-un proces – verbal separat ataşat la dosarul cauzei, după citire şi semnare.

Instanţa, pune în discuţia părţilor cererea apărătorului inculpatului de schimbare a încadrării juridice solicitată la termenul din xx.xx.xxxx.

Apărătorul ales al inculpatului solicită schimbarea încadrării juridice a faptei din două infracţiuni prev. de art. 189 alin. 2 în două infracţiuni de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal.

Inculpatul P. M. solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei în sensul reţinerii a două infracţiuni de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal.

Reprezentantul Ministerului Public, solicită respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice în sensul  reţinerii a două infracţiuni de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal, întrucât având în vedere împrejurările comiterii faptelor, părţile vătămate erau minore, astfel că nu se poate vorbi despre absorbţie a infracţiunii  prev. de art. 189 alin. 2 în infracţiunea de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal, motiv pentru care solicită respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice.

Instanţa, faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei solicitată de inculpat, prin apărător, se va pronunţa prin încheiere.

Având în vedere imposibilitatea audierii martorului din lucrări C. A. F., instanţa, în temeiul art. 329 Cod procedură penală va reveni asupra probei cu acest martor.

Văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul la dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public descrie  situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu. Având în vedere probatoriul administrat în cauză, respectiv declaraţiile martorilor R. I. B., P. I. şi G. D. C., care şi-au menţinut declaraţiile şi poziţia din cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, îşi însuşeşte declaraţia martorului C. A. F., care nu a putut fi audiat în această fază procesuală. Cu privire la infracţiunea prev. de art. 197 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în cauză s-a dispus încetarea procesului penal întrucât părţile vătămate şi-au retras plângerile penale. Din probatoriu administrat în cauză, rezultă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea a două infracţiunii de „lipsire de libertate în mod ilegal” prev. şi ped. de art. 189 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal  şi solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu aplicarea art. 71,64 Cod penal. în latură civilă părţile vătămate nu au formulat pretenţii civile în cauză. Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

 Avocat ales O.G. pentru inculpat, având în vedere decizia instanţelor superioare de control judiciar şi practica judiciară solicită schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni prev. de art. 189 alin. 2 în două infracţiuni de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal,  apreciază că cele două infracţiuni de lipsire de libertate sunt absorbite de infracţiunea de viol în formă continuată, pentru motivele expuse detaliat în cererea de schimbare a încadrării juridice depusă la dosar. În situaţia în care instanţa nu va admite cererea de schimbare a încadrării juridice în sensul celor solicitate, solicită a se lua act că părţile vătămate s-au împăcat cu inculpatul pentru infracţiunea de viol, acesta nu a cunoscut faptul că victimele aveau 16 ani. Cu privire la infracţiunile prev. de art. 189 alin. 2 Cod penal solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 10 lit. d Cod procedură penală, întrucât apreciază că faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii. Inculpatul nu a urmărit să lipsească de libertate, inculpatul le-a propus că întreţină relaţii sexuale, acestea au plecat, însă ulterior au revenit, dacă ar fi avut intenţia să le lipsească de libertate nu le-ar fi lăsat să plece de prima dată. prima fată a stat până la ora 19:00, două ore a servit capucino  şi a fumat, nu poate fi considerat că aceasta ar fi fost lipsită de libertate, cealaltă parte vătămată a stat mai mult, însă aceasta a întreţinut 5 – 6 raporturi sexuale, însă după terminarea acestora a fost lăsată să plece. Apreciază că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate. Inculpatul la data comiterii faptei avea vârsta de 58 de ani, acesta nu a mai fost condamnat, este întreţinător de familie. În cazul în care instanţa va aprecia că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, să aibă în vedere circumstanţele prev. de art. 74 76 Cod penal. Inculpatul a dat dovadă de bună credinţă în sensul că a despăgubit părţile vătămate, faţă de inculpat s-a luat măsura obligării de a nu părăsi ţara, acesta şi în prezent se prezintă în fiecare săptămână la poliţie. pentru cele prezentate mai sus solicită aplicarea unei pedepse cu aplicarea art. 81,82 Cod penal.

Inculpatul P. M. având ultimul cuvânt arată că nu s-a stabilit timpul cât victimele au stat la el în casă şi solicită o pedeapsă cu suspendare.

J U D E C A T Ă,

Văzând că pentru deliberare, instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat,

Pentru aceste motive,

 În numele legii,

D I S P U N E :

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei din două infracţiuni prev. de art. 189 alin. 2 în două infracţiuni de ”viol”  prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal.

Amână pronunţarea la data de  xx.xx.xxxx. 

Pronunţată  în şedinţa publică din  xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, Grefier,