Înşelăciune

Sentinţă penală 809 din 05.05.2009


Prin sentinţa nr.809/2009 a Judecătoriei Brăila, în baza art. de art. 26 raportat la art. 20 în referire la art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi a art. 75 lit. c Cod penal, inculpatul Ş.I.G. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune, fapta din aprilie 2003, parte vătămată M. I.

În baza art art. 31 al. 2 raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi art. 75 lit. c Cod penal, acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat, fapta din aprilie 2003, parte vătămată C. J.

În fapt s-a reţinut că în cursul lunii aprilie 2003, inculpatul a observat că în apropierea Şantierului Naval Brăila, în zona „Stânca”, unul dintre garajele prefabricate amplasate acolo, respectiv acela aparţinând părţii vătămate C.J. era nefolosit de mai mult timp.

În aceeaşi perioadă partea vătămată M.I. intenţionând să cumpere un asemenea garaj, a scris pe uşile garajului din zona „Stânca” o ofertă de cumpărare şi numărul său de telefon.

Inculpatul Ş.I.G.a contactat-o telefonic pe partea vătămată şi, după ce acesta  şi-a declinat identitatea, inculpatul a recunoscut-o ca fiind ofiţer de poliţie, realizând că îl poate recunoaşte ca fiind persoană cercetată în mai multe cauze.

Din această cauză inculpatul l-a contactat pe făptuitorul P.S. căruia i-a propus să poarte discuţiile în continuare în vederea vânzării acelui garaj.

Pentru acest scop inculpatul a întocmit factura nr. 3597774/22.05.2002, chitanţa fiscală nr. 0909696/22.05.2002 şi avizul de însoţire a mărfii nr. 2853453/22.05.2002 conform cărora făptuitorul P.S. a cumpărat de la S.C. „S.P. Serv” S.R.L. Brăila un garaj auto tip „Concivia”.

La data de 30.04.2003 făptuitorul a luat legătura cu partea vătămată M.I. căruia i-a vândut garajul pentru suma de 14.000.000 lei ROL, sens în care a fost încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „chitanţă”.

În continuare partea vătămată M.I. a întreprins demersuri pentru autorizarea amplasării garajului în apropierea blocului în care locuieşte, cererea fiind admisă conform adresei nr. 22952/13.05.2003 a Primăriei Municipiului Brăila.

De asemenea, partea vătămată M.I. a procedat la ridicarea, transportul şi reinstalarea garajului.

Cu privire la S.C. „S.P.Serv” S.R.L. Brăila a avut ca asociat unic şi administrator pe Ş.Gh., tatăl inculpatului (decedat din 1997), în obiectul de activitate al societăţii fiind incluse fabricarea diverselor produse pentru construcţii şi fabricarea elementelor din beton pentru construcţii.

Dizolvarea societăţii a fost constatată prin încheierea nr. 10390/20.04.2005 a Tribunalului Brăila.

Observând lipsa garajului, partea vătămată C.J. a reclamat furtul la data de 11.12.2003.

Cauza a figurat cu autor necunoscut până în luna aprilie 2008 când inculpatul Ş.I.G. a recunoscut săvârşirea faptelor.

Audiat fiind atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, inculpatul Ş.I.G. a recunoscut faptele. Recunoaşterea acestuia se coroborează cu declaraţiile părţilor vătămate M.I. şi C.J., precum şi cu declaraţiile martorului P.S., căruia, în temeiul art. 327 al.3 Cpp instanţa a dat citire declaraţiei din faza de urmărire penală.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului Ş.I.G. care, în cursul lunii aprilie 2003 l-a determinat şi sprijinit în condiţiile sus expuse pe făptuitorul minor P. S. să o inducă în eroare, folosind înscrisuri sub semnătură privată falsificate, pe partea vătămată M.I. cu ocazia încheierii convenţiei de vânzare – cumpărare a unui garaj, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 20 în referire la art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal. Tentativa trebuie reţinută, întrucât M.I. nu a suferit nici o pagubă prin realizarea tranzacţiei, garajul rămânând la acesta fără a avea obligaţia restituirii (pentru cele ce se vor expune mai jos).

