Trafic ilicit de droguri

Sentinţă penală 442 din 06.12.2018


Prin sentinţa penală nr. 442 din 6 decembrie 2018 Tribunalul Arad, în temeiul art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit.  b teza  I a Cod procedură penală, achită pe inculpaţii CDA, CM ŞI CA de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 2 alin. l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.15 din Legea nr. 143/2000 şi art. 15 din OUG nr. 78/2016 cu aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul CDA, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată.

În temeiul art. 2 alin. 1,2 teza finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. art.16 alin. l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep. cu aplicarea art. 15 din OUG nr. 78/2016 şi art.374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe acelaşi inculpat CD, la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru infracţiunea de trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte  psihoactive în formă continuată.

În temeiul art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 lună închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 5 luni  închisoare.

În baza art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a  pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 94 alin 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Arad.

În baza art. 404 şi art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 2 alin. 1, 2 teza finală din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal .

În tem. art. 65 alin. 3  Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

În temeiul art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata CM la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc.

În temeiul art. 2 alin. 1 teza finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatei ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a  pedepsei aplicate inculpatei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 94 alin 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Arad.

În temeiul art. 404 şi art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 2 alin. 1 teza finală din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În tem. art. 65 alin. 3  Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

În temeiul art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, b Cod procedură penală, achită pe inculpatul CA, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C.pen.

În baza art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 dispune confiscarea cantităţii de 1,19 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală (f.74-75 vol.I UP; cantităţii de 0,80 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală (f.85-86 vol.I UP); cantităţii de 1,03 grame cannabis în care s-a pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC), rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală (f.97-100 vol.I UP); cantităţii de 1,30 grame cannabis în care s-a pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală (f.112-115 vol.I UP); cantităţii de 0,6 grame substanţă care conţine 4-CEC (4-Chlorethcathinone) şi tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr. 18808 şi predată organelor de cercetare penală (f.125-126 vol.I UP); Cantităţile de 9,61 grame cannabis (proba nr.l) şi 8,42 grame cannabis (proba nr.2) în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămase în urma analizelor specifice de laborator, au fost ambalate şi sigilate cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predate organelor de cercetare penală (f. 180, 192 vol.I UP) în vederea distrugerii acestora.

În baza art. 399 Cpp constată că inculpaţii au fost supuşi măsurii preventive a controlului judiciar în perioada 13.07.2017- 05.09.2018.

În baza  art. 112 lit.e C.penal dispune confiscarea da la inculpatul CDA sumei de 3.650 lei iar de la inculpata CM a sumei de 150-sume obţinute în urma vânzării drogurilor.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpaţii CDA şi CM, în vederea stabilirii profilului genetic şi stocării în S.N.D.G.J.

În temeiul art. 275 alin. 4 Cpp obligă inculpaţii CDA şi CM să plătească statului câte 1.000 lei ce reprezintă cheltuieli judiciare.

În baza art. 273 Cod procedură penală dispune virarea sumei de 1.050 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Arad, cu titlul de onorarii avocat din oficiu pentru inculpaţii CDA şi CM.

În tem. art.275 alin. 3 Cpp suma de 1.000 lei ce reprezintă cheltuieli judiciare rămâne în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul întocmit la data de 02.05.2018 de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ - DIICOT- Biroul Teritorial Arad în dosarul nr…./D/P/2016, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

- BMM- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen., cu aplic, art.15 din O.U.G. nr.78/2016; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep,, cu aplic, art.35 alin.l C.pen. şi art.15 din Legea nr.143/2000; cu aplic. art.38 alin.l C.pen.

- BA- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen., cu aplic, art.41 alin.l C.pen. şi art.15 din O.U.G. nr.78/2016; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen. cu aplicări.41 alin.l C.pen. şi art.15 din Legea rir.143/2000; cu aplic. art.38 alin.l C.pen.

- CDA- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen. cu aplic, art.15 din O.U.G. nr.78/2016; trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen. şi art.15 din Legea nr.143/2000; efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art.16 alin.l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep. cu aplic, art.15 din O.U.G. nr.78/2016; cu aplic. art.38 alin.l şi 2 C.pen.

- CM-pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l Cpen.; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen.; cu aplic. art.38 alin.l C.pen.

- CA- pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen.; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l Cpen.; cu aplic. art.38 alin.l Cpen.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de ….2018 sub nr. …/108/2018.

În cauză a fost acvirat dosarul nr. nr…./D/P/2016 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT - BT Arad, s-a luat declaraţie inculpaţilor.

În fapt, în actul de sesizare s-au reţinut următoarele:

În cursul anului 2016, inculpaţii BMM, CDA, CA şi CM au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de 12.07.2017, când, în urma intervenţiei organelor judiciare, a fost destructurat.

În ceea ce priveşte rolurile fiecăruia dintre membrii reţelei infracţionale, probele indică faptul că inculpaţii BMM şi, din vara anului 2017, BA (soţul acesteia) se ocupau de procurarea substanţelor prohibite de lege, pe care le depozitau în locuinţa lor, după care i le livrau inculpatului CDA care, ulterior, ajutat de inculpaţii CA şi CM , tatăl şi sora sa, le vindeau consumatorilor, din locuinţa acestora, situată în cartierul "C…" din mun. Arad, care ajunsese a fi cunoscută drept un veritabil magazin de droguri. Astfel, gramul de cannabis, care pleca de la începutul lanţului de distribuţie la preţul de 30 lei, ajungea să fie valorificat "en detail" cu preţul de cea. 50 lei, fiecărui membru al reţelei revenindu-i o parte din profit.

Existând date privind activităţile ilicite ale grupului infracţional, în vederea probării acestora, s-a procedat la efectuarea de cumpărări autorizate de la inculpaţi, detaliate în rândurile de mai jos.

În data de 28.11.2016, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,5 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.1530625 din data de 15.12.2016 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpat, este constituită din 1,50 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC).

Cantitatea de 1,19 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală.

În data de 09.12.2016, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,37 grame cannabis, contra sumei de 100 Iei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr. 1530638 din data de 16.12.2016 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpat, este constituită din 1,37 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Cantitatea de 0,80 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală.

În data de 14.02.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,41 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3292856 din data de 27.03.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpat, este constituită din 1,41 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Cantitatea de 1,03 grame cannabis în care s-a pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC), rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală.

În data de 17.02.2017, în mun. Arad, inculpatul CA, la solicitarea inculpatului CDA care era plecat de la domiciliu, i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,61 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3292855 din data de 28.03.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpat, este constituită din 1,61 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Cantitatea de 1,30 grame cannabis în care s-a pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predată organelor de cercetare penală.

În data de 05.04.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,88 grame 4-CEC (4-Chlorethcathinone) şi tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), substanţă despre care i-a spus că ar fi amfetamina, contra sumei de 170 lei. La scurt timp după efectuarea tranzacţiei cu droguri, în jurul orei 22;00, investigatorul acoperit „PA" a observat-o pe inculpata BMM sosind în faţa locuinţei inculpaţilor C, iar, după ce a parcat, inculpatul CDA a ieşit din casă şi a urcat în maşină, cei doi discutând vreme de 10 minute, după care inculpatul a reintrat în casă singur.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru prelevare droguri nr.3220494 din data de 27.04.2017 al LAPD Cluj Napoca, proba în cauză, vândută de inculpat drept amfetamina, este constituită din 0,9 grame substanţă cristalină de culoare albă care conţine 4-CEC (4-Chlorethcathinone) şi tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone).

Cantitatea de 0,6 grame substanţă care conţine 4-CEC (4-Chlorethcathinone) şi tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), rămasă în urma analizelor specifice de laborator, a fost ambalată şi sigilată cu sigiliul tip MAI cu nr. 18808 şi predată organelor de cercetare penală.

În data de 10.04.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 2 comprimate MDMA contra sumei de 140 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3220493 din data de 03.05.2017 al LAPD Cluj Napoca, proba în cauză, vândută de inculpat, este constituită din 2 comprimate care conţin ca substanţă activă 3-4 - Methylenedioxymetamfetamine (MDMA). Proba în litigiu a fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator.

În data de 12.06.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,89 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3292991 din data de 11.07.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpată, este constituită din 0,89 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Proba în litigiu a fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator.

În data de 22.06.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,52 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3292990 din data de 07.07.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpată, este constituită din 0,52 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Proba în litigiu a fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator.

În data de 11.07.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,62 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3293035 din data de 31.07.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, vândută de inculpată, este constituită din 0,62 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC). Proba în litigiu a fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator.

În data de 12.07.2017, inculpatul CDA a fost prins în flagrant după ce a vândut colaboratorului acoperit „SB" 10,14 grame de cannabis contra sumei de 400 lei. Asupra inculpatului au fost găsiţi banii primiţi de el de la colaboratorul acoperit. Drogurile şi banii au fost ridicate.

La percheziţia domiciliară efectuată în locuinţa comună a inculpaţilor CDA, CA şi CM, au mai fost găsite deţinute de aceştia 9,07 grame de cannabis, rămase dintr-o cantitate mai mare, furnizată cu circa două săptămâni anterior de inculpaţii BA şi BMM, aşa cum a specificat inculpatul CDA. Drogurile au fost ridicate în vederea confiscării speciale.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3293037 din data de 31.07.2017 al LAPD Timişoara, probele în cauză, vândute/deţinute de inculpaţi, sunt constituite din: proba nr.l-10,14 grame cannabis; proba nr.2- 9,07 grame cannabis.Cantităţile de 9,61 grame cannabis (proba nr.l) şi 8,42 grame cannabis (proba nr.2) în care s-au pus în evidenţă şi tetrahidrocannabinol (THC) rămase în urma analizelor specifice de laborator, au fost ambalate şi sigilate cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predate organelor de cercetare penală .