Fapta  aceluiaşi inculpat care, în cursul lunii aprilie 2003, împreună cu făptuitorul P.S., l-a determinat cu intenţie pe partea vătămată M. I. care a acţionat fără vinovăţie (în condiţiile erorii de fapt), să ia din posesia părţii vătămate C. J. un garaj, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat, prevăzută de art. 31 al. 2 raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi e Cod penal.

Faptele fiind săvârşite împreună cu un minor (P.S.), la încadrare se va reţine agravanta prev. de  art. 75 lit. c Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării, beneficiind ulterior revocat prin alte hotărâri judecătoreşti de condamnare.

Faţă de această pedeapsă infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal.

La stabilirea pedepselor la care urmează a fi condamnat inculpatul, instanţa a ţinut seama, potrivit art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul ridicat de pericol social al faptei dat de modalitatea de executare, de perseverenţa infracţională a inculpatului recidivist, până în prezent fiind condamnat pentru numeroase fapte identice, dar şi de atitudinea sinceră avută în sensul  recunoaşterii săvârşirii faptei.

Instanţa constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă precum şi cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p.1787/15.08.2003 a Judecătoriei Brăila (contopită prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila), def. la 10.12.2003 prin D.p.1191/10.12.2003 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din mai 2003) au fost săvârşite în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila def. la 17.04.2002 prin D.p 185/05.04.2002 a Tribunalului Brăila – fapta din 01.05.2001, precum şi în termenul de încercare al suspendării condiţionate şi de definitivare a graţierii condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila def. la 03.12.2002 – fapta din ian.2002, acestea din urmă fiind în acelaşi timp concurente cu infracţiunea pentru care  inculpatul a fost condamnat prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi, def. la 20.11.2003 prin D.p. 1116/20.11.2003 a Curţii de Apel Galaţi (contopită prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila) –fapta din mai 2001.

În raport de datele comiterii faptelor şi datele rămânerii definitive ale hotărârilor judecătoreşti, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile Deciziei în interesul Legii nr. 42/2008 a ÎCCJ conform căreia :

În cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, din care, una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 85 din Codul penal.

Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:

-se vor aplica pedepse pentru fiecare din cele două infracţiuni deduse judecăţii;

-se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate anterior;

-se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, pedeapsa a cărei executare a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă;

-pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârşită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.

Ca urmare, făcând aplicarea acestei Decizii : instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila, modif.prin D.p 156/2004 a Tribunalului Brăila şi def. prin D.p 606/30.06.2004 a Curţii de Apel Galaţi în pedepsele componente, şi anume :pedepsele de 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 3 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila, pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila pentru care s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila pentru care s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi. Va înlătura sporul de 1 an închisoare.

Se va menţine revocarea beneficiului graţierii condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila, dispoziţie cuprinsă în s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila.

În baza art 85 Cp se va menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 şi 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila.

În baza art 33 lit. a Cp – 34 lit b Cp se vor contopi următoarele pedepse : pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila, cu pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila şi cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi  şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare.

În baza art 33 lit a - 34 lit b Cp se vor contopi pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin prezenta sentinţă cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 3 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila şi aplică inculpatului pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani închisoare.

În baza art. 39 al.1 Cp rap. la art 33-34 Cp se vor contopi cele două pedepse rezultante de 4 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa de 4 ani închisoare sporită la 6 ani închisoare.