De asemenea, la percheziţia domiciliară efectuată în aceeaşi zi la locuinţa inculpaţilor BMM şi BA, au mai fost găsite deţinute de aceştia în scopul vânzării 141,5 grame cannabis. Drogurile au fost ridicate în vederea confiscării speciale.

Potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică fizico-chimică pentru relevare droguri nr.3293038 din data de 28.07.2017 al LAPD Timişoara, proba în cauză, deţinută de inculpaţi, este constituită din 141,5 grame cannabis în care s-au pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC).

Cantităţile de 135,4 grame cannabis, precum şi 5,03 grame cannabis (contraproba probei în litigiu), în care s-a pus în evidenţă tetrahidrocannabinol (THC), rămase în urma analizelor specifice de laborator, au fost ambalate şi sigilate cu sigiliul tip MAI cu nr.19064 şi predate organelor de cercetare penală .

În afara drogurilor remise colaboratorilor organelor de urmărire penală, inculpaţii CDA, CA şi CM au mai vândut droguri mai multor consumatori. Astfel:

În perioada mai 2016 - februarie 2017, inculpatul CDA i-a vândut lui AAB în 5 rânduri câte 10 grame cannabis, la preţul de 40 lei/gram. în două rânduri, deoarece inculpatul CDA nu era acasă, drogurile i-au fost remise susnumitului de inculpata CM.

În perioada noiembrie 2016-mai 2017, inculpatul CDA i-a vândut lui MSB de trei ori cannabis, de fiecare dată câte un gram, la preţul de 100 lei.

În cursul lunii februarie 2017, inculpatul CDA i-a vândut Iui PMG în 5 rânduri câte 1 gram cannabis, la preţul de 50 lei/gram, în două rânduri, deoarece inculpatul CDA nu era acasă, drogurile i-au fost remise susnumitului pe rând de inculpata CM şi inculpatul CA.

În primăvara anului 2017, inculpatul CDA i-a oferit lui CF cannabis, spunându-i că are de vânzare, propunerea fiindu-i refuzată.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: -ordonanţă de începere/efectuare în continuare a urmăririi penale/extindere a urmăririi enale/acţiunii penale, p.v. de sesizare din oficiu; -ordonanţe de autorizare cumpărări de droguri ; -p.v. de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activităţi ; -p.v. de audiere colaborator ; p.v. de percheziţie corporală ; ordonanţe de delegare ; p.v. de cântărire ; ordonanţe de efectuare a unor constatări tehnico-ştiinţifice relevare droguri ; rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică relevare droguri; dovezi de predare ; -p.v. de înseriere ; -p.v. de flagrant ; -planşe fotografice ; -referat percheziţie domiciliară, încheiere şi mandate de percheziţie Tribunalul Arad; -ordonanţe de delegare , -delegaţii asistenţă judiciară obligatorie, -fişe de cazier judiciar, -p.v. de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare, declaraţii suspecţi/inculpaţi BMM, BA; CDA; CA; CM, -ordonanţe de luare a măsurilor asigurătorii, -chitanţe de depunere a sumelor de bani, -dovadă de predare droguri, -ordonanţă de respingere cerere de probatiune, -declaraţii AAB; KSA; PMG, CF, MSB; -referate, încheieri şi mandat de supraveghere tehnică nr.5AJP/2017; -procese verbale de redare a interceptărilor.

Prin ordonanţele din datele de 28.11.2016, 11.07.2017, 12.07.2017, 13.07.2017 şi 26.04.2018 ale DIICOT - B.T. ARAD, s-a început/s-a extins urmărirea penală în cauză/s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale/s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor/s-a extins acţiunea penală.

Prin ordonanţele procurorului din data de 13.07.2017, s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi.

Prin încheierea nr…. din ….2017, Tribunalul Arad a autorizat efectuarea percheziţiilor la domiciliile/locaţiile aparţinând inculpaţilor, fiind emise mandatele de percheziţie domiciliară nr…./….2017, …/...2017, …/...2017, …/...2017, …/….2017, …/….2017, …/….2017, …/….2017.

Prin încheierile nr… din ….2017 şi nr….din ...2017 Tribunalul Arad a autorizat/prelungit supravegherea tehnică a inculpaţilor, fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr…./UP/….2017 .

Procedura de cameră preliminară

Prin încheierea camerei de consiliu nr.137 din 18.06.2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr.149/CO/CP din 06.09.2018 a Curţii de Apel Timişoara, în dosar nr…. /108/2018/a1, judecătorul de cameră preliminară, în baza art.346 alin.2 Cod procedură penală a respins cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii-contestatori BA şi BMM.

S-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă ÎCCJ– DIICOT –BT Arad, emis în dosarul nr. …/D/P/2016 în data de ….2018, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţi şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

Prin încheierea nr…. din ….2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Arad s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii BMM, BA, CM, CDA şi CA, fiind menţinută pe o perioadă de 60 de zile, respectiv până la 05.07.2018.

Încheierea penală sus-menţionată a rămas definitivă prin încheierea nr…/CO/CP din  ….2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Curţii de Apel Timişoara, prin care s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpaţii BMM şi BA.

La termenul de judecată din data de 22.11.2018, în temeiul art.46 Cod procedură penală,  s-a dispus disjungerea cauzei faţă de inculpaţii:

- CDA- trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen. cu aplic. art.15 din O.U.G. nr.78/2016; trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen. şi art.15 din Legea nr.143/2000; efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art.16 alin.l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep. cu aplic, art.15 din O.U.G. nr.78/2016; cu aplic. art.38 alin.l şi 2 C.pen.

- CM- trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l Cpen.; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic. art.35 alin.l C.pen.; cu aplic. art.38 alin.l C.pen.

- CA- trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.l C.pen.; trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l Cpen.; cu aplic. art.38 alin.l Cpen.

Cauza disjunsă a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de ….2018, sub nr…./108/2018.

Poziţia procesuală a inculpaţilor

În faza de urmărire penală, inculpaţii au recunoscut faptele reţinute în sarcina lor.

În cursul judecăţii, la termenul de judecată din data de 18.10.2018, ulterior citirii actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa a întrebat inculpaţii dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aducându-li-se la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală. În urma răspunsului afirmativ al inculpaţilor s-a procedat la audierea lor, în conformitate cu dispoziţiile art.375 Cod procedură penală. Inculpaţii au recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare solicitând a fi judecaţi în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care şi le-au însuşit.

Încadrarea juridică

Texte legale incidente în cauză:

- articolul 367 alin.1 Cod penal: Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

-potrivit art.15 din O.U.G. nr.78/2016, Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

- articolul 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000:

„(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

- conform art.15 din Legea nr.143/2000, Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 - 9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

- potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011, Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

-articolul 35 Cod penal:

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv**), acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

(2) Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant, o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.

 **) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 368/2017, a constatat că sintagma "şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv" din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.

- articolul 38 Cod penal:

(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.

(2) Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Analizând actele și probele administrate în cauză în faza de urmărire instanţa reţine următoarele:

În data de ….2016, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,5 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.

În data de 09.12.2016, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,37 grame cannabis, contra sumei de 100 Iei.

În data de 14.02.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,41 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.

În data de 17.02.2017, în mun. Arad, inculpatul CA, la solicitarea inculpatului CDA care era plecat de la domiciliu, i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,61 grame cannabis, contra sumei de 50 lei, aflate într-un pliculeţ, necunoscând nimic de conţinutul său.

În data de 05.04.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,88 grame 4-CEC (4-Chlorethcathinone) şi tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), substanţă despre care i-a spus că ar fi amfetamina, contra sumei de 170 lei. La scurt timp după efectuarea tranzacţiei cu droguri, în jurul orei 22;00, investigatorul acoperit „PA" a observat-o pe inculpata BMM sosind în faţa locuinţei inculpaţilor C, iar, după ce a parcat, inculpatul CDA a ieşit din casă şi a urcat în maşină, cei doi discutând vreme de 10 minute, după care inculpatul a reintrat în casă singur.

În data de 10.04.2017, în mun. Arad, inculpatul CDA a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 2 comprimate MDMA contra sumei de 140 lei.

În data de 12.06.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,89 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

În data de 22.06.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,52 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

În data de 11.07.2017, în mun. Arad, inculpata CM, la solicitarea inculpatului CDA, i-a vândut colaboratorului acoperit „TS", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 0,62 grame cannabis, contra sumei de 50 lei.

În data de 12.07.2017, inculpatul CDA a fost prins în flagrant după ce a vândut colaboratorului acoperit „SB" 10,14 grame de cannabis contra sumei de 400 lei. Asupra inculpatului au fost găsiţi banii primiţi de el de la colaboratorul acoperit. Drogurile şi banii au fost ridicate.

În perioada mai 2016 - februarie 2017, inculpatul CDA i-a vândut lui AAB în 5 rânduri câte 10 grame cannabis, la preţul de 40 lei/gram. în două rânduri, deoarece inculpatul CDA nu era acasă, drogurile i-au fost remise susnumitului de inculpata CM.

În perioada noiembrie 2016-mai 2017, inculpatul CDA i-a vândut lui MSB de trei ori cannabis, de fiecare dată câte un gram, la preţul de 100 lei.

În cursul lunii februarie 2017, inculpatul CDA i-a vândut Iui PMG în 5 rânduri câte 1 gram cannabis, la preţul de 50 lei/gram.

Referitor la infracţiunea de constituire unui grup infracţional organizat, reţinută în sarcina inculpaţilor, trebuie precizat mai întâi că, potrivit art. 367 alin. 6 Cod penal, „prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp şi pentru a acţiona in mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni”. Pentru a fi în prezenta unui grup infracţional organizat este aşadar necesar a fi îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii de tipicitate a infracţiunii:

a)  Cu privire la nunărul minim de membri, se constată că un grup criminal organizat nu poate fi constituit cu mai puţin de trei persoane, aşadar grupul trebuie să fie format din trei sau mai multe persoane şi grupul să funcţioneze pe o anumită perioadă de timp. Condiţia ca grupul infracţional să beneficieze de funcţionalitate o anumita perioadă de timp, presupune aşadar ca grupul să nu aibă un caracter ocazional, ci să fie constituit pe baza unei planificări prealabile, iar întinderea în timp a actelor cu caracter infracţional să excludă ideea de spontaneitate a acestora. În doctrina s-a argumentat că o continuitate temporală presupune necesitatea constituirii grupului pentru o anumită perioadă de timp, fără ca el să aibă caracter ocazional, să fie constituit în baza unui studiu prealabil, în care membrii să aibă roluri prestabilite şi reguli specifice unităţii structurate.  În fapt, grupul trebuie să aibă o structură determinată, adică, să aibă anumite componente, cu sarcini complementare, în realizarea activităţii infracţionale, o aşa-zisă diviziune a muncii, în cadrul unei ierarhii, astfel cum a fost menţionat anterior.

b) Acţiunile grupului să se desfăşoare în mod coordonat. Cu privire la modul coordonat de funcţionare, este nevoie ca în cadrul grupului să existe o subordonare ierarhică, prestabilită, în sensul că trebuie prevăzut rolul fiecărui membru în parte, în comiterea infracţiunii sau infracţiunilor scop. De asemenea, caracterul coordonat presupune evidenţierea unor activităţi de planificare, organizare şi control intre membrii grupării, scopul grupului să fie acela de comitere a unei sau mai multor infracţiuni.

c) Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea nu poate fi săvârşită decât cu intenţie directă, calificată prin scop, întrucât din norma de încriminare rezultă că subiectul activ al infracţiunii trebuie sa fie, în mod conştient, de acord cu înfiinţarea, aderarea, ori sprijinirea grupului, ştiind că urmează a fi comise anumite infracţiuni, şi trebuie să urmărească realizarea acestui scop. Sub aspect subiectiv, este necesar, de asemenea, ca persoanele care urmăresc iniţierea şi constituirea unui astfel de grup să fie de acord să facă parte din structura acestuia, să achieseze la scopul urmărit de grup si modalităţile de aducere Ia îndeplinire şi, în final, să contribuie activ la realizarea acestui scop.

Intenţia de a constitui sau de a adera la activităţile infracţionale în cadrul unui grup organizat trebuie să rezulte, fără echivoc, din comportamentul oricărei persoane care, în mod intenţionat şi în cunoştinţă de cauză, privind fie scopul si activitatea generală a organizaţiei criminale, fie intenţia sa de a comite infracţiunile respective, ia parte, în mod activ, la activităţile infracţionale ale grupării, cunoscând ca această participare va contribui la realizarea activităţilor infracţionale. De asemenea, membrii grupului trebuie să-şi cunoască, chiar în linii extrem de vagi, rolul şi atribuţiile pe care le vor avea în cadrul grupului, deoarece dacă ei nu au reprezentarea elementelor de mai sus, va fi imposibil de făcut distincţie între grupul organizat şi participaţia penală, în oricare din formele ei, în cazul infracţiunilor continuate.

În speţă nu sunt dovedite condiţiile de mai sus, astfel încât o atare grupare să dobândească un caracter ilicit, penal, de sine stătător, distinct de infracţiunea scop alegată de organele de urmărire penală a fi fost săvârşită de inculpaţi.

Dispoziţiile art. 367 alin. 1  Cod penal, prevăd: „ Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.

A iniţia constituirea unui grup infracţional organizat, înseamnă a efectua acte menite să determine şi să pregătească formarea asocierii, aceasta cuprinzând  realizarea de acţiuni prin care se fac propuneri de constituire a grupării, de organizează întrunirea, în vederea constituirii acesteia.

Aderarea la un grup infracţional organizat constă în intrarea efectivă a făptuitorului într-un astfel de grup, ca membru al acestuia, însă, existenţa infracţiunii în această modalitate este condiţionată de un grup deja constituit, în care făptuitorul înţelege să intre ca membru. Aderarea se realizează se realizează prin exprimarea  consimţământului expres sau tacit, a unei persoane, de a face parte dintr-o structură infracţională. Pentru aceasta inculpatul trebuie să-şi cunoască cel puţin rolul şi modul în care se va subordona celorlalţi membrii, în sens contrar, neputându-se susţine că a aderat la un astfel de grup, în condiţiile în care, de fapt, nu este implicat în nici un fel  în structura organizatorică a acestuia.

În cazul aderării tacite, inculpatul îşi manifestă implicit voinţa de a intra în cadrul grupului, acţionând ca membru de fapt al acestuia. Atât din declaraţia  sau formalităţile îndeplinite, cât şi din activitatea desfăşurată, trebuie să rezulte aderarea efectivă a persoanei, la grupul infracţional, nefiind suficiente simpla intenţie  sau dorinţă manifestată de aderare.

Sprijinirea grupului infracţional organizat presupune furnizarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute de lege.

Din analiza probelor, nu reiese, în niciun fel, mecanismul coordonat de funcţionare a grupului organizat, asumarea şi îndeplinirea de către membrii săi a unor sarcini precise, în realizarea scopului propus, mai mult aderarea la un grup infracţional organizat presupune solicitatea unei persoane de a face parte dintr-un grup organizat care deja există, ca membru al acestuia, însă, existenţa infracţiunii în această modalitate de aderare descrisă în actul de sesizare, este după cum s-a arătat, condiţionată de un grup deja constituit.

Toate referirile în actul de sesizare al instanţei sunt la modul general, în sensul că „inculpatul BMM, CDA, CA şi CM au constituit un grup infracţional organizat la care a aderat şi inculpatul BA şi care a activat până la data de ….2017, când â fost destructurat, şi de a procura de la inculpata BMM, iar, de la începutul lunii iulie 2017, şi de la inculpatul BA, de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde/oferi cannabis, în mod repetat, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, ajutat de inculpaţii CA şi CM, în scopul traficului de droguri” şi fără să se bazeze pe probatoriul cauzei,  şi nu s-a făcut o analiză elemetelor constitutive ale infracţiunii  de contituire a unui grup infracţional organizatat şi a caracterului structurat al grupului infracţional, a faptelor concrete care pot fi considerate acţiuni de iniţiere, aderare, sprijinire şi a caracterului coordonat al acţiunilor întreprinse în realizarea scopului.

Nu s-a dovedit nici că cei 3 inculpaţi ar fi acţionat în mod coordonat în cadrul grupului, cu o structură şi roluri predeterminate. Mai mult, potrivit declaraţiilor acestora inculpaţii nu se cunoşteau între ei cu excepţia inculpatei BM cu inculpatul CDA.

Din întreg probatori administrat în cauză, nu s-a demonstrat că inculpaţii ar fi desfăşurat o asemenea activitate, simplele supoziţii nefiind suficiente pentru a răsturna prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază fiecare inculpat, conform prevederilor art. 23 alin. 8 din Constituţie sau art. 4 Cod procedură penală.

Faptul că inculpaţii au recunoscut, faptele reţinute în sarcina lor, nu este suficient pentru a se dovedi grupul infracţional organizat.

Starea de fapt descrisă în rechizitoriu, este prezentată într-o formulă generală, nedescriindu-se, în concret, latura obiectivă a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată.

În concluzie, se impunea achitarea tuturor inculpaţilor  pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, potrivit art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit.  b teza  I a Cod procedură penală, văzând că lipseşte trăsătura esenţială a tipicităţii obiective a infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal  şi anume latura obiectivă din cadrul elementelor constitutive ale infracţiunii.

Faptele inculpatului CDA de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde/oferi cannabis, în mod repetat, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, consumatorilor AAB (în 5 rânduri), PMG (în 5 rânduri), CF (o dată), MSB (în 3 rânduri), precum şi colaboratorilor organelor judiciare în datele de ….2016, ….2016, ...2017, ….2017, ….2017, ….2017, ….2017 şi ….2017, alte cantităţi de cannabis deţinute de inculpat fiind găsite la percheziţiile domiciliare în data de 12.07.2017; de a vinde în data de 10.04.2017 colaboratorului acoperit „SB" 2 comprimate MDMA; de a efectua fără drept operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive - procurarea, deţinerea şi vânzarea în data de 05.04.2017 către colaboratorul acoperit „SB" a substanţei tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), spunând că ar fi amfetamina, întruneţte  elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen respective efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art.16 alin.l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep, cu aplic, art.38 alin.l şi 2 C.pen.

Faptele inculpatei CM de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „TS" în datele de ….2017, ….2017, ….2017 şi ….2017, precum şi consumatorilor AAB (în 2 rânduri) şi PMG (o dată), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l Cpen.

Cu privire la inculpatul CA, pe lângă menţiunea ultra generală consemnată în cuprinsul rechizitoriului “de a constitui în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CDA şi CM un grup infracţional organizat,(s.n.inculpatul CA nu îi cunoştea pe inculpaţii BM şi BA)  având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de 12.07.2017, când a fost destructurat” în privinţa căreia, pentru considerentele mai sus expuse s-a apreciat că  lipseşte latura obiectivă a infracţiunii  de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, de remarcat este că, în cuprinsul stării de fapt a rechizitoriului, nu este descrisă deloc şi sub nicio formă vreo activitate pretins infracţională a inculpatului CA privind săvârşirea  infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc pentru fapta pretins săvârşită la data de ….2017.

De altfel, în tot materialul de urmărire penală nu există nicio probă privitoare la vânzarea vreunui drog la această dată de către inculpatul CA. Nu există nicio declaraţie a inculpatului şi nici o altă probă din care instanţă să poată reţine vinovăţia acestui inculpat. Dimpotrivă, din cuprinsul probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv din declaraţia suspectului PMG instanţa reţine că la data de ….2017 –dată la care a fost consemnată declaraţia suspectului PMG, inculpatul CD s-a oferit să-i vândă acestuia cannabis la preţul de 50lei/gram. De altfel, la această dată de ….2017 inculpatul CDA  a fost surprins în flagrant după ce a vândut colaboratorului acoperit “SB” cantitatea de 10,14 grame cannabis.

De asemenea, instanţa apreciază că simpla convieţuire la aceeaşi adresă şi în acelaşi imobil a inculpatului CA împreună cu fiul său CD nu atrage vinovăţia sa sub forma depozitării drogurilor, de a căror existenţă nu cunoştea nimic.

La capitolul “În drept” din cuprinsul rechizitoriului, procurorul a apreciat că “fapta sa de a depozita  în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „SB”, în datele de…..2017 şi ….2017, precum şi consumatorului PMG (o dată), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen.;

Din tot cuprinsul actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală există o singură declaraţie evidenţiată la f. 204/vol .2 up declaraţia suspectului CA din care rezultă că acesta nu cunoştea că fiul lui –CAD se ocupă cu traficul de droguri şi nici nu ştie cum arată drogurile. Prin telefon şi prin intermediul mamei sale, fiul său i-a transmis inculpatului că „în scurt timp o să vină acasă un bărbat căruia  va trebui să îi dau un pliculeţ care se află în camera lui pe masă”

Inculpatul CA , la data de …2017 a predat colaboratorului sub acoperire „pliculeţul” lăsat de fiul său CD, despre a cărui conţinut nu ştia nimic şi nici nu ştia numele persoanei căreia i-a înmânat pliculeţul (s.n.organele de urmărire penală au arătat că acel pliculeţ conţinea cannabis). În cursul urmăririi penale a fost întocmit şi un proces-verbal  din data de 20.02.2017 (f.45/vol.I up) din care rezultă aceeaşi ipoteză susţinută de inculpatul CA cu ocazia audierii sale în calitate de suspect respectiv că inculpatul CA i-a relatat colaboratorului că numitul CD este la muncă şi că cesta i-a transmis să îi dea cantitatea de cannabis de care are nevoie colaboratorul, dacă va veni după ea cât timp inculpatul CD este la muncă. Cu privire la conţinutul pliculeţului, conform procesului verbal încheiat de colaboratorul sub acoperire, se reţine că, colaboratorul l-a informat pe inculpatul CA că ar fi vorba de cannabis.

Concluzionând, pentru fapta din 12.07.2017 nedescrisă deloc în cuprinsul rechizitoriului prin includerea inculpatului CA şi în privinţa căreia nu există nicio probă privind săvârşirea ei, instanţa va dispune achitarea inculpatului CA în temeiul art. 16 lit. a  Cpp. iar  pentru fapta din 17.02.2017 se va dispune achitarea conform art. 16 lit. b Cpp pretinsa acţiune de vânzare de droguri nefiind săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege, inculpatul CA necunoscând natura mărfii vândute.

Individualizarea judiciară a pedepsei

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaţilor CD şi CM instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita inculpaţilor după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, tribunalul reţine faptul că inculpaţii au avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, recunoscând şi regretând faptele reţinute în sarcina lor. Tribunalul are în vedere şi aspectul că inculpaţii sunt infractori primari, până în prezent nefiind în conflict cu legea penală, neavând antecedente penale, urmând a li se aplica o pedeapsă orientată sub minimul special al pedepsei a cărei executare va fi suspendată sub supraveghere.

Astfel, pentru toate considerentele mai sus expuse, instanţa în baza art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit.  b teza  I a Cod procedură penală, va achita pe inculpaţii CDA, CM ŞI CA de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal.

Reţine că inculpatul CD a colaborat cu organele de urmărire penală în vederea identificării altor infractori, aşa încât beneficiază de prevederile art. 15 din Legea nr. 143/2000 referitoare la reducerea pedepsei cu 1/2.

Aşadar, în temeiul art. 2 alin. l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.15 din Legea nr. 143/2000 şi art. 15 din OUG nr. 78/2016 cu aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul CDA, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată.

În temeiul art. 2 alin. 1,2 teza finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art. art.16 alin. l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep. cu aplicarea art. 15 din OUG nr. 78/2016 şi art.374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală va condamna pe acelaşi inculpat  CD, la pedeapsa de  3 luni închisoare, pentru infracţiunea de trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată.

În temeiul art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal va contopi pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 lună închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 5 luni  închisoare.

Reţinând că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, este o persoană tânără cu ample posibilităţi de reeducare, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executarea efectivă a acesteia, aşa încât în baza art. 91 şi 92 Cod penal va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 94 alin 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin 1 lit. c-e Cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune Arad.

În baza art. 404 şi art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 2 alin. 1, 2 teza finală din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal .

În tem. art. 65 alin. 3  Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

Cu privire la inculpata CM, reţinând vinovăţia sa la comiterea faptei penale, lipsa antecedentelor penale, atitudinea de recunoaştere a infracţiunii săvârşite, întreaga sa conduită pe parcursul procesului penal, respectarea obligaţiilor şi interdicţiilor impuse pe durata controlului judiciar, instanţa în temeiul art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpata CM la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc.

În temeiul art. 2 alin. 1 teza finală din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal, va interzice inculpatei ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal ca pedeapsă accesorie.

Dat fiind faptul că inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale respectiv se află la prima confruntare cu rigorile legii penale şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără privarea de libertate a inculpatei, în baza art. 91 şi 92 Cod penal va dispune suspendarea executării sub supraveghere a  pedepsei aplicate inculpatei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal va impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 94 alin 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin 1 lit. c-e Cod penal se vor comunica Serviciului de Probaţiune Arad.

În temeiul art. 404 şi art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 2 alin. 1 teza finală din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, va interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal .

În tem. art. 65 alin. 3  Cod penal va interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

În temeiul art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, b Cod procedură penală, va achita pe inculpatul  CA de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen, respectiv fapta de a depozita la locuinţa sa droguri nu există; împrejurarea potrivit căreia acesta locuieşte cu fiul său CAD la aceeaşi adresă nu conduce automat la reţinerea vinovăţiei inculpatului. Cu privire la pretinsa “vânzare” de droguri din data de 17.12.2016 colaboratorului sub acoperire “SB” instanţa reţinând că predarea pliculeţului cu droguri despre a cărui conţinut nu ştia nimic inculpatul CA şi la sugestia inculpatului CAD, nu poate realiza latura obiectivă a infracţiunii de trafic de droguri, nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Timişoara la data de ….2019, sub același număr, respectiv …/108/2018.

În motivarea apelului, procurorul a arătat că hotărârea instanţei este netemeinică şi nelegală, având în vedere următoarele considerente:

Achitarea inculpaţilor CDA, CM şi CA pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen., respectiv a inculpatului CA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 C.pen. este deopotrivă dispusă cu încălcarea prevederilor legale care reglementează judecarea cauzei în cazul recunoaşterii învinuirii, dar şi nefondată.

Conform dispoziţiilor art. 396 alin. 2 C.pr.pen., instanţa de judecată, în soluţionarea laturii penale, trebuie să verifice, pentru a putea aplica procedura simplificată, dacă fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Atâta timp cât instanţa poate constatat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale că sunt îndeplinite aceste condiţii, poate aplica procedura simplificată de judecată, fără a putea pronunţa însă achitarea pe vreunul dintre temeiurile reţinute la art. 16 alin. 1 lit. a-e C.p.p. Prin urmare, hotărârea dată în urma procedurii prevăzute de art. 377 C.p.p. este una prin care instanţa îşi însuşeşte teza rechizitoriului integral, judecătorul neavând posibilitatea de a reţine altă stare de fapt decât cea descrisa în actul de sesizare, conform art. 396 alin. 10 C.p.p. în măsura în care nu se verifică în mod cumulativ cele trei condiţii mai sus enunţate, iar instanţa nu îşi însuşeşte teza rechizitoriului, soluţia acesteia trebuie să fie de respingere a cererii inculpatului de a fi judecat în procedură simplificată, în temeiul art. 375 alin. 3 C.p.p. Concluzia este întărită de prevederile art. 395 alin. 2 C.p.p., potrivit cărora, chiar şi în cazul admiterii iniţiale a cererii inculpatului de a fi judecat în procedura abreviată, în situaţia în care, în cursul deliberării, instanţa constată că, pentru soluţionarea acţiunii penale, se impune administrarea altor probe în afara celei cu înscrisuri, repune cauza pe rol şi dispune efectuarea cercetării judecătoreşti.

În aceeaşi direcţie converg şi argumentele recursului în interesul legii promovat în data de 23.11.2018 de Procurorul General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, chiar dacă limitarea acestora doar la imposibilitatea dispunerii soluţiei de achitare în procedura abreviată în cazurile prev. de art.16 alin.1 lit. b teza a II-a şi lit. c C.p.p. îşi găseşte explicaţia în pornirea construcţiei logice de la o premisă greşită, a interpretării eronate a dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.p.p. Ceea ce l-a condus pe legiuitor la formularea "în caz de condamnare" nu este argumentul inexact că, printr-o interpretare per a contrario a textului, ar exista posibilitatea pronunţării unei soluţii de achitare h cazul judecării cauzei în procedura simplificată, ci faptul că textul ce lege amintit vizează soluţiile posibile şi în cazul judecării cauzei potrivit procedurii de drept comun, urmare a aplicării prevederilor art. 375 alin.3 C.p.p., art. 377 alin.5 C.p.p., ori ale art. 395 alin.2 C.pr.pen., când, în mod evident, instanţa poate dispune după administrarea probe toriului în cursul cercetării judecătoreşti şi achitarea inculpatului.

Achitarea inculpaţilor CDA, CM şi CA pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, respectiv a inculpatului CA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic droguri de risc în formă continuată este pe de altă parte în contradicție flagrantă cu probele administrate în cauză. În primul rând a arătat că inculpaţii au recunoscut în totalitate în faţa judecătorul fondului săvârşirea infracţiunilor, recunoaştere concordantă cu declarațiile acestora din cursul urmăririi penale. Nu numai că nu există nicio altă probă care să infirme susţinerile acestora şi, implicit, starea de fapt reţinută în rechizitoriu, dar recunoaşterea este întărită şi de declaraţiile celorlalte persoane audiate în cauză - investigatorul sub acoperire, colaboratorii acestuia, precum şi ceilalţi martori -, ca şi de interceptările convorbirilor telefonice şi de mijloacele materiale de probă. Ansamblul probator dovedeşte în mod concludent asocierea şi înţelegerea existentă între membrii grupului infracţional în scopul comiterii în mod repetat a infracţiunii de trafic de droguri, partajarea atribuţiilor în cadrul grupului infracţional - inculpaţii BA şi BMM având rolul de furnizori, în timp ce inculpaţilor CDA, CM şi CA le revenea sarcina vânzării en detail a drogurilor -, o coordonare de atribuţii, o interdependenţă a actelor ilicite şi alăturarea eforturilor într-un consens ilicit neechivoc - inculpaţii CDA, CM şi CA substituindu-se între ei pentru a asigura o desfacere constantă a drogurilor furnizate cu regularitate de inculpaţii BMM şi BA şi informându-se unii pe alţii cu privire la activităţile infracţionale -, pentru o durată de mai multe luni, suficientă pentru a imprima stabilitate şi durabilitate grupului, în vederea realizării unor scopuri infracţionale comune - săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri şi obţinerea de beneficii materiale.

Invalidarea raţionamentelor expuse în actul de sesizare a instanţei nu este argumentată de judecătorul fondului, acesta mărginindu-se la a enunţa condiţiile generale recunoscute în literatura juridică pentru existenţa infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat şi a conchide că acestea "nu sunt îndeplinite", fără a răspunde punctual cu contraargumente, ceea ce echivalează cu o nemotivare a hotărârii.

În hotărârea instanţei de fond se susţine că, în rechizitoriu, " nu se descrie în concret latura obiectivă a infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat". În primul rând, o asemenea eventuală lipsă a rechizitoriului trebuia constatată în procedura camerei preliminare, când judecătorul ar fi putut conform art. 345 alin. 3 C.p.p. şi art. 346 alin.3 lit. a C.p.p. să ceară procurorului remedierea neregularităţilor actului de sesizare, ori chiar să restituie cauza la parchet pentru aceasta este nelegal ca, după ce judecătorul, în camera preliminară, s-a pronunţat prin hotărâre definitivă cu privire la regularitatea rechizitoriului, la fond să reanalizeze acest aspect şi să ajungă la concluzia contrară. Afirmaţia este oricum inexactă, în contextul în care actul de sesizare a instanţei cuprinde explicit modalitatea alternativă de săvârşire a faptei reţinută în cazul fiecărui inculpat. Modul şi mijloacele de acţiune ale membrilor grupului infracţional rezultă din materialitatea actelor repetitive de trafic de droguri, detaliate la rândul lor în rechizitoriu.

De asemenea, neconformă probelor este şi concluzia instanţei de fond că "inculpaţii nu se cunoşteau între ei, cu excepţia inculpatei M cu inculpatul CDA". La filele rechizitoriului, făcându-se analiza probelor, se arată că aceştia se cunoşteau unii pe alţii. Pe lângă faptul că, fiind rude şi locuind împreună, inculpaţii CDA, CM şi CA în mod evident că se cunoşteau între ei, la fel ca şi inculpaţii BA şi BMM- soţi -, din analiza declaraţiilor inculpaţilor şi a interceptărilor convorbirilor telefonice apare indubitabil că inculpatul CDA a cumpărat droguri de la inculpaţii BA şi BMM, la fel cum inculpatul CA a relaţionat în acelaşi sens cu inculpata BMM. În condiţiile în care aceasta din urmă a dus în mod repetat droguri la locuinţa familiei CHIŞ, droguri vândute apoi de toţi cei trei membri ai familiei, se deduce implicit că rolul de furnizor de droguri al inculpatei BMM era cunoscut nu doar de cei care au preluat în mod cert drogurile direct - inculpaţii CDA şi CA-, dar şi de coinculpata CM. La acesteia se adaugă vechea relaţie de prietenie dintre inculpaţii BA şi CDA. De altfel, condiţia existenţei grupului infracţional constând în conlucrarea a minim trei membri ar fi fost îndeplinita şi în situaţia în care inculpaţii CDA, CM şi CA nu i-ar fi cunoscut pe inculpaţii BA şi BMM; în primul rând pentru că ei trei au conştientizat că acţionează coordonat, dar şi pentru aceea că au avut reprezentarea existenţei unor alţi membri - furnizorii de droguri -, al căror rol era cunoscut, nefiind strict necesar a le şti şi identitatea.

Referitor la achitarea inculpatului CA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prevăzută de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., a arătat că judecătorul fondului, ignorând faptul că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei singure infracţiuni de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, constând în trei acţiuni repetitive de vindere şi depozitare, comise în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea a două acţiuni  de trafic ilicit de droguri de risc, pentru una în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. (fapta nu există), iar pentru alta, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b ipoteza a II-a C.p.p. (fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege), nepronunțându-se asupra tuturor celor trei acţiuni, aşadar a tuturor faptelor cu care instanţa a fost sesizată.

Astfel, cele trei acţiuni constituind o unitate legală de infracţiune, descrise fără echivoc în actul de sesizare filele 6 şi 9-10, au fost comise în data de 17.02.2017 (când inculpatul i-a vândut droguri colaboratorului acoperit „SB"), în cursul lunii februarie (când inculpatul i-a vândut droguri martorului PMG), respectiv în data de 12.07.2017 (când inculpatul CA a fost prins în flagrant depozitând împreună cu coinculpaţii CDA şi CM în locuinţa familiei cannabis).

Instanţa de fond l-a achitat pe inculpatul CA pentru "fapta din 12.07.2017, nedescrisă deloc în cuprinsul rechizitoriului", concluzionând că aceasta nu există, şi pentru "fapta din 17.02.2017 (...), pretinsa acţiune de vânzare de droguri nefiind săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege"

Motivarea soluţiei că "în rechizitoriu nu este descrisă deloc şi sub nicio formă vreo activitate pretins infracţională a inculpatului în data de 12.07.2017" face ca hotărârea să fie în primul rând nelegală pentru aceleaşi argumente ce ţin de soluţionarea definitivă a acestei chestiuni în procedura camerei preliminare, prezentate mai sus. Soluţia este nelegală şi pentru că instanţa de fond nu ar avea cum să dispună achitarea pentru o faptă ("nedescrisă în rechizitoriu") cu privire la care nu a fost sesizată.

Referitor la al doilea motiv de achitare, că vânzarea de droguri colaboratorului acoperit „SB ” în data de ….2017 nu ar fi fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege deoarece "inculpatul CA (...) a predat colaboratorului sub acoperire pliculeţul lăsat de fiul său CD, despre a (n.n. al) cărui conţinut nu ştia nimic", arată că, în primul rând, ca argument marginal, în situaţia în care concluzia judecătorului fondului ar fi fost într-adevăr fundamentată pe probe, temeiul de drept al soluţiei ar fi trebuit să fie art. 16 alin. 1 lit. d C.p.p., atâta vreme cât se invocă o cauză de neimputabilitate (eroarea, prev. de art. 30 C.pen.). Pe de altă parte, starea de fapt reţinută de instanţa de fond în motivarea soluţiei exclude eventualitatea unei erori de fapt: "inculpatul CA i-a relatat colaboratorului că numitul (n.n. inculpatul) CD este la muncă şi că acesta i-a transmis să îi dea cantitatea de cannabis de care are nevoie colaboratorul, dacă va veni după ea cât timp inculpatul CD este la muncă. Cu privire la conţinutul pliculeţului, conform procesului verbal încheiat de colaboratorul sub acoperire (n.n. procesul verbal de audiere a colaboratorului acoperit) s-a reţinut că, colaboratorul l-a informat pe inculpatul CA că ar fi vorba de cannabis."