Se va constata că inculpatul a executat din pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, perioadele : 02.05.2001-23.11.2001 şi 03.06.2003 -09.05.2006, rămânând un rest actual neexecutat de  1 an , 6 luni şi 366 de zile închisoare.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni aplicată inculpatului prin s.p.399/09.03.2009 a Judecătoriei Brăila, def. la 01.04.2009 prin neapelare, în pedepsele componente, şi anume :3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1915/8.10.2007 a Jud. Brăila definitivă la data de 29.01.2008 prin decizia penală nr.4/11.01.2008 a Tribunalului Brăila , 3 ani închisoare, 2 ani închisoare şi două pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.695/28.03.2007 a Jud. Brăila definitivă prin decizia penală nr.720/19.03.2007 a Curţii de Apel Galaţi, restul de 366 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2494/16.10.2001 a Jud. Galaţi pentru care s-a revocat beneficiul liberării condiţionate.

Se vor înlătura sporurile de 1 an şi 2 luni închisoare şi respectiv 8 luni închisoare.

În baza art 33-34 Cp, se vor contopi pedepsele de : 3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1915/8.10.2007 a Jud. Brăila cu pedepsele de 3 ani închisoare, 2 ani închisoare şi două pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.695/28.03.2007 a Jud. Brăila, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an şi 2 luni închisoare, în total o pedeapsă de 4 ani şi 2 luni închisoare.

Se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate şi în baza art 61 Cp contopeşte restul actual de 1 an , 6 luni şi 366 de zile închisoare cu pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare, inculpatul Ş.I.G. urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 2 luni închisoare sporită la pedeapsa de 5  ani şi 6  luni închisoare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, persistenţa infracţională a inculpatului recidivist şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art 64 lit a teza II şi b din C.pen. Ca urmare,în baza art 71 alin 2 C.p se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit a teza II şi b C.p pe durata executării pedepsei.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză şi în baza art 36 al.3 Cp  deduce din pedeapsa aplicată ( de 5 ani şi 6 luni închisoare) perioada executată începând cu 8.01.2008 până la zi.

Se vor anula vechile mandate de executare a pedepselor şi se va dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta.

În privinţa laturii civile, instanţa reţine următoarele :

Partea vătămată M.I.a declarat în instanţă că întrucât nu a suferit nici un prejudiciu, nu se constituie parte civilă, însă înţelege să se constituie cu 5000 lei în măsura în care se va dispune restituirea garajului către partea vătămată C.C..

Acesta din urmă, audiat fiind în instanţă a arătat că solicită în principal restituirea în natură a garajului, şi în subsidiar , obligarea inculpatului la plata sumei de 5000 lei.

Inculpatul a fost de acord să despăgubească partea vătămată cu această sumă.

Potrivit art. 1909 al.2 C.civ.  “cel ce a pierdut sau cel căruia s-a furat un lucru, poate sa-l revendice in curs de trei ani, din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat, de la cel la care-l găseşte, rămânând acestuia recurs in contra celui de la care il are.”

Termenul de 3 ani este un termen de decădere, nesusceptibil de întrerupere sau de suspendare. Textul are în vedere ocrotirea bunei-credinţe a cumpărătorului bunului.Ca urmare, dacă în decurs de 3 ani de la data faptei de furt, bunul sustras nu este găsit, fiind găsit ulterior la un detentor-precar de bună-credinţă, adevăratul proprietar nu mai poate cere restituirea bunului de la detentorul-precar, ci doar despăgubiri de la autorul furtului.

În cauză nu sunt aplicabile nici disp. art 1909 al.3 C.civ care se referă la situaţia cumpărării bunului de la bâlci sau la târg, sau la o vindere publica, sau de la un negutator care vinde asemenea lucruri.

Ca urmare, în baza art 1909 al.2 C.civ instanţa va constata decăderea părţii vătămate C.J. din dreptul de a cere restituirea garajului de la partea vătămată M.I. şi pe cale de consecinţă respinge cererea acestuia de restituire în natură a garajului.

În baza art 14 rap. la art 346 C.p.p şi art 998 C.civ s-a dispus obligarea inculpatului Ş.I.G. la plata către partea vătămată C.J. a sumei de 5000 lei reprezentând daune materiale.