Afirmaţia că "nu există nicio declaraţie a inculpatului şi nicio altă probă din care instanţa să poată reţine vinovăţia acestuia" este contrazisă de chiar recunoaşterea inculpatului CA privind săvârşirea infracţiunilor, atât în cursul urmăririi penale, cât şi la judecarea în fond a cauzei (a se vedea declaraţiile acestuia din datele de….2017, ….2017, ….2018, ….2018 şi ….2018). Judecătorul fondului a omis de asemenea declaraţiile coinculpaţilor care se coroborează cu ale inculpatului CA, în sensul săvârșirii împreună a infracţiunilor, precum si pe cele ale colaboratorului acoperit „SB" şi ale martorului PMG, ca şi interceptările convorbirilor telefonice, toate prezentate în detaliu în rechizitoriu, aşa cum deja s-a menţionat, şi care nu lasă loc de îndoială în privinţa săvârşirii cu intenţie directă de către inculpatul CA a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, ipoteza ca acosta să fi acţionat în eroare de fapt neavând suport probatoriu.

În concluzie, sesizată fiind cu săvârşirea de către inculpatul CA a unei infracţiuni continuate de trafic de droguri de risc, constând din trei acţiuni, instanţa de fond s-a pronunţat doar cu privire la una dintre acestea, a dispus o soluţie cu privire la o acţiune nedescrisă în rechizitoriu şi nu s-a pronunţat cu privire la celelalte; două acţiuni.

Verificând temeinicia hotărârii apelate, instanţa de apel trebuie implicit să examineze dacă faptele şi împrejurările reţinute prin hotărârea atacată reprezintă adevărul material, complet şi cert întemeiat. Pentru aceasta este necesar ca instanţa de control judiciar să cunoască care a fost starea de fapt reţinută de judecătorul fondului şi pe baza căror probe. Ori, acest lucru nu poate fi verificat decât din motivarea hotărârii apelate. Aceasta este o condiţie esenţială, iar dacă în motivare nu sunt cuprinse toate argumentele necesare pentru ca pe ele să se sprijine soluţia dată, hotărârea este nemotivată. Cum sentinţa Tribunalului Arad - care concluzionează că fapta inculpaţilor CDA, CM şi CA de a constitui m grup infracţional organizat în scopul săvârşirii în mod repetat a infracţiunii de trafic de droguri, nu este prevăzută de legea penală - nu cuprinde motivele pe care aceasta se întemeiază, fiind lăsate neanalizate probele propuse de acuzare, soluţia trebuie să fie aceeaşi ca cea din situaţia unei nemotivări totale, faptul echivalând cu nepronunțarea judecătorului fondului asupra unei infracţiuni reţinute în sarcina inculpaţilor şi trebuind sancţionat conform art. 421 pct.2 lit. b C.pr.pen. cu desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi rejudecarea cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată. Soluţia se impune şi pentru că, prin neefectuarea cercetării judecătoreşti de către instanţa de fond şi lăsarea acesteia în seama instanţei de control judiciar, părţile ar fi private de un grad de jurisdicţie. Un argument în plus în sprijinul concluziei că se impune desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi dispunerea rejudecării de către aceasta a cauzei, conform textului de lege sus menţionat, îl constituie, faptul că Tribunalul Arad, nepronunțându-se asupra tuturor acţiunilor componente ale infracţiunii continuate de trafic de droguri pentru care a fost trimis în judecată inculpatul CA, nu s-a pronunţat asupra faptei.

Judecătorul fondului a reţinut în mod greşit circumstanţele atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 C.pen. în cazul inculpatei CM, motivând că aceasta a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, recunoscând şi regretând faptele comise, precum şi că nu are antecedente penale. Atitudinea sinceră a inculpatei pe parcursul procesului penal poate fi valorificată în cazul procedurii simplificate a recunoaşterii de vinovăţie doar o singură dată, prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.p.p.. care atrag reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă stabilite de lege, fără a se mai putea reţine pentru acelaşi motiv şi circumstanţe atenuante, într-o atare situaţie neexistând un concurs de stări de atenuare care să acţioneze în mod succesiv asupra cuantumului pedepsei, cu consecinţa atenuării corespunzătoare a acesteia. Recunoaşterea anumitor împrejurări ca circumstanţe atenuante judiciare nu este posibilă decât atunci când împrejurările luate în considerare reduc în asemenea măsură gravitatea faptei în ansamblu sau caracterizează favorabil persoana făptuitorului într-o asemenea manieră încât numai aplicarea unei pedepse sub minimul special satisface, în cazul concret, imperativul justei individualizări a pedepsei, împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează periculozitatea infractorului, în sensul art. 75 alin. 2 lit. b C. pen., nu se reduc, în mod exclusiv, la absenţa antecedentelor penale.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatei CM, instanţa de fond ar fi trebuit să aibă în egală măsură în vedere şi cauzele de agravare a răspunderii penale a acesteia, faptul că, în condiţiile în care infracţiunea de trafic de droguri, săvârşită de inculpată, este continuată, maximul special poate fi majorat cu trei ani de închisoare, conform disp. art. 36 alin.1 C.pen., şi, prin urmare, să îi aplice o pedeapsă mai aspră.

Pedepsele aplicate inculpatului CDA pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic, art. 35 alin.1 C.pen. şi art.15 din Legea nr. 143/2000 şi efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin.1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 15 din O.U.G. nr.78/2016, sunt de asemenea nejustificat de blânde, având în vedere caracterul repetitiv al activităţii infracţionale desfăşurată de acesta, stăruinţa inculpatului în încălcarea legii penale. Cu atât mai puţin se justifică suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului CDA, sancţiunea aplicată acestuia apărând insuficientă, atât sub aspectul prevenţiei speciale, dar şi a celei generale.

Instanţa de fond a omis să confişte de la inculpatul CA suma de 100 lei, obţinută de acesta prin vânzarea în data de 17.02.2017 colaboratorului acoperit „SB” a 1,61 grame cannabis. De asemenea, dispunând confiscarea banilor obţinuţi de inculpata CM, judecătorul fondului a omis să indice unitatea de măsură/moneda, indicând doar numeralul 150, astfel că hotărârea nu va putea fi pusă în executare.

Curtea de Apel Timişoara prin decizia penală nr. 200 /A din 27.02.1019, în baza art. 421 alin. 1 pct.2 lit. b) C.p.pen., art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și art.2 din Protocolul nr.7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale; admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ– DIICOT– BT Arad împotriva sentinţei penale nr. 442 din 06 decembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr…./108/2018; desfiinţează în totalitate sentinţa penală atacată şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Arad.

În baza art. 424 alin. 4 C.p.pen. menţine toate actele procedurale încheiate de Tribunalului Arad în cauză, până la ascultarea inculpaţilor CA, CDA şi CM, inclusiv.

În motivarea deciziei de desfiinţare, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele:

Cu titlu preliminar, Curtea reţine că potrivit art. 417 C.p.pen. efectul devolutiv al apelului este limitat la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă, raportat la calităţile ce le au în procesul penal. Apelul parchetului, fără rezerve, are efect devolutiv integral in rem cât şi in personam instanţa având posibilitatea şi totodată obligaţia de a examina întreaga cauză indiferent dacă în urma acestui examen situaţia părţilor se va înrăutăţii (reformatio in peius) sau se va uşura (reformatio in melius). Aceasta este situaţia şi în prezenta cauză, în condiţiile în care apelul parchetului  vizează şi motive de nelegalitate ale sentinţei primei instanţe; situaţie în care nu se poate aprecia ca fiind în favoarea sau defavoarea inculpaţilor,  ci pentru pronunţarea unei hotărâri temeinice şi legale. Acest aspect rezidă din împrejurarea că Ministerul Public în exercitarea atributelor sale constituţionale (art. 131 din Constituţie) nu are interese personale în activitatea judiciară şi  reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

În raport cu cele de mai sus se reţine următoarele:

Printre altele prin sentinţa penală apelată s-a dispus:

În temeiul art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit.  b teza  I a Cod procedură penală, achită pe inculpaţii CDA, CM ŞI CA de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 2 alin. l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.15 din Legea nr. 143/2000 şi art. 15 din OUG nr. 78/2016 cu aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul CDA…., la pedeapsa de:

- 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată.”

….

În temeiul art. art.16 alin. l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep. cu aplicarea art. 15 din OUG nr. 78/2016 şi art.374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe acelaşi inculpat  CD, la pedeapsa de: 3 luni  închisoare, pentru infracţiunea de trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte  psihoactive în formă continuată.

În temeiul art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 lună închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 5 luni  închisoare.

În temeiul art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art. 35 alin. l C.pen, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata CM…  la pedeapsa de: 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc.

În temeiul art. 396 alin. 5, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, b Cod procedură penală, achită pe inculpatul CA… de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C.pen.

În motivarea soluţie, printre altele, instanţa de fond reţine:

“Poziţia procesuală a inculpaţilor.

În faza de urmărire penală, inculpaţii au recunoscut faptele reţinute în sarcina lor.

În cursul judecăţii, la termenul de judecată din data de 18.10.2018, ulterior citirii actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa a întrebat inculpaţii dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aducându-li-se la cunoştinţă dispoziţiile art.396 alin.10 Cod procedură penală. În urma răspunsului afirmativ al inculpaţilor s-a procedat la audierea lor, în conformitate cu dispoziţiile art.375 Cod procedură penală. Inculpaţii au recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare solicitând a fi judecaţi în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care şi le-au însuşit.”- fila 7 sp. apelată.

„Faptele inculpatului CDA de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde/oferi cannabis, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, consumatorilor AAB (în 5 rânduri), PMG (în 5 rânduri), CF (o dată), MSB (în 3 rânduri), precum şi colaboratorilor organelor judiciare în datele de ...2016, ….2016, ….2017, ….2017, ….2017, ….2017, ….2017 şi ….2017, alte cantităţi de cannabis deţinute de inculpat fiind găsite la percheziţiile domiciliare în data de ….2017; de a vinde în data de ….2017 colaboratorului acoperit „SB" 2 comprimate MDMA; de a efectua fără drept operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive - procurarea, deţinerea şi vânzarea în data de 05.04.2017 către colaboratorul acoperit „S B" a substanţei tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), spunând că ar fi amfetamina, întrunește elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C.pen. respective efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art.16 alin. l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep, cu aplic, art.38 alin. l şi 2 C.pen.

Faptele inculpatei CM de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „TS" în datele de 12.06.2017, 22.06.2017, 11.07.2017 şi 12.07.2017, precum şi consumatorilor AAB (în 2 rânduri) şi PMG (o dată), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art. 35 alin. l C.pen.

Cu privire la inculpatul CA, pe lângă menţiunea ultra generală consemnată în cuprinsul rechizitoriului “de a constitui în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CDA şi CM un grup infracţional organizat,(s.n. inculpatul CA nu îi cunoştea pe inculpaţii BM şi BA)  având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de ….2017, când a fost destructurat” în privinţa căreia, pentru considerentele mai sus expuse s-a apreciat că  lipseşte latura obiectivă a infracţiunii  de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, de remarcat este că, în cuprinsul stării de fapt a rechizitoriului, nu este descrisă deloc şi sub nicio formă vreo activitate pretins infracţională a inculpatului CA privind săvârşirea  infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc pentru fapta pretins săvârşită la data de 12.07.2017.”- fila 11,12 sp. apelată.

„De asemenea, instanţa apreciază că simpla convieţuire la aceeaşi adresă şi în acelaşi imobil a inculpatului CA împreună cu fiul său CD nu atrage vinovăţia sa sub forma depozitării drogurilor, de a căror existenţă nu cunoştea nimic.

La capitolul “În drept” din cuprinsul rechizitoriului, procurorul a apreciat că “fapta sa de a depozita  în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „SB”, în datele de ....2017 şi ….2017, precum şi consumatorului PMG (o dată), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin.l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin.l C.pen.;

Din tot cuprinsul actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală există o singură declaraţie evidenţiată la f. 204/vol .2 up declaraţia suspectului CA din care rezultă că acesta nu cunoştea că fiul lui –CAD se ocupă cu traficul de droguri şi nici nu ştie cum arată drogurile. Prin telefon şi prin intermediul mamei sale, fiul său i-a transmis inculpatului că „în scurt timp o să vină acasă un bărbat căruia  va trebui să îi dau un pliculeţ care se află în camera lui pe masă”

Inculpatul CA, la data de ….2017 a predat colaboratorului sub acoperire „pliculeţul” lăsat de fiul său CD, despre a cărui conţinut nu ştia nimic şi nici nu ştia numele persoanei căreia i-a înmânat pliculeţul (s.n. organele de urmărire penală au arătat că acel pliculeţ conţinea cannabis). În cursul urmăririi penale a fost întocmit şi un proces-verbal  din data de … 2017 (f.45/vol. I up) din care rezultă aceeaşi ipoteză susţinută de inculpatul CA cu ocazia audierii sale în calitate de suspect respectiv că inculpatul CA i-a relatat colaboratorului că numitul CD este la muncă şi că cesta i-a transmis să îi dea cantitatea de cannabis de care are nevoie colaboratorul, dacă va veni după ea cât timp inculpatul CD este la muncă. Cu privire la conţinutul pliculeţului, conform procesului verbal încheiat de colaboratorul sub acoperire, se reţine că, colaboratorul l-a informat pe inculpatul CA că ar fi vorba de cannabis.

Concluzionând, pentru fapta din ….2017 nedescrisă deloc în cuprinsul rechizitoriului prin includerea inculpatului CA şi în privinţa căreia nu există nicio probă privind săvârşirea ei, instanţa va dispune achitarea inculpatului CA în temeiul art. 16 lit. a  Cpp. iar  pentru fapta din 17.02.2017 se va dispune achitarea conform art. 16 lit. b Cpp pretinsa acţiune de vânzare de droguri nefiind săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege, inculpatul CA necunoscând natura mărfii vândute.”- fila 12 sp. apelată.

Cele reţinute de prima instanţă în considerentele hotărârii apelate şi consemnate mai sus sunt contrazise în parte de consemnările din rechizitoriul nr. …/P/2016 al DIICOT – Biroul Teritorial Arad din data de ….2018, prin care s-a dispus trimiterea în judecată alături de alte persoane şi a celor trei inculpaţi din prezenta cauză.

Astfel, din conţinutul rechizitoriului rezultă sub aspectul încadrării în drept a faptelor săvârşite de cei 3 inculpaţi că:

Faptele inculpatului CDA,

a) de a constitui în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CA şi CM un grup infracţional organizat, având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de 12.07.2017, când fost destructurat, şi

b) de a procura de la inculpata BMM, iar, de la începutul lunii iulie 2017, şi de la inculpatul BA, de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde/oferi cannabis, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, ajutat de inculpaţii CA şi CM, consumatorilor AAB (în 5 rânduri), PMG (în 5 rânduri), CF (o dată), MSB (în 3 rânduri), precum şi colaboratorilor organelor judiciare în datele de …2016, ….2016, ….2017, ….2017, ….2017, ….2017, ….2017 şi ….2017, alte cantităţi de cannabis deţinute de inculpat fiind găsite la percheziţiile domiciliare în data de ….2017; de a vinde în data de 10.04.2017 colaboratorului acoperit „SB" 2 comprimate MDMA;

c) de a efectua fără drept operaţiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive - procurarea, deţinerea şi vânzarea în data de 05.04.2017 către  colaboratorul acoperit „SB" a substanţei tBuONE (N-tert-butyl-3,4-methylenedioxycathinone), spunând că ar fi amfetamina, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de :

- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin. l C.pen.;

- trafic ilicit de droguri de risc şi mare risc în formă continuată, prev. de art.2 alin. l şi 2 din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art. 35 alin. l C.pen.;

- efectuare fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art.16 alin. l din Legea nr.194/2011 mod. şi rep.;

- cu aplic, art.38 alin. l şi 2 C.pen.

Faptele inculpatei CM,

a) de a constitui în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CDA şi CA un grup infracţional organizat, având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de 12.07.2017, când a fost destructurat, şi

b) de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „TS" în datele de ….2017, ….2017,….2017 şi …2017, precum şi consumatorilor AAB (în 2 rânduri) şi PMG (o dată), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de:

- constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. l C.pen.;

- trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l Cpen.;

- cu aplic, art.38 alin.l C.pen.

Faptele inculpatului CA,

a) de a constitui în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CDA şi CM un grup infracţional organizat, având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de 12.07.2017, când a fost destructurat, şi

b) de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde cannabis, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, colaboratorului acoperit „SB, în datele de ….2017 şi ….2017, precum şi consumatorului PMG (o dată), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de :

- constituirea unui grup infracţional organizat, prev, de art.367 alin. l C.pen.;

- trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art.2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C.pen.;

- cu aplic, art.38 alin. l C.pen.

Sub aspectul stării de fapt reţinută în sarcina inculpatului CA, actul de sesizare al instanţei reţine 3 acte materiale în sarcina acestui inculpat ce alcătuiesc condiţiile de tipicitate ale infracţiunii trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C. pen.; după cum urmează:

În data de 17.02.2017, în mun. Arad, inculpatul CA, la solicitarea inculpatului CDA care era plecat de la domiciliu, i-a vândut colaboratorului acoperit „SB", aflat sub stricta supraveghere a investigatorului acoperit „PA", 1,61 grame cannabis, contra sumei de 100 lei.”- f. 6 rechizitoriu

„La percheziţia domiciliară efectuată în locuinţa comună a inculpaţilor CDA, CA şi CM, au mai fost găsite deţinute de aceştia 9,07 grame de cannabis, rămase dintr-o cantitate mai mare, furnizată cu circa două săptămâni anterior de inculpaţii BA şi BMM, aşa cum a specificat inculpatul CDA”- f. 9 rechizitoriu

„În cursul lunii februarie 2017, inculpatul CDA i-a vândut Iui PMG în 5 rânduri câte 1 gram cannabis, la preţul de 50 lei/gram. în două rânduri, deoarece inculpatul CDA nu era acasă, drogurile i-au fost remise susnumitului pe rând de inculpata CM şi inculpatul CA.”- f. 10 rechizitoriu

Dincolo de împrejurarea că viciul rechizitoriului privind nedescrierea faptei din ….2017, reţinută în sarcina inculpatului CA trebuia observată şi sancţionată de judecătorul de cameră preliminară în procedura de cameră preliminară; este de consemnat că observaţia instanţei de fond sub acest aspect nu este întemeiată.

Astfel actul material din ….2017 priveşte deţinerea de către inculpatul CA alături de ceilalţi doi inculpaţi la locuinţa comună a cantităţii de 9,07 grame de cannabis; cantitate găsită la percheziţia domiciliară. Percheziţia domiciliară la locuinţa celor 3 inculpaţi a avut loc în data de ….2017, conform procesului verbal de percheziţie aflat la fila 155-158 vol II dos. up..

Ca urmare, actul material din12.07.2017, priveşte deţinerea cantităţii de 9,07 grame de cannabis şi este descris în actul de sesizare al instanţei, drept urmare în mod greşit prima instanţă a arătat că nu este descrisă fapta inculpatului CA, din data respectivă.

De altfel, prima instanţă se contrazice în concluziile sale în contextul în care depozitarea cantităţii de 9,07 grame cannabis, găsită la percheziţia domiciliară la locuinţa celor 3 inculpaţi a fost reţinută prin rechizitoriu, ca act material de sine stătător în sarcina tuturor celor 3 inculpaţi; ori instanţa de fond a reţinut ca act material de sine stătător deţinerea de droguri la data de 12.07.2017 în sarcina inculpaţilor CDA şi CD, dar nu şi în sarcina inculpatului CA; cu toate că acest act material a fost descris în rechizitoriu o singură dată în sarcina tuturor celor 3 inculpaţi.

Mai mult decât atât, instanţa de fond s-a pronunţat doar pe două acte materiale reţinute în sarcina inculpatului CA, respectiv pe cele din ….2017 şi ….2017, dar a omis în totalitate să se pronunţe pe actul material privind vânzarea o dată de cannabis, consumatorului PMG.; cu toate că un act similar a fost reţinut în aceleaşi condiţii de descriere în actul de sesizare şi în sarcina inculpatei CM; pentru care instanţa de fond însă a dispus condamnarea.

Curtea observă în continuare că în favoarea inculpatului CDA s-a reţinut cauza de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzută de art. 396 alin. 10 C.p.pen., acesta fiind judecat de prima instanţă în procedura abreviată a recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 375 C.p.pen.

În acest sens, se observă că actul de sesizare al instanţei a reţinut printre altele în sarcina inculpatului CDA constituirea în toamna anului 2016 împreună cu inculpaţii BMM, CA şi CM un grup infracţional organizat, având ca scop traficul de droguri de risc, grup infracţional la care a aderat la începutul lunii iulie 2017 şi inculpatul BA, şi care a activat până la data de ….2017, când a fost destructurat; precum şi procura de la inculpata BMM, iar, de la începutul lunii iulie 2017, şi de la inculpatul BA, de a depozita în locuinţa familiei şi de a vinde/oferi cannabis, în mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale; ori inculpatul în declaraţia dată în faţa instanţei de fond (f.3 dos fond) nu a recunoscut în totalitate starea de fapt reţinută în sarcina sa în rechizitoriu arătând că „În faţa procurorului am susţinut că şi inculpatul BA a fost prezent deoarece aşa mi s-a recomandat să afirm de altfel, am fost constrâns să declar în acel mod. Arăt că domnul procuror care m-a anchetat a afirmat că voi fi supus detenţiei atât eu cât şi familia dacă nu declar că a fost prezent şi inculpatul BA. … Inculpatul BA nu mi-a făcut cunoştinţă cu soţia acestuia. Inculpatul BA nu m-a ajutat să tranzacţionez vreo cantitate de droguri.”

În condiţiile art. 374 alin. 4 C.p.pen. pentru a beneficia de prevederile art. 396 alin. 10 C.p.pen., respectiv pentru a fi judecat în procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei este imperios necesar ca inculpatul să recunoască în totalitate faptele din rechizitoriu, reţinute în sarcina sa atât în materialitatea lor cât şi cu forma de vinovăţie reţinută de procuror prin actul de sesizare al instanţei.

Potrivit art. 396 alin. 10 C.p.pen.; „Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1), (1^1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

În cazul de faţă inculpatul CDA nu a recunoscut în totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare şi nici instanţa nu reţine în cazul acestui inculpat o stare de fapt corespunzătoare celor susţinute de acest inculpat, pentru a se putea aplica acestuia prevederile de la art. 396 alin. 10 C.p.pen..

Pentru ca inculpatul să poată beneficia de prevederile art. 396 alin. 10 C.p.pen., se impunea ca inculpatul să recunoască toate fapte reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare; sau instanţa să constate aceeaşi stare de fapt ca cea prezentată de inculpat în cazul actelor materiale, nerecunoscute de acesta.

Instanţa nu a reţinut în cazul inculpatului CDA o altă stare de fapt, decât cea prezentată în rechizitoriu sub aspectul colaborării acestuia cu inculpatul BA.

Dincolo de chestiunea incidenţei prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.pen. se pune în discuţie împrejurarea că inculpatul nerecunoscut în totalitate starea de fapt reţinută în sarcina acestuia trebuia judecat în procedura obişnuită nu în cea abreviată a recunoaşterii vinovăţiei; respectiv se impunea efectuarea cercetării judecătoreşti în cauză, sub aspectul acuzaţiilor aduse acestui inculpat.

Faţă de cel anterioare sintetizând Curtea constată că prima instanţă nu s-a pronunţat pe un act material reţinut prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CA, nu a identificat un act material reţinut în sarcina aceluiaşi inculpat; cu toate că acelaşi act material a fost identificat în sarcina celorlalţi doi inculpaţi din prezenta cauză; şi mai mult decât atât l-a judecat pe inculpatul CDA, în procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei, fără a administra probatoriu, cu toate că era imperativ necesară cercetarea judecătorească în cazul acestui inculpat în contextul în care acesta nu a recunoscut în totalitate acuzaţiile aduse acestuia, prin actul de sesizare al instanţei.

Art. 421 C.p.pen. prevede la alin. 1 pct. 2 lit. b):

Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:

2. admite apelul şi:

b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că … . Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare … .”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat în mod constant că drepturile garantate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale trebuie să fie concrete şi efective, iar nu drepturi teoretice şi iluzorii.

Dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, impun, pe de o parte să existe o judecată efectivă, iar pe de altă parte, impune respectarea principiul dublului grad de jurisdicţie când este prevăzut de legislaţia naţională.

În ce privește dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, CEDO reține că acesta obligă statele membre la asigurarea unui dublu grad de jurisdicție în situația examinării vinovăției în materie penală. Garantarea existenței unui dublu grad de jurisdicție în materie penală are ca premisă faptul că examinarea unei "acuzații penale" formulate împotriva unei persoane a fost examinată la nivelul unui prim grad de jurisdicție.

Pentru a fi de calitate, hotărârea judecătorească trebuie percepută de justiţiabil şi de societate în general drept rezultatul unei aplicări pertinente a regulilor de drept, al unei proceduri echitabile şi al unei aprecieri convingătoare a faptelor, fiind executabilă; justiţiabilul va avea atunci convingerea că a fost examinată cauza sa şi că a fost soluţionată corect şi societatea va percepe hotărârea ca pe un factor ce poate restabili pacea socială. (art. 31 din Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti).

Faţă de cele anterioare, Curtea, observând existenţa unei stări de indivizibilitate între infracţiunile reţinute în sarcina celor 3 inculpaţi, se constată că pentru buna înfăptuire a justiţie se impune judecarea acestora împreună. Ori în contextul în care în cazul inculpatului CA instanţa de fond a omis în totalitate să se pronunţe pe un act material al infracţiunii trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată, prev. de art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000 mod. şi rep., cu aplic, art.35 alin. l C.pen, iar în cazul inculpatului CDA a dispus în mod greşit judecata în procedura abreviată a recunoaşterii vinovăţiei, în cazul acestui inculpat prima instanţă având obligaţia de a administra probatoriu în cauză (a efectua cercetarea judecătorească); reţinând că înlăturarea tuturor acestor vicii nu se pot realiza în faţa instanţei de apel fără privare inculpaţilor interesaţi de un grad de jurisdicţie se impune restituirea cauzei la prima instanţă pentru o nou judecată în condiţii de legalitate.

Având în vedere considerentele de mai sus şi soluţia ce se desprinde din acestea, Curtea, consideră ca lipsit de interes, la acest moment procesual, examinarea celorlalte motive de apel prezentate de către parchet.

Faţă de cele de mai sus, Curtea în baza art. 421 alin. 1 pct.2 lit. b) C.p.pen., art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și art.2 din Protocolul nr.7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale; va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ– DIICOT – BT Arad împotriva sentinţei penale nr. 442 din 06 decembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. …/108/2018; va desființa în totalitate sentinţa penală atacată şi va trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Arad.

În baza art. 424 alin. 4 C.p.pen. va menţine toate actele procedurale încheiate de Tribunalului Arad în cauză, până la ascultarea inculpaţilor CA, CDA şi CM, inclusiv